giáo án tin học 6 bài 4 máy tính và phần mềm máy tính

5 2,658 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2014, 09:29

. Giáo án Tin học 6 Bài 4: MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH A-Mục tiêu: Sau bài này HS: - Biết được máy tính là một công cụ xử lí thông tin. - Biết được phần mềm máy tính là gì. Biết. thông tin của máy tính: Input Xử lí và lưu trữ Output 4, Phần mềm và phân loại phần mềm: a, Phần mềm là gì? (Sgk-17) b, Phân loại phần mềm: Phần mềm máy tính được chia làm hai loại: - Phần mềm. máy tính đã trở thành tin trong Sgk. ? Máy tính có các khối chức năng gì? Giáo viên: giới thiệu mô hình quá trình xử lí thông tin của máy tính. Học sinh: đọc thông tin trong Sgk. ? Phần mềm là
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tin học 6 bài 4 máy tính và phần mềm máy tính, giáo án tin học 6 bài 4 máy tính và phần mềm máy tính, giáo án tin học 6 bài 4 máy tính và phần mềm máy tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn