giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 4

39 334 3
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2014, 01:00

Trường Tiểu Học Tân An Hội A Lớp:4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC Môn:Tập đọc Ngày dạy: Tuần: 04 Tiết: 7 I. MỤC TIÊU : - Hiểu nội dung , ý nghóa truyện : Ca ngợi sự chính trực , thanh liêm , tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành – vò quan nổi tiếng cương trực ngày xưa . - Đọc lưu loát , trôi chảy toàn bài . Biết đọc truyện với giọng kể thong thả , rõ ràng . Đọc phân biệt lời các nhân vật , thể hiện rõ sự chính trực , ngay thẳng của Tô Hiến Thành . - Học tập tấm gương chính trực của Tô Hiến Thành . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh họa bài đọc trong SGK . - Tranh , ảnh đền thờ Tô Hiến Thành . - Băng giấy viết câu , đoạn cần hướng dẫn HS đọc . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG HỌC MT : Giúp HS đọc đúng bài văn . HTTC: Hoạt động lớp . - Tiếp nối nhau đọc 3 đoạn truyện . Đọc 2 – 3 lượt . - Đọc thầm phần chú thích các từ mới ở cuối bài đọc , giải nghóa các từ đó . - Luyện đọc theo cặp . - Vài em đọc cả bài . HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt động 1 : Luyện đọc . GV đọc mẫu - Hướng dẫn phân đoạn : 3 đoạn . + Đoạn 1 : Từ đầu … Lý Cao Tông . + Đoạn 2 : Tiếp theo … Tô Hiến Thành được . + Đoạn 3 : Phần còn lại . - Đọc diễn cảm cả bài . MT : Giúp HS cảm thụ bài văn . HTTC: Hoạt động nhóm . - Đọc thầm , đọc lướt , trao đổi , thảo luận các câu hỏi cuối bài . - Đọc đoạn 1 . - Thái độ chính trực của Tô Hiến Thành Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài . - Đoạn này kể chuyện gì ? - Trong việc lập ngôi vua , sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ? đối với chuyện lập ngôi vua . - Tô Hiến Thành không nhận vàng bạc đút lót để làm sai di chiếu của vua đã mất . ng cứ theo di chiếu mà lập thái tử Long Cẩn lên làm vua . - Đọc đoạn 2 . - Quan tham tri chính sự Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ ông . - Đọc đoạn 3 . - Quan gián nghò đại phu Trần Trung Tá . - Vì Vũ Tán Đường lúc nào cũng ở bên giường bệnh Tô Hiến Thành , tận tình chăm sóc ông nhưng lại không được tiến cử , còn Trần Trung Tá bận nhiều công việc nên ít khi tới thăm ông , lại được tiến cử . - Cử người tài ba ra giúp nước chứ không cử người ngày đêm hầu hạ mình - Vì những người chính trực bao giờ cũng đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích riêng . Họ làm được nhiều điều tốt cho dân , cho nước . - Khi Tô Hiến Thành ốm nặng , ai thường xuyên chăm sóc ông ? - Tô Hiến Thành tiến cử ai thay ông đứng đầu triều đình ? - Vì sao Thái hậu ngạc nhiên khi Tô Hiến Thành tiến cử Trần Trung Tá ? - Trong việc tìm người giúp nước , sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ? - Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành ? MT : Giúp HS đọc diễn cảm bài văn. HTTC: Hoạt động lớp , nhóm đôi . - 3 em đọc tiếp nối nhau 3 đoạn của bài . + Luyện đọc diễn cảm theo cặp . + Vài em thi đọc diễn cảm trước lớp . Hoạt động 3 : Hướng dẫn đọc diễn cảm . - Hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm 1 đoạn tiêu biểu trong bài theo lối phân vai : Một hôm … Trần Trung Tá . + Đọc mẫu đoạn văn . + Sửa chữa , uốn nắn . . Củng cố : - Giáo dục HS học tập tấm gương chính trực của Tô Hiến Thành . Dặn dò : - Nhận xét tiết học . HIỆU TRƯỞNG KT NGƯỜI SOẠN Trường Tiểu Học Tân An Hội A Lớp:4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH Môn: Chính tả Ngày dạy: Tuần: 04 Tiết: 4 I. MỤC TIÊU : - Hiểu nội dung bài viết “ Truyện cổ nước mình ” . - Nghe – viết lại đúng chính tả 14 dòng đầu bài thơ “ Truyện cổ nước mình ” . Tiếp tục nâng cao kó năng viết đúng các từ có âm đầu r/d/gi hoặc có vần ân/ăng . - Có ý thức viết đúng , viết đẹp Tiếng Việt . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bút dạ và một số tờ phiếu khổ to viết nội dung BT2a hoặc 2b . - Vở BT Tiếng Việt 4 . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG HỌC MT : Giúp HS nghe để viết đúng đoạn thơ . HTTC: Hoạt động lớp , nhóm đôi . - 1 em đọc yêu cầu của bài . - 1 em đọc thuộc lòng đoạn thơ cần nhớ – viết trong bài “Truyện cổ nước mình” . - Cả lớp đọc thầm để ghi nhớ đoạn thơ . - Đọc thầm lại bài thơ cần viết , chú ý những từ ngữ dễ viết sai chính tả . - Gấp SGK , nhớ lại đoạn thơ , tự viết bài vào vở . - Từng cặp đổi vở , soát lỗi cho nhau . - Đối chiếu SGK tự sửa những chữ viết sai bên lề trang vở . HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe – viết . - Nhắc HS chú ý cách trình bày đoạn thơ lục bát , những chữ cần viết hoa , những chữ dễ viết sai . - Chấm , chữa 7 – 10 bài . - Nhận xét chung . MT : Giúp HS làm đúng các bài tập . HTTC: Hoạt động lớp . Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả . - Nêu yêu cầu bài tập . - Đọc đoạn văn , làm bài vào vở - Những em làm bài trên phiếu trình bày kết quả bài làm - Cả lớp nhận xét , chốt lại lời giải đúng . - Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng . - Bài 2 : ( chọn 2a ) + Phát phiếu khổ to cho một số em . Củng cố : - Giáo dục HS yêu thích truyện cổ tích VN . Dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Về nhà đọc lại những đoạn văn trong BT2a . Ghi nhớ để không viết sai những từ ngữ vừa học . HIỆU TRƯỞNG KT NGƯỜI SOẠN Trường Tiểu Học Tân An Hội A Lớp:4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY Môn: L T & C Ngày dạy: Tuần: 04 Tiết: 7 I. MỤC TIÊU : - Nắm được hai cách chính cấu tạo từ phức của tiếng Việt : ghép những tiếng có nghóa lại với nhau ; phối hợp những tiếng có âm hay vần giống nhau . - Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học để phân biệt từ ghép với từ láy ; tìm được các từ ghép và từ láy đơn giản ; tập đặt câu với các từ đó . - Yêu thích vẻ phong phú của từ Tiếng Việt . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Từ điển tiếng Việt , Sổ tay từ ngữ . - Bảng phụ viết 2 từ làm mẫu để so sánh 2 kiểu từ : ngay ngắn – ngay thẳng . - Bút dạ và một số tờ phiếu kẻ bảng để HS làm BT1 , 2 . - Vở BT Tiếng Việt . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG HỌC MT : Giúp HS nắm được cách cấu tạo của từ phức trong tiếng Việt . HTTC: Hoạt động lớp . - 1 em đọc nội dung BT và gợi ý . cả lớp đọc thầm lại . - 1 em đọc câu thơ thứ nhất . Cả lớp đọc thầm , suy nghó , nêu nhận xét . - 1 em đọc khổ thơ tiếp theo . Cả lớp đọc thầm , suy nghó , nêu nhận xét . HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt động 1 : Nhận xét . - Giúp HS kết luận : + Các từ phức truyện cổ , ông cha do các tiếng có nghóa tạo thành . + Từ phức thầm thì do các tiếng có âm đầu lặp lại nhau tạo thành . - Giúp HS kết luận : + Từ phức lặng im do hai tiếng có nghóa tạo thành . + Ba từ phức chầm chậm , cheo leo , se sẽ do những tiếng có vần hoặc cả âm và vần lặp lại nhau tạo thành . Hoạt động 2 : Ghi nhớ . MT : Giúp HS rút ra được ghi nhớ . Hoạt động lớp . - Vài em đọc ghi nhớ SGK . Cả lớp đọc thầm lại . - Giúp HS giải thích nội dung ghi nhớ khi phân tích các ví dụ : + Các tiếng tình , thương , mến đứng độc lập đều có nghóa . Ghép chúng lại với nhau , chúng bổ sung nghóa cho nhau . + Từ láy săn sóc có 2 tiếng lặp lại âm đầu . + Từ láy khéo léo có 2 tiếng lặp lại vần . + Từ láy luôn luôn có 2 tiếng lặp lại cả âm đầu và vần . MT : Giúp HS làm được các bài tập . HTTC: Hoạt động lớp , nhóm . - 1 em đọc yêu cầu bài tập . - Đọc yêu cầu của bài , suy nghó , trao đổi theo nhóm . - Đại diện mỗi nhóm dán bài lên bảng lớp , đọc kết quả . - Cả lớp nhận xét , tính điểm , kết luân nhóm thắng cuộc . Hoạt động 2 : Luyện tập . - Bài 1 : Nhắc HS : + Chú ý những chữ in nghiêng , những chữ vừa in nghiêng vừa in đậm . + Muốn làm đúng BT , cần xác đònh các tiếng trong các từ phức có nghóa hay không . Nếu cả hai tiếng đều có nghóa thì đó là từ ghép , mặc dù chúng có thể giống nhau ở âm đầu hay vần . + SGK đã gợi ý : những tiếng in đậm là tiếng có nghóa – gợi ý này giúp ta dễ dàng nhận ra từ ghép . - Bài 2 : + Phát phiếu cho các nhóm thi làm bài . Nhắc HS có thể tra từ điển nếu không tự nghó ra từ . . Củng cố : - Đọc lại ghi nhớ SGK . Dặn dò : - Nhận xét tiết học . HIỆU TRƯỞNG KT NGƯỜI SOẠN Trường Tiểu Học Tân AN Hội A Lớp:4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH Môn: Kể chuyện Ngày dạy: Tuần: 04 Tiết:4 I. MỤC TIÊU : - Hiểu truyện , trao đổi được với các bạn về nội dung , ý nghóa câu chuyện : Ca ngợi nhà thơ chân chính , có khí phách cao đẹp , thà chết trên giàn lửa thiêu , không chòu khuất phục cường quyền . - Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa , trả lời được các câu hỏi về nội dung câu chuyện ; kể lại được truyện , có thể phối hợp lời kể với điệu bộ , nét mặt một cách tự nhiên . Chăm chú lắng nghe thầy cô kể chuyện , nhớ chuyện . Theo dõi bạn kể chuyện , nhận xét đúng lời kể của bạn , kể tiếp được lời bạn . - Học tập tấm gương cao đẹp của nhà thơ . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh họa truyện trong SGK . - Bảng phụ viết sẵn nội dung yêu cầu 1 . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG HỌC MT : Giúp HS nắm nội dung truyện kể HTTC: Hoạt động cá nhân . - Lắng nghe . - Đọc phần chú thích cuối truyện . - Đọc thầm yêu cầu 1 . HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt động 1 : GV kể chuyện . - Kể lần 1 . - Kể lần 2 , minh họa tranh . - Kể lần 3 ( nếu cần ) . MT : Giúp HS kể được truyện , nêu được ý nghóa truyện . HTTC: Hoạt động lớp , nhóm đôi . - 1 em đọc các câu hỏi a , b , c , d . Cả lớp lắng nghe , suy nghó . - Lần lượt trả lời từng câu hỏi : - Truyền nhau hát 1 bài hát lên án thói hống hách , bạo tàn của nhà vua và Hoạt động 2 : Hướng dẫn kể chuyện và trao đổi về ý nghóa câu chuyện . - Trước sự bạo ngược của nhà vua , dân chúng phản ứng bằng cách nào ? - Nhà vua làm gì khi biết dân chúng truyền tụng bài ca lên án mình ? phơi bày nỗi thống khổ của nhân dân . - Ra lệnh lùng bắt kì được kẻ sáng tác bài ca phản loạn ấy . Vì không thể tìm được ai là tác giả của bài hát , nhà vua hạ lệnh tống giam tất cả các nhà thơ và nghệ nhân hát rong . - Các nhà thơ , các nghệ nhân lần lượt khuất phục . Họ hát lên những bài ca ca tụng nhà vua , duy chỉ có một nhà thơ trước sau vẫn im lặng . - Vì thực sự khâm phục , kính trọng lòng trung thực và khí phách của nhà thơ thà bò lửa thiêu cháy , nhất đònh không chòu nói sai sự thật . - Từng cặp luyện kể từng đoạn và toàn bộ câu chuyện . - Thi kể toàn bộ truyện trước lớp . Mỗi em kể xong đều nói ý nghóa câu chuyện hoặc đối đáp cùng các bạn , đặt câu hỏi cho các bạn , trả lời câu hỏi của GV , của các bạn về nhân vật , chi tiết , ý nghóa câu chuyện . - Nhận xét , bình chọn bạn kể chuyện hấp dẫn nhất , hiểu ý nghóa truyện nhất . - Trước sự đe dọa của nhà vua , thái độ của mọi người thế nào ? - Vì sao nhà vua phải thay đổi thái độ ? Củng cố : - Giáo dục HS học tập tấm gương cao đẹp của nhà thơ . Dặn dò : - Nhận xét tiết học . Biểu dương những HS chăm chú lắng nghe bạn kể , nhận xét lời kể của bạn chính xác . HIỆU TRƯỞNG KT NGƯỜI SOẠN Trường Tiểu Học Tân An Hội A Lớp:4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC TRE VIỆT NAM Môn:Tập đọc Ngày dạy: Tuần: 04 Tiết: 8 I. MỤC TIÊU : - Hiểu được ý nghóa của bài thơ : Cây tre tượng trưng cho con người VN . Qua hình tượng cây tre , tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người VN : giàu tình thương yêu , ngay thẳng , chính trực . - Biết đọc lưu loát toàn bài , giọng đọc diễn cảm , phù hợp với nội dung cảm xúc và nhòp điệu của các câu thơ , đoạn thơ . Học thuộc những câu thơ em thích . - Tự hào về những phẩm chất tốt đẹp của con người VN . GD BVMT: Những hình ảnh về cây tre cho thấy vẽ đẹp của môi trường thiên nhiên, vừa mang ý nghóa sâu sắc trong cuộc sống. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh họa nội dung bài đọc SGK . Tranh , ảnh về cây tre . - Băng giấy viết câu , đoạn cần hướng dẫn luyện đọc . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG HỌC MT : Giúp HS đọc đúng bài thơ . HTTC: Hoạt động lớp , nhóm đôi . - Tiếp nối nhau đọc từng đoạn thơ . Đọc 2 – 3 lượt . - Đọc thầm phần chú thích các từ mới ở cuối bài đọc , giải nghóa các từ đó . - Luyện đọc theo cặp . - Vài em đọc cả bài . HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt động 1 : Luyện đọc . - Có thể chia bài thơ thành 4 đoạn : + Đoạn 1 : Từ đầu … tre ơi ? + Đoạn 2 : Tiếp theo … lá cành . + Đoạn 3 : Tiếp theo … cho măng . + Đoạn 4 : Phần còn lại . - Đọc diễn cảm cả bài . MT : Giúp HS cảm thụ bài thơ . Hoạt động lớp , nhóm . - Tiếp nối nhau đọc , trả lời câu hỏi . Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài . - Hướng dẫn đọc thầm , đọc lướt ; suy - Cần cù , đoàn kết , ngay thẳng . - Đoạn thơ : Ở đâu … cần cù . - Tay ôm , tay níu , gần nhau thêm , thương nhau , chẳng ở riêng … - Đâu chòu mọc cong , mang dáng thẳng … - Đọc thầm , đọc lướt toàn bài . - Một số em phát biểu . - Đọc 4 dòng cuối bài . - Bài thơ kết lại bằng cách dùng điệp từ , điệp ngữ mai sau , xanh thể hiện rất đẹp sự kế tiếp liên tục của các thế hệ . nghó , trả lời các câu hỏi tìm hiểu nội dung bài đọc . - Những hình ảnh nào của cây tre gợi lên phẩm chất tốt đẹp của người VN ? - Những hình ảnh nào của cây tre tượng trưng cho tính cần cù ? - Những hình ảnh nào của tre gợi lên phẩm chất đoàn kết của người VN ? - Những hình ảnh nào của tre tượng trưng cho tính ngay thẳng ? - Tìm những hình ảnh về cây tre và búp măng non mà em thích . Giải thích vì sao em thích những hình ảnh đó . - Đoạn thơ kết bài có ý nghóa gì ? MT : Giúp HS đọc diễn cảm bài thơ và thuộc bài thơ . HTTC: Hoạt động lớp , nhóm đôi . - Tiếp nối nhau đọc cả bài . + Luyện đọc diễn cảm theo cặp . + Vài cặp thi đọc diễn cảm trước lớp . + Nhẩm học thuộc lòng những câu thơ ưa thích . + Cả lớp thi HTL từng đoạn thơ . -Qua hình tượng cây tre , tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người VN : giàu tình thương yêu , ngay thẳng , chính trực Hoạt động 3 : Hướng dẫn đọc diễn cảm và học thuộc lòng . - Hướng dẫn cả lớp luyện đọc đoạn thơ : Nòi tre … tre xanh . + Đọc mẫu khổ thơ . + Theo dõi , uốn nắn . Củng cố : - Bài thơ có ý nghóa gì ? Dặn dò : - Nhận xét tiết học . HIỆU TRƯỞNG KT NGƯỜI SOẠN [...]... lại cách xây dựng cốt truyện Dặn dò : - Nhắc HS về nhà kể lại câu chuyện tưởng tượng của mình cho người thân KT NGƯỜI SOẠN Trường Tiểu Học Tân An Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN Ngày dạy: Môn: Toán Tuần: 04 Tiết: 16 I MỤC TIÊU : - Giúp HS hệ thống hóa một số hiểu biết ban đầu về : cách so sánh hai số tự nhiên ; đặc điểm về thứ tự của các số tự nhiên - Biết so sánh... - Nêu lại cách so sánh hai số tự nhiên ; đặc điểm về thứ tự của các số tự nhiên Dặn dò : Nhận xét tiết học HIỆU TRƯỞNG KT NGƯỜI SOẠN Trường Tiểu Học Tân An Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC LUYỆN TẬP Ngày dạy: Môn: Toán Tuần: 04 Tiết: 17 I MỤC TIÊU : - Củng cố về viết và so sánh các số tự nhiên Bước đầu làm quen với bài tập dạng x < 5 ; 68 < x < 92 - Biết so sánh hai số tự nhiên , làm đúng các bài tập... HS giải thích cách so sánh của một số cặp số 12 34 và 999; 92501 và 9 241 0 - Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn - GV nhận xét chung - Cả lớp làm bài vào vở * Bài 2: SGK/22 : Hoạt động cả lớp - 3 HS làm phần a, b, c vào phiếu dán - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? kết quả lên bảng - GV yêu cầu HS làm bài vào vở - HS nhận xét kết quả - Phải so sánh các số với nhau - HS nêu - Muốn xếp được các số theo... Nhóm nào xong trước dán kết quả - HS nhận xét kết quả - 1 HS nêu - Muốn so sánh 2 đơn vò đo khối lượng ( khác đơn vò) em làm sao ? - Yêu cầu HS đồi cùng đơn vò rồi so sánh kết quả, ghi kết quả đã so sánh vào ô chấm - Giải thích cách làm 8 tấn 8 100kg 4 tạ 30kg 4 ta 3kg - GV chữa bài và nhận xét * Bài 4 : SGK/ 24: Hoạt động nhóm bàn - GV gọi HS đọc đề bài - HS trao đổi thào luận cách giải + Ghi bài... thích cách sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn ? - Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé - GV nhận xét và cho điểm HS - Phải so sánh các số với nhau * Bài 3: SGK/22 : Hoạt động cả lớp - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? -1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm - Muốn xếp được các số theo thứ tự từ bài vào vở lớn đến bé chúng ta phải làm gì ? - HS nêu, bạn nhận xét - GV yêu cầu HS làm bài - Giải thích cách... chính xác khi thực hiện các bài tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Phấn màu III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS nhận MT : Giúp HS nắm cách so sánh hai số biết cách so sánh hai số tự nhiên tự nhiên - Căn cứ vào từng trường hợp so sánh HTTC: Hoạt động lớp hai số tự nhiên SGK , nêu ví dụ bằng - Nêu nhận xét : Bao giờ cũng so sánh số rồi cho HS so sánh từng cặp số và... Củng cố : - Nêu lại cách so sánh hai số tự nhiên Dặn dò Nhận xét tiết học HIỆU TRƯỞNG KT NGƯỜI SOẠN Trường Tiểu Học Tân An Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC YẾN , TẠ , TẤN Ngày dạy: Môn: Toán Tuần: 04 Tiết: 18 I MỤC TIÊU : - Giúp HS bước đầu nhận biết về độ lớn của yến , tạ , tấn ; mối quan hệ giữa chúng với ki-lô-gam - Biết chuyển đổi đơn vò đo khối lượng ; thực hiện phép tính với các số đo khối lượng... truyện là chõi các sự việc làm nồng cốt diễn biến của truyện - Bài 3 : - Chốt lại Cốt truyện thường gồm 3 phần : + Mở đầu : Sự việc khơi nguồn cho các sự việc khác + Diễn biến : Các sự việc chính kế tiếp nhau nói lên tính cách nhân vật , MT : Giúp HS rút ra được ghi nhớ HTTC: Hoạt động lớp - 3 – 4 em đọc phần Ghi nhớ SGK Cả lớp đọc thầm MT : Giúp HS làm đúng các bài tập HTTC: Hoạt động lớp , nhóm... chính xác khi thực hiện các bài tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Phấn màu III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG HỌC MT : Giúp HS nắm cách viết và so sánh các số tự nhiên HTTC: Hoạt động lớp Cá nhân - Tự làm bài rồi chữa bài - Tự làm bài rồi chữa bài - Tự làm bài rồi chữa bài MT : Giúp HS thực hiện được các bài tập dạng : x < 5 ; 68 < x < 92 HTTC: Hoạt động lớp - 1 HS đọc -HS cả lớp viết vào bảng con a)... lượng MT : Giúp HS làm được các bài tập HTTC: Hoạt động lớp - 1 HS đọc đề bài và nêu yêu cầu - Cả lớp làm bài vào vở, 3 HS làm vào phiếu học tập - dán kết quả - HS nhận xét bài - 2 HS nêu - 1 HS nêu - Cả lớp làm vào vở - 4 HS lần lượt nêu kết quả - Bạn nhận xét - Cả lớp cùng chữa bài - 1 HS nêu Hoạt động 2 : Giới thiệu bảng đơn vò đo khối lượng - Hướng dẫn HS hệ thống hóa các đơn vò đo khối lượng thành . KẾ HOẠCH BÀI HỌC SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN Môn: Toán Ngày dạy: Tuần: 04 Tiết: 16 I. MỤC TIÊU : - Giúp HS hệ thống hóa một số hiểu biết ban đầu về : cách so sánh hai số tự nhiên. Trường Tiểu Học Tân AN Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH Môn: Kể chuyện Ngày dạy: Tuần: 04 Tiết :4 I. MỤC TIÊU : - Hiểu truyện , trao đổi được với các bạn về nội dung , ý nghóa. về thứ tự của các số tự nhiên Dặn dò : Nhận xét tiết học. HIỆU TRƯỞNG KT NGƯỜI SOẠN Trường Tiểu Học Tân An Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC LUYỆN TẬP Môn: Toán Ngày dạy: Tuần: 04 Tiết: 17 I.
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 4, giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 4, giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay