giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 4

39 309 3
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2014, 01:00

. KẾ HOẠCH BÀI HỌC SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN Môn: Toán Ngày dạy: Tuần: 04 Tiết: 16 I. MỤC TIÊU : - Giúp HS hệ thống hóa một số hiểu biết ban đầu về : cách so sánh hai số tự nhiên. Trường Tiểu Học Tân AN Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH Môn: Kể chuyện Ngày dạy: Tuần: 04 Tiết :4 I. MỤC TIÊU : - Hiểu truyện , trao đổi được với các bạn về nội dung , ý nghóa. về thứ tự của các số tự nhiên Dặn dò : Nhận xét tiết học. HIỆU TRƯỞNG KT NGƯỜI SOẠN Trường Tiểu Học Tân An Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC LUYỆN TẬP Môn: Toán Ngày dạy: Tuần: 04 Tiết: 17 I.
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 4, giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 4, giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay