giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 2

37 374 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2014, 01:00

Trường Tiểu Học Tân An Hội A Lớp:4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU Môn:Tập đọc Ngày dạy: Tuần: 02 Tiết: 3 I. MỤC TIÊU : - Hiểu được nội dung bài : Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghóa hiệp , ghét áp bức , bất công , bênh vực chò Nhà Trò yếu đuối , bất hạnh . - Đọc lưu loát toàn bài , biết ngắt nghỉ đúng , biết thể hiện ngữ điệu phù hợp với cảnh tượng , tình huống biến chuyển của truyện phù hợp với lời nói và suy nghó của nhân vật . - Biết bênh vực em nhỏ , lên án sự bất công . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh họa nội dung bài trong SGK . - Giấy khổ to viết sẵn câu , đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG HỌC MT : Giúp HS đọc đúng bài văn . HTTC: Hoạt động lớp . - Tiếp nối nhau đọc từng đoạn . Đọc 2 – 3 lượt. - Đọc thầm phần chú thích các từ mới ở cuối bài đọc , giải nghóa các từ đó . - Luyện đọc theo cặp . - Vài em đọc cả bài . HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt động 1 : Luyện đọc . - Hướng dẫn phân đoạn : 3 đoạn . + Đoạn 1 : Bốn dòng đầu ( Trận đòa mai phục của bọn nhện ) . + Đoạn 2 : Sáu dòng tiếp theo ( Dế Mèn ra oai với bọn nhện ) . + Đoạn 3 : Phần còn lại ( Kết cục câu chuyện ) . - Đọc diễn cảm cả bài . MT : Giúp HS cảm thụ bài văn . HTTC: Hoạt động nhóm . - Các nhóm tự điều khiển nhau đọc và trả lời các câu hỏi . - Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi trước lớp + Đoạn 1 : Trận đòa mai phục của bọn Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài . - Điều khiển lớp đối thoại , nêu nhận xét , thảo luận và tổng kết . - Yêu cầu đọc thành tiếng và đọc thầm để trả lời các câu hỏi : nhện đáng sợ như thế nào ? + Đoạn 2 : Dế Mèn đã làm cách nào để bọn nhện phải sợ ? - Đọc câu hỏi 4 , trao đổi , thảo luận , chọn danh hiệu thích hợp cho Dế Mèn . + Đoạn 3 : Dế Mèn đã nói thế nào để bọn nhện nhận ra lẽ phải ? + Bọn nhện sau đó đã hành động như thế nào ? - Giúp HS đi tới kết luận : Các danh hiệu đều ghi nhận những phẩm chất đáng ca ngợi nhưng mỗi danh hiệu vẫn có nét nghóa riêng . Thích hợp nhất là danh hiệu “hiệp só ” . MT : Giúp HS đọc diễn cảm bài văn . HTTC: Hoạt động lớp , nhóm đôi . - 3 em đọc tiếp nối nhau 3 đoạn của bài . + Luyện đọc diễn cảm theo cặp . + Vài em thi đọc diễn cảm trước lớp . Hoạt động 3 : Hướng dẫn đọc diễn cảm . - Hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm 1 đoạn tiêu biểu trong bài : Từ trong hốc đá … vòng vây đi không ? + Đọc mẫu đoạn văn . + Sửa chữa , uốn nắn . Củng cố : - Giáo dục HS biết bênh vực em nhỏ , lên án sự bất công trong cuộc sống . Dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Khuyến khích HS tìm đọc tác phẩm “ Dế Mèn phiêu lưu kí ” . HIỆU TRƯỞNG KT NGƯỜI SOẠN Trường Tiểu Học Tân An Hội A Lớp:4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ Môn:Toán Ngày dạy: Tuần: 02 Tiết: 6 I. MỤC TIÊU : - Giúp HS : n lại quan hệ giữa đơn vò các hàng liền kề . Biết viết và đọc các số có tới sáu chữ số . - Đọc , viết các số thành thạo . - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Phóng to bảng SGK , bảng từ hoặc bảng cài , các thẻ số có ghi 100 000 ; 10 000 ; 1000 ; 100 ; 10 ; 1 ; các tấm ghi các chữ số 1 ; 2 ; 3 ; … ; 9 có trong bộ ĐDDH Toán 3 . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG HỌC MT : Giúp HS nắm quan hệ hàng của các số có 6 chữ số . HTTC: Hoạt động lớp . - Nêu quan hệ giữa đơn vò các hàng liền kề : 10 đơn vò = 1 chục 10 chục = 1 trăm 10 trăm = 1 nghìn 10 nghìn = 1 chục nghìn HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt động 1 : Số có sáu chữ số . - Giới thiệu : + 10 chục nghìn = 1 trăm nghìn . + 1 trăm nghìn viết là 100 000 . - Cho HS quan sát bảng có viết các hàng từ đơn vò đến trăm nghìn ( đã chuẩn bò sẵn ) . - Gắn các thẻ số 100 000 ; 10 000 ; … 10 ; 1 lên các cột tương ứng trên bảng . Yêu cầu HS đếm xem có bao nhiêu trăm nghìn , chục nghìn , … , đơn vò ? - Gắn kết quả đếm xuống các cột ở cuối bảng . - Cho HS xác đònh lại số này gồm bao nhiêu trăm nghìn , chục nghìn , … , đơn vò ; hướng dẫn viết và đọc số . - Tương tự như vậy , lập thêm vài số có sáu chữ số nữa trên bảng , cho HS lên bảng viết và đọc số . - Viết số , sau đó yêu cầu HS lấy các thẻ số 100 000 ; 10 000 ; 1000 ; 100 ; 10 ; 1 và các tấm ghi các chữ số 1 ; 2 ; 3 ; … ; 9 gắn vào các cột tương ứng trên bảng . MT : Giúp HS làm đúng các bài tập . Hoạt động lớp . -1 HS lên bảng đọc, viết số. HS viết số vào VBT - HS tự làm bài vào VBT, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau. (HS có thể dùng bút chì để làm vào SGK) - 1 HS nêu. -Nhóm đôi làm việc viết kết quả vào PHT. - 1 HS lên bảng làm. - HS khác nhận xét. - 2 HS đọc lại bài làm. - HS lần lượt đọc số trước lớp, mỗi HS đọc từ 3 đến 4 số -1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở. Yêu cầu viết số theo đúng thứ tự GV đọc, hết số này đến số khác. - Đổi vở sửa bài. Hoạt động 2 : Thực hành . hành . Bài 1:(SGK/9): Hoạt động cá nhân - GV gắn các thẻ ghi số vào bảng các hàng của số có 6 chữ số để biểu diễn số 313 214, số 523 453 và yêu cầu HS đọc, viết số này. Bài 2:(SGK/9): Hoạt động nhóm đôi. - Gọi HS nêu yêu cầu. - Nhóm đôi thảo luận cách đọc số và cách viết số. - GV gọi HS lên bảng làm. - Gọi HS đọc lại bài làm. - GV nhận xét chung. Bài 3:(SGK/10): Hoạt động cá nhân - GV viết các số trong bài tập (hoặc các số có sáu chữ số khác) lên bảng, sau đó chỉ số bất kì và gọi HS đọc số. - GV nhận xét. Bài 4:(SGK/10): Hoạt động cá nhân - GV tổ chức thi viết chính tả toán, GV đọc từng số trong bài (hoặc các số khác ) và yêu cầu HS viết số theo lời đọc. - GV chữa bài và yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau. Củng cố : - Nêu lại cách đọc , viết số vừa học . Dặn dò Nhận xét tiết học Trường Tiểu Học Tân AN Hội A Lớp:4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (tt) Môn: Lòch sử và Đòa lí Ngày dạy: Tuần: 2 Tiết: 2 I. MỤC TIÊU : - HS biết : Trình tự các bước sử dụng bản đồ . - Xác đònh được 4 hướng chính trên bản đồ theo quy ước . Tìm một số đối tượng đòa lí dựa vào bảng chú giải của bản đồ . - Yêu thích tìm hiểu bản đồ . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bản đồ Đòa lí tự nhiên VN . - Bản đồ hành chính VN . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG HỌC MT : Giúp HS nắm các nội dung bản đồ thể hiện . HTTC: Hoạt động lớp . - Đại diện một số em trả lời các câu hỏi trên và chỉ đường biên giới phần đất liền của VN trên bản đồ Đòa lí tự nhiên VN hoặc bản đồ hành chính VN treo tường . HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt động 1 : - Yêu cầu HS dựa vào kiến thức của bài trước , trả lời các câu hỏi sau : + Tên bản đồ cho ta biết điều gì ? + Dựa vào bảng chú giải ở hình 3 để đọc các kí hiệu của một số đối tượng đòa lí . + Chỉ đường biên giới phần đất liền của VN với các nước láng giềng trên hình 3 và giải thích tại sao lại biết đó là biên giới quốc gia ? - Giúp HS nêu được các bước sử dụng bản đồ như SGK . MT : Giúp HS thực hành theo yêu cầu SGK . HTTC: Hoạt động nhóm . - Các nhóm lần lượt làm các bài tập a , b SGK . - Đại diện các nhóm trình bày trước lớp kết quả làm việc của nhóm . Hoạt động 2 : Thực hành theo nhóm . - Hoàn thiện câu trả lời của các nhóm . - Các nhóm khác sửa chữa , bổ sung nếu thấy câu trả lời của bạn chưa đầy đủ và chính xác . MT : Giúp HS tiếp tục thực hành các bài tập SGK . HTTC: Hoạt động lớp . + 1 em lên bảng đọc tên bản đồ và chỉ các hướng B , N , Đ , T . + 1 em lên chỉ vò trí của tỉnh ( thành phố ) mình đang sống trên bản đồ . + 1 em nêu tên những tỉnh ( thành phố ) giáp với tỉnh ( thành phố ) của mình . Hoạt động 3 : - Treo bản đồ hành chính VN lên bảng , yêu cầu : - Chú ý hướng dẫn HS cách chỉ . . Củng cố : - Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu bản đồ . Dặn dò : - Tập đọc các bản đồ ở nhà . HIỆU TRƯỞNG KT NGƯỜI SOẠN Trường Tiểu Học Tân An Hội A Lớp:4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (tt) Môn: Đạo đức Ngày dạy: Tuần: 2 Tiết: 2 I. MỤC TIÊU : - Nhận thức được : Cần phải trung thực trong học tập . Giá trò của trung thực nói chung và trung thực trong học tập nói riêng . - Biết trung thực trong học tập . - Biết đồng tình , ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán những hành vi thiếu trung thực trong học tập . II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN : - SGK . - Các mẩu chuyện , tấm gương về sự trung thực trong học tập . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG HỌC MT : Giúp HS xử lí đúng các tình huống nêu ra qua bài học . HTTC: Hoạt động nhóm . - Các nhóm thảo luận . - Đại diện các nhóm trình bày . - Cả lớp trao đổi , chất vấn , nhận xét , bổ sung . HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm . - Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận . - Kết luận về cách ứng xử đúng trong mỗi tình huống : a) Chòu nhận điểm kém rồi quyết tâm học để gỡ lại . b) Báo lại cho cô giáo biết để chữa lại điểm cho đúng . c) Nói bạn thông cảm , vì làm như vậy là không trung thực trong học tập MT : Giúp HS trình bày được các tư liệu của mình . HTTC: Hoạt động lớp . - Vài em trình bày , giới thiệu . Hoạt động 2 : Trình bày tư liệu đã sưu tầm được . - Kết luận : Xung quanh chúng ta có - Thảo luận lớp : Em nghó gì về những mẩu chuyện , tấm gương đó ? nhiều tấm gương về trung thực trong học tập . Chúng ta cần học tập các bạn đó . MT : Giúp HS trình bày được các tiểu phẩm theo nội dung bài học . HTTC: Hoạt động nhóm , cả lớp - Vài nhóm trình bày tiểu phẩm đã chuẩn bò . - Cả lớp thảo luận : + Em có suy nghó gì về tiểu phẩm vừa xem ? + Nếu em ở vào tình huống đó , em có hành động như vậy không ? Vì sao ? Hoạt động 3 : Trình bày tiểu phẩm . - Nhận xét chung . . Củng cố : - Giáo dục HS trung thực trong học tập . Dặn dò HIỆU TRƯỞNG KT NGƯỜI SOẠN Trường Tiểu Học Tân An Hội A Lớp:4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MỞ RỘNG VỐN TỪ : NHÂN HẬU – ĐOÀN KẾT Môn: L T& C Ngày dạy: Tuần: 2 Tiết: 3 I. MỤC TIÊU : - Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ ngữ theo chủ điểm “ Thương người như thể thương thân ” . Học nghóa một số từ và đơn vò cấu tạo từ Hán – Việt . Nắm được cách dùng các từ ngữ đó . - Dùng được những từ ngữ trên vào các bài tập . - Có lòng nhân hậu , biết đoàn kết với bạn bè . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bút dạ và 4 – 5 tờ phiếu khổ to kẻ sẵn các cột a , b , c , d ở BT 1 , viết sẵn các từ mẫu để HS điền tiếp những từ cần thiết vào cột ; kẻ bảng phân loại để HS làm BT 2 . - Một số tờ giấy khổ to để các nhóm làm BT 3 . - Vở BT Tiếng Việt . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG HỌC MT : Giúp HS làm đúng các bài tập . HTTC: Hoạt động lớp , nhóm đôi . - 1 em đọc yêu cầu BT . - Từng cặp trao đổi , làm bài vào vở . - Đại diện các nhóm làm bài trên phiếu trình bày kết quả . - Cả lớp nhận xét , chốt lại lời giải đúng . - 1 em đọc lại bảng kết quả có số lượng từ tìm được đúng và nhiều nhất . - Sửa bài theo lời giải đúng . - Đọc yêu cầu BT . - Trao đổi , thảo luận theo cặp . - Làm bài vào vở . HOẠT ĐỘNG DÂY Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS làm BT . - Bài 1 : + Phát bút dạ , phiếu khổ to cho các nhóm . - Bài 2 : + Phát phiếu khổ to cho 4 – 5 cặp HS . - Những cặp làm bài trên phiếu trình bày kết quả làm bài trước lớp . - Nhận xét , chốt lại lời giải đúng . MT : Giúp HS làm đúng các bài tập . HTTC: Hoạt động lớp , nhóm . - 1 em đọc yêu cầu BT . - Mỗi em trong nhóm nối tiếp nhau viết câu mình đặt lên phiếu . - Đại diện các nhóm dán kết quả làm bài ở bảng lớp . - Nhận xét , kết luận nhóm thắng cuộc . - Mỗi em viết 2 câu đã đặt vào vở . - Đọc yêu cầu BT . - Từng nhóm 3 em trao đổi nhanh về 3 câu tục ngữ . - Nối tiếp nhau nói nội dung khuyên bảo , chê bai trong từng câu . - Cả lớp nhận xét , chốt lại lời giải đúng . Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm BT (t - Bài 3 : + Giúp HS hiểu yêu cầu của bài . + Phát giấy khổ to và bút dạ cho các nhóm làm bài . - Bài 4 : Củng cố : - Giáo dục HS có lòng nhân hậu , biết đoàn kết với bạn bè . Dặn dò : - Nhận xét tiết học . HIỆU TRƯỞNG KT NGƯỜI SOẠN [...]... Học Tân An Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU Ngày dạy: Môn: Toán Tuần: 2 Tiết: 10 I MỤC TIÊU : - Giúp HS : Biết về hàng triệu , chục triệu , trăm triệu và lớp triệu Nhận biết được thứ tự các số có nhiều chữ số đến lớp triệu Củng cố thêm về lớp đơn vò , lớp nghìn , lớp triệu - Nêu được tên các hàng trong lớp triệu và các lớp khác - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập II... thích cách điền dấu ở 2 đến 3 trường hợp trong bài Ví dụ: +Tại sao 43 25 6 < 43 25 10 ? +Tại sao 845 713 < 8 547 13 ? - GV nhận xét và cho điểm HS Bài 2: (SGK/13): Hoạt động cá nhân - GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - Muốn tìm được số lớn nhất trong các số đã cho chúng ta phải làm gì ? - GV yêu cầu HS làm bài vào bảng con - GV hỏi: Số nào là số lớn nhất trong các số 59 876, 651 321 , 49 9 873, 9 02 011,... Đọc các số : 850 20 3 , 820 0 04 , 800 007 , 8 32 100 , 8 32 010 MT : Giúp HS làm đúng các bài tập HTTC: Hoạt động lớp đó thống nhất kết quả -1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT, Sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt động 1 : Ôn lại hàng - Cho HS ôn lại các hàng đã học ; quan hệ giữa đơn vò hai hàng liền kề - Viết số : 825 713 , cho HS xác đònh các. .. vào các cột ghi hàng - Tiến hành tương tự như vậy với các số : 6 54 000 và 6 54 321 - Lưu ý : Khi viết các chữ số vào cột ghi hàng nên viết theo các hàng từ nhỏ đến lớn ( từ phải sang trái ) Khi viết các số có nhiều chữ số nên viết sao cho khoảng cách giữa hai lớp hơi rộng hơn một chút Hoạt động 2 : Thực hành MT : Giúp HS làm đúng các bài tập Bài 1:(SGK/11): Hoạt động cá nhân HTTC: Hoạt động lớp. .. Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ Ngày dạy: Môn: Toán Tuần: 2 Tiết: 9 I MỤC TIÊU : - Giúp HS : Nhận biết các dấu hiệu và cách so sánh các số có nhiều chữ số Củng cố cách tìm số lớn nhất , bé nhất trong một nhóm các số - Xác đònh được số lớn nhất , số bé nhất có 3 chữ số ; số lớn nhất , số bé nhất có 6 chữ số - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC... Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC LUYỆN TẬP Ngày dạy: Môn: Toán Tuần: 2 Tiết: 7 I MỤC TIÊU : - Giúp HS luyện viết và đọc số có tới sáu chữ số ( cả các trường hợp có các chữ số 0 ) - Đọc , viết số thành thạo - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Phấn màu III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG HỌC MT : Giúp HS nắm chắc tên các hàng của số có 6 chữ số HTTC: Hoạt động lớp -... Hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm 1 , 2 khổ thơ tiêu biểu trong bài : “ Tôi yêu … nghiêng soi ” + Đọc mẫu khổ thơ + Theo dõi , uốn nắn Củng cố : - Giáo dục HS yêu thích những câu chuyện cổ tích VN Dặn dò : - Nhận xét tiết học KT NGƯỜI SOẠN Trường Tiểu Học Tân An Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC HÀNG VÀ LỚP Ngày dạy: Môn: Toán Tuần: 2 Tiết: 8 I MỤC TIÊU : - Giúp HS nhận biết được : Lớp đơn vò gồm... Giúp HS nắm lớp triệu và các hàng trong lớp này HTTC: Hoạt động lớp - Nêu tổng quát : Lớp đơn vò gồm những hàng nào ? Lớp nghìn gồm những hàng nào ? - Đếm số 1 triệu có tất cả bao nhiêu chữ số 0 - Ghi lần lượt ở bảng : 10 000 000 , 100 000 000 - Nêu lại : Lớp triệu gồm các hàng : HOẠT ĐỘNGDẠY Hoạt động 1 : Giới thiệu lớp triệu gồm các hàng : triệu , chục triệu , trăm triệu - Viết số 653 720 , yêu... từ hàng bé đến hàng lớn Củng cố : - Nêu lại tên các hàng trong lớp triệu Dặn dò Nhận xét tiết học Trường Tiểu Học Tân An Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC CÁC CHẤT DINH DƯỢNG CÓ TRONG THỨC ĂN VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG Môn: Khoa học Ngày dạy: Tuần: 2 Tiết: 4 I MỤC TIÊU : - Biết các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của chất bột đường - Sắp xếp các thức ăn hàng ngày vào nhóm thức ăn có nguồn gốc... có tác dụng gì ? Dặn dò : - Yêu cầu HS về nhà tìm trong các bài đọc 3 trường hợp dùng dấu hai chấm , giải thích tác dụng của các cách dùng đó Mang từ điển đến lớp để sử dụng trong tiết sau KT NGƯỜI SOẠN Trường Tiểu Học Tân An Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC TẢ NGOẠI HÌNH CỦA NHÂN VẬT TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN Môn: Tập làm văn Ngày dạy: Tuần: 2 Tiết: 4 I MỤC TIÊU : - Hiểu : Trong bài văn kể chuyện , việc . An Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ Môn: Toán Ngày dạy: Tuần: 02 Tiết: 6 I. MỤC TIÊU : - Giúp HS : n lại quan hệ giữa đơn vò các hàng liền kề . Biết viết và đọc các số có. Học Tân An Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC HÀNG VÀ LỚP Môn: Toán Ngày dạy: Tuần: 2 Tiết: 8 I. MỤC TIÊU : - Giúp HS nhận biết được : Lớp đơn vò gồm 3 hàng : đơn vò , chục , trăm ; lớp nghìn gồm. Học Tân An Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC LUYỆN TẬP Môn: Toán Ngày dạy: Tuần: 2 Tiết: 7 I. MỤC TIÊU : - Giúp HS luyện viết và đọc số có tới sáu chữ số ( cả các trường hợp có các chữ số 0 )
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 2, giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 2, giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay