giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 2

37 348 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2014, 01:00

. An Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ Môn: Toán Ngày dạy: Tuần: 02 Tiết: 6 I. MỤC TIÊU : - Giúp HS : n lại quan hệ giữa đơn vò các hàng liền kề . Biết viết và đọc các số có. Học Tân An Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC HÀNG VÀ LỚP Môn: Toán Ngày dạy: Tuần: 2 Tiết: 8 I. MỤC TIÊU : - Giúp HS nhận biết được : Lớp đơn vò gồm 3 hàng : đơn vò , chục , trăm ; lớp nghìn gồm. Học Tân An Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC LUYỆN TẬP Môn: Toán Ngày dạy: Tuần: 2 Tiết: 7 I. MỤC TIÊU : - Giúp HS luyện viết và đọc số có tới sáu chữ số ( cả các trường hợp có các chữ số 0 )
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 2, giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 2, giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay