Cảm hứng về quê hương đất nước trong Bên kia sông đuống và Việt Bắc - văn mẫu

5 923 6
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2014, 15:51

  Đề bài: Cảm hứng về quê hương đất nước được nói lên thiết tha và sầu lắng trong thơ thời kì kháng . Cảm hứng về quê hương đất nước trong Bên kia sông đuống và Việt Bắc Đề bài: Cảm hứng về quê hương đất nước được nói lên thiết tha và sầu lắng trong thơ thời kì kháng. thấy: - Cảm hứng về quê hương đốt nước đau thương và căm thù trong chiến tranh (mang âm hưởng xót xa căm giận). - Cảm hứng về quê hương đất nước giàu đẹp (mang âm hưởng ca ngợi tự hào). - Cảm. cảm nhận của mình về gương mặt quê hương đất nước trong bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng cầm và đoạn trích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. 2. Nhận xét về nét chung và đặc điểm riêng của cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Cảm hứng về quê hương đất nước trong Bên kia sông đuống và Việt Bắc - văn mẫu, Cảm hứng về quê hương đất nước trong Bên kia sông đuống và Việt Bắc - văn mẫu, Cảm hứng về quê hương đất nước trong Bên kia sông đuống và Việt Bắc - văn mẫu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn