Giải thích câu tục ngữ “Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” - văn mẫu

3 1,038 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2014, 15:51

  Đề bài: Hãy giải thích và bình luận ý nghĩa câu tục ngữ:   Ta về ta tắm ao ta, Dù . Giải thích câu tục ngữ Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” Đề bài: Hãy giải thích và bình luận ý nghĩa câu tục ngữ: Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. . với quê hương xứ sở. Ông bà ta xưa thường khuyên con cháu: Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Ý nghĩa của câu tục ngữ trên là đúng hay sai? Chúng ta hãy cùng nhau bàn luận. . nước cho thấy yếu tố dân tộc và yếu tố hiện đại vẫn có thể song song tồn tại, phát triển. Câu tục ngữ: Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn có mặt tích cực là đã phản ánh cái tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải thích câu tục ngữ “Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” - văn mẫu, Giải thích câu tục ngữ “Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” - văn mẫu, Giải thích câu tục ngữ “Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” - văn mẫu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn