Bài thuyết trình: Tìm hiểu ngắt và phương pháp vào ra theo ngắt

15 811 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2014, 10:44

. TÌM HIỂU NGẮT VÀ PHƯƠNG PHÁP VÀO RA THEO NGẮT TÌM HIỂU NGẮT VÀ PHƯƠNG PHÁP VÀO RA THEO NGẮT Nhóm 9 1 Tìm hiểu về Ngắt 2 Bảng Vector Ngắt 3 Xử lý Ngắt NỘI DUNG Vào ra theo Ngắt 4 TÌM HIỂU VỀ NGẮT • Ngắt. hiệu ngắt. - Địa chỉ đoạn va địa chỉ lệch của CTCPVN. BẢNG VECTOR NGẮT XỬ LÝ NGẮT VÀO RA THEO NGẮT • Chu trình vào ra theo Ngắt. • Ưu điểm và Nhược điểm. Chu trình vào ra theo ngắt • Thiết bị vào. ngăn xếp. e. Gửi tín hiệu xác nhận ngắt đến thiết bị vào ra qua chân tín hiệu INTA. Chu trình vào ra theo ngắt • Nạp địa chỉ của CTCPVN vào CS và IP, CPU thực hiện CPCPVN, gồm: • Gặp lệnh IRET kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình: Tìm hiểu ngắt và phương pháp vào ra theo ngắt, Bài thuyết trình: Tìm hiểu ngắt và phương pháp vào ra theo ngắt, Bài thuyết trình: Tìm hiểu ngắt và phương pháp vào ra theo ngắt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay