Tình quê hương đất nước trong ba bài thơ bên kia sông đuống việt bắc đất nước

9 509 3
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2014, 16:19

Văn chương không phải hơi thở của xã hội đường thời, không dám nói lên nỗi đau và sợ hãi của xã hội đó, không cảnh báo kịp thời những mối nguy hại đe dọa đạo đức và xã hội thứ văn chương đó không xứng đáng với cái tên của văn chương; nó chỉ có cái mã ngoài. Thứ văn chương đó đánh mất lòng tin của nhân dân, và những tác phẩm của nó được phát hành bị dùng như giấy lộn thay vì được đọc. . Mỗi bài mỗi vẻ , ba bài thơ : “ Bên kia sông Đuống “ của Hoàng Cầm , “ Đất nước “ của Nguyễn Đình Thi , “ Việt Bắc “ của Tố Hữu đã diễn tả sâu sắc tình yêu quê hương đất nước của nhân dân. đời . Bài thơ “ Đất nước diễn tả khái quát và triết lí về tình yêu đất nước . Bài thơ “ Việt Bắc “ diễn tả tình cảm mới mẻ , tình yêu quê hương cách mạng . “ Dònh suối đổ vào sông, con sông. Tình quê hương đất nước trong ba bài thơ “ Bên kia sông Đuống, Việt Bắc, Đất nước Văn hào Êrenbua có nói : “ Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình quê hương đất nước trong ba bài thơ bên kia sông đuống việt bắc đất nước, Tình quê hương đất nước trong ba bài thơ bên kia sông đuống việt bắc đất nước, Tình quê hương đất nước trong ba bài thơ bên kia sông đuống việt bắc đất nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn