Phân tích những nét chung và đặc điểm riêng của cảm hứng về quê hương đất nước trong các bài thơ bên kia sông đuống

9 738 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2014, 16:19

Văn chương không phải hơi thở của xã hội đường thời, không dám nói lên nỗi đau và sợ hãi của xã hội đó, không cảnh báo kịp thời những mối nguy hại đe dọa đạo đức và xã hội thứ văn chương đó không xứng đáng với cái tên của văn chương; nó chỉ có cái mã ngoài. Thứ văn chương đó đánh mất lòng tin của nhân dân, và những tác phẩm của nó được phát hành bị dùng như giấy lộn thay vì được đọc. . Phân tích những nét chung và đặc điểm riêng của cảm hứng về quê hương đất nước trong các bài thơ Bên kia sông Đuống, Việt Bắc và Đất Nước A-gợi ý chung - Phải khái quát. Có hình ảnh quê hương sáng đẹp trong một tương lai gần. C) Kết bài - Những nét chung trong cảm hứng về quê hương đất nước đã nêu ở trên cũng chính là nét của thơ kháng chiến. - Thơ kháng chiến. trong thơ và điển hình là các bài thơ Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm), Việt Bắc (Tố Hữu) và Đất nước (Nguyễn Đình Thi). Đất nước Việt Nam sinh ra những con người anh hùng, những Võ Thị Sáu, những
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích những nét chung và đặc điểm riêng của cảm hứng về quê hương đất nước trong các bài thơ bên kia sông đuống, Phân tích những nét chung và đặc điểm riêng của cảm hứng về quê hương đất nước trong các bài thơ bên kia sông đuống, Phân tích những nét chung và đặc điểm riêng của cảm hứng về quê hương đất nước trong các bài thơ bên kia sông đuống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn