Giáo trình tự học TOEIC reading

73 532 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 14:21

. tense, the present perfect continuos tense) là 2 thì gây nhiều khó khăn cho học sinh. Trong quá trình giảng dạy, học TOEIC học sinh của tôi thường nhầm lẫn cách sử dụng của 2 thì này. Hôm nay, tôi. tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn để làm nền tảng cho những phần tiếp theo đặc biệt lúc học thì trong TOEIC DẠNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN: HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI. Biên soạn | Nguyễn Đức Ngọc – Địa chất K55 HUMG 1 TOEIC Reading Unit 1: Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn Hôm nay, tôi giới thiệu tới
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình tự học TOEIC reading, Giáo trình tự học TOEIC reading, Giáo trình tự học TOEIC reading

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn