Mô hình tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch điện tử Vnemart.vn

18 649 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 10:27

Mô hình tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch điện tử Vnemart.vn . luận 3: Mô hình tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch điện tử Vnemart. vn I) Sàn giao dịch TMĐT B2B 1)Khái niêm: Về cơ bản, sàn giao dịch TMĐT. hưởng của các sàn giao dịch điện tử B2B đối với các bên tham gia vào giao dịch • Sàn giao dịch điện tử nói chung Sàn giao dịch điện tử sẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch điện tử Vnemart.vn, Mô hình tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch điện tử Vnemart.vn, Mô hình tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch điện tử Vnemart.vn, Mơ hình tổ chức của website, Các hoạt động trong sàn giao dịch của website Vnemart.vn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn