chuyên đề vận dụng quan điểm tích hợp trong giảng dạy môn ngữ văn lớp 7

5 2,045 15
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2014, 21:07

. Chuyên đề " ;Vận dụng quan điểm tích hợp trong giảng dạy môn ngữ văn lớp 7 10.03.2011 15:14 Ngữ văn là một môn học thuộc nhóm khoa học xã hội, nó có tầm quan trọng rất lớn trong việc. dụng quan điểm tích hợp vào việc giảng dạy môn Ngữ văn 7, chúng ta cần chú ý đến ba hình thức tích hợp sau: a. Tích hợp ngang. b. Tích hợp dọc. c. Tích hợp liên môn (Tích hợp ngoài văn) 3. Phần. tầm quan trọng của việc dạy và học môn Ngữ văn nói chung và Ngữ văn lớp 7 nói riêng đồng thời phát huy cao hơn nữa hiệu quả trong giảng dạy theo tinh thần đổi mới sách giáo khoa và quan điểm tích
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề vận dụng quan điểm tích hợp trong giảng dạy môn ngữ văn lớp 7, chuyên đề vận dụng quan điểm tích hợp trong giảng dạy môn ngữ văn lớp 7, chuyên đề vận dụng quan điểm tích hợp trong giảng dạy môn ngữ văn lớp 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn