luận văn thạc sĩ nghiên cứu sinh khối trạng thái rừng iib tại tỉnh thái nguyên

127 151 1
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2014, 13:54

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU SINH KHỐI TRẠNG THÁI RỪNG IIB TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN CHUYÊN NGÀNH: LÂM HỌC MÃ SỐ: 60.62.60 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Thái Nguyên - 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU SINH KHỐI TRẠNG THÁI RỪNG IIB TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN CHUYÊN NGÀNH: LÂM HỌC MÃ SỐ: 60.62.60 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. VÕ ĐẠI HẢI Thái Nguyên - 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CẢM ƠN Luận văn này được hoàn thành tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên theo chương trình đào tạo Thạc sỹ khoa học Lâm nghiệp, chuyên ngành Lâm học, khoá XVI (2008 - 2010). Trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn, tác giả đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu, Khoa Sau Đại học và các thầy, cô giáo Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, các bạn bè đồng nghiệp và cán bộ địa phương nơi tác giả thực hiện nghiên cứu. Nhân dịp này, tác giả xin chân thành cảm ơn về sự giúp đỡ có hiệu quả đó. Trước tiên, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Võ Đại Hải - Người hướng dẫn khoa học, đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trong quá trình thực hiện luận văn này. Tác giả xin tỏ lòng cám ơn đến Ban giám hiệu nhà trường, Khoa Sau Đại học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặ c biệ t là PGS.TS. Đng Kim Vui - Hiệ u trưở ng Nhà trường và TS. Lê Sỹ Trung - Trưở ng khoa Sau Đại học, đã tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong quá trình học tập cũng như hoàn thành bản luận văn Thạc sỹ. Xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của UBND các huyện Định Hóa, Đại Từ, Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên; các xã và một số hộ dân trên địa bàn nghiên cứu đã tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong việc thu thập số liệu ngoại nghiệp để thực hiện luận văn này. Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Triệu Thị Thu Hà Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nghĩa đầy đủ a Trị số quan sát bé nhất Bư, Bb, Bs, Bbe Loài cây Bứa, Bưởi bung, Ba soi, Ba bét CO 2 Khí Cacbonic CDM Cơ chế phát triển sạch Cht Loài cây Chẹo tía Cma, Châ, Cô Loài cây Còng mạ, Chẩn, Côm tầng CV1, CV2, CV3 Số hiệu ô tiêu chuẩn 1, 2, 3 tại Xã Cù Vân D, H, G, M Đường kính, chiều cao, tiết diện ngang, trữ lượng rừng D 1.3 ; H vn Đường kính ngang ngực (1,3m), chiều cao vút ngọn D i , D min Giá trị giữa của cỡ kính thứ i, cỡ kính nhỏ nhất D g , h g Đường kính, chiều cao bình quân theo tiết diện ngang Dgi, Dê, Dca, Dgđ Loài cây Dung giấy, Dền, Dẻ cau, Dẻ gai đỏ D 1.3 /H vn Tương quan giữa đường kính 1,3m & chiều cao vút ngọn DMĐ Dưới mặt đất f 0 Tần số ứng với cỡ đường kính đầu tiên f lt , f t Tần số lý thuyết, tần số thực nghiệm Gtr Loài cây Gội trắng G i % Tỷ lệ % tiết diện ngang của loài so với tổng tiết diện ngang của lâm phần Hđa Loài cây Hu đay IV% Chỉ số quan trọng của loài i k Cự ly tổ Khn, Khv Loài cây Kháo nước, Kháo vòng KV Khu vực LxB, LK Loài cây Lim xẹt Bắc, Loài cây khác mt i Khối lượng mẫu tươi bộ phận i của cây cá thể mk i khối lượng mẫu khô của bộ phận i sau khi sấy M tươi, khô tầng cây cao LP Sinh khối (tươi, khô) tầng cây cao của lâm phần m iCBTT Khối lượng tươi, khô bộ phận tương ứng của cây bụi thảm tươi tính trung bình cho 5 ô thứ cấp 25m 2 m iVRR Tổng khối lượng (tươi, khô) bộ phận tương ứng của vật rơi rụng tính trung bình cho 5 ô dạng bản 1m 2 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v Mta, Mađ, Mcn, Mr Loài cây Màng tang, Mán đỉa, Máu chó lá nhỏ, Mít rừng N Mật độ N i Số cây thứ i nằm trong cỡ kính d i N i % Tỷ lệ % số cây của loài i so với tổng số cây trong lâm phần NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nga, Nchu Loài cây Ngát, Nanh chuột N/D 1.3 Phân bố số cây theo đường kính 1,3m N/H vn Phân bố số cây theo chiều cao vút ngọn NT1, NT2, NT3 Số hiệu ô tiêu chuẩn 1, 2, 3 tại Xã Nghinh Tường ÔTC Ô tiêu chuẩn PĐ1, PĐ2, PĐ3 Số hiệu ô tiêu chuẩn 1, 2, 3 tại Xã Phú Đình PL1, PL2, PL3 Số hiệu ô tiêu chuẩn 1, 2, 3 tại Xã Phúc Lương P.T Phương trình QC1, QC2, QC3 Số hiệu ô tiêu chuẩn 1, 2, 3 tại Xã Quân Chu QK1, QK2, QK3 Số hiệu ô tiêu chuẩn 1, 2, 3 tại Xã Quy Kỳ r Hệ số tương quan R Hệ số xác định Rrm Loài cây Ràng ràng mít SK Sinh khối S Sai tiêu chuẩn Sph, Ssa, Sô Loài cây Sồi phảng, Sau sau, Sổ TB Trung bình Thng Loài cây Thành ngạnh TW Trung ương Thtu, Tru, Thml, Trt, Tam, Tht Loài cây Thẩu tấu, Trẩu, Thừng mực lông, Trám trắng, Táu muối, Thanh thất TMĐ Trên mặt đất Thi Loài cây Thị lông UBND Ủy ban nhân dân TT1, TT2, TT3 Số hiệu ô tiêu chuẩn 1, 2, 3 tại Xã Tân Thịnh TN1, TN2, TN3 Số hiệu ô tiêu chuẩn 1, 2, 3 tại Xã Thượng Nung UNFCCC Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu VC1, VC2, VC3 Số hiệu ô tiêu chuẩn 1, 2, 3 tại Xã Vũ Chấn VRR Vật rơi rụng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vi W ti ,W ki Sinh khối tươi và khô bộ phận i của cây cá thể W CBTT_i Sinh khối (tươi, khô) bộ phận i (thảm tươi, thân + cành, lá, rễ) của cây bụi thảm tươi trong 1 ha W VRR_i Sinh khối (tươi, khô) bộ phận i (cành, lá rơi rụng) trong 1 ha W LP Tổng sinh khối toàn lâm phần W t-LP , W k-LP Tổng sinh khối tươi, khô toàn lâm phần W tầng cây cao Sinh khối tầng cây cao W t_TCC , W k_TCC Sinh khối tươi và Sinh khối khô tầng cây cao W CBTT Sinh khối tầng cây bụi thảm tươi W t_CBTT , W k_CBTT Sinh khối tươi và sinh khối khô tầng cây bụi thảm tươi W VRR Sinh khối vật rơi rụng W t_VRR , W k_VRR Sinh khối tươi và sinh khối khô vật rơi rụng W t_CT , W k_CT Sinh khối tươi, sinh khối khô cây cá thể loài Chẹo tía W t_DC , W k_DC Sinh khối tươi, sinh khối khô cây cá thể loài Dẻ cau W t_Ng , W k_Ng Sinh khối tươi, sinh khối khô cây cá thể loài Ngát W t_Rrm , W k_Rrm Sinh khối tươi, sinh khối khô cây cá thể loài Ràng ràng mít W t_Trt , W k_Trt Sinh khối tươi, sinh khối khô cây cá thể loài Trám trắng W tuoitrên_CT , W tươiduoi_CT ; W khotren_CT , W khoduoi_CT Sinh khối tươi (trên/dưới) mặt đất; Sinh khối khô (trên/dưới) mặt đất cây cá thể loài Chẹo tía W tuoitrên_DC , W tươiduoi_DC ; W khotren_DC , W khoduoi_DC Sinh khối tươi (trên/dưới) mặt đất; Sinh khối khô (trên/dưới) mặt đất cây cá thể loài Dẻ cau W tuoitrên_Ng , W tươiduoi_Ng ; W khotren_Ng , W khoduoi_Ng Sinh khối tươi (trên/dưới) mặt đất; Sinh khối khô (trên/dưới) mặt đất cây cá thể loài Ngát W tuoitrên_Rrm , W tươiduoi_Rrm ; W khotren_Rrm , W khoduoi_Rrm Sinh khối tươi (trên/dưới) mặt đất; Sinh khối khô (trên/dưới) mặt đất cây cá thể loài Ràng ràng mít W tuoitrên_Trt , W tươiduoi_Trt ; W khotren_Trt , W khoduoi_Trt Sinh khối tươi (trên/dưới) mặt đất; Sinh khối khô (trên/dưới) mặt đất cây cá thể loài Trám trắng Xđ, Xnh Loài cây Xoan đào, Xoan nhừ X i Trị số giữa tổ  ,  ,  Tham số của các phân bố Mayer, Khoảng cách, Weibull IIB Rừng phục hồi sau khai thác kiệt IIA Rừng phục hồi sau nương rẫy Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 2.1 Số lượng ô tiêu chuẩn và số lượng mẫu thực vật đã sử dụng 24 4.1 Diện tích trạng thái rừng phục hồi tại tỉnh Thái Nguyên 34 4.2 Phân bố diện tích trạng thái rừng phục hồi tại khu vực nghiên cứu 34 4.3 Công thức tổ thành tầng cây cao (theo giá trị IV) 36 4.4 Phân bố N/D 1.3 trạng thái rừng IIB tại khu vực nghiên cứu 39 4.5 Phân bố N/H vn trạng thái rừng IIB tại khu vực nghiên cứu 42 4.6 Tương quan D 1.3 /H vn trạng thái rừng IIB tại khu vực nghiên cứu 44 4.7 Cấu trúc tầng thứ trạng thái rừng IIB tại khu vực nghiên cứu 46 4.8 Sinh khối tươi tầng cây cao trạng thái rừng IIB tại khu vực nghiên cứu 47 4.9 Sinh khối khô tầng cây cao trạng thái rừng IIB tại khu vực nghiên cứu 49 4.10 Sinh khối tươi cây cá thể của 5 loài cây ưu thế trong lâm phần 50 4.11 Cấu trúc sinh khối tươi cây cá thể của 5 loài cây ưu thế trong lâm phần 51 4.12 Sinh khối khô cây cá thể của 5 loài cây ưu thế trong lâm phần 54 4.13 Cấu trúc sinh khối khô cây cá thể 5 loài cây ưu thế trong lâm phần 55 4.14 Mối quan hệ giữa sinh khối tầng cây cao với các nhân tố điều tra 58 4.15 Mối quan hệ giữa sinh khối cây cá thể của 5 loài cây ưu thế trong lâm phần với các nhân tố điều tra 59 4.16 Mối quan hệ giữa sinh khối khô với sinh khối tươi cây cá thể của 5 loài cây ưu thế trong lâm phần 60 4.17 Mối quan hệ giữa sinh khối dưới mặt đất với trên mặt đất cây cá thể của 5 loài ưu thế trong lâm phần 62 4.18 Cấu trúc sinh khối tươi tầng cây bụi, thảm tươi 63 4.19 Cấu trúc sinh khối khô tầng cây bụi, thảm tươi 65 4.20 Cấu trúc sinh khối tươi vật rơi rụng 67 4.21 Cấu trúc sinh khối khô vật rơi rụng 69 4.22 Cấu trúc sinh khối tươi toàn lâm phần 70 4.23 Cấu trúc sinh khối khô toàn lâm phần 72 4.24 Mối quan hệ giữa sinh khối toàn lâm phần với các nhân tố điều tra 74 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ khu vực nghiên cứu 15 2.2 Sơ đồ phương pháp nghiên cứu của đề tài 16 2.3 Sơ đồ bố trí ÔTC, ô thứ cấp và các ô dạng bản 17 2.4 Một số hình ảnh thu thập số liệu ngoài thực địa và tại phòng thí nghiệm 25 4.1 Biểu đồ mô phỏng phân bố N/D 1.3 tại một số ÔTC nghiên cứu 40 4.2 Biểu đồ mô phỏng phân bố N/H vn tại một số ÔTC nghiên cứu 43 4.3 Cấu trúc sinh khối tươi cây cá thể của 5 loài cây ưu thế trong lâm phần 53 4.4 Cấu trúc sinh khối khô cây cá thể của 5 loài cây ưu thế trong lâm phần 57 4.5 Cấu trúc sinh khối tươi tầng cây bụi, thảm tươi 65 4.6 Cấu trúc sinh khối khô tầng cây bụi, thảm tươi 66 4.7 Cấu trúc sinh khối tươi toàn lâm phần 72 4.8 Cấu trúc sinh khối khô toàn lâm phần 74 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 MỞ ĐẦU Hiện nay, nhân loại đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường. Các nhà khoa học cho biết trong vòng 100 năm trở lại đây, Trái đất đã nóng lên khoảng 0,5 0 C và có xu hướng tăng lên từ 1,5 đến 4,5 0 C vào cuối thế kỷ XXI. Đó là dự đoán của 1.500 nhà khoa học có uy tín trên thế giới do Liên Hiệp Quốc mời cộng tác (dẫn theo Phạm Tuấn Anh, 2006) [2]. Trái đất nóng lên mang lại những tác động bất lợi đến đời sống của con người, làm tổn hại lên tất cả các thành phần của môi trường sống như mực nước biển dâng cao, gia tăng hạn hán, ngập lụt, phát sinh các loại bệnh tật , thiếu hụt nguồn nước ngọt, suy giảm đa dạng sinh học và gia tăng các hiện tượng khí hậu cực đoan, Đó chính là hậu quả của phát triển kinh tế, sức ép về dân số, khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặ c biệ t là tài nguyên rừng. Theo tính toán của các nhà khoa học, khi nồng độ CO 2 trong khí quyển tăng gấp đôi, thì nhiệt độ bề mặt Trái đất tăng lên khoảng 3 0 C. Kể từ những năm 1860, khi nền công nghiệp phát triển cùng với đó là sự thu hẹp của những cánh rừng, điều đó đã làm cho nồng độ CO 2 trong khí quyển tăng lên tới mức 100 phần triệu và nhiệt độ Trái đất đã tăng 0,5 0 C trong khoảng thời gian từ 1885 - 1940. (dẫn theo Mỵ Thị Hồng, 2006) [6]. Với tốc độ phát triển kinh tế toàn cầu như hiện nay, chỉ tính riêng từ năm 1958 đến 2003, thì lượng CO 2 trong khí quyển cũng đã tăng lên đến 5% (Bảo Huy, 2005) [7]. Rừng là bể chứa carbon, nó có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cân bằng O 2 và CO 2 trong khí quyển, do vậy rừng có ảnh hưởng lớn đến khí hậu từng quốc gia, lãnh thổ, từng vùng cũng như toàn cầu. Rừng có ảnh hưởng lớn đến nhiệt độ Trái đất thông qua quá trình điều hoà các loại khí gây hiệu ứng nhà kính đặc biệt là CO 2 . Hàng năm có khoảng 100 tỷ tấn CO 2 được cố định bởi quá trình quang hợp do cây xanh thực hiện và một lượng tương tự được trả lại khí quyển do quá trình hô hấp của sinh vật. Do đó, xác định sinh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 khối và khả năng hấp thụ carbon của rừng để từ đó đề xuất các phương thức quản lý rừng làm cơ sở khuyến khích, xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường, hạn chế sự gia tăng nhiệt độ của Trái đất là việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cho tới nay, hầu hết các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng: Mặc dù rừng nhiệt đới bao phủ chưa đầ y 10% diện tích bề mặt Trái đất , nhưng lạ i chứ a đến 70 - 90% tổng số loài động, thực vật trên Trái đất. Lượng sinh khối mà rừng nhiệt đới tích lũy được vô cùng lớn, bình quân sinh khối thực vật rừng nhiệt đới là 500 - 800 tấn chất khô/ha, hàng năm rừng nhiệt đới có khả năng sản xuất khoảng 120 tấn chất khô/ha. (dẫn theo Mỵ Thị Hồng, 2006) [6]. Trên thực tế, trong thời gian gần đây nghiên cứu sinh khối rừng nhiệt đới đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm; các phương pháp nghiên cứu cũng khá đa dạng. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, khả năng tích lũy sinh khối phụ thuộc vào các kiểu rừng, trạng thái rừng, loài cây ưu thế, tuổi của lâm phần. Đặc biệt, nghiên cứu sinh khối của các trạng thái rừng tự nhiên còn là một vấn đề rất mới, số lượng nghiên cứu còn rất ít, nội dung và cách tiếp cận còn nhiều giới hạn. Với nhu cầu đó, luận văn “Nghiên cứu sinh khối trạng thái rừng IIB tại tỉnh Thái Nguyên” được thực hiện nhằm góp phần lượng hóa các giá trị kinh tế mà rừng đem lại để đưa ra chính sách chi trả cho các chủ rừng và các cộng đồng vùng cao tại tỉnh Thái Nguyên. [...]... trung nghiên cứu một số nội dung chủ yếu sau: - Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc trạng thái rừng IIB tại tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu sinh khối tầng cây cao trạng thái rừng IIB tại tỉnh Thái Nguyên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 15 - Nghiên cứu sinh khối tầng cây bụi thảm tươi và vật rơi rụng trạng thái rừng IIB tại tỉnh Thái Nguyên - Tổng sinh khối. .. của trạng thái rừng IIB noi riêng va đị nh lương gia trị môi ́ ̀ ̣ ́ trương cua rưng noi chung ̀ ̉ ̀ ́ * Mục tiêu cụ thể: + Xác định được sinh khối trạng thái rừng IIB tại một số huyện của tỉnh Thái Nguyên + Đề xuất được một số ứng dụng trong việc xác định sinh khối trạng thái rừng IIB tại Thái Nguyên 2.2 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Trạng thái rừng IIB tại tỉnh Thái Nguyên. .. toàn lâm phần trạng thái rừng IIB tại tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất một số ứng dụng trong việc xác định sinh khối trạng thái rừng IIB tại tỉnh Thái Nguyên Hình 2.1 Sơ đồ khu vực nghiên cứu 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp kế thừa tài liệu - Các tài liệu, công trình nghiên cứu đã công bố có liên quan tới việc xác định sinh khối rừng - Tài liệu liên quan đến phương pháp xác định sinh khối rưng ,... bụi thảm tươi và 8% là sinh khối của vật rơi rụng) Ngoài ra, còn có một số công trình nghiên cứu khác như nghiên cứu của Viên Ngọc Nam, Nguyễn Dương Thụy (1991) Nghiên cứu sinh khối rừng Đước tại Cần Giờ; Nguyễn Văn Bé (1999) Nghiên cứu sinh khối rừng Đước tại Bến Tre; Đặng Trung Tấn (2001) với công trình nghiên cứu Sinh khối rừng Đước”, đã xác định được tổng sinh khối khô rừng Đước ở Cà Mau là 327... bày một phần về động thái kết cấu sinh khối và tổng sinh khối cho đối tượng này Vũ Văn Thông (1998) [14] với công trình Nghiên cứu cơ sở xác định sinh khối cây cá lẻ và lâm phần Keo lá tràm (Acacia auriculiformis Cunn) tại tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đặt ra, đó là nghiên cứu và xây dựng mô hình xác định sinh khối Keo lá tràm, lập các bảng tra sinh khối tạm thời phục... định sinh khối rừng là đo trực tiếp quá trình sinh lý điều khiển cân bằng carbon trong hệ sinh thái Cách này bao gồm việc đo cường độ quang hợp và hô hấp cho từng thành phần trong hệ sinh thái rừng (lá, cành, thân, rễ), sau đó ngoại suy ra lượng CO 2 tích luỹ trong toàn bộ hệ sinh thái Các nhà sinh thái rừng thường sử dụng tiếp cận này để dự tính tổng sản lượng nguyên, hô hấp của hệ sinh thái và sinh khối. .. Fleming, R.H (1957) [20] đã tổng kết quá trình nghiên cứu và phát triển sinh khối rừng trong các công trình nghiên cứu của mình Golley F.B & cộng sự (1962) (dẫn theo Vũ Đoàn Thái, 2003) [13] đã nghiên cứu sinh khối rừng Đước đỏ (Rhizophora mangle) tự nhiên, đến năm 1975, ông cùng cộng sự lại nghiên cứu sinh khối Rhizophora brevistyla ở Panama thấy sinh khối tổng số của R.mangle là 62,7 tấn/ha và 278,9... phương pháp “cây mẫu” nghiên cứu năng suất sinh khối một số quần xã rừng Đước đôi (Rhizophora apiculata) ngập mặn ven biển Minh Hải Đây là đóng góp có ý nghĩa lớn về mặt lý luận và thực tiễn đối với việc nghiên cứu sinh thái rừng ngập mặn ven biển nước ta Kết quả nghiên cứu về sinh khối và năng suất quần xã rừng Đước đôi (R apiculata) ở rừng già, rừng tái sinh tự nhiên và rừng trồng 7 năm tuổi ở Cà Mau... 1992) (dân theo Lý Thu Quỳnh , 2007) [12] ̃ Các nhà sinh thái rừng đã dành sự quan tâm đặc biệt đến nghiên cứu sự khác nhau về sinh khối rừng ở các vùng sinh thái Tuy nhiên, việc xác định Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 8 đầy đủ sinh khối rừng không dễ dàng, đặc biệt là sinh khối của hệ rễ, trong đất rừng, nên việc làm sáng tỏ vấn đề trên đòi hỏi nhiều... những năm gần đây; các phương pháp nghiên cứu cũng khá đa dạng và được hoàn thiện dần Ở nước ta, nghiên cứu về sinh khối của các loại rừng , đăc biêt la cac ̣ ̣ ̀ ́ trạng thái rừng tư nhiên vẫn còn là một vấn đề khá mới mẻ , số lượng các công ̣ trình nghiên cứu còn ít, nội dung và cách tiếp cận trong nghiên cứu còn nhiều giới hạn Hầu hết các nghiên cứu mới chỉ tập trung ở rừng trồng các loài cây chủ yếu . tầng thứ trạng thái rừng IIB tại khu vực nghiên cứu 46 4.8 Sinh khối tươi tầng cây cao trạng thái rừng IIB tại khu vực nghiên cứu 47 4.9 Sinh khối khô tầng cây cao trạng thái rừng IIB tại khu. N/D 1.3 trạng thái rừng IIB tại khu vực nghiên cứu 39 4.5 Phân bố N/H vn trạng thái rừng IIB tại khu vực nghiên cứu 42 4.6 Tương quan D 1.3 /H vn trạng thái rừng IIB tại khu vực nghiên cứu. Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU SINH KHỐI TRẠNG THÁI RỪNG IIB TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ nghiên cứu sinh khối trạng thái rừng iib tại tỉnh thái nguyên, luận văn thạc sĩ nghiên cứu sinh khối trạng thái rừng iib tại tỉnh thái nguyên, luận văn thạc sĩ nghiên cứu sinh khối trạng thái rừng iib tại tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay