BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ ĐÔ THỊ HÓA VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

41 1,946 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2014, 17:02

Đô thị hóa là sự mở rộng của đô thị, tính theo tỉ lệ phần trăm giữa số dân đô thị hay diện tích đô thị trên tổng số dân hay diện tích của một vùng hay khu vực. Nó cũng có thể tính theo tỉ lệ gia tăng của hai yếu tố đó theo thời gian. Nếu tính theo cách đầu thì nó còn được gọi là mức độ đô thị hóa; còn theo cách thứ hai, nó có tên là tốc độ đô thị hóa. Đô thị hóa là quá trình phát triển rộng rãi lối sống thị thành thể hiện qua các mặt dân số, mật độ dân số, chất lượng cuộc sống,... ĐÔ THỊ HÓA VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ ĐÔ THỊ HÓA  Đô thị hóa là sự mở rộng của đô thị, tính theo tỉ lệ phần trăm giữa số dân đô thị hay diện tích đô thị trên tổng số dân hay diện tích của một vùng hay khu vực. Nó cũng có thể tính theo tỉ lệ gia tăng của hai yếu tố đó theo thời gian. Nếu tính theo cách đầu thì nó còn được gọi là mức độ đô thị hóa; còn theo cách thứ hai, nó có tên là tốc độ đô thị hóa.  Đô thị hóa là quá trình phát triển rộng rãi lối sống thị thành thể hiện qua các mặt dân số, mật độ dân số, chất lượng cuộc sống, I - KHÁI NIỆM: Yokohama  Các nước phát triển (như tại châu Âu, Mĩ hay Úc) thường có mức độ đô thị hóa cao hơn nhiều (trên 80%) so với các nước đang phát triển (như Việt Nam hay Trung Quốc) (khoảng 30%). Đô thị các nước phát triển phần lớn đã ổn định nên tốc độ đô thị hóa thấp hơn nhiều so với trường hợp các nước đang phát triển.  Sự tăng trưởng của đô thị được tính trên cơ sở sự gia tăng của đô thị so với kích thước (về dân số và diện tích) ban đầu của đô thị. Do đó, sự tăng trưởng của đô thị khác tốc độ đô thị hóa (vốn là chỉ số chỉ sự gia tăng theo các giai đoạn thời gian xác định như 1 năm hay 5 năm).  Theo khái niệm của ngành địa lý, đô thị hóa đồng nghĩa với sự gia tăng không gian hoặc mật độ dân cư hoặc thương mại hoặc các hoạt động khác trong khu vực theo thời gian. Các quá trình đô thị hóa có thể bao gồm:  Sự mở rộng tự nhiên của dân cư hiện có. Thông thường quá trình này không phải là tác nhân mạnh vì mức độ tăng trưởng dân cư tự nhiên của thành phố thường thấp hơn nông thôn.  Sự chuyển dịch dân cư từ nông thôn ra thành thị, hoặc như là sự nhập cư đến đô thị.  Sự kết hợp của các yếu tố trên.  Đô thị hóa có các tác động không nhỏ đến sinh thái và kinh tế khu vực. Đô thị học sinh thái cũng quan sát thấy dưới tác động đô thị hóa, tâm lí và lối sống của người dân thay đổi. Sự gia tăng quá mức của không gian đô thị so với thông thường được gọi là "sự bành trướng đô thị" ( urban sprawl ), thông thường để chỉ những khu đô thị rộng lớn mật độ thấp phát triển xung quanh thậm chí vượt ngoài ranh giới đô thị. Những người chống đối xu thế đô thị hóa cho rằng nó làm gia tăng khoảng cách giao thông, tăng chi phí đầu tư hạ tầng kĩ thuật và có tác động xấu đến sự phân hóa xã hội do cư dân ngoại ô sẽ không quan tâm đến các khó khăn của khu vực trong đô thị.  Đô thị hóa có ảnh hưởng sâu sắc tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  Đô thị hóa cũng tác động mạnh lên sự phát triển kinh tế xã hội của vùng và cả nước.  Đô thị là nơi tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.  Các thành phố thị xã là nơi tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn và đa dạng, là nơi sử dụng lực lượng lao động có chất lượng cao, cơ sở kỹ thuật hạ tầng cơ sở hiện đại có sức hút đầu tư mạnh trong nước và nước ngoài. II-TÌNH HÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM:  Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và trước các tác động của tiến trình toàn cầu hóa, tốc độ đô thị hoá đang diễn ra khá nhanh, làm biến đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của đất nước. Trong tiến trình đó, văn hóa đô thị Việt Nam đang có những thay đổi theo hướng hiện đại. 1. ĐÔ THỊ HÓA - KẾT QUẢ TẤT YẾU CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA:  Theo kết quả nghiên cứu, trước năm 1990, các đô thị ở Việt Nam phát triển chậm, số dân đô thị chỉ chiếm 7,4% (năm 1930), 10,96% (năm 1955) và 19,79% (năm 1989); quy mô đô thị nhỏ bé và tính chất không thuần nhất.  Từ năm 1990 đến nay, do tác động của quá trình phân công lao động giữa các vùng, các ngành nghề trong nước, đặc biệt giữa nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, khu vực đô thị đã có sự tăng trưởng đáng kể, nhất là ở các trung tâm kinh tế - xã hội lớn của đất nước như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị trung tâm vùng như Hải Phòng, Hạ Long, Đà Nẵng…  Hiện nay, cả nước có 673 đô thị, trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương, trên 30 thành phố trực thuộc tỉnh, 60 thị xã và trên 500 thị trấn. Bước đầu đã hình thành các chuỗi đô thị trung tâm quốc gia và khu vực: các đô thị trung tâm quốc gia gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế; các đô thị trung tâm vùng liên tỉnh gồm các thành phố loại hai như Cần Thơ, Biên Hoà, Vũng Tàu, Buôn Mê Thuột, Nha Trang, Vinh, Nam Định, Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long và Hoà Bình; các đô thị trung tâm tỉnh gồm các thành phố, thị xã giữ chức năng trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế,văn hóa, du lịch - dịch vụ, đầu mối giao thông; các đô thị trung tâm huyện; đô thị trung tâm cụm các khu dân cư nông thôn và các đô thị mới.  Nhìn chung, các đô thị ở nước ta đang phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng và đảm nhiệm được vai trò trung tâm phát triển công nhiệp, tiểu thủ công nghiệp, chuyển giao công nghệ, thương mại - du lịch - dịch vụ, trung tâm phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đóng góp vào ngân sách nhà nước. [...]... và thị trường nhiều hơn, người đô thị sống sòng phẳng và có vẻ “lạnh lùng” hơn 4 ĐƯỢC VÀ MẤT TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở NƯỚC TA:   Đô thị hóa đang làm thay đổi bộ mặt đất nước trên nhiều phương diện Quá trình đô thị hóa cũng đang làm thay đổi văn hóa dân tộc nói chung và văn hóa đô thị nói riêng Quá trình thay đổi văn hóa đô thị đang diễn ra ở các khía cạnh sau: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và. .. nước về văn hóa đô thị, kết hợp với công tác phòng chống các biểu hiện và hành vi phi văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội Nhà nước cần hoàn thiện pháp luật về văn hóa Hiện nay, hệ thống các văn bản pháp luật về văn hóa đang phân tán (quản lý bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; quản lý hoạt động văn hóa chuyên nghiệp và quần chúng; quản lý dịch vụ văn hóa; quản lý môi trường văn hóa. .. cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, không gian văn hóa đô thị bị phá vỡ Tất cả các vấn đề trên đang tác động làm biến đổi văn hóa đô thị Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do công tác quản lý nhà nước về đô thị và quản lý nhà nước về văn hóa của ta còn yếu kém, bất cập 3 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN HÓA ĐÔ THỊ Ở NƯỚC TA:    Khác với văn hóa nông thôn, đặc trưng của văn hóa đô thị là sự tập trung dân... đồng tiền, kể cả quan hệ ruột thịt trong một gia đình Một bộ phận cư dân đô thị có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, trong đó có cả cán bộ, công chức và thanh niên, học sinh, sinh viên QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Đô thị hình thành và phát triển tất yếu nảy sinh ra vấn đề quản lý đô thị và vấn đề quản lý đô thị (QLĐT) hiện nay đang trở thành vấn đề bức xúc đối với các đô thị ở nước ta TPHCM với diện... mỹ quan đô thị như xả rác ra đường, khạc nhổ nơi công cộng, vi phạm luật lệ giao thông Tất cả những vấn đề này đã tạo không ít khó khăn trong quá trình quản lý đô thị Tuy vậy phần đông cư dân TP Hồ Chí Minh cũng có những đặc điểm tâm lý rất tốt như năng động sáng tạo trong công việc, sống tình nghĩa Nhà quản lý đô thị phải kích hoạt điểm tích cực đó GIẢI PHÁP CHO ĐÔ THỊ HÓA VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ  Trong... trọng như văn hóa ứng xử trong gia đình và trong công sở Sự phân hóa giàu nghèo ở đô thị hiện nay đang tăng lên đã thúc đẩy việc hình thành nhân cách của các tầng lớp dân cư đô thị, vì vậy văn hóa đô thị là một thể hỗn hợp giữa văn hóa bác học, văn hóa dân gian và văn hóa đại chúng (văn hóa thị dân) Trong khi văn hóa bác học đóng vai trò chủ yếu sản sinh ra các chuẩn mực văn hóa, văn hóa dân gian tạo... đức, lối sống, tình cảm và tâm lý dân cư đô thị, từ đó có thể dẫn đến các phức tạp xã hội Sự mất cân bằng này cần phải được khắc phục bằng các chính sách về quản lý đô thị của các ngành chức năng và chính quyền các đô thị  Bốn là, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị Việt Nam còn rất yếu kém, lạc hậu, không đảm bảo các tiêu chuẩn đô thị hiện đại thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là hệ thống cấp... người tạm trú và vãng lai, là thành phố lớn nhất nước TPHCM đã được đô thị hóa từ lâu và hiện nay cũng đang diễn ra dữ dội, do vậy công tác quản lý đô thị lại càng trở nên bức thiết 1 THỰC TRẠNG:   Thực tiễn của sự phát triển sôi động trong những năm gần đây đã tác động đến sự nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý đô thị Trong quá trình QLĐT, các cấp chính quyền ở đô thị phải luôn... thực tiễn quản lý đô thị + Nhiều công ty và địa phương không có chiến lược phát triển nguồn nhân lực và có rất ít cơ chế ưu đãi, khuyến khích cán bộ giỏi Yếu từ khâu cán bộ dẫn tới yếu các kỹ năng về quản lý đô thị + Hệ thống pháp luật chưa đủ để vận hành nền kinh tế thị trường nên nảy sinh nhiều tiêu cực, luật pháp về đô thị chưa đủ, chưa đồng bộ, pháp chế chưa nghiêm + Cơ sở hạ tầng của đô thị lạc... khoảng 60.000 người nhập cư vào Thành phố Sự xâm nhập của các giá trị văn hóa nông thôn vào đô thị đã và đang tạo ra sự pha trộn phức tạp về văn hóa đô thị  Hai là, tình trạng sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích xây dựng đô thị thiếu kế hoạch có thể dẫn đến nguy cơ về an ninh lương thực quốc gia Dự báo đến năm 2020, diện tích đô thị vào khoảng 460.000 ha, chiếm 1,4 % diện tích đất tự nhiên cả nước Mục . bên cạnh tầng lớp nghèo, lang thang cơ nhỡ, sống tạm bợ trong các khu nhà ổ chuột, thi u các điều kiện tối thi u, không có cơ hội được hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Một kết quả. khá giả. Vì vậy, dịch vụ công không thể thi u đối với cư dân đô thị. Đây có thể được xem như là một nét văn hóa đô thị.  Trong văn hóa đô thị, do không gian giao tiếp rộng lớn, việc sử. tập quán sản xuất, kinh doanh của người đô thị theo hướng công nghiệp hóa, đa thành phần, đa dạng dịch vụ theo kinh tế thị trường. Sự biến đổi văn hóa sản xuất, kinh doanh đang thúc đẩy nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ ĐÔ THỊ HÓA VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ ĐÔ THỊ HÓA VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ ĐÔ THỊ HÓA VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay