Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin phương pháp xử lý một số dạng câu hỏi tiếng việt cho công cụ tìm kiếm thư viện điện tử

85 481 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 16:28

. ng câu    Lý ,  ,  Tin , ).  . t cho tôi nhng kin thc chuyên ngành và kinh nghim trong nghiên cu khoa .     to mi u kin thn l cho.  pháp. LEX   YACC  ân tích cú pháp. PROLOG  
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin phương pháp xử lý một số dạng câu hỏi tiếng việt cho công cụ tìm kiếm thư viện điện tử, Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin phương pháp xử lý một số dạng câu hỏi tiếng việt cho công cụ tìm kiếm thư viện điện tử, Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin phương pháp xử lý một số dạng câu hỏi tiếng việt cho công cụ tìm kiếm thư viện điện tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn