Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin mô phỏng dòng điện trong chất điện phân bằng công nghệ thực tại ảo

61 628 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 13:16

. dụng trong mô phỏng nói chung cũng như mô phỏng điện tích nói riêng, hiểu rõ kỹ thuật mô hình hóa 3D trong thực tại ảo và mô phỏng dòng điện trong chất điện phân bằng công nghệ thực tại ảo. . nghiên cứu, tác giả đã hoàn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin với đề tài: Mô phỏng dòng điện trong chất điện phân bằng công nghệ thực tại ảo . Chân thành cảm ơn PGS.TS điện tích bằng kỹ thuật particle Trong chương này luận văn trình bày các vấn đề cơ bản trong việc mô phỏng bằng kỹ thuật Particle và mô phỏng điện tích bằng kỹ thuật này trong thực tại ảo. 
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin mô phỏng dòng điện trong chất điện phân bằng công nghệ thực tại ảo, Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin mô phỏng dòng điện trong chất điện phân bằng công nghệ thực tại ảo, Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin mô phỏng dòng điện trong chất điện phân bằng công nghệ thực tại ảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn