Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu có canh tác dữ liệu và ứng dụng trong khai phá dữ liệu y khoa

81 757 1
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 13:14

. thức và khai phá dữ liệu 21 2.1.4 So sánh khai phá dữ liệu thông thường và canh tác dữ liệu 25 2.1.5 Khả năng ứng dụng của canh tác dữ liệu trong khai phá dữ liệu. 27 2.1.6 Quy trình canh tác. THỨC TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ KHÁM PHÁ TRI THỨC 17 1.7 KẾT CHƯƠNG 17 CHƯƠNG II : KHAI PHÁ DỮ LIỆU CÓ CANH TÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU Y KHOA 19 . viện. Xuất phát từ những thực tế trên, tác giả đã chọn đề tài Khai phá dữ liệu có canh tác dữ liệu và ứng dụng trong khai phá dữ liệu y khoa để nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ của mình.
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu có canh tác dữ liệu và ứng dụng trong khai phá dữ liệu y khoa, Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu có canh tác dữ liệu và ứng dụng trong khai phá dữ liệu y khoa, Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu có canh tác dữ liệu và ứng dụng trong khai phá dữ liệu y khoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn