ứng dụng công nghệ thông tin địa lý trong đánh giá biến động rừng tại xã quy kỳ huyện định hóa tỉnh thái nguyên

83 661 2
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2014, 18:55

. quản lý bảo vệ rừng tại địa bàn nghiên cứu. Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý trong đánh giá biến động rừng tại xã Quy Kỳ - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên . NGUYÊN NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG RỪNG TẠI XÃ QUY KỲ HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành : Lâm học Mã số. NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG RỪNG TẠI XÃ QUY KỲ HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng công nghệ thông tin địa lý trong đánh giá biến động rừng tại xã quy kỳ huyện định hóa tỉnh thái nguyên, ứng dụng công nghệ thông tin địa lý trong đánh giá biến động rừng tại xã quy kỳ huyện định hóa tỉnh thái nguyên, ứng dụng công nghệ thông tin địa lý trong đánh giá biến động rừng tại xã quy kỳ huyện định hóa tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn