xây dựng website bán hàng cho công ty cổ phần chế biến gỗ việt đức

72 374 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2014, 14:36

xây dựng website bán hàng cho công ty cổ phần chế biến gỗ việt đứcxây dựng website bán hàng cho công ty cổ phần chế biến gỗ việt đứcxây dựng website bán hàng cho công ty cổ phần chế biến gỗ việt đứcxây dựng website bán hàng cho công ty cổ phần chế biến gỗ việt đứcxây dựng website bán hàng cho công ty cổ phần chế biến gỗ việt đứcxây dựng website bán hàng cho công ty cổ phần chế biến gỗ việt đứcxây dựng website bán hàng cho công ty cổ phần chế biến gỗ việt đứcxây dựng website bán hàng cho công ty cổ phần chế biến gỗ việt đức . theo dõi thành viên, đơn hàng của các khách hàng đang tham gia mua hàng của công ty mình (như số lượng mặt hàng, số tiền, của khách hàng …) và nắm các thông tin của khách hàng như email, địa chỉ. phí cần thiết cho hệ thống. Đối với những khách hàng vào hệ thống để mua hàng, hệ thống phải hỗ trợ sao cho khách hàng có thể tìm kiếm, chọn và đặt hàng một cách dễ dàng. Khi khách hàng đặt mua. thống sẽ chuyển đơn đặt hàng này đến dịch vụ bán hàng. Việc giao và nhận hàng diễn ra nội bộ giữa người bán với người mua, hệ thống không tham gia trực tiếp vào việc bán hàng. Hệ thống đóng vai
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng website bán hàng cho công ty cổ phần chế biến gỗ việt đức, xây dựng website bán hàng cho công ty cổ phần chế biến gỗ việt đức, xây dựng website bán hàng cho công ty cổ phần chế biến gỗ việt đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay