Nghiên cứu những biến đổi về trọng lượng, cảm quan, dinh dưỡng của cá tra fillet khi sử dụng chitosan thay thế hợp chất non phosphate

78 593 0
  • Loading ...
1/78 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn