ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các công trình đê, kè tỉnh quảng trị và giải pháp công trình ứng phó

112 465 2
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2014, 12:28

LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập và làm luận văn, được sự nhiệt tình giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo trường Đại học Thủy lợi cùng với sự nỗ lực cố gắng học tập, nghiên cứu và tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm thực tế của bản thân đến nay đề tài “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các công trình đê, kè biển tỉnh Quảng Trị và giải pháp công trình ứng phó” đã được tác giả hoàn thành đúng thời hạn quy định. Trong khuôn khổ của luận văn, với kết quả còn rất khiêm tốn trong việc nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ cho việc phân tích, lựa chọn mặt cắt phù hợp với tỉnh Quảng Trị ứng phó với biến đổi khí hậu tác giả mong đóng góp một phần nhỏ trong tiến trình nghiên cứu, thiết kế các công trình bảo vệ bờ Việt Nam. Đặc biệt tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo GS.TS Phạm Ngọc Quý đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và cung cấp các thông tin khoa học cần thiết trong quá trình thực hiện luận văn. Tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo và cán bộ công nhân viên Phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học, Khoa Công trình Trường Đại học Thủy Lợi, đã giảng dạy tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Cuối cùng tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng tỉnh Quảng Trị và Ban quản lý dự án Quản lý thiên tai tỉnh Quảng Trị đã tạo điều kiện để tác giả có thể hoàn thành khóa học Thạc sĩ. Do hạn chế về thời gian, kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tế của bản thân tác giả nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp và trao đổi chân thành giúp tác giả hoàn thiện hơn đề tài của luận văn. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, Ngày 20 tháng 08 năm 2013. HỌC VIÊN Trần Minh Nhật LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu được trích dẫn là trung thực. Các kết quả trong luận văn là của riêng tôi, và chưa từng được công bố trong các công trình nghiên cứu khác. Hà Nội, Ngày 20 tháng 08 năm 2013. HỌC VIÊN Trần Minh Nhật MỤC LỤC 29TMỞ ĐẦU29T 1 29T1. Tính cấp thiết của đề tài29T 1 29T2. Mục tiêu của đề tài29T 2 29T3. Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện29T 2 29T4. Kết quả dự kiến đạt được29T 3 29T5. Nội dung của luận văn29T 3 29TCHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ ĐÊ, KÈ BIỂN29T 4 29T1.1.29T 29TChức năng, nhiệm vụ của đê, kè biển29T 4 29T1.1.1.29T 29TChức năng của đê, kè biển29T 4 29T1.1.2.29T 29TNhiệm vụ của đê, kè biển29T 4 29T1.1.3.29T 29TPhân loại đê, kè biển29T 5 29T1.2.29T 29TYêu cầu cấu tạo của đê, kè biển29T 8 29T1.2.1.29T 29TYêu cầu chung29T 8 29T1.2.2.29T 29TYêu cầu cụ thể29T 9 29T1.2.3.29T 29TCấu tạo và kích thước mặt cắt cơ bản của đê biển29T 11 29T1.2.4.29T 29TYêu cầu về ổn định đê biển29T 15 29T1.3.29T 29TĐặc điểm của đê, kè biển Việt Nam29T 15 29T1.3.1.29T 29TĐặc điểm chung29T 15 29T1.3.2.29T 29TĐặc điểm của đê, kè biển Quảng Trị29T 19 29T1.4.29T 29TMột số dạng công trình bảo vệ đê và bờ biển29T 21 29T1.4.1.29T 29TCác hình dạng kết cấu mặt cắt đê biển29T 21 29T1.4.2.29T 29TCông nghệ chống sạt lở bờ biển, đê biển29T 25 29T1.5.29T 29TKết luận chung:29T 32 29TCHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ 29T 33 29T2.1.29T 29TKhí hậu và biến đổi khí hậu29T 33 29T2.1.1.29T 29TKhái niệm29T 33 29T2.1.2.29T 29TKịch bản biến đổi khí hậu [8]29T 33 29T2.1.3.29T 29TNhững đặc điểm chính29T 34 29T2.2.29T 29TẢnh hưởng của các yếu tố của điều kiện tự nhiên đến công trình biển29T 35 29T2.2.1.29T 29TĐịa hình: 29T 35 29T2.2.2.29T 29TĐịa mạo vùng nghiên cứu:29T 36 29T2.2.3.29T 29TĐiều kiện địa chất.29T 36 29T2.3.29T 29TTác động của của các yếu tố khí hậu đến đê, kè biển29T 36 29T2.3.1.29T 29TTác động của sóng lên công trình biển29T 36 29T2.3.2.29T 29TThủy văn dòng chảy:29T 43 29T2.3.3.29T 29TTải trọng gió tác động lên công trình biển:[10]29T 45 29T2.4.29T 29TẢnh hưởng của biến đổi khí hậu lên công trình biển29T 46 29T2.4.1.29T 29TCác yếu tố ảnh hưởng trực tiếp29T 46 29T2.4.2.29T 29TCác yếu tố ảnh hưởng gián tiếp29T 49 29T2.4.3.29T 29TTính toán phương án theo tiêu chuẩn an toàn.29T 53 29T2.5.29T 29TNhững vấn đề đặt ra29T 56 29TCHƯƠNG III. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ TỈNH QUẢNG TRỊ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 29T 57 29T3.1.29T 29TĐặt vấn đề29T 3.1-57 29T3.2.29T 29TCách tiếp cận29T 3.2-58 29T3.3.29T 29TYêu cầu về hình thức mặt cắt, kết cấu hợp lý29T 3.3-59 29T3.3.1.29T 29THình thức29T 3.3.1-59 29T3.3.2.29T 29TKết cấu29T 3.3.2-62 29T3.4.29T 29TTiêu chí đánh giá tính hợp lý29T 3.4-63 29T3.4.1.29T 29TĐảm bảo phù hợp với thông số và tần suất thiết kế.29T 3.4.1-63 29T3.4.2.29T 29TĐảm bảo yêu cầu về tuyến:29T 3.4.2-64 29T3.4.3.29T 29TĐối với các đoạn đê, kè kết hợp giao thông29T 3.4.3-64 29T3.4.4.29T 29TThuận lợi trong việc lợi dụng đa mục tiêu và đạt hiệu quả kinh tế29T 3.4.4-65 29T3.4.5.29T 29TThích ứng với biến đổi khí hậu29T 3.4.5-65 29T3.5.29T 29TCác hình thức kết cấu mặt cắt hợp lý áp dụng cho tỉnh Quảng Trị có kể đến biến đổi khí hậu. 29T 3.5-66 29T3.5.1.29T 29TLựa chọn giải pháp.29T 3.5.1-66 29T3.5.2.29T 29TLựa chọn mặt cắt.29T 3.5.2-67 29T3.5.3.29T 29TPhân tích, lựa chọn giải pháp công trình ứng phó với biến đổi khí hậu cho tỉnh Quảng Trị. 29T 3.5.3-70 29T3.6.29T 29TKết luận chương III .29T 3.6-76 29TCHƯƠNG IV : LỰA CHỌN HÌNH THỨC KẾT CẤU CHO KÈ BIỂN BẮC CỬA VIỆT TỈNH QUẢNG TRỊ 29T 3.6-77 29T4.1.29T 29TĐặc điểm tự nhiên29T 3.6-77 29T4.1.1.29T 29TVị trí địa lý29T 3.6-77 29T4.1.2.29T 29TĐặc điểm địa hình, địa mạo29T 3.6-77 29T4.1.3.29T 29TĐặc điểm địa chất:29T 3.6-77 29T4.1.4.29T 29TĐặc điểm khí tượng và thủy văn công trình.29T 3.6-78 29T4.2.29T 29TTính toán kỹ thuật29T 3.6-80 29T4.2.1.29T 29TNhiệm vụ công trình29T 3.6-80 29T4.2.2.29T 29TCấp công trình và các thông số tính toán29T 3.6-81 29T4.2.3.29T 29TChọn hình thức mặt cắt kè29T 3.6-81 29T4.2.4.29T 29TXác định các kích thước cơ bản của kè29T 3.6-82 29T4.3.29T 29TChọn chi tiết kết cấu kè29T 3.6-82 29T4.3.1.29T 29TThiết kế mái kè29T 3.6-82 29T4.3.2.29T 29THình thức bảo vệ chân kè29T 3.6-84 29T4.4.29T 29TTính toán ổn định kè29T 3.6-85 29T4.4.1.29T 29TKhi chưa kể đến nước biển dâng do BĐKH.29T 3.6-85 29T4.4.2.29T 29TTính ổn định tường đỉnh khi kể tới nước biển dâng do BĐKH29T 3.6-86 29T4.5.29T 29TKết luận chương IV29T 3.6-88 29TKẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ29T 3.6-89 29T1. Kết quả đạt được trong luận văn29T 3.6-89 29T2. Hạn chế, tồn tại29T 3.6-89 29T3. Kiến nghị29T 3.6-90 29TTÀI LIỆU THAM KHẢO29T 3.6-92 DANH MỤC HÌNH VẼ 29THình 1.1: Một số dạng kết cấu đập đinh29T 6 29THình 1.2: Đê chắn sóng ven bờ29T 6 29THình 1.3: Một số hình thức bảo vệ bờ biển29T 7 29THình 1.4: Mặt cắt điển hình bảo vệ dạng tường chắn29T 8 29THình 1.5: Các dạng mặt cắt ngang đê biển và phương án bố trí vật liệu29T 10 29THình 1.6: Một số dạng chân khay nông29T 12 29THình 1.7: Một số dạng chân khay sâu29T 12 29THình 1.8: Cấu tạo các lớp mái kè29T 13 29THình 1.9: Chiều rộng đỉnh kè và tường đỉnh29T 14 29THình 1.10: Mặt cắt điển hình đê biển Bắc Bộ29T 16 29THình 1.11: Mặt cắt điển hình đê biển miền Trung29T 17 29THình 1.12: Mặt cắt điển hình đê biển miền Nam29T 19 29THình 1.13: Một số công trình kè biển của tỉnh Quảng Trị29T 20 29THình 1.14: Kè biển Cửa Tùng bị sạt lỡ sau đợt mưa lũ kéo dài năm 201029T 21 29THình 1.15: Mặt cắt ngang đê biển mái nghiêng29T 21 29THình 1.16: Mặt cắt đê dạng tường đứng29T 22 29THình 1.17: Sơ đồ mặt cắt ngang đê biển dạng hỗn hợp29T 23 29THình 1.18: Mặt cắt ngang đê biển dạng hỗn hợp nghiêng, dưới đứng29T 24 29THình 1.19: Mặt cắt ngang đê biển dạng hỗn hợp trên đứng, dưới nghiêng29T 24 29THình 1.20: Đê biển dạng hỗn hợp giảm sóng ổn định cửa sông Dinh, Bình Thuận29T . 24 29THình 1.21: Các dạng mặt cắt ngang đê biển hỗn hợp29T 25 29THình 1.22: Các hình thức kè bảo vệ bờ và mái đê29T 26 29THình 1.23: Mái đê và kè lát mái bằng đá rời29T 27 29THình 1.24: Kè bảo vệ mái bằng thảm và rọ đá29T 27 29THình 1.25: Cấu kiện Tetrapod, Tribar, Dolos, Akmon (thứ tự từ trái qua phải)29T 28 29THình 1.26: Kè lát mái bằng cấu kiện bê tông TSC-17829T 29 29THình 1.27: Một số hình thức bảo vệ mái29T 29 29THình 1.28: Trồng cỏ Vetiver chống xói bảo vệ mái phía đồng ở Hà Lan29T 30 29THình 1.29: Kè mỏ hàn ở Hà Lan29T 31 29THình 1.30: Kè mỏ hàn ở Nghĩa Hưng Nam Định29T 31 29THình 1.31: Hệ thống đê giảm sóng ở bờ biển Nhật Bản29T 31 29THình 1.32: Trồng cây chắn sóng ở Cà Mau29T 31 29THình 1.33: Nuôi bãi nhân tạo để tạo bờ biển29T 32 29THình 2.1: Mặt cắt ngang bãi biển điển hình29T 36 29THình 2.2: Phân tích lực tác dụng của sóng lên tường đứng liền bờ29T 39 29THình 2.3: Các biểu đồ áp lực sóng lên tường chắn sóng thẳng đứng khi sóng rút29T 40 29THình 2.4: Sơ đồ áp lực sóng tác dụng lên mái nghiêng29T 41 29THình 2.5: Đồ thị để xác định phản áp lực của sóng29T 43 29THình 2.6: Các thông số xác định cơ kè29T 51 29THình 2.7: Tối ưu tiêu chuẩn an toàn theo quan điểm kinh tế29T 54 29THình 3.1: Bản đồ nguy cơ ngập tỉnh Quảng Trị ứng với mực nước biển dâng 1m29T 3.1-58 29THình 3.2: Vị trí và phân chia đoạn kè cho tỉnh Quảng Trị29T 3.3.1-59 29THình 3.3: Mặt cắt ngang kè loại K129T 3.5.2.1-67 29THình 3.4: Mặt cắt ngang kè loại K229T 3.5.2.2-68 29THình 3.5: Mặt cắt ngang kè loại K329T 3.5.2.3-69 DANH MỤC BẢNG BIỂU 29TBảng 1.1: Chiều rộng đỉnh đê qui định theo cấp công trình29T 14 29TBảng 2 .1:. Hệ số kR t R29T 41 29TBảng 2.2: Hệ số PR tcl R29T 41 29TBảng 2.3: Trị số gia tăng độ cao an toàn của đê biển29T 46 29TBảng 2.4 : Quan hệ lưu lượng tràn cho phép và giải pháp bảo vệ đê phía đồng29T 48 29TBảng 3.1: Mực nước biển dâng (cm) so với thời kỳ 1980 – 199929T 3.1-57 29TBảng 3.2: Các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá các tỉnh miềnTrung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 29T 3.3.1-61 29TBảng 3.3: Các thông số thiết kế cho từng khu vực tỉnh Quảng Trị29T 3.5.3.1-70 29TBảng 3.4: Bảng tính tham số sóng cho 3 khu vực P =2%, chưa kể đến MNBD29T 3.5.3.1-71 29TBảng 3.5: Bảng tính tham số sóng cho 3 khu vực P =2%, có kể đến MNBD29T . 3.5.3.1- 71 29TBảng 3.6 : Bảng tính toán phân tích tối ưu cho đoạn 129T 3.5.3.2-73 29TBảng 3.7 : Bảng tính toán phân tích tối ưu cho đoạn 229T 3.5.3.2-74 29TBảng 3.8: Bảng tính toán phân tích tối ưu cho đoạn 329T 3.5.3.2-75 29TBảng 4.1: Số liệu trung bình một số tính chất địa kỹ thuật29T 3.6-78 29TBảng 4.2: Bảng tính trọng lượng của cấu kiện phủ mái29T 3.6-83 29TBảng 4.3: Kết quả tính toán chiều dày cấu kiện phủ mái29T 3.6-83 29TBảng 4.4: Kết quả tính toán vận tốc cực đại của dòng chảy29T 3.6-84 29TBảng 4.5: Mômen đối với điểm chân tường phía đường29T 3.6-86 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nước ta có 3260 km bờ biển, 89 cửa sông và hơn 3000 hòn đảo. Trải dài dọc theo bờ biển là 29 tỉnh và các thành phố lớn, hải cảng, các khu công nghiệp, dầu khí, các khu đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, đã tạo cho đất nước ta một tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế biển và vùng ven biển, cửa sông. Hiện nay, phát triển kinh tế biển là một trong những chiến lược quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trong đó việc xây dựng các công trình đê, kè biển đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho các thành phố và khu dân cư ven biển, góp phần vào phát triển kinh tế. Tuy nhiên trong những năm gần đây, dưới tác động bất lợi của thời tiết và tình hình biến đổi khí hậu bất thường đã làm hư hại không ít các công trình đê kè biển. Do đó việc xác định hình thức và kết cấu đê, kè biển không chỉ ứng phó với điều kiện tự nhiên hiện tại mà cần phải xét đến ảnh hưởng của nhiều yếu tố trong tương lai. Trong đó yếu tố khí hậu là một bộ phận quan trọng hợp thành môi trường của lãnh thổ, nó có quan hệ trực tiếp đến những thay đổi về điều kiện tự nhiên của khu vực trước hết là cơ chế gió mùa, những yếu tố khí hậu, thiên tai mà tiêu biểu là ảnh hưởng của gió bảo, một hệ quả khác mà không thể không đề cập đến đó là sự dâng lên của mực nước biển. Tất cả những thay đổi đó tất yếu sẽ tác động không nhỏ đến công trình đê kè dọc bờ biển nước ta nói chung và vùng ven biển tỉnh Quảng Trị nói riêng. Trong những thập kỷ qua, đã có nhiều đề tài, chương trình khoa học, các dự án nghiên cứu để bảo vệ phòng chống sạt lở và khai thác vùng cửa sông ven biển của nước ta do các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện. Tuy nhiên những kết quả đưa ra mới tập trung ứng phó với điều kiện tự nhiên hiện tại, chưa đề cập nhiều đến những yếu tố tác động mang tính lâu dài như ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu, sự biến động thất thường của mực nước biển và thủy triều. 2 Các kết quả nghiên cứu làm cơ sở dữ liệu cho việc quy hoạch củng cố và phát triển hệ thống đê biển nhằm tìm ra giải pháp thích hợp vừa đảm bảo tính ổn định, an toàn cho đê kè hiện tại vừa thích ứng được với sự biến đổi khí hậu trong tương lai. Bên cạnh chương trình nghiên cứu cơ bản góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển đê biển, làm cơ sở để ban hành các quy chuẩn thiết kế kè, đê biển, Trong quá trình thực hiện việc củng cố, nâng cấp đê biển theo Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, một số vấn đề cấp bách cần giải quyết mà quy chuẩn hiện hành chưa có, hoặc chưa thật chi tiết bao gồm các nội dung sau: 1) Xác định mặt cắt và kết cấu kè hợp lý thích ứng với sự biến đổi của khí hậu. 2) Một số trường hợp chưa đủ cơ sở khoa học để xác định: - Tuyến đê biển xây dựng mới và điều chỉnh cục bộ tuyến đê biển hiện có theo hướng tăng cường ổn định, kết hợp đa mục tiêu và phát triển bền vững. - Đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu phù hợp với điều kiện tự nhiên từng vùng. Để đóng góp thêm cơ sở khoa học phục vụ công tác xây dựng nâng cấp đê, kè biển của tỉnh Quảng Trị phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, việc nghiên cứu để giải quyết các tồn tại nhằm phục vụ tốt hơn công tác xây dựng hệ thống đê biển và công trình vùng cửa sông ven biển để phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh vùng ven biển của địa phương trước mắt cũng như lâu dài là rất cấp thiết. 2. Mục tiêu của đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học để lựa chọn giải pháp hợp lý về mặt cắt, kết cấu đê kè biển khu vực Quảng Trị thích ứng với sự biến đổi khí hậu. 3. Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện - Tổng hợp, kế thừa các kết quả nghiên cứu từ trước đến nay trong lĩnh vực cửa sông ven biển. - Phương pháp thống kê và phân tích số liệu thực đo. [...]... cứu ảnh hưởng của các yếu tố biến đổi khí hậu đến các cơng trình bảo vệ bờ - Chương III:Lựa chọn giải pháp cơng trình bảo vệ bờ tỉnh Quảng Trị ứng phó với biến đổi khí hậu - Chương IV: Lựa chọn hình thức kết cấu cho kè Bắc Cửa Việt tỉnh Quảng Trị 4 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐÊ, KÈ BIỂN 1.1 Chức năng, nhiệm vụ của đê, kè biển 1.1.1 Chức năng của đê, kè biển Đê, kè biển là một trong những cơng trình bảo... quả của nó là nước biển dâng và biến đổi bất lợi của thời tiết có tác động rất lớn lên các cơng trình bảo vệ bờ biển Phần lớn các cơng trình bảo vệ bờ biển ở nước ta được xây dựng từ lâu và mang tính tự phát giờ đây khơng còn thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của nó trước những biến đổi phức tạp của các yếu tố khí hậu Các cơng trình đê kè bảo vệ bờ biển ngồi nhiệm vụ đáp ứng u cầu hiện tại, nó còn phải... trường sinh thái, bảo vệ các di tích văn hố, lịch sử và địa giới hành chính; - Bố trí phù hợp với các giải pháp thích ứng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu - Đảm bảo khai thác đa mục tiêu; - Đối với vật liệu, cấu kiện của kè biển đảm bảo chống được xâm thực của nước mặn, chống va đập dưới tác dụng của sóng, gió, dòng chảy Thích ứng với sự biến hình của bờ, bãi biển, vật liệu, cấu kiện chế tạo, thi cơng... giá diễn biến xói, bồi vùng bãi và chân đê phía biển ảnh hưởng đến ổn định đê, đặc biệt vùng đê cửa sơng cần xem xét đến tính ổn định của bờ sơng, tình hình xói, bãi bồi, u cầu thốt lũ; - Cần chú ý đến nhiệm vụ và đặc trưng của tuyến đê, như phục vụ u cầu khai hoang lấn biển, ni trồng thủy sản, u cầu tiêu úng qua đê, u cầu thốt lũ cho đất liền; - Cần chú ý đến mối quan hệ giữa đê với các cơng trình ngăn... còn tạo ra các địa điểm du lịch nghỉ dưỡng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp Với các cơng trình đê, kè biển ngồi tác dụng bảo vệ bờ biển, còn bảo vệ các vùng đất mới được biển bồi lấp hàng năm, phục vụ phát triển kinh tế Tuy nhiên những thập kỹ gần đây vấn đề khí hậu là một trong những vấn đề nóng bổng bỏng được trong nước và thế giới đặc biệt quan tâm Vấn đề biến đổi khí hậu mà hậu quả của nó là nước... Nối tiếp với các vị trí ổn định, tận dụng cơng trình đã có; - Đi qua vùng thuận lợi cho bố trí các cơng trình phụ trợ; - Khơng ảnh hưởng đến cơng trình thốt lũ (đối với đê cửa sơng); - Dề Đề xuất và so sánh hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của 2-3 vị trí tuyến đê để chọn tuyến có hiệu quả tổng hợp tốt nhất; - Xem xét ảnh hưởng của tuyến đê đến hoạt động giao thơng bến cảng và vùng đất phía sau, đến bãi tắm,... xây dựng các cơng trình bảo vệ bờ biển Đặc biệt trong các năm gần đây thời tiết, bão lũ diễn biến khắc nghiệt, vấn đề sạt lở bờ, các hiểm họa từ biển gia tăng đột biến và trở thành vấn đề nóng bỏng với các quốc gia có biển Trên thế giới việc xây dựng hệ thống đê, kè biển được các nước có bờ biển đặc biệt quan tâm Xu hướng chung là ngồi nhiệm vụ bảo vệ khu dân cư và các cơ sở 5 hạ tầng, các cơng trình. .. mặn, cơng trình tiêu úng, thốt lũ, cảng cá và cảng giao thơng…, các cơng trình xun qua đê, cơng trình tránh bão của tàu thuyền…; - An tồn, thuận lợi trong xây dựng và q trình quản lý, khai thác đê và khu vực được bảo vệ, tránh tác động trực tiếp của sóng lên đê, nên bố trí kế hợp rừng cây ngập mặn để giảm thiểu tác động của sóng và dòng chảy ven bờ lên đê; 9 - Bảo vệ mơi trường sinh thái, bảo vệ các di... Việt tỉnh Quảng Trị 5 Nội dung của luận văn Luận văn có phần mở đầu khẳng định tính cấp thiết của đề tài, các mục tiêu cần đạt được khi thực hiện đề tài, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu để đạt được các mục tiêu đó Ngồi phần mở đầu, phần kết thúc, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận văn gồm 4 chương chính - Chương I: Tổng quan về đê, kè biển - Chương II: Nghiên cứu ảnh. .. (tạo bãi tắm, cảng du lịch, bến du thuyền ) 3 Các cơng trình phục vụ khai thác và ni trồng thủy hải sản như cảng cá, trung tâm nghề cá, khu neo đậu tàu thuyền trú bảo Trong các cơng trình bảo vệ bờ, hệ thống đê, kè biển và cửa sơng đảm bảo an tồn và ổn định dân cư và các cơng trình hạ tầng phục vụ cho cơng cuộc phát triển của các vùng kinh tế ven biển Các quốc gia có bờ biển trên thế giới hàng năm . lũy kinh nghiệm thực tế của bản thân đến nay đề tài Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các công trình đê, kè biển tỉnh Quảng Trị và giải pháp công trình ứng phó đã được tác giả hoàn thành đúng. CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ 29T 33 29T2.1.29T 29TKhí hậu và biến đổi khí hậu2 9T 33 29T2.1.1.29T 29TKhái niệm29T 33 29T2.1.2.29T 29TKịch bản biến. chọn giải pháp công trình bảo vệ bờ tỉnh Quảng Trị ứng phó với biến đổi khí hậu. - Chương IV: Lựa chọn hình thức kết cấu cho kè Bắc Cửa Việt tỉnh Quảng Trị. 4 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ ĐÊ, KÈ
- Xem thêm -

Xem thêm: ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các công trình đê, kè tỉnh quảng trị và giải pháp công trình ứng phó, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các công trình đê, kè tỉnh quảng trị và giải pháp công trình ứng phó, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các công trình đê, kè tỉnh quảng trị và giải pháp công trình ứng phó, Phân loại đê, kè biển, Đặc điểm của đê, kè biển Việt Nam, Các công trình bảo vệ mái, Những biện pháp công trình bảo vệ bờ biển từ bãi biển, Hình 1.33: Nuôi bãi nhân tạo để tạo bờ biển, Hình 2.1: Mặt cắt ngang bãi biển điển hình, Hình 2.5: Đồ thị để xác định phản áp lực của sóng, Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp, Bảng 2.4 : Quan hệ lưu lượng tràn cho phép và giải pháp bảo vệ đê phía đồng, Các yếu tố ảnh hưởng gián tiếp, Hình 2.6: Các thông số xác định cơ kè, Hình 2.7: Tối ưu tiêu chuẩn an toàn theo quan điểm kinh tế, Yêu cầu về hình thức mặt cắt, kết cấu hợp lý, Bảng 3.2: Các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá các tỉnh miềnTrung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030., Xác định các thông số chính công trình cho từng khu vực:, Phân tích kinh tế và tối ưu hóa giải pháp công trình ứng phó với BĐKH cho tỉnh Quảng Trị., Bảng 3.8: Bảng tính toán phân tích tối ưu cho đoạn 3, Bảng 4.1: Số liệu trung bình một số tính chất địa kỹ thuật, Bảng 4.5: Mômen đối với điểm chân tường phía đường, KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ, Hạn chế, tồn tại, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay