KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRƯỜNG TIỂU HOC̣ XÃ HẢI NINH HUYỆN HẢI HẬU TỈNH NAM ĐỊNH

72 2,353 28
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2014, 00:48

[...]... giả xây dựng biện pháp sửa lỗi chính tả cho HS lớp 3 trường Tiể u ho ̣c Hải Ninh - Hải Hậu - Nam Đinh ở chương kế ̣ tiếp 31 Chƣơng 2: Đề xuấ t mô ̣t số biên pháp khắ c phu ̣c lỗi chính tả cho HSTH ̣ *Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh 2.1 Luyên phát âm ̣ Muốn học sinh viết đúng chính tả giáo viên phải chú ý luyện phát âm cho bản thân mình để từ đó luyện cho học sinh phát... viết của học sinh khối lớp 3 còn hạn chế Nhiều em chưa nắm vững các quy tắc, mẹo luật chính tả, có em phát âm sai dẫn đến bài viết sai nhiều lỗi chính tả Mặt khác một số em do thiếu cẩn thận nên để thừa hoặc thiếu một số nét, thiếu dấu dẫn đến sai lỗi chính tả * Lỗi chính tả của học sinh ở trường Qua dự giờ một số tiết chính tả ở khối lớp 3 của trường, sau khi khảo sát một số bài chính tả ở các lớp,... chính tả của 60 học sinh thuô ̣c 2 lớp 3A và 3B ngay từ khi bắ t đầ u thờ i gian 20 thực tâ ̣p Qua khảo sát tôi thấ y học sinh còn mắc lỗi chính tả rất nhiều, có một số học sinh viết sai 14 lỗi trong một bài chính tả Cụ thể khảo sát chất lượng môn Tiếng Việt trong đó có bài viết chính tả tôi thống kê số lỗi chính tả như sau: Bảng 1 : Bảng thống kê lỗi viết sai chính tả của học sinh lớp 3 trƣờng... “miền Nam lại viết “miềm Nam ) Qua khảo sát thống kê tôi thấy hầu hết các loại lỗi chính tả các em đều mắc (kể cả học sinh khá, giỏi) số lỗi mà các em mắc nhiều nhất là lỗi viết hoa, lỗi phụ âm đầu và lỗi âm chính So với yêu cầu về kĩ năng viết chính tả (không quá 5 lỗi trong một bài) thì trình độ kĩ năng viết chính tả của học sinh còn quá thấp (số bài có từ 6 lỗi trở lên chiếm 41%: khảo sát chính tả. .. em 9 Vì vậy để giúp HS sửa lỗi chính tả, rèn luyện kỹ năng phát âm chuẩn để học tốt phân môn này, GV cần có sự quan tâm sát sao, có những định hướng tích cực trong việc sửa lỗi phát âm chính tả cho HS, nhưng cũng cần có sự am hiểu sâu sắc tâm sinh lý HS nhất là HS lớp 3 Trường Tiểu học Hải Ninh - Hải Hậu Nam Đinh ̣ 1.1.1.2 Cơ sở ngôn ngữ học Nói đến việc sửa lỗi chính tả cho HS, ta đề cập đến hai vấn... tắc Chính âm có mối quan hệ chặt chẽ tới quá trình dạy học Chính tả cho HS tiểu học và HS điạ phương phát âm đúng sẽ giúp cho các em học tập cách phát âm chuẩn, từ đó viê ̣c nói và viết sẽ chính xác Do đó, GV phải xác định chuẩn chính âm khi dạy học Chính tả cho HS điạ phương để sửa lỗi, rèn kỹ năng viế t đúng chính tả cho HS Thanh điệu là một loại đơn vị siêu đoạn tính bao trùm lên toàn bộ âm... 1.2.4 Số bài, thời lượng học Mỗi tuần có 2 bài chính tả, mỗi bài học trong 1 tiết Cả năm học sinh được học 62 tiết chính tả Chương trình của phân môn Chính tả ở khối lớp 3 gồm các dạng sau: * Chính tả đoạn, bài: Học sinh nhìn – viết ( tập chép) hoặc nghe – viết một đoạn hay một bài có độ dài trên dưới 60 chữ (tiếng) Phần lớn các bài chính tả này được trích từ bài tập đọc vừa học trước đó hoặc là nội... điều tra khảo sát HS lớp 3 của Trường Tiểu học Hải Ninh - Hải Hậu - Nam Định mà tôi tiến hành nghiên cứu cho thấy: có tới 65% HS là không thích học phân môn Chính tả, 35% thích và rất thích học môn này khi hỏi: “em có thích học Chính tả không?” hay với câu hỏi: “theo em, phân môn Chính tả có vai trò như thế nào?” thì có tới 61% HS trả lời không 18 quan trọng, chỉ 39% HS cho là quan trọng và rất quan... giữa một số phụ âm đầu, âm vần, thanh điệu của các tiếng, từ tiếng phổ thông; khi giao tiếp bằng tiếng phổ thông mặc dù đã có ý thức hơn song việc nhận thức của các em để được một cuộc giao tiếp đạt hiệu quả thì rất khó 2 HS coi Chính tả như một môn học bắt buộc phải học Không chỉ riêng gì với HS lớp 3 Trường Tiểu học Hải Ninh - Hải Hậu Nam Định mà hầu hết các HS ở các nơi khác và ngay cả các cấp học. .. lớp, tôi thống kê được một số lỗi của học sinh mắc phải như sau : Bảng 2 Bảng thống kê một số lỗi của học sinh mắc phải Số âm tiết sai 90 PHỤ ÂM ĐẦU VẦN THANH SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) 32 35,6 27 30 31 34,4 19 + Về lỗi âm đầu: HS thường viết sai các cặp phụ âm : l/n, tr/ch, s/x, r/d/gi, ng/ngh, g/gh Trong đó lỗi chính tả tập trung ở r/d/gi, ch/tr , l/n, s/x ( khoảng 70%) + Về lỗi phần vần: HS vẫn còn .  35  36  36  36 2.5. -  38 2 .6.             .  45 3.3.4.2.    46  46  46  47  48 .  4  5  5 8.     6  7 1:          7 1.1.     
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRƯỜNG TIỂU HOC̣ XÃ HẢI NINH HUYỆN HẢI HẬU TỈNH NAM ĐỊNH, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRƯỜNG TIỂU HOC̣ XÃ HẢI NINH HUYỆN HẢI HẬU TỈNH NAM ĐỊNH, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRƯỜNG TIỂU HOC̣ XÃ HẢI NINH HUYỆN HẢI HẬU TỈNH NAM ĐỊNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay