PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ QUYỀN

18 413 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2014, 00:40

. Bộ luật lao động lần tới và thực tế đã đòi hỏi một cách gay gắt cần phải có sự điều chỉnh sao cho ngày càng hoàn thiện hơn. II. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG. 1. Việc sa thải H và C có hợp pháp không?. luật lao động Việt Nam còn nhiều hạn chế cần phải sửa chữa. Việc sửa đổi này không những nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật mà nó còn giúp cho việc giải quyết mâu thuẫn giữa NLĐ và NSDLĐ được. Cơ chế giải quyết TCLĐ nói chung và TCLĐ tập thể về quyền nói riêng còn nhiều bất cập. Cần phải hoàn thiện cơ chế này trên cơ sở thương thuyết và thoả thuận mới tạo được hiểu quả. Kết luận:
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ QUYỀN, PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ QUYỀN, PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ QUYỀN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn