Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than đến môi trường thành phố uông bí, tỉnh quảng ninh

63 778 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2014, 21:59

. sản xuất, khai thác than cũng như ảnh hưởng của nó đến môi trường. Vì vậy, tôi chọn đề tài : " ;Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than đến môi trường thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh làm. kiến của người dân về ảnh hưởng của việc khai thác than đến môi trường và sức khỏe của Thành phố + Ý kiến của người dân về ảnh hưởng của khai thác than đến môi trường không khí của thành phố . tiễn về môi trường, ô nhiễm môi trường, đánh giá ánh hưởng đến môi trường của việc khai thác than. - Tìm hiểu các tác động của việc khai thác than đến môi trường của TP Uông Bí. - Đề xuất các giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than đến môi trường thành phố uông bí, tỉnh quảng ninh, Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than đến môi trường thành phố uông bí, tỉnh quảng ninh, Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than đến môi trường thành phố uông bí, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn