Báo cáo đề tài môn lập trình trực quan c chương trình máy tính bỏ túi Calculator

16 2,939 34
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2014, 21:45

I.TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI1 .Lý do chọn đề tàiCông việc tính toán với các con số trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn khi thị trường có rất nhiều sản phẩm phục vụ cho mục đích tính toán. .Tuy nhiên qua tìm hiểu chúng em thấy những sản phẩm phục vụ cho công việc tính toán ấy vẫn phức tạp và tương đối khó sử dụng. Chính vì vậy, chúng em quyết định chọn đề tài “Mô phỏng máy tính bỏ túi” để hoàn thành đề tài môn Lập trình trực quan của nhóm.2. Mục đích nghiên cứu đề tài•Củng cố và bổ sung kiến thức đã học về môn Lập trình trực quan. Qua đó, rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm và tập làm quen với việc nghiên cứu khoa học.•Tạo ra sản phẩm thân thiện, đơn giản và dễ sử dụng cho tất cả mọi người.3.Đối tượng và phạm vi đề tài•Xây dựng chương trình mô phỏng máy tính bỏ túi dạng đơn giản.Chương II – PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MÁY TÍNH BỎ TÚII – Xác lập hệ thống mới1.1. Mục tiêu của hệ thống mới Xây dựng phần mềm mô phỏng máy tính bỏ túi đơn giản dễ sử dụng với các phép tính Số học, giải phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình bậc 2.1.2. Giải pháp cho hệ thống mới Xây dựng phần mềm bằng ngôn ngữ CSharp1.3. Kế hoạch xây dựng hệ thống mớiHệ thống mới gồm 3 chức năng chính sau:+ Nhập: Chức năng này cho phép nhập các số trên bàn phím, các phép toán số học, phương trình vào trong máy tính.+ Xử lý: Thì có xử lý phép tính 2 ngôi, phép tính một ngôi, giải phương trình với các số và phép tính vừa nhập.+ Hiển thị: Sau khi xử lý xong phép toán thì máy tính sẽ cho hiện kết quả của phép tính và nghiệm phương trình mà nó vừa xử lý xong lên màn hình dòng kết quả. II.Phân tích hệ thống về chức năng2.1.Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu của hệ thống2.2.1. Mức khung cảnh2.2.2. Mức đỉnh2.2.3. Mức dưới đỉnh2.2.3.1. Phân rã chức năng Nhập2.2.3.2. Phân rã chức năng Xử lý 2.2.3.3. Phân rã chức năng Hiển thịIII. Thuật toánCác thuật toán được sử dụng trong hệ thống là:3.1. Xây dựng hàm nhập số kiểu trả về là xâu kí tựĐầu tiên kiểm tra xem có phép tính hay không? Nếu có thì gán cho màn hình bằng số vừa nhập và đưa biến điều khiển và trạng thái không có phép tính để nhập tiếp các số tiếp theo cho đến khi gặp phép tính thì biến điều khiển được bật lên và màn hình lại được gán 1 số mới hoàn toàn. Nếu không có phép tính thì khi gặp dấu =, phím xóa sạch, phím nhớ, thì màn hình sẽ trở về trạng thái nhập số mới.3.2. Xây dựng hàm tính toán dùng cho phép toán 2 ngôi kiểu trả về là số thực của các phép toán số họcĐầu tiên là kiểm tra phép toán, nếu đúng các phép toán thì số ban đầu, phép toán, số thứ 2 sau đó trả về kết quả của phép toán đúng.IV. Giao diện hệ thống4.1. Cơ bảnKích chuột vào biểu tượng của hệ thống thì chương trình xuất hiện như sau: Chưa kích phím giải phương trình Đây là máy tính cơ bản. Nhập số: Bằng cách kích chuột trái vào các phím số từ 0 – 9 trên bàn phím. Số nhập sẽ hiển thị lên dòng trên màn hình Nhập phép tính: Bằng cách kích chuột trái vào phím phép tính trên bàn phím. Phép tính sẽ hiển thị lên dòng trên màn hình Sau khi nhập phép tính xong thì nhập tiếp số hạng thứ 2 để thực hiện phép tính với số hạng đầu tiên Để hiển thị kết quả của những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì kích chuột trái vào phím = thì kết quả sẽ hiện ra với điều kiện đầu vào như trên. Kích phím giải phương trình Muốn giải phương trình bậc nhất thì chọn Bậc nhất, màn hình giải phương trình bậc nhất xuất hiện như sau: Giải phương trình bậc nhất 1 ẩn (Chọn Bậc nhất ) Nhập hệ số a bằng cách bấm số trên bàn phím để nhập hệ số cho a. Nhập hệ số b tương tự như a Muốn xóa hệ số a hoặc b thì bấm phím Backspace trên bàn phím.Sau hệ số phương trình được nhập thì chọn phím Giải trên màn hình giải phương trình để xuất ra lời giải và nghiệm của phương trình.Để bắt đầu với 1 phương trình mới tiếp theo thì xóa hệ số cũ và nhập hệ số mới để giải. Giải phương trình bậc 2 một ẩn (Chọn Bậc 2) Muốn giải phương trình bậc 2 thì kích vào Bậc 2, màn hình giải phương trình bậc 2 xuất hiện như sau: Nhập hệ số a bằng cách bấm số trên bàn phím để nhập hệ số cho a. Nhập hệ số b và c tương tự như a Muốn xóa hệ số a, b hoặc c thì bấm phím Backspace trên bàn phím.Sau hệ số phương trình được nhập thì chọn phím Giải trên màn hình giải phương trình để xuất ra lời giải và nghiệm của phương trình.Để bắt đầu với 1 phương trình mới tiếp theo thì xóa hệ số cũ và nhập hệ số mới để giải. CE và C: Xóa sạch màn hình và khởi động lại bàn tính mỗi khi phép toán không thực hiện được.Các phím nhớ: Để nhớ và thực hiện phép cộng vào số nhớ ta chọn các phím sau: Ô nhớ: Mỗi khi thực hiện phép tính nhớ thì M sẽ xuất hiện và M mất khi xóa nhớ khỏi Ô nhớ thông qua phím MC MC: Xóa số nhớ MR: Gọi số nhớ sau khi số nhớ được nhớ thông qua phím MS hoặc M+ MS: Lưu số cần nhớ M+: Cộng số trên màn hình vào số nhớ Phím đổi dấu: Muốn đổi số từ âm sang dương và ngược lại thì kích vào phím sau: (+) : Đổi số từ dương sang âm và ngược lạiPhím dấu phẩy: Muốn tạo số thập phân kích vào phím sau: (.) : Tạo ra số thập phân ví dụ: 6.544Phím căn bậc hai (√): Muốn lấy căn của một số thì nhập số đó rồi kích vào phím căn bậc 2 thì trên màn hình sẽ xuất ra kết quả căn bậc 2 của số đó. Phím phần trăm (%) của phép toán 2 ngôi: Ví dụ nhập 50 + 25% = 62, 5. Khi ấn 25% của công thức trên thì phần trăm sẽ được tính như sau: (25 100) 50 = 12,5. Phím (1x): Lấy nghịch đảo của một số. Nhập số muốn lấy nghịch đảo rồi chọn phím 1x Phím Mod: Phép chia lấy dư Phím About: Xem thông tin về máy tínhV. Các kết quả làm được và hướng phát triển5.1. Các kết quả làm được Chương trình chạy ổn định theo đúng mục tiêu ban đầu5.2. Hướng phát triển Xây dựng độ ưu tiên của biểu thức cho máy tính.Phần III – KẾT LUẬNĐề tài đã xây dựng thành công chương trình mô phỏng máy tính đơn giả bằng ngôn ngữ lập trình CSharp với các chức năng Nhập, Xử lý, Hiển thị. Đề tài này sẽ góp phần hỗ trợ cho việc tính toán thay vì phải tính toán bằng thủ công.Tài liệu tham khảo1. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin – Phạm Quang Trình 2. Giáo trình Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin Nguyễn Văn Ba3. Ngôn ngữ lập trình C Ebook4. Trang web: http:diendan.congdongcviet.com [...]... thông tin về máy tính V C c kết quả làm đư c và hướng phát triển 5.1 C c kết quả làm đư c - Chương trình chạy ổn định theo đúng m c tiêu ban đầu 5.2 Hướng phát triển - Xây dựng độ ưu tiên c a biểu th c cho máy tính HVQLGD_K5B-CNTT_ MÁY TÍNH BỎ TÚI CALCULATOR 12 Phần III – KẾT LUẬN Đề tài đã xây dựng thành c ng chương trình mô phỏng máy tính đơn giả bằng ngôn ngữ lập trình CSharp với c c ch c năng Nhập,... HVQLGD_K5B-CNTT_ MÁY TÍNH BỎ TÚI CALCULATOR 14 M C L C LỜI NÓI ĐẦU 1 I TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 2 1 Lý do chọn đề tài 2 2 M c đích nghiên c u đề tài 2 3.Đối tượng và phạm vi đề tài 2 Chương II – PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MÁY TÍNH BỎ TÚI 3 I – X c lập hệ thống mới 3 II Phân tích hệ thống về ch c năng 4... phương trình b c 2 một ẩn (Chọn B c 2) - Muốn giải phương trình b c 2 thì kích vào B c 2, màn hình giải phương trình b c 2 xuất hiện như sau: HVQLGD_K5B-CNTT_ MÁY TÍNH BỎ TÚI CALCULATOR 10 - Nhập hệ số a bằng c ch bấm số trên bàn phím để nhập hệ số cho a - Nhập hệ số b và c tương tự như a - Muốn xóa hệ số a, b ho c c thì bấm phím Backspace trên bàn phím Sau hệ số phương trình đư c nhập thì chọn phím... Xử lý, Hiển thị Đề tài này sẽ góp phần hỗ trợ cho vi c tính toán thay vì phải tính toán bằng thủ c ng Tài liệu tham khảo 1 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin – Phạm Quang Trình 2 Giáo trình Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin - Nguyễn Văn Ba 3 Ngôn ngữ lập trình C# - Ebook 4 Trang web: http://diendan.congdongcviet.com HVQLGD_K5B-CNTT_ MÁY TÍNH BỎ TÚI CALCULATOR 13 ĐÁNH GIÁ C A GIÁO VIÊN ... Phím c n b c hai (√): Muốn lấy c n c a một số thì nhập số đó rồi kích vào phím c n b c 2 thì trên màn hình sẽ xuất ra kết quả c n b c 2 c a số đó Phím phần trăm (%) c a phép toán 2 ngôi: Ví dụ nhập 50 + 25% = 62, 5 Khi ấn 25% c a c ng th c trên thì phần trăm sẽ đư c tính như sau: (25 / 100) * 50 = 12,5 Phím (1/x): Lấy nghịch đảo c a một số Nhập số muốn lấy nghịch đảo rồi chọn phím 1/x Phím Mod: Phép chia... Giải trên màn hình giải phương trình để xuất ra lời giải và nghiệm c a phương trình Để bắt đầu với 1 phương trình mới tiếp theo thì xóa hệ số c và nhập hệ số mới để giải * CE và C: Xóa sạch màn hình và khởi động lại bàn tính mỗi khi phép toán không th c hiện đư c C c phím nhớ: Để nhớ và th c hiện phép c ng vào số nhớ ta chọn c c phím sau: * Ô nhớ: Mỗi khi th c hiện phép tính nhớ thì M sẽ xuất hiện và... Giải phương trình b c nhất 1 ẩn (Chọn B c nhất ) - Nhập hệ số a bằng c ch bấm số trên bàn phím để nhập hệ số cho a - Nhập hệ số b tương tự như a - Muốn xóa hệ số a ho c b thì bấm phím Backspace trên bàn phím Sau hệ số phương trình đư c nhập thì chọn phím Giải trên màn hình giải phương trình để xuất ra lời giải và nghiệm c a phương trình Để bắt đầu với 1 phương trình mới tiếp theo thì xóa hệ số c và nhập... Ô nhớ thông qua phím MC * MC: Xóa số nhớ HVQLGD_K5B-CNTT_ MÁY TÍNH BỎ TÚI CALCULATOR 11 * MR: Gọi số nhớ sau khi số nhớ đư c nhớ thông qua phím MS ho c M+ * MS: Lưu số c n nhớ * M+: C ng số trên màn hình vào số nhớ Phím đổi dấu: Muốn đổi số từ âm sang dương và ngư c lại thì kích vào phím sau: * (+/-) : Đổi số từ dương sang âm và ngư c lại Phím dấu phẩy: Muốn tạo số thập phân kích vào phím sau: * (.)... tích hệ thống về ch c năng 4 III Thuật toán 7 IV Giao diện hệ thống 8 Phần III – KẾT LUẬN 13 Tài liệu tham khảo 13 ĐÁNH GIÁ C A GIÁO VIÊN 14 HVQLGD_K5B-CNTT_ MÁY TÍNH BỎ TÚI CALCULATOR 15 . HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO ĐỀ TÀI MÔN LẬP TRÌNH TRỰC QUAN C# ĐỀ TÀI: MÁY TÍNH BỎ TÚI CALCULATOR Giảng viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đề tài môn lập trình trực quan c chương trình máy tính bỏ túi Calculator, Báo cáo đề tài môn lập trình trực quan c chương trình máy tính bỏ túi Calculator, Báo cáo đề tài môn lập trình trực quan c chương trình máy tính bỏ túi Calculator

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn