BÀI TẬP LỚN THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

36 460 3
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2014, 23:32

Dầu khí là nguồn năng lượng quan trọng trong quá khứ, hiện tại và tương lai của thế giới. Sản phẩm của chúng được sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành kinh tế thế giới. Ý nghĩa của dầu và sản phẩm của dầu đặc biệt tăng nhanh vào những năm gần đây, nhất là sau cuộc khủng hoảng năng lượng xảy ra tại nhiều nước phát triển. Trữ lượng và tiềm năng dầu khí các bể trầm tích của Việt Nam dự báo là rất đáng kể (khoảng 4600 triệu tấn quy dầu, khí chiếm khoảng 50%, phân bố chủ yếu ở thềm lục địa). Trữ lượng dầu khí đã phát hiện vào khoảng trên 1200 triệu tấn quy dầu, trong đó đã phát triển và đưa vào khai thác 11 mỏ dầu, khí: Đại Hùng, Bạch Hổ, Rạng Đông…. Tiềm năng dầu khí chưa phát hiện ở các diện tích còn lại khá lớn. [...]... đáy 3.2 Sơ đồ công nghệ hệ thống phân xưởng chưng cất Sơ đồ khối công nghệ phân xưởng chưng cất khí quyển LHD A-K54TH Page 22 Bài tập lớn GVGD: Phạm Trung Kiên Sơ đồ công nghệ phân xưởng chưng cất khí quyển Chương 4 Thiết kế điều khiển đo 4.1 Hệ thống đo và điều khiển quá trình trong phân xưởng chưng cất khí quyển Trong phân xưởng chưng cất dầu thô ở áp suất thường thì các thiết bị như: thiết bị tách,... Trung Kiên  Kết quả chạy mô phỏng tháp chưng cất chính  Kết quả mô phỏng tháp chưng cất chính LHD A-K54TH Page 27 Bài tập lớn LHD A-K54TH GVGD: Phạm Trung Kiên Page 28 Bài tập lớn GVGD: Phạm Trung Kiên  Kết quả mô phỏng phân xưởng chưng cất khí quyển Chương 6 Ước tính cấu hình thiết bị, tối ưu hóa, tính toán kinh tế 6.1 Tính toán kinh tế Để có cái nhìn chuyên sâu hơn nữa về quá trình thiết kế chúng... = 230 bbl/day Vậy tổng lượng hơi nước dùng cho quá trình là 4670 + 760 + 230 = 5660 bbl/day 2.2 Đánh giá lựa chọn công nghệ Hiện nay ở nước ta ngành công nghiệp dầu khí còn khá non trẻ vì vậy mà việc thiết kế quá trình cũng như lựa chọn dây chuyền công nghệ lọc dầu đều phải thuê các công ty nước ngoài thực hiện Vì vậy mà việc lựa chọn dây chuyền công nghệ nào phù hợp với yêu cầu nguyên liệu, cũng như... 20 Bài tập lớn GVGD: Phạm Trung Kiên o Tăng nhanh vận tốc đóng cặn trong lò gia nhiệt của tháp chưng cất chân không o Giảm thời gian vận hành của các thiết bị giảm nhớt o Gây ngộ độc xúc tác của quá trình FCC, đặc biệt đối với các quá trình xử lý nguyên liệu nặng o Gây ra các quá trình đóng cặn và ăn mòn trong lò nung và lò hơi Tách muối và nước nhằm tránh ăn mòn thiết bị, gây ảnh hưởng đến quá trình. .. trong quá trình chưng cất để làm giảm nhiệt độ bốc hơi của sản phẩm đáy, tránh sự phân hủy của phần cặn Chương 3 Xây dựng sơ đồ công nghệ và các chiến lược thiết kế cụ thể 3.1 Quy trình công nghệ 3.2 Sơ đồ khối hệ thống phân xưởng chưng cất trong nhà máy lọc dầu Từ việc mô tả quy trình hoạt động của phân xưởng chưng cất ta có sơ đồ khối của phân xưởng chưng cất khí quyển: LHD A-K54TH Page 21 Bài tập lớn. .. hóa dầu Nghi Sơn LHD A-K54TH Page 15 Bài tập lớn GVGD: Phạm Trung Kiên Chương 2: Khởi tạo và phát triển quá trình thiết kế phân xưởng chưng cất Phân xưởng chưng cất khí quyển là một phân xưởng quan trọng và luôn hiện diện trong bất kỳ nhà máy lọc dầu nào, xử lý lượng nguyên liệu lớn nhất so với các phân xưởng khác Đây là quá trình xử lý sơ bộ đầu tiên được thực hiện bằng phương pháp chưng cất với thiết. .. liệu, cũng như đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật là điều rất quan trọng LHD A-K54TH Page 18 Bài tập lớn GVGD: Phạm Trung Kiên Với đề tài thiết kế quá trình chưng cất của phân xưởng chưng cất khí quyển nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, dựa vào tổng quan về các công nghệ chưng cất hiện nay trên thế giới thì ta chọn công nghệ chưng cất với hệ thống 2 tháp chưng cất [5] Tháp thứ nhất là gọi là tháp tiền chưng... toán kinh tế Để có cái nhìn chuyên sâu hơn nữa về quá trình thiết kế chúng ta sẽ đi sâu vào tính toán kinh tế cho quá trình thiết kế Số liệu để tính toán kinh tế cho quá trình đều mang tính giả thiết Từ quá trình cân bằng vật chất của phân xưởng chưng cất ta có: LHD A-K54TH Page 29 Bài tập lớn GVGD: Phạm Trung Kiên Chất vào (bbl/day) Nguyên liệu 200000 Tổng Phân đoạn Gas Gasoline Kerosen LGO HGO AGO... sẽ lớn hơn và dầu nhẹ sẽ nhỏ hơn Công đoạn chưng cất khí quyển cần được thiết kế sao cho trong trường hợp cần thiết vẫn có thể hoạt động một cách hoàn hảo ở năng suất bằng khoảng 60% năng suất thiết kế danh nghĩa 2.3.2 Các thiết bị phụ trợ trong phân xưởng chưng cất khí quyển * Thiết bị ngưng tụ Thiết bị này được sử dụng để ngưng tụ sản phẩm đỉnh, nhằm thu sản phẩm đỉnh và đảm bảo hồi lưu cho tháp Thiết. .. Với các điều kiện giả thiết đưa ra như trên thì thời gian thu hồi vốn của phân xưởng chưng cất khí quyển của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn là khoảng 21 đến 22 năm LHD A-K54TH Page 34 Bài tập lớn GVGD: Phạm Trung Kiên KẾT LUẬN Qua một thời gian tìm hiểu về nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, với tinh thần làm việc nghiêm túc nhóm em đã thực hiện được một số công việc như sau: - Thiết kế quá trình chưng cất của phân . < ;1 6 Hệ số K UOP - 11 ,84 7 Asphaltenes % khối lượng 2,5 8 Sodium Ppm 3,3 9 Hàm lượng Iron Ppm 0,7 10 Hàm lượng Vanadium Ppm 31, 1 11 Hàm lượng Nickel Ppm 10 ,1 12 Hàm. 6 .1 Tính toán kinh tế 29 6 .1. 1 Nhu cầu vê nguyên liệu và năng lượng 30 6 .1. 1 .1 Nhu vầu về nguyên liệu 30 6 .1. 1.2 Nhu cầu năng lượng 30 6 .1. 2 Xác định nhu cầu công nhân cho phân xưởng 31 6 .1. 3. lọc dầu [1] . 12 1. 3 Lựa chọn địa điểm xây dựng. 15 Chương 2: Khởi tạo và phát triển quá trình thiết kế phân xưởng chưng cất 16 2 .1 Tính toán phân xưởng chưng cất dầu thô. 16 2 .1. 1 Hiệu suất
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP LỚN THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC, BÀI TẬP LỚN THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC, BÀI TẬP LỚN THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay