Hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực khai thác núi pháo, huyện đại từ tỉnh thái nguyên

58 740 1
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2014, 14:47

MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tàiTrong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả nước, các hoạt động khai thác khoáng sản ở nước ta đã và đang góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới đất nước. Ngành công nghiệp khai thác mỏ đã và đang ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế 9. Tuy nhiên, khai thác và chế biến khoáng sản lại là một trong những hoạt động có tác động tiêu cực mạnh đến môi trường.Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đang phát triển dự án Khai thác và Chế biến vonfram, fluorit, bismuth, đồng và vàng Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đây là mỏ vonfram lớn thứ hai trên thế giới (sau Trung Quốc) cùng với trữ lượng lớn florit, bismut, đồng. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế mà dự án mang lại, các vấn đề về môi trường luôn tồn tại song song, đặc biệt là nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước mặt do ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản.Hoạt động của mỏ sẽ là một thách thức lớn đối với nguồn nước mặt trong khu khai thác và cả những khu vực xung quanh khu khai thác mỏ. Một trong những yếu tố cần quan tâm hàng đầu trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản là sự phát tán thành phần kim loại, đặc biệt là kim loại nặng ra môi trường. Nước thải từ quá trình chế biến, nước từ moong khai thác chứa kim loại, nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân mỏ…có nguy cơ gây ảnh hướng xấu tới chất lượng các nguồn nước nước mặt, từ đó ảnh hưởng đến nước ngầm và môi trường đất cho các vùng xung quanh bên ngoài khu vực khai thác.Bên cạnh đó, dự án khai thác mỏ Núi Pháo được đặt trên địa bàn có nhiều tài nguyên khoáng sản, tuy nhiên, khoáng sản lộ thiên, phân bố không tập trung nên khó quản lý và kiểm soát là nguyên nhân cho sự bùng phát các hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản trái phép của người dân vào đầu những năm 1990 và bùng phát cho đến tận cuối năm 2002 và đầu năm 2003. Cùng với đó, các cơ sở (cả tư nhân và nhà nước) đều khai thác với công nghệ lạc hậu và không hề có một hệ thống xử lý nước thải nào trước khi cho nước xả ra môi trường cũng đã gây nên các tác động xấu tới môi trường nước mặt trong khu vực 11.Xuất phát từ những lí do trên, tôithực hiện đề tài: “Hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực khai thác Núi Pháo, huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên” nhằm mục đích cung cấp những dẫn liệu cơ bản về tình hình môi trường nước mặt tại khu khai thác mỏ Núi Pháo, từ đó làm cơ sở đưa ra những biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nước mặt tại khu vực nghiên cứu.2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tàiĐánh giá hiện trạng môi trường nước mặt thông qua giá trị pH, một số chỉ tiêu kim loại nặng (Asts, Fe3+, Cu2+, Hg2+, Pb2+) và một số chỉ tiêu khác (NH4+, NO2) tại khu khai thác mỏ Núi Pháo, huyện Đại Từ. Tìm hiểu những công tác bảo vệ môi trường của công ty và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt tại khu vực khai thác. [...]... tháng Từ tháng 1/2013 đến tháng 3/2013 2.2 Nội dung nghiên cứu - Tìm hiểu tình hình khai thác khoáng sản tại mỏ Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Tìm hiểu các thách thức tới môi trường nước mặt tại khu khai thác - Lấy mẫu nước mặt tại khu vực nghiên cứu, phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước: Lấy mẫu nước tại 3 nguồn được xem xét là bị ảnh hưởng của dự án, các hoạt động khai thác. .. khai thác quặng thô đang được thực hiện cũng đã ít nhiều gây tác động đến chất lượng nước mặt trong khu vực này Đối với dự án khai thác mỏ Núi Pháo của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo, những thách thức đối với môi trường nước mặt có thể từ hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản trước đây tại khu moong khai thác của dự án (trước đây là Moong Ông Thắng) và các hoạt động khai thác. .. Nguồn nước mặt của khu vực khai thác mỏ Núi Pháo hiện đang phải chịu ảnh hưởng của rất nhiều các tác động: Do hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân; nước thải, rác thải sinh hoạt của khu dân cư; ảnh hưởng của hoạt động khai thác trái phép trước đây; nước thải của mỏ Kim Sơn, nước thải từ xí nghiệp Thiếc Đại Từ và nước thải của dự án Núi Pháo Khu khai thác mỏ Núi Pháo được đặt tại xã Hà Thượng, huyện. .. Môi trường nước mặt tại khu khai thác mỏ Núi Pháo bao gồm nước từ các nguồn: suối Thủy Tinh, suối Đường Bắc và suối Cát, phân tích các thông số: pH, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), amoni (NH4+), nitrit (NO2-) và các kim loại nặng (Cu2+, Fe3+, Hg2+, Asts, Pb2+) 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Khu vực khai thác mỏ Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 2.1.3 Thời gian nghiên cứu - Thời gian nghiên cứu: từ tháng... có trong nước mặt tại khu vực nghiên cứu 3.2.1 Đánh giá chất lượng nước mặt tại khu vực dự án Núi Pháo thời điểm chưa có dự án Núi Pháo (năm 2006) Chất lượng nước mặt năm 2006 được đánh giá thông qua so sánh với quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT cột B1  Suối Đường Bắc phía Tây khu vực moong lộ thiên dự án Núi Pháo (SW13) Suối Đường Bắc bắt nguồn từ các khe nước trên... và các khu vực phụ trợ (các khu ăn ở của công nhân và các dịch vụ phục vụ mỏ) về cơ bản đã hoàn thiện Các công việc hiện tại chủ yếu tập trung vào công tác xây dựng khu điều hành, bóc phủ lớp đất đá bề mặt, lắp đặt các đường ống dẫn nước phục vụ cho nhà máy tuyển Dự kiến nhà máy tuyển sẽ đi vào hoạt động vào cuối tháng 4 năm 2013 3.1.2 Các thách thức tới môi trường nước mặt tại khu khai thác mỏ Núi Pháo... lớn đến môi trường khu vực xung quanh, làm suy giảm chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải, tác động lớn đến đời sống của dân cư khu vực Sau 21 năm hoạt động, cuối năm 2009, xí nghiệp thiếc Đại Từ đã kết thúc hoạt động khai thác, tuyển quặng và bắt đầu tiến hành công tác hoàn phục môi trường Những vấn đề mà Xí nghiệp cũng như người dân khu vực này đang phải đối mặt là vấn đề 29 ô nhiễm nước mặt, đặc... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Tình hình khai thác khoáng sản và các thách thức đối với môi trường nước mặt tại khu khai mỏ Núi Pháo 3.1.1 Tình hình khai thác khoáng sản tại mỏ Núi Pháo Núi Pháo là một mỏ khoáng sản đa kim nằm trên huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên thuộc Công ty Masan Tài nguyên Mỏ được khai thác theo hình thức lộ thiên, chế biến quặng tinh Vonfram, Florit là những sản phẩm đầu tiên, tiếp đến... động khai thác trái phép trên địa bàn cũng được giảm bớt nhưng những vấn đề môi trường do nó gây ra vẫn còn tồn tại Mong khai thác thiếc lộ thiên nằm ở thung lũng thiếc của xã (còn gọi là moong Công ty INTRACO) đã được khai thác trong những năm trước đây bởi dân địa phương Hoạt động khai thác đã kết thúc từ năm 2004, tuy nhiên cảnh quan môi trường khu vực này bị suy giảm nghiêm trọng do tình trạng. .. 1.2.1 Vị trí Dự án đa kim Núi Pháo, trải rộng trên diện tích 9,21 km2, nằm ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 80km về phía Tây Bắc bằng đường bộ Thị trấn gần nhất là Đại Từ, cách khu vực dự án 2km về phía tây nam Thành phố gần nhất là thành phố Thái Nguyên, cách khu vực dự án khoảng 25km về phía đông [2] 15 1.2.2 Quy mô của dự án Quy mô của dự án được thể hiện trong bảng dưới đây: . cứu - Tìm hiểu tình hình khai thác khoáng sản tại mỏ Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Tìm hiểu các thách thức tới môi trường nước mặt tại khu khai thác - Lấy mẫu nước mặt tại khu vực. trường nước mặt trong khu vực [11]. Xuất phát từ những lí do trên, tôi thực hiện đề tài: Hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực khai thác Núi Pháo, huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên nhằm mục. liệu cơ bản về tình hình môi trường nước mặt tại khu khai thác mỏ Núi Pháo, từ đó làm cơ sở đưa ra những biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nước mặt tại khu vực nghiên cứu. 2. Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực khai thác núi pháo, huyện đại từ tỉnh thái nguyên, Hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực khai thác núi pháo, huyện đại từ tỉnh thái nguyên, Hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực khai thác núi pháo, huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay