Tìm hiểu kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên

103 483 3
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2014, 02:30

[...]... kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm An Giang trong quá trình dạy học bộ môn giáo dục học “ (2000 ) {13] Đỗ Xuân Thu “ Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Bến Tre ” ( 2001) [41] Các tác giả đều có nhận đònh chung là kỹ năng xử lý tình huống sư phạm của sinh viên hiện nay còn yếu Tuy nhiên, khi xem xét kỹ năng xử lý tình huống sư. .. huống sư phạm của sinh viên các tác giả thường chủ yếu dựa trên kết quả giải các bài tập thực hành tâm lý học – giáo dục học của sinh viên Từ thực tế trên, luận văn của chúng tôi hướng vào việc tìm hiểu kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm của sinh viên, trong đó chúng tôi chú ý kỹ năng giải quyết tình huống thật của sinh viên trường Đại học An Giang 1.2 KHÁI NIỆM KỸ NĂNG, KỸ NĂNG SƯ PHẠM: 1.2.1... thành các loại tình huống sau: + Tình huống sư phạm nảy sinh trong quá trình lónh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của học sinh + Tình huống sư phạm nảy sinh trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh + Tình huống sư phạm nảy sinh trong quá trình thực hành + Tình huống sư phạm nảy sinh trong quá trình giao tiếp giữa giáo viên – học sinh, giữa giáo viên – cha mẹ học sinh, giữa học sinh – học sinh - Căn... ứng xử để giải quyết một cách hợp lý tình huống sư phạm nảy sinh trong quá trình dạy học và giáo dục Việc giải quyết các tình huống sư phạm là quá trình tư duy tích cực, sáng tạo và mềm dẻo Nhà sư phạm phải tiến hành các thao tác tư duy sư phạm để phân tích các tình huống, xác đònh các cách thức giải quyết hợp lý và giải thích cơ sở khoa học của cách giải quyết đó Bản chất của tình huống sư phạm có vấn... Hạc quan niệm kỹ năng sư phạm là mặt hiện thực hóa của năng lực sư phạm cùng với tri thức và kỹ xảo sư phạm Ông cho rằng kỹ năng sư phạm khác với năng lực sư phạm ở chỗ : năng lực sư phạm là một thuộc tính, đặc điểm của nhân cách, còn kỹ năng sư phạm chỉ là những hành động riêng lẻ của hoạt động sư phạm mà thôi {20, trang163} Tác giả Nguyễn Như An cho rằng “ Kỹ năng sư phạm là khả năng thực hiện có... nguyên tắc giải quyết khái quát nhất, áp dụng giải quyết các tình huống sư phạm tương tự Việc lựa chọn quy trình rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cho sinh viên theo 4 bước như trên, trong thực tế diễn ra thuận lợi về việc tổ chức thực hiện và phù hợp với trình độ hiện có của sinh viên trường Đại học An Giang * Điều kiện để rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cho sinh viên : 26... các tình huống sư phạm mà sinh viên đã Nghe, ghi chép, tham theo giải quyết ở giai đoạn làm thử trên Phân tích gia giải quyết tình mẫu, theo các điều những sai sót và hạn chế thường gặp trong bài huống sư phạm với giáo kiện của hành thực nghiệm của sinh viên Chú ý giải quyết viên động để đạt mục những bước mà sinh viên gặp khó khăn nhất Tiếp tục giải quyết bài đích Tiếp tục yêu cầu sinh viên giải quyết. .. những sinh viên này chúng tôi không chọn hoàn toàn theo đơn vò lớp tách bạch mà chọn theo từng khối để có sự tương đương giữa sinh viên nam và sinh viên nữ ( về số lượng) 2.2 CÔNG CỤ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ: 2.2.1 CÔNG CỤ KHẢO SÁT NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM - Để nắm được việc nhận thức của sinh viên về tình huống sư phạm và kỹ năng giải quyết tình huống sư. .. giải quyết chúng một cách tối ưu Điều kiện để có được tình huống sư phạm là : - Tập thể sư phạm và cá nhân nhà sư phạm phải nhận thức được những khó khăn (mâu thuẫn nhận thức) chứa đựng trong tình huống đó - Tập thể sư phạm và cá nhân nhà sư phạm thấy cần thiết phải tìm tòi cách xử lý tình huống đó - Tập thể sư phạm và cá nhân nhà sư phạm phải có những tri thức sư phạm đáp ứng nội dung cụ thể của tình. .. tri thức lý luận sư phạm b Làm các bài tập giải quyết tình huống sư phạm c Thực hành ứng xử khi gặp những tình huống sư phạm bất ngờ trong quá trình thực tập, giao tiếp với học sinh d Thực hiện đầy đủ các bước trên Câu 6 : Bản thân bạn thấy mình có cần rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm không ? Vì sao ? Câu 7 : Bạn dự đònh sẽ rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm như thế nào? . người giáo viên. - Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên khối cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên trung học cơ sở tốt hơn kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên khối. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 3.1. Nhận thức của sinh viên về việc giải quyết tình huống sư phạm. 43 3.2. Thực trạng kỹ năng giải quyết. việc tìm hiểu kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm của sinh viên, trong đó chúng tôi chú ý kỹ năng giải quyết tình huống thật của sinh viên trường Đại học An Giang. 1.2. KHÁI NIỆM KỸ NĂNG,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên, Tìm hiểu kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên, Tìm hiểu kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay