khóa luận tốt nghiệp phân tích hiệu quả sử dụng vốn công ty xây dựng

82 1,110 8
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2014, 21:58

khóa luận tốt nghiệp phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty xây dựng.. khóa luận... hiệu quả sử dụng vốn...khóa luận tốt nghiệp phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty xây dựng.. khóa luận... hiệu quả sử dụng vốn...khóa luận tốt nghiệp phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty xây dựng.. khóa luận... hiệu quả sử dụng vốn...khóa luận tốt nghiệp phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty xây dựng.. khóa luận... hiệu quả sử dụng vốn... Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths. Trần Thị Phước Hà Để hoàn thành tốt khoá học vừa qua cũng như khoá luận tốt nghiệp này, em đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ và góp ý nhiệt tình của quý thầy cô trường Đại học Kinh Tế Huế và những chia sẽ, gắn bó của gia đình, bạn bè người thân. Trước hết, em xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại học Kinh Tế Huế, đặc biệt là những thầy cô đã tận tình dạy bảo cho em suốt thời gian học tập tại trường. Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Trần Thị Phước Hà người đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để hướng dẫn nghiên cứu và giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Đồng thời, em xin cảm ơn quý anh, chị và ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện cho em được thực tập để có được dữ liệu hoàn thành tốt luận văn này. Cuối cùng em muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình em, tất cả bạn vè và người thân những người đã giúp đỡ, chia sẽ và chỉ dẫn cho em những điều bổ ích trong suốt quá trình theo học vừa rồi. Mặc dù đã có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn bằng tất cả sự nhiệt tình và năng lực của mình, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được những đóng góp quý báu của quý thầy cô và các bạn. Huế, tháng 5 năm 2014 Sinh Viên SV: Nguyễn Viết Bảo_K44 TKKD Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths. Trần Thị Phước Hà Nguyễn Viết Bảo SV: Nguyễn Viết Bảo_K44 TKKD Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths. Trần Thị Phước Hà DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ CTCP Công ty cổ phần VCĐ Vốn cố định VLĐ Vốn lưu động ĐVT Đơn vị tính VCSH Vốn chủ sở hữu LN Lợi nhuận KD Kinh doanh DT Doanh Thu SV: Nguyễn Viết Bảo_K44 TKKD Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths. Trần Thị Phước Hà DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3 Hình 1: Sơ đồ Mô hình phân tích Dupont 19 Hình 2: Sơ đồ Tổ chức Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển hạ tầng Thừa Thiên Huế 22 Hình 3: Biểu đồ phản ánh tình hình doanh thu qua ba năm 25 Hình 4: Biểu đồ kết cấu vốn kinh doanh 27 Hình 5: Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn 29 Hình 6: Biểu đồ kết cấu vốn lưu động 43 Hình 7: Biểu đồ kết cấu vốn cố định 51 SV: Nguyễn Viết Bảo_K44 TKKD Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths. Trần Thị Phước Hà DANH MỤC BẢNG BIỂU PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3 Bảng 1: Tình hình nhân sự của Công ty qua các năm 2011,2012 và 2013 23 Bảng 2: Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh 25 Bảng 3: Kết cấu vốn kinh doanh của công ty 27 Bảng 4: Cơ cấu nguồn vốn công ty 28 Bảng 5: Phân tích tốc độ tăng trưởng vốn 29 Bảng 6: Phân tích hệ số tài trợ vốn 30 Bảng 7: Phân tích hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn 31 Bảng 8: Phân tích hệ số tự tài trợ tài sản cố định 32 Bảng 9: Phân tích hệ số tự tài trợ tài sản cố định 33 Bảng 10: Phân tích hệ số khả năng thanh toán tổng quát 34 Bảng 11: Phân tích hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 35 Bảng 12: Phân tích hệ số khả năng thanh toán nhanh 36 Bảng 13: Phân tích hệ số khả năng thanh toán nhanh tức thời 38 Bảng 14: Hệ số quay vòng vốn của công ty 39 Bảng 15: Sức sinh lợi của tài sản (ROA) 40 Bảng 16: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 41 Bảng 17: Phân tích kết cấu vốn lưu động của công ty 42 Bảng 18: Bảng phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động 44 SV: Nguyễn Viết Bảo_K44 TKKD Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths. Trần Thị Phước Hà Bảng 19: Bảng phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động 44 Bảng 20: Bảng phân tích hàng tồn kho 46 Bảng 21: Bảng phân tích khoản phải thu 48 Bảng 22: Phân tích kết cấu vốn cố định của công ty 50 Bảng 23: Bảng đánh giá khả năng đảm bảo nguồn vốn cố định 53 Bảng 24: Bảng phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định 53 Bảng 25: Hệ số hàm lượng vốn cố định và suất hao phí vốn cố định 56 Bảng 26: Hệ số hao mòn tài sản cố định 58 Bảng 27: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 62 SV: Nguyễn Viết Bảo_K44 TKKD Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths. Trần Thị Phước Hà PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Trong nền kinh tế thị trường ngày nay thì nhu cầu về vốn cho từng doanh nghiệp càng trở nên quan trọng và bức xúc hơn vì các doanh nghiệp phải đối mặt trực tiếp với sự biến động của thị trường, cùng với sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước, các bạn hàng nước ngoài nên đòi hỏi phải sử dụng vốn sao cho hợp lý nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và làm tăng thêm sức cạnh tranh của mình. Chính vì vậy, vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng là sự sống của các doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn đóng vai trò quan trọng trong phân tích hoạt động kinh doanh nhằm đánh giá trình độ sử dụng vốn của doanh nghiệp để đạt được kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Đồng thời trên cơ sở đó cung cấp các thông tin hữu ích cho các đối tượng quan tâm như các nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng…nhận biết tình hình tài chính thực tế để có quyết định đầu tư hiệu quả. Xuất phát từ thực tế và nhận thức được yêu cầu đòi hỏi sau một thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thừa Thiên Huế với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn – cùng sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên trong công ty, tôi chọn đề tài “Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thừa Thiên Huế ” để làm luận văn tốt nghiệp, với mong muốn vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn để phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty từ đó tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. 2. Mục tiêu của đề tài  Mục tiêu chung: tiến hành phân tích thực trạng sử dụng vốn tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thừa Thiên Huế từ đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại công ty. SV: Nguyễn Viết Bảo_K44 TKKD 1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths. Trần Thị Phước Hà  Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty Cổ Phần. - Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thừa Thiên Huế. - Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thừa Thiên Huế. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu tập trung vào hiệu quả sử dụng vốn tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thừa Thiên Huế.  Phạm vi nghiên cứu • Thời gian nghiên cứu : Tình hình sử dụng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm 2011 – 2013. • Không gian: Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thừa Thiên Huế. 4. Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp duy vật biện chứng Phương pháp này xem xét sự vận động của các sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ chặt chẽ với các sự vật hiện tượng khác và sự vận động của các sự vật hiện tượng qua các thời kỳ khác nhau  Phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu với dữ liệu thứ cấp - Các số liệu về tình hình sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thừa Thiên Huế - Một số tài liệu liên quan được thu tập từ các báo, tạp chí, internet.  Phương pháp xử lý số liệu SV: Nguyễn Viết Bảo_K44 TKKD 2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths. Trần Thị Phước Hà - Phương pháp so sánh: Đối với dữ liệu thứ cấp thu thập tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thừa Thiên Huế tôi sử dụng phương pháp so sánh số tuyệt đối và tương đối để thấy rõ sự biến động về tình hình sử dụng vốn tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thừa Thiên Huế qua 3 năm. - Phương pháp thống kê và phân tích thống kê. Phương pháp thống kê là việc sử dụng các số liệu thống kê trong một thời gian dài nhằm đảm bảo tính ổn định, lâu dài, độ tin cậy của số liệu thông tin. - Phương pháp phân tích thống kê là phương pháp quan trọng, luôn luôn sử dụng nhằm phân tích tổng hợp số liệu, thông tin có liên quan nhằm khái quát hóa, mô hình hóa các yếu tố nghiên cứu. PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SV: Nguyễn Viết Bảo_K44 TKKD 3 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths. Trần Thị Phước Hà 1.1. Khái niệm về vốn và hiệu quả sử dụng vốn 1.1.1. Khái niệm về vốn Để tiến hành sản xuất kinh doanh trước tiên doanh nghiệp cần có vốn, vốn đầu tư ban đầu và vốn bổ sung để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy việc quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp. Nó đóng vai trò quyết định cho việc ra đời, hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy vốn doanh nghiệp là gì ? Đứng trên mỗi góc độ và quan điểm khác nhau, với mục đích nghiên cứu khác nhau thì có những quan niệm khác nhau về vốn. Theo quan điểm của Marx, ông cho rằng: “ Vốn chính là tư bản, là giá trị đem lại giá trị thặng dư, là một đầu vào của quá trình sản xuất ”. Định nghĩa của Marx có tầm khái quát lớn, tuy nhiên do hạn chế về mặt trình độ phát triển của nền kinh tế mà Marx quan niệm chỉ có khu vực sản xuất vật chất mới tạo ra giá trị thặng dư cho nền kinh tế. Paul.A.Samuelson, nhà kinh tế học theo trường phái Tân cổ điển đã kế thừa các quan điểm của trường phái cổ điển về yếu tố sản xuất để phân chia các yếu tố của đầu vào sản xuất thành ba bộ phận là Đất đai, Lao động và Vốn. Theo ông, vốn là các hàng hoá được sản xuất ra để phục vụ cho một quá trình sản xuất mới, là đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, đó có thể là máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ…Trong quan niệm về vốn của Samuelson không đề cập đến các tài sản tài chính những tài sản có giá có thể đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, ông đã đồng nhất vốn với tài sản của doanh nghiệp. Trong cuốn kinh tế học của David Beeg, tác giả đã đưa ra hai định nghĩa về vốn: Vốn hiện vật và vốn tài chính của doanh nghiệp. Vốn hiện vật là dự trữ các hàng hoá, sản phẩm đã sản xuất ra để sản xuất các hàng hoá khác. Vốn tài chính là tiền và các giấy tờ có giá trị của doanh nghiệp. Như vậy David Beeg đã bổ sung định nghĩa vốn tài chính cho định nghĩa vốn của Samuelson. Nhìn chung, các nhà kinh tế đã thống nhất ở điểm chung cơ bản: Vốn là yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, được sử dụng để sản xuất ra hàng hoá và SV: Nguyễn Viết Bảo_K44 TKKD 4 [...]... sử dụng phân tích Dupont 1.4.4.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động Vốn lưu động= Tài sản ngắn hạn- Các khoản phải trả ngắn hạn Hiệu quả sử dụng vốn lưu động được biểu hiện ở các chỉ số tài chính như tốc độ luân chuyển vốn lưu động, sức sinh lợi của đồng vốn  Tốc độ luân chuyển vốn lưu động Tốc độ luân chuyển vốn lưu động là chỉ tiêu tài chính phản ánh năng lực sử dụng vốn hiệu quả của đồng vốn. ..  Hiệu suất sử dụng vốn cố định Hiệu suất sử dụng vốn cố định phản ánh một đồng vốn cố định trong kỳ bỏ ra tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu thuần  Hiệu quả sử dụng vốn cố định SV: Nguyễn Viết Bảo_K44 TKKD 17 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Phước Hà Hiệu quả sử dụng vốn cố định phản ánh 100 đồng vốn cố định trong kỳ bỏ ra tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế  Hệ số hàm lượng vốn. .. phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp Hiệu quả sử dụng vốn là chỉ tiêu được quan tâm đặc biệt của chủ sở hữu vốn và là thước đo năng lực nhà quản trị doanh nghiệp Trong nền kinh tế hiện đại khi mà các SV: Nguyễn Viết Bảo_K44 TKKD 13 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Phước Hà nguồn lực mỗi ngày một hạn hẹp đi và chi phí cho việc sử dụng chúng ngày càng cao, vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn... đồng vốn có lợi ích và tiết kiệm nhất Sử dụng đồng vốn một cách hợp pháp Kiểm tra các chỉ tiêu tài chính về an toàn hiệu quả Tính toán kỹ hiệu quả đầu tư Mở rộng thị trường thông qua các chính sách bán hàng Kiểm soát tốt các chi phí hoạt động 1.1.2 Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn Hiệu quả sử dụng vốn là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng và quản lý nguồn vốn làm cho đồng vốn. .. riêng về số vốn lưu động mà mình đang quản lý và sử dụng Từ đó xác định đúng biện pháp quản lý vốn lưu động có hiệu quả hơn Qua đó cũng có thể thấy được những biến đổi tích cực hoặc những hạn chế về mặt chất lượng trong công tác quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp mình SV: Nguyễn Viết Bảo_K44 TKKD 10 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Phước Hà 1.4 Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn 1.4.1... Thị Phước Hà CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THỪA THIÊN HUẾ 2.1 Tổng quan về Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thừa Thiên Huế 2.1.1 Giới thiệu về đơn vị thực tập Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển hạ tầng Thừa Thiên Huế được thành lập trên cơ sở Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ( Xí nghiệp xử lý nền móng... công ty đạt được luôn tăng Đây cũng là dấu hiệu cho thấy công ty đã quan tâm xem xét, điều chỉnh các chiến lược trong việc tiết kiệm, giảm trừ chi phí để hoạt động kinh doanh của công ty gặt hái được những thành công và đạt được nhưng mục tiêu đã đề ra 2.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thừa Thiên Huế 2.2.1 Khái quát tình hình vốn tại Công ty. .. phòng,… 1.3 Phân loại vốn Như đã trình bày ở trên, vốn giữ vai trò quan trọng, thiết yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc phân loại vốn theo các cách thức khác nhau sẽ SV: Nguyễn Viết Bảo_K44 TKKD 6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Phước Hà giúp doanh nghiệp đề ra được các giải pháp quản lí và sử dụng sao cho có hiệu quả Có nhiều cách phân loại vốn doanh nghiệp theo... tiền và chính sách tồn kho doanh nghiệp lại có xu hướng giảm làm cho vốn lưu động của doanh nghiệp giảm đáng kể Cơ cấu nguồn vốn của công ty: Để thấy rõ hơn sự gia tăng đáng kể vốn kinh doanh của công ty chủ yếu được tài trợ từ nguồn nào và việc gia tăng đó có thật sự hiệu quả hay không ta đi sâu vào phân tích cơ cấu nguồn vốn của công ty Bảng 4: Cơ cấu nguồn vốn công ty Đơn vị tính:Triệu đồng 2011 2012... 10/2/2009 (thay đổi lần thứ 02) • Vốn Điều lệ: 6.000.000.000 đồng • Tỷ lệ góp vốn: 30% 2.1.2 Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty • Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật • Thi công các hạng mục cơ khí xây dựng, điện, nước dân dụng, xử lý nền móng công trình • Khai thác và mua bán vật liệu xây dựng • Sản xuất, gia công các mặt hàng cơ khí • Bán buôn . 1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths. Trần Thị Phước Hà  Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty Cổ Phần. - Phân tích thực trạng hiệu quả. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SV: Nguyễn Viết Bảo_K44 TKKD 3 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths. Trần Thị Phước Hà 1.1. Khái niệm về vốn và hiệu quả sử dụng. hiệu quả sử dụng vốn tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thừa Thiên Huế. - Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp phân tích hiệu quả sử dụng vốn công ty xây dựng, khóa luận tốt nghiệp phân tích hiệu quả sử dụng vốn công ty xây dựng, khóa luận tốt nghiệp phân tích hiệu quả sử dụng vốn công ty xây dựng, Lý do chọn đề tài, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THỪA THIÊN HUẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn