Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đường, pH và nhiệt độ tới quá trình lên men vang táo mèo

49 296 0
  • Loading ...
1/49 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn