Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non

128 829 2
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2014, 07:20

Trong quá trình phát triển, trẻ em có thể mắc phải một số rối loạn về tâm lý hoặc sinh lý hay nói cách khác, các em có thể mắc bệnh thực thể lẫn sinh lý. Bởi vậy, việc chăm sóc trẻ cần có các kiến thức toàn diện về tâm bệnh học trẻ em. . TÂMBỆNHHỌCTRẺ EM LỨATUỔIMẦMNON Tácgiả:NGUYỄNTHỊNHƯMAI  LỜINÓIĐẦU Tạomọiđiềukiệnchotrẻpháttriểntốtlàmốiquantâmhàngđầucủangườilớn.Sựpháttriển củatrẻbaogồmnhiềumặt,cóthểquyvềhaimặtchính:pháttriểnvềsinhlívàtâmlí.Bảnthânhaimặt nàylạicóliênquanrấtchặtchẽvớinhauvàcóquanhệmậtthiếtvớimôitrườngsốngcủatrẻ.Trong quátrìnhpháttriển,trẻ em cóthểcónhữngpháttriểnkhôngbìnhthườnghoặccórốiloạn,nóicách kháclàcóbệnh,cảvềthựcthểlẫntâmlí.Chămsóctrẻkhôngthểchỉvềmặtthựcthểmàcòncầnphải chămsóccảvềmặttâmlí.Pháthiệnsớmnhữngbệnhchứngtâmlícủatrẻđểcónhữngcanthiệpkịp thờilàrấtcầnthiết,cólợichosựpháttriển. Tuổimầmnonlàgiaiđoạnpháttriểnđầutiênvàrấtquantrọngcủatrẻ em. Nhữngbấtthường,rối loạnvềtâmlícóthểxuấthiệnngaytừthờikìnày.ỞViệtNam,thựctếchữatrịtâmbệnhlíchotrẻtại Trungtâmnghiêncứutâmlívàtâmbệnhlítrẻ em NguyễnKhắcViện(TrungtâmN-T)chothấysốtrẻ từ6tuổitrởxuốngđượcchamẹvàgiađìnhđưađếnkhámchiếmphầnnhiều.Donhữngđặctrưngvề pháttriểncủalứatuổi,nhữngrốiloạntâmlícóthểđượcbiểuhiệntheocáchriêng,làmngườilớndễ khôngnhậnthấy.Nhậnbiếtđểcóthểcanthiệpsớmnhữngrốiloạntâmlíchotrẻcóthểgiúptrẻlấylại sựpháttriểnbìnhthường. Tâmbệnhlàmộtlĩnhvựcrấtphứctạp,cónhiềunghiêncứuvàcũngcónhiềuquanniệmkhác nhau.Cuốnsáchnàygiớithiệuvềtâmbệnhtrẻ em lứatuổimầmnon(0-6tuổi)chosinhviênsưphạm, nhữngnhàgiáodụctươnglai.Nhữngnộidungđượctrìnhbàychủyếunhằmmụcđíchgiúpchocácgiáo viên,cácnhàgiáodục,cácbậcchamẹnhậnbiếtnhữngrốiloạnpháttriểntâmlícủatrẻđểcóthểphát hiệnchúngvàcónhữngứngxửthíchhợpđểphòngngừavàchữatrị. Tácgiả  Chương1.KHÁIQUÁTVỀTÂMBỆNHHỌCTRẺ EM Chương2.CÁCRỐILOẠNTÂMLÍCỦATRẺ EM LỨATUỔIMẦMNON Chương3.PHÒNGNGỪAVÀCHỮATRỊRỐILOẠNTÂMLÍCHOTRẺ EM TUỔIMẦMNON TÀILIỆUTHAMKHẢO Phụlục.HỆTHỐNGCÁCCƠSỞCHỮATRỊRỐILOẠNTÂMLÍCHOTRẺ EM ỞPHÁP CreatedbyAMWord 2 CHM TÂMBỆNHHỌCTRẺ EM LỨATUỔIMẦMNON   TÂMBỆNHHỌCTRẺ EM LỨATUỔIMẦMNON 1.Kháiniệmvềtâmbệnhhọctrẻ em 2.Lịchsửhìnhthànhvàpháttriểntâmbệnhhọctrẻ em 3.Thếnàolàtrẻbìnhthườngvàbệnhlí? 4.Phânloạibệnhtrongtâmbệnhhọctrẻ em 5.Nhữnglíthuyếtcơbảncủatâmbệnhhọctrẻ em 6.Phươngphápđánhgiátìnhtrạngtâmbệnhlícủatrẻ em CÂUHỎIÔNTẬP CreatedbyAMWord 2 CHM Chương1.KHÁIQUÁTVỀTÂMBỆNHHỌCTRẺ EM .  TÂMBỆNHHỌCTRẺ EM LỨATUỔIMẦMNON 1.Kháiniệmvềtâmbệnhhọctrẻ em 2.Lịchsửhìnhthànhvàpháttriểntâmbệnhhọctrẻ em 3.Thếnàolàtrẻbìnhthườngvàbệnhlí? 4.Phânloạibệnhtrongtâmbệnhhọctrẻ em 5.Nhữnglíthuyếtcơbảncủatâmbệnhhọctrẻ em 6.Phươngphápđánhgiátìnhtrạngtâmbệnhlícủatrẻ em CÂUHỎIÔNTẬP CreatedbyAMWord 2 CHM Chương1.KHÁIQUÁTVỀTÂMBỆNHHỌCTRẺ EM   TÂMBỆNHHỌCTRẺ EM LỨATUỔIMẦMNONàChương1.KHÁIQUÁTVỀTÂMBỆNHHỌCTRẺ EM 1.1.Tâmbệnhhọc tre em làgì? Trướchết,cầnhiểuthếnàolàtâmbệnhhọc.Thuậtngữnàyxuấthiệnlầnđầunăm1802dobácsĩ ngườiĐứcJ.C.Reilđềcập,rồiởPhápnăm1809doA.A.Royer-Colardvàđượcsửdụngchođến ngàynay. Cónhiềucáchhiểuvềvấnđềnày.CuốithếkỉXIX,Th.Ribotthựchiệnnhữngnghiêncứuvềtâm líbệnhhọcdựavàoquanđiểm:muốnhiểuđượcđờisốngtâmlíbìnhthườngphảinghiêncứutâmlí bệnh.Vídụnhưchứcnăngbìnhthườngcủatrínhớchỉcóthểđượclàmrõkhisosánhvớichứngquên hoặcsựtăngtrínhớ.CáchọctròcủaôngnhưP.Janet,G.DumasrồihọctròcủaG.DumasnhưH. Piéron,G.Poyer,D.Lagacheđãtiếnhànhnhữngnghiêncứucảvềykhoalẫntâmbệnhhọc.Tưtưởng củatrườngpháinàydựanhiềuvàomặtsốlượngvàsựvõđoánvềgiớihạngiữabìnhthườngvàbệnhlí củađờisốngtâmlí.NóđượcthaythếbởisựrađờicủaTâmbệnhhọclâmsàng,vớiphạmvirộnghơn nhiều,baogồmtấtcảnhữngnghiêncứulâmsàngvềcácbệnhtâmtrí.Cũngcóquanniệmchorằngtâm bệnhhọcthuộcvềy-sinhlíbệnhhọc(Cl.Bernard).E.Minkowskiđưarahainghĩakhácnhaucủa thuậtngữnày:mộtmặt,nólàkhoahọcvềbệnhcủađờisốngtâmlí,giốngnhưquanniệmcủaRibot; mặtkhác,làtâmlíhọcbệnhhọc,đặctrưngbởicáchtiếpcậntồntạiđểtìmhiểumặtbêntrongcủakinh nghiệmtâmlíkhôngbìnhthườngcủangườibệnhtâmtrí.TronggiáotrìnhTâmbệnhhọcđạicương,G. Deshaies,năm1959,thểhiệncáchhiểukhác,chotâmbệnhhọcnhưlàmộtlĩnhvựcthuộctâmbệnhlí lâmsàng.  hiểubiếtmớivềsựpháttriểnkhôngnhưbìnhthườngtrongđờisốngtâmlícủacác em. Vềphươngdiện tâmbệnh,nhữngnhàtâmbệnhhọctrẻ em đầutiênđãsửdụngnhữngkiếnthứcvàphươngphápcủatâm bệnhhọcngườilớn.Nhưvậy,tâmbệnhhọctrẻ em đượcxâydựngtừnhữngkinhnghiệmthựctiễnchứ khôngphảichỉlàtừnhữngkiếnthứclíthuyếtvềtâmbệnh. Tâmbệnhhọctrẻ em phảisửdụngđếnnhiềuluậnthuyếtkhácnhau.Từnhữngnăm50củathếkỉ XXngườitađãnhậnthấycáclĩnhvựckhoahọckhácnhauđượcvậndụngvàotâmbệnhhọctrẻ em. Ngoàicáckhoahọctruyềnthốnglàmchỗdựanhưtâmlíhọc,phântâmhọclàlíthuyếtvềtrithứcluận, tậptínhhọc,líthuyếthệthốngvàgiaolưu,tiếpđólànhữngkiếnthứcmớivềdịchtễhọc,giảiphẫu thầnkinh,sinhlíhọcthầnkinh.Tấtcảnhữngkiếnthứcnàyđượcvậndụngđểhiểubảnchất,cơchếcủa cácrốiloạntâmlíởtrẻvàlàmcơsởchoviệcchữatrịcácrốiloạnnày. Trẻ em lứatuổimầmnon,từ0đến6tuổi,làgiaiđoạnđầutiêntrongquátrìnhpháttriểncủatrẻ. Nhữngrốinhiễu,bấtthườngvềtâmlínếucóđượcthểhiệnngaytừthờikìnày.Tâmbệnhhọctrẻ em lứatuổimầmnonnghiêncứu,chẩnđoánvàchữatrịcácrốinhiễutâmlícủatrẻ em tuổimầmnon. 1.2.Đốitượngcủatâmbệnhhọctrẻ em Đốitượngcủatâmbệnhhọctrẻ em, nóimộtcáchchungnhất,lànhữngrốiloạnvềtâmlíởtrẻ. Nóicáchkháclàtâmbệnhhọctrẻ em nghiêncứuvàchữatrịnhữngtrẻ em khôngbìnhthường.Cụthể hơnlàtrẻ em khôngđủkhảnănghoặccónhữngrốiloạnvềtínhcáchvàhànhvi,đôikhibaogồmcảhai loạitrên,donguyênnhânditruyềnhoặcmôitrườngsống,gặpkhókhănlâudàiđốivớinhữngđòihỏi phùhợpvớilứatuổivàmôitrườngcủatrẻ. Tâmbệnhtrẻ em cầnđượcnhìnnhậntheoquanđiểmpháttriển.Trongsuốtthờikìthơấuchođến tuổitrưởngthành,mộtyếutốquantrọngđểxácđịnhtrẻcórốiloạnhaykhôngđólàrốiloạnđóxảyra ởthờiđiểmnào,xuấthiệnthườngxuyênhaykhông,kéodàihaykhông.Yếutốthờigianrấtquantrọng đốivớiviệcđánhgiátìnhtrạngpháttriểncủatrẻ.Cùngnhữngbiểuhiệnnhưngnếunóxảyraởthời điểmnàysẽbịcoilàmấtcânbằngtâmlí,nếuxảyraởthờiđiểmkhácthìlạikhôngsao.Rốiloạnxuất hiệnmộtvàilầntrongtiếntrìnhpháttriểnhayxuấthiệnthườngxuyêntrongthờigiandàiđềuphảiđược nhàchuyênmôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non, Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non, Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non, Chuong 1. KHAI QUAT VE TAM BENH HOC TRE EM, Chuong 2. CAC ROI LOAN TAM LI CUA TRE EM LUA TUOI MAM NON, Chuong 3. PHONG NGUA VA CHUA TRI ROI LOAN TAM LI CHO TRE EM TUOI MAM NON, Phu luc. HE THONG CAC CO SO CHUA TRI ROI LOAN TAM LI CHO TRE EM O PHAP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay