Thực trạng nhiễm HIV, bệnh lao AFB (+) và đánh giá hiệu quả can thiệp dự phòng ở nhóm nghiện chích ma túy tại tỉnh đắk lắk (thông tin đưa lên website)

25 390 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2014, 10:35

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG - - - - - - - - - * - - - - - - - - - PHẠM THỌ DƯỢC THỰC TRẠNG NHIỄM HIV, BỆNH LAO AFB (+) VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG Ở NHÓM NGHIỆ N CHÍCH MA TÚY TẠI TỈNH ĐẮK LẮK, 2011 - 2012 Chuyên ngành : Y tế Công Cộng Mã số : 62 72 03 01 TOÁM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y TẾ CÔNG CỘNG HÀ NỘI – 2014 2 ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài HIV/AIDS và bệnh lao là hai vấn đề sức khỏe công cộng đã và đang được quan tâm. Với hai tác nhân, cơ chế lây truyền, đối tượng nguy cơ có nhiều đặc điểm khác nhau, nhưng tình trạng của hai vấn đề sức khỏe luôn song hành. HIV đã làm cho chiến lược phòng chống bệnh lao bị thất bại và ngược lại, bệnh lao là nguyên nhân chính gây tử vong ở nhóm người nhiễm HIV. Các bằng chứng khoa học cho thấy, nhóm nghiện chích ma túy (NCMT) có tỷ lệ nhiễm HIV cao, hệ lụy đến tình trạng nhiễm trùng cơ hội, trong đó có bệnh lao. Chiều hướng bệnh lao gia tăng có thể tác động làm gia tăng tình trạng đồng nhiễm HIV/lao. Đã có nhiều nghiên cứu về tỷ lệ nhiễm HIV trên nhóm NCMT và nhóm bệnh nhân mắc bệnh lao ở nhiều vùng trong nước. Tuy nhiên tại Việt Nam nói chung và tính Đắk Lắk nói riêng chưa có nhiều nghiên cứu chuyên biệt về tình trạng nhiễm HIV, bệnh lao có AFB (+) và đồng nhiễm HIV/lao trên nhóm NCMT. Để có bằng chứng khoa học, giúp cho việc lập kế hoạch dự phòng ở nhóm NCMT nói riêng và sức khỏe cộng đồng nói chung, chúng tôi tiến hành nghiên cứu với mục tiêu: 1. Xác định tỷ lệ nhiễm HIV và bệnh lao AFB (+) trong nhóm nghiện chích ma túy ở tỉnh Đắk Lắk năm 2011. 2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến tình trạng đồng nhiễm HIV và lao trên nhóm đối tượng nghiên cứu. 3 3. Đánh giá hiệu quả can thiệp dự phòng cộng đồng nhằm hạn chế tình trạng nhiễm HIV và lao trên nhóm nghiện chích ma túy giai đoạn 2011-2012. 2. Những đóng góp mới của luận án Đây là công trình nghiên cứu có hệ thống đầu tiên về tỷ lệ nhiễm HIV, bệnh lao AFB (+) và đồng nhiễm HIV/lao ở nhóm NCMT tại tỉnh Đắk Lắk. Từ nghiên cứu này đã mô tả được một số yếu tố nguy cơ có thể tác động làm gia tăng tỷ lệ đồng nhiễm HIV/lao, bước đầu đánh giá được hiệu quả can thiệp cộng đồng phòng, chống HIV, bệnh lao trên nhóm NCMT tại tỉnh Đắk Lắk. 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 3.1. Ý nghĩa khoa học: Luận án sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trước và sau khi can thiệp cộng đồng. Kỹ thuật thu thập và phân tích số liệu chính xác, tin cậy. Từ những thông tin thu được và phiên giải kết quả, luận án đã xác định được những chỉ số về tỷ lệ nhiễm HIV, mắc bệnh lao có AFB (+), tỷ lệ đồng nhiễm HIV/lao, chỉ số về yếu tố nguy cơ đồng nhiễm HIV/lao và chỉ số hiệu quả can thiệp cộng đồng ở nhóm nhóm NCMT tại các điểm chọn nghiên cứu ở tỉnh Đắk lắk. 3.2. Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả của luận án cung cấp dữ liệu khoa học ban đầu, góp phần đề xuất xây dựng mô hình, các biện pháp can thiệp dự phòng, kiểm soát HIV, bênh lao có AFB (+) và đồng nhiễm HIV/lao cho nhóm NCMT. 4 Cung cấp các số liệu thực tiễn phục vụ giảng dạy và làm tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo. 4. Bố cục của luận án: Phần chính của luận án được trình bày 126 trang (không kể phần phụ lục, mục lục, các chữ viết tắt) và được chia ra: Đặt vấn đề 3 trang; Chương 1-Tổng quan: 43 trang; Chương 2 – Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 17 trang; Chương 3 – Kết quả nghiên cứu: 28 trang; Chương 4: Bàn luận 31 trang; Kết luận: 2 trang; Khuyến nghị 1 trang và danh mục công trình nghiên cứu 01 trang. Luận án gồm 45 bảng, 07 biểu đồ, 04 bản đồ và 01 hình vẽ. Phần phụ lục gồm 120 tài liệu tham khảo (37 tiếng Việt, 83 tiếng Anh), phiếu điều tra (bản cam kết tham gia nghiên cứu của đối tượng và câu hỏi phỏng vấn); Phiếu thu thập bệnh phẩm máu; Phiếu thu thập bệnh phẩm đờm CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. Tình hình đồng nhiễm HIV và bệnh lao 1.1.1. Tình hình đồng nhiễm HIV và bệnh lao toàn cầu Theo WHO đến cuối năm 2012, toàn cầu ghi nhận khoảng 34 triệu người nhiễm HIV. Ước tính có khoảng một phần ba người nhiễm HIV trên thế giới có nguy cơ nhiễm lao, như vậy sẽ làm gia tăng số người mắc lao. Người nhiễm HIV có nguy cơ mắc lao thể hoạt động cao hơn 20-30 lần so với người không nhiễm HIV. Ước tính khoảng 1,4 triệu tử vong do lao trong năm 2011. 5 1.1.2. Tình hình HIV/lao ở Việt Nam và Đắk Lắk Tỷ lệ đồng nhiễm HIV/lao gia tăng nhanh chóng. Từ 0,5% năm 1996 lên 4,8% năm 2004. Nghiên cứu năm 2005 tại 6 tỉnh cho thấy tỷ lệ những người nhiễm HIV/lao là 4,7%. Điều tra về tử vong liên quan đến đồng nhiễm tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy 34,1% bệnh nhân (BN) lao/ HIV bị chết trước khi kết thúc phác đồ điều trị và tỷ lệ tử vong của những BN lao phổi AFB (+) nhiễm HIV là 26% so với 2% trong những người HIV (-). Từ 5 trường hợp phát hiện nhiễm HIV đầu tiên vào năm 1993 đến cuối tháng 12 năm 2010, Đắk Lắk ghi nhận 1.520 người nhiễm HIV, trong đó có 623 người nhiễm HIV đã chuyển thành BN AIDS và 351 người tử vong do AIDS, nhiễm HIV (+) trên BN lao là 3,1%. 1.2. Một số yếu tố liên quan tới đồng nhiễm HIV và lao 1.2.1. Một số yếu tố kinh tế - xã hội và môi trường sống Một số yếu tố về môi trường sống như: Chuẩn mực xã hội, hành vi thiếu lành mạnh, dân tộc, các điều kiện kinh tế, đói nghèo, không được học tập, thiếu việc làm, bạo lực và bất bình đẳng về giới tính …. Các yếu tố trên, có thể tác động làm ảnh hưởng đến nguy cơ nhiễm HIV và bệnh lao của cộng đồng, đặc biệt trong nhóm nguy cơ cao (NCMT, GMD, MSM). 1.2.2. Kiến thức, thái độ và hành vi Thiếu kiến thức, thái độ thiếu tích cực và hành vi không chuẩn mực như tiêm chích ma túy (TCMT) dẫn đến dùng chung bơm kim tiêm (BKT) và quan hệ tình dục (QHTD) không an toàn 6 cũng là một trong những yếu tố có thể tác động làm gia tăng tỷ lệ nhiễm HIV, tăng nhiễm HIV, giảm sức đề kháng của cơ thể, có thể song hành gây nhiễm trùng cơ hội, trong đó có bệnh lao. 2.2.2. Nhóm người sử dụng ma túy Người sử dụng ma túy đang là một trong những quần thể có nguy cơ nhiễm HIV cao nhất - do dùng chung BKT và quan hệ tình dục không an toàn. 2.2.3. Nhóm phụ nữ mại dâm (gái mại dâm) Phụ nữ mại dâm (PNMD) phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm HIV, không ổn định về kinh tế, kỳ thị của xã hội và các vấn đề gia đình. Nhiễm HIV ở nhóm PNMD có tỷ lệ dao động từ 0,3% tới 23%, tùy vùng địa lý và địa phương khác nhau. 2.2.4. Nhóm nam tình dục đồng giới (MSM) Hiện nay tình dục đồng giới nam là phương thức lây truyền HIV chính, hầu hết các nước ở Châu Mỹ La Tinh. 3. Một số biện pháp can thiệp dự phòng nhiễm HIV và lao Chương trình trao đổi BKT. Điều trị thay thế/đối kháng chất dạng thuốc phiện; Tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV. Điều trị ARV cho người nhiễm HIV và chăm sóc; Tư vấn thông tin, giáo dục, và giảm thiểu rủi ro; Phân phát bao cao su và quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Phối hợp trong hoạt động giám sát HIV và lao; theo dõi và đánh giá HIV/lao; hoạt động dự phòng HIV/lao; chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS đối với người bệnh lao và phối hợp chẩn đoán, 7 điều trị lao đối với bệnh nhân HIV/AIDS; việc quản lý người mắc bệnh lao và người nhiễm HIV. CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu Nam giới, 18 tuổi trở lên đã NCMT ít nhất là 6 tháng, đang sống tại Đắk Lắk. Đồng ý tự nguyện tham gia vào nghiên cứu và thực hiện đủ cả 3 nội dung chính của nghiên cứu là (i) Trả lời phỏng vấn đầy đủ thông tin; (ii) Lấy đủ mẫu máu và (iii): lấy đủ 3 mẫu đờm. 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 2.2.1. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2012. 2.2.2. Địa điểm nghiên cứu Địa phương được chọn là điểm nghiên cứu dựa trên hồ sơ quản lý người NCMT có số lượng nhiều hơn và có tỷ lệ người nhiễm HIV cao gồm: Thành phố Buôn Ma Thuột, huyện EaHLeo và huyện Krông Pắc. 2.3. Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang Nghiên cứu đánh giá can thiệp cộng đồng không đối chứng 2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu Chọn mẫu toàn bộ. Năm 2011: trước can thiệp điều tra 298 đối tượng NCMT Năm 2012: sau can thiệp điều tra là 301 đối tượng NCMT. 8 2.5. Các biến số và chỉ số: Dựa theo mục tiêu nghiên cứu để đưa ra các biến số và chỉ số 2.6. Công cụ nghiên cứu: Bản cam kết thỏa thuận đối tượng đồng ý tham gia nghiên cứu, bộ câu hỏi phỏng vấn đối tượng, phiếu và dụng cụ lấy mẫu máu và 03 mẫu đờm. 2.7. Phương pháp thu thập số liệu Điều tra cắt ngang: Lần 1 (tháng 7-10/2011) và lần 2 sau 12 tháng đã can thiệp. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn theo bộ câu hỏi và lấy 3ml máu tĩnh mạch cùng 03 mẫu đờm ở 3 thời điểm khác nhau. Mẫu bệnh phẩm được bảo quản và vận chuyển theo quy định, đảm bảo an toàn sinh học, tới phòng xét nghiệm trong ngày. 2.8. Kỹ thuật xét nghiệm Xét nghiệm HIV được thực hiện tại Trung tâm phòng, chống HIV tỉnh Đắk Lắk và Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Xét nghiệm soi 3 mẫu đờm tìm AFB được thực hiện tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk. Xét nghiệm đều được tuân thủ theo quy trình của Bộ Y tế. 2.9. Các nội dung chủ yếu của can thiệp cộng đồng về phòng chống HIV Xây dựng mạng lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng và triển khai hoạt động giáo dục đồng đẳng, tiếp cận đối tượng đích. Tổ chức các hoạt động truyền thông: tài liệu truyền thông các loại, thảo luận nhóm. 9 Thực hiện các hoạt động giáo dục đồng đẳng, tiếp cận đối tượng đích: phát BKT, bao cao su, sinh hoạt câu lạc bộ người nhiễm. Thông báo các địa chỉ các dịch vụ y tế và xã hội, nơi tiếp nhận và hỗ trợ đối tượng về sức khỏe. 2.10. Xử lý và phân tích số liệu Số liệu được làm sạch trước khi nhập và xử lý trên máy vi tính bằng phần mềm SPSS for Windows 15.0 và ứng dụng các thuật toán thống kế Y – sinh học để phiên giải kết quả, sử dụng test  2 , hoặc OR (tỷ suất chênh), khi tần số xuất hiện nhỏ hơn 5, sử dụng test Fisher để hiệu chỉnh. Sử dụng kỹ thuật phân tích đơn biến để đánh giá, xác định các yếu tố liên quan tác động đến các tỷ lệ nhiễm HIV và bệnh lao có AFB (+), đồng nhiễm HIV/lao. Xác định hiệu quả can thiệp, theo công thức: CSHQ = Tỷ lệ sau can thiệp – Tỷ lệ trước can thiệp x 100 Tỷ lệ trước can thiệp 2.11. Vấn đề về đạo đức trong nghiên cứu Nghiên cứu đã được thông qua tại Hội đồng đạo đức Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. 10 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Xác định tỷ lệ nhiễm HIV và bệnh lao AFB (+) trong nhóm nghiện chích ma túy ở tỉnh Đắc Lắc năm 2011. 3.1.1. Một số thông tin cơ bản của đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là 298 trường hợp NCMT, trong đó tại thành phố Buôn Ma Thuột 131 đối tượng (43,9%), huyện EaHleo 100 đối tượng (33,6%) và huyện Krông Pắc 67 đối tượng (22,5%). Tuổi trung bình là 26,9 tuổi, hầu hết ở nhóm từ 20 - 29 tuổi (54,4%); Trình độ học vấn đa phần là THCS (62,1%); Độc thân (57,1%); Sống với gia đình (56,4%); Đang có việc làm (87,2%); dân tộc Ê Đê (1%); dân tộc Tầy - Nùng (6,1%); dân tộc Kinh (92,9%). Hành vi tiêm chích ma túy của nhóm đối tượng nghiên cứu Bảng 3.1. Tỷ lệ về hành vi tiêm chích ma túy Hành vi tiêm chích n Số ĐT Tỷ lệ (%) Tuổi bắt đầu TCMT < 20 tuổi 257 108 42,0 > 20 tuổi 149 58,0 Dùng chung bơm kim tiêm Có 298 168 56,4 Không 130 43,6 Tần suất tiêm chích ≤ 1 lần/ngày 298 167 56,1 2-3 lần/ngày 71 23,8 ≥ 4 lần/ngày 60 20,1 Loại ma túy Heroin 298 256 85,6 Loại khác 42 14,4 [...]... có AFB (+) và đồng nhiễm HIV /lao Bảng 3.2 Tỷ lệ nhiễm HIV, lao và đồng nhiễm HIV /lao Đặc điểm Số ĐT Tỷ lệ % Nhiễm HIV 38 12,8 Mắc lao có AFB (+) 11 3,7 Đồng nhiễm HIV/ lao có AFB (+) 8 2,7 Mắc lao có AFB (+) / HIV (-) 3 1,2 Năm 2011, tỷ lệ hiện nhiễm HIV (+) trên nhóm nghiện chích ma túy là 12,8%; Tỷ lệ mắc lao có AFB (+) là 3,7%; Đồng nhiễm HIV /lao là 2,7% và mắc lao ở đối tượng nghiện chích ma túy. .. quan hệ tình dục của nhóm nghiện chích ma túy (bảng 3.10) CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 4.1 Tỷ lệ nhiễm HIV và bệnh lao có AFB (+) trong nhóm nghiện chích ma túy ở tỉnh Đắk Lắk, 2011 Trong nghiên cứu này, tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm NCMT vào năm 2011 là 12,8% Tỷ lệ bệnh lao có AFB (+) là 3,7% và tỷ lệ đồng nhiễm HIV /lao là 2,7% Ở các địa phương luôn hiện diện người nhiễm HIV Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm có sự thay đổi thấp... đông nhiễm HIV /lao sau can thiệp Bảng 3.9 So sánh tỷ lệ hiện nhiễm HIV và bệnh lao có AFB (+), đồng nhiễm HIV /lao trên nhóm nghiện chích ma túy Chỉ số nghiên cứu Hiện nhiễm HIV Trước Sau Tỷ lệ % Tỷ lệ % 12,8 8,6 Mắc lao có AFB (+) 3,7 2,3 Đồng nhiễm HIV /lao 2,6 1,7 CSHQ (%) P 32,8 p > 0,05 37,8 p > 0,05 9,0 p > 0,05 Cả 3 tỷ lệ hiện nhiễm HIV, bệnh lao có AFB( +) và đồng nhiễm HIV /lao sau can thiệp có chiều... người nhiễm HIV vào công tác phòng, chống HIV và bệnh lao Tăng cường công tác truyền thông trực tiếp để nâng cao kiến thức của nhóm nghiện chích ma túy về tác hại của HIV và bệnh lao, cũng như đồng nhiễm HIV /lao Mở rộng và triển khai các chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV như phân phát BKT sạch và bao cao su Mở rộng mạng lưới y tế và các dịch vụ về phòng, chống HIV và bệnh lao ở vùng sâu và. .. đờm AFB (+) là 3,7% Dân tộc kinh là 3,2% và dân tộc thiểu số là 9,5% Tỷ lệ đồng nhiễm HIV /lao là 2,7% 2 Một số yếu tố liên quan đến đồng nhiễm HIV và lao Nguy cơ đồng nhiễm HIV /lao ở nhóm đối tượng nghiện chích ma túy cao ở nhóm: Lớn hơn 20 tuổi Dùng chung bơm kim tiêm Trên hoặc bằng 2 lần tiêm chích/ ngày 3 Hiệu quả can thiệp dự phòng cộng đồng đối với nhóm nghiện chích ma túy Triển khai can thiệp cộng... làm gia tăng tỷ lệ đồng nhiễm HIV /lao Nghiên cứu tại Nga của F.A Drobniewski từ 2001-2002 trên 1.345 đối tượng tù nhân mắc bệnh lao ghi nhận 88,3% từng TCMT và 40,2% từng sử dụng chung BKT 4.3 Đánh giá hiệu quả can thiệp dự phòng cộng đồng đối với nhóm nghiện chích ma túy Nghiên cứu hiệu quả can thiệp cộng đồng bằng đánh giá CSHQ sau can thiệp so với trước khi can thiệp Kết quả thể hiện trên sự thay... ma túy không nhiễm HIV là 1,2% 12 3.1.3 Phân bố nhiễm HIV và bệnh lao AFB (+) theo địa điểm Bảng 3.3 Tỷ lệ nhiễm HIV và bệnh lao AFB (+) theo địa điểm Địa phương TP Buôn Ma Thuột (n=131) Tình trạng Số ĐT Tỷ lệ % HIV (+) 21 16,0 AFB (+) 5 3,8 HIV /lao (+) 5 3,8 Huyện EaHLeo HIV (+) 12 12,0 (n=100) AFB (+) 3 3,0 HIV /lao (+) 2 2,0 Huyện Krông Pắc HIV (+) 5 7,5 (n=67) AFB (+) 3 4,5 HIV /lao (+) 1 1,5 Cả... Không Nhiễm đồng nhiễm ≥ 4 lần/ngày 5 55 χ2 = 7,90 2-3 lần/ngày 3 71 p < 0,05 ≤ 1 lần/ngày 0 164 Kết quả cho thấy, tần suất TCMT nhiều lần/ngày có mối liên quan đến tình trạng đồng nhiễm HIV /lao, (bảng 3.6) 16 3.3 Đánh giá hiệu quả can thiệp dự phòng cộng đồng phòng chống nhiễm HIV trên nhóm nghiện chích ma túy, 2011-2012 3.3.1 Hiệu quả về sự thay đổi tỷ lệ HIV (+), bệnh lao có AFB (+) và đông nhiễm. .. HIV (+) và bệnh lao có AFB (+), đồng nhiễm HIV /lao, trong đó thành phố Buôn Ma Thuột có tỷ lệ cao, tiếp đến là Huyện EaHLeo và huyện Krông Pắc (Bảng 3.3) 13 3.1.4 Phân bố nhiễm HIV và bệnh lao AFB (+) theo dân tộc Tỷ lệ % 19,0% 20 HIV (+) 15 AFB (+) 12,3% 9,5% 10 5 3,2% 0 Kinh Thiểu số Biểu đồ 3.1 Phân bố nhiễm HIV và AFB (+) theo dân tộc Kết quả ở biểu đồ 3.1, cho thấy tỷ lệ nhiễm HIV và bệnh lao. .. nối và chuyển tiếp từ dịch vụ phòng, chống HIV sang dịch vụ phòng chống lao và ngược lại, nhằm phát hiện sớm người nhiễm HIV, bệnh lao và đồng nhiễm HIV /lao Điều trị kịp thời bệnh lao có AFB (+) Tạo hành lang pháp lý, tránh sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV và bệnh lao Có thể triển khai dự phòng lây nhiễm HIV bằng điều trị Methadone 3 Có kế hoạch điều tra, nghiên cứu định kỳ, đánh giá hiệu quả can thiệp . trên nhóm nghiện chích ma túy, 2011-2012. 3.3.1. Hiệu quả về sự thay đổi tỷ lệ HIV (+), bệnh lao có AFB (+) và đông nhiễm HIV /lao sau can thiệp Bảng 3.9. So sánh tỷ lệ hiện nhiễm HIV và bệnh lao. của nhóm nghiện chích ma túy (bảng 3.10) CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 4.1. Tỷ lệ nhiễm HIV và bệnh lao có AFB (+) trong nhóm nghiện chích ma túy ở tỉnh Đắk Lắk, 2011 Trong nghiên cứu này, tỷ lệ nhiễm. Xác định tỷ lệ nhiễm HIV và bệnh lao AFB (+) trong nhóm nghiện chích ma túy ở tỉnh Đắk Lắk năm 2011. 2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến tình trạng đồng nhiễm HIV và lao trên nhóm đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng nhiễm HIV, bệnh lao AFB (+) và đánh giá hiệu quả can thiệp dự phòng ở nhóm nghiện chích ma túy tại tỉnh đắk lắk (thông tin đưa lên website), Thực trạng nhiễm HIV, bệnh lao AFB (+) và đánh giá hiệu quả can thiệp dự phòng ở nhóm nghiện chích ma túy tại tỉnh đắk lắk (thông tin đưa lên website), Thực trạng nhiễm HIV, bệnh lao AFB (+) và đánh giá hiệu quả can thiệp dự phòng ở nhóm nghiện chích ma túy tại tỉnh đắk lắk (thông tin đưa lên website)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay