đồ án tốt nghiệp khảo sát hệ thống nạp-thải trên động cơ 1nz-fe

26 808 0

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2014, 04:18

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG ☼ ☼ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Đề tài: KHẢO SÁT HỆ THỐNG NẠP-THẢI TRÊN ĐỘNG CƠ 1NZ-FE KHẢO SÁT HỆ THỐNG NẠP-THẢI TRÊN ĐỘNG CƠ 1NZ-FE Sinh viên thực hiện : Phan Minh Trung Lớp : 04C4B Giáo viên hướng dẫn : KS.Nguyễn Quang Trung Giáo viên duyệt : TS. Dương Việt Dũng ĐÀ NẴNG 2009 ĐÀ NẴNG 2009 MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI.  Môi trường và nguồn nhiên liệu dầu mỏ.  Động cơ đốt trong.  Tăng công suất động cơ và giảm thiểu được lượng khí độc hại. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 1. Giới thiệu về động cơ 1NZ-FE 2. Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống nạp-thải và các phương án bố trí đường nạp-thải trên động cơ đốt trong. 3. Khảo sát hệ thống nạp thải trên động cơ 1NZ-FE. 4. Tính toán các chu trình công tác của động cơ 1NZ-FE. 5. Kiểm tra bảo dưỡng các cụm chi tiết trong hệ thống nạp thải. 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ 1NZ-FE 1.1.Thông số kỹ thuật của động cơ Dung tích công tác 1497 cm 3 Đường kính xy lanh D 75 mm Hành trình piston S 84,7 mm Tỉ số nén 10,5 Công suất tối đa 81Kw/6000 rpm Mô men xoắn tối đa 142/4200 (N.m/rpm) Hệ thống phun nhiên liệu SFI Chỉ số Octan của nhiên liệu RON 91 Cơ cấu phối khí 16 xupap dẫn động bằng xích,có VVT-i Thời điểm phối khí Nạp Mở -7 0 ~ 53 0 BTDC Đóng 52 0 ~ -8 0 ABDC Xả Mở 42 0 BTDC Đóng 2 0 ABDC Chất lượng dầu 5W-30 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ 1NZ-FE 1.2.Một số hệ thống hiện đại được lắp trên động cơ 1NZ-FE + Hệ thống thay đổi thời phối khí VVT-I + Hệ thống phun nhiên liệu điện tử L_EFI + Hệ thống đánh lửa trực tiếp DIS 610 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 9 14 13 12 Hệ thống thay đổi thời điểm phối khí (VVT-I) Hệ thống phun nhiên liệu điện tử Hệ thống đánh lửa trực tiếp 2. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG NẠP THẢI VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ ĐƯỜNG NẠP-THẢI TRÊN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. -Nhiệm vụ yêu cầu của hệ thống nạp-thải -Các phương án bố trí đường nạp-thải trên động cơ đốt trong. 1 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3. KHO ST H THNG NP-THI TRấN NG C 1NZ-FE 3.1.S b trớ h thng np-thi trờn ng c 1NZ-FE 1 ỉ 4 4 R 40 ỉ52 28 Mióỷng caùc õổồỡng ọỳng naỷp Mióỷng caùc õổồỡng ọỳng thaới 42 20 ỉ32 22 4 3 5 4 3 2 [...]...3 KHO ST H THNG NP-THI TRấN NG C 1NZ-FE 3.2.S nguyờn lý h thng np-thi ng c 1NZ-FE 4 2 3 6 1 5 7 19 17 18 16 15 8 9 10 11 12 13 14 3.3.ng ng np 3.3.1 B lc khụng khớ 5 4 ỉ60 3 3 280 200 310 52 2 5 1 ỉ72 260 3.3.2.Cm bm ga S iu khin 1 E CU VPA EPA VCPA2 VPA2... trỡnh np thi 3.5.3.H thng kim soỏt thi hi xng 4 2 3 6 1 5 7 1 2 3 4 5 VG THA VTA/VTA2 ECU 8 9 11 10 THW 12 13 6 4.Tớnh toỏn cỏc chu trỡnh cụng tỏc trong ng c 1NZ-FE -Cỏc s liu ban u -Cỏc thụng s chn -Tớnh toỏn cỏc chu trỡnh cụng tỏc trong ng c 1NZ-FE +Quỏ trỡnh np +Quỏ trỡnh nộn +Quỏ trỡnh chỏy +Quỏ trỡnh gión n +Cỏc thụng s ch th +Cỏc thụng s cú ớch 5 Kim tra bo dng cỏc cm chi tit trong h thng np thi... tra h thng kim soỏt s thi hi xng 5.5.Kim tra cỏc cm bin 6 Kt lun Thụng qua ti em bit c h thng np thi cú nh hng rt ln ti quỏ trỡnh np thi ca ng c v lng khớ thi c hi ra mụi trng H thng np thi trờn ng c 1NZ-FE ó c thit k va cú th ci thin c cụng sut ng c v gim thiu c lng khớ c hi thi ra mụi trng EM XIN CHN THNH CM N QUí THY Cễ V CC BN QUAN TM THEO DếI . CƠ KHÍ GIAO THÔNG KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG ☼ ☼ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Đề tài: KHẢO SÁT HỆ THỐNG NẠP-THẢI TRÊN ĐỘNG CƠ 1NZ-FE KHẢO SÁT HỆ THỐNG NẠP-THẢI TRÊN ĐỘNG. nạp-thải và các phương án bố trí đường nạp-thải trên động cơ đốt trong. 3. Khảo sát hệ thống nạp thải trên động cơ 1NZ-FE. 4. Tính toán các chu trình công tác của động cơ 1NZ-FE. 5. Kiểm tra bảo. GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ 1NZ-FE 1.2.Một số hệ thống hiện đại được lắp trên động cơ 1NZ-FE + Hệ thống thay đổi thời phối khí VVT-I + Hệ thống phun nhiên liệu điện tử L_EFI + Hệ thống đánh lửa trực
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án tốt nghiệp khảo sát hệ thống nạp-thải trên động cơ 1nz-fe, đồ án tốt nghiệp khảo sát hệ thống nạp-thải trên động cơ 1nz-fe, đồ án tốt nghiệp khảo sát hệ thống nạp-thải trên động cơ 1nz-fe, GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ 1NZ-FE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay