bai tập thị trường chung khoán trong ngân hàng đề thi chứng khoán

4 1,924 28
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2014, 19:26

Bài tập thị trờng chứng khoán Dạng 1: quyền chọn Ngày 1/1/2009 ,giá thị trờng một cổ phiếu là 21.000 đồng/cp. Nhà đầu t A kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng trong tơng lai và quyết định mua hợp đồng quyền chọn mua với nhà đầu t B với giá trên hợp đồng là 29.000 đồng/cp, và phí quyền chọn là 2000 đồng/cp.Thực hiện trong 6 tháng. Tới ngày 9/3/2009, giá thị trờng của cổ phiếu là 40.000 đồng/cp. Yêu cầu : - Xác định lợi nhuận và thua lỗ của hai nhà đầu t trong trờng hợp thực hiện hợp đồng. Thể hiện trên đồ thị Dạng 2: quỹ đầu t Giả sử một quỹ có các khoản mục nh sau: Đơn vị tính: đồng Tiền mặt và các công cụ tài chính tơng đơng tiền mặt : 1.500.000.000 các cổ phiếu nắm giữ giá và thị giá: Tên cổ phiếu Số lợng Thị giá REE 200.000 29.000 AGF 100.000 39.5000 SGH 50.000 16.000 HAP 20.000 42.000 GMD 80.000 51.000 BBC 180.000 22.500 3. Tổng nợ: 3.020.000.000 Hãy xác định giá trị tài sản ròng của quỹ và giá trị tài sản ròng của mỗi cổ phần của quỹ( NAV) nếu tổng số chứng chỉ hiện đang lu hành của quỹ là 1 triệu cổ phần. Dạng 3: Xác định l i suất, khối lã ợng trúng thầu Kho bạc Nhà nớc phát hành trái phiếu bằng hình thức đấu thầu lãi suất để huy động 500 tỷ đồng. Mệnh giá trái phiếu là 500.000đồng, thời hạn trái phiếu là 10 năm. Vào đầu giờ mở thầu đơn vị tổ chức đấu thầu nhận đợc các đơn dự thầu nh sau: ơn vị tham gia L i suất đặt thầu(%)ã Giá trị đặt mua (Tỷ đồng) A B C D E F 8,21 8,19 8,18 8,08 7,98 7,95 120 132 158 165 135 114 Yêu cầu: -Xác định lãi suất trúng thầu và khối lợng trúng thầu của mỗi đơn vị. Trong trờng hợp : a. Đấu thầu theo cơ chế giá thống nhất ( kiểu Hà lan) b. Đấu thầu theo cơ chế đa giá (kiểu Mỹ) - Nếu lãi suất chỉ đạo là 8,17% thì kết quả trên sẽ thay đổi nh thế nào. - Xác định số lợng trái phiếu mỗi đơn vị mua đợc trong hai hình thức đấu thầu trên, biết rằng giá phát hành theo phơng thức chiết khấu. Dạng 4 :Hoàn trả trái phiếu Công ty X phát hành 10.000 trái phiếu, mệnh giá 200.000 đ, lsdn 8%, thời hạn trái phiếu 5 năm. Hình thức hoàn trả phần gốc cộng lãi bằng nhau hàng năm. - Tính số trái phiếu hoàn trả hàng năm - Lập bảng hoàn trả. Dạng 5: quyền mua cổ phần Công ty X có vốn cổ phần là 12 tỷ đồng. Công ty quyết định tăng thêm vốn 8tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phiếu mới có thu tiền. Yêu cầu: - Tính thị giá cổ phiếu sau khi tăng vốn và giá trị lý thuyết của quyền mua?Biết rằng: +Mệnh giá cổ phiếu mới bằng mệnh giá cổ phiếu cũ bằng 10.000đ. +Thị giá cổ phiếu trớc khi tăng vốn là 220.000đ. Giá bán cổ phiếu mới là 40.000đ. - Tính số lợng cổ phiếu mà 3 cổ đông A,B, C mua thêm đợc biết rằng: Hết thời hạn đặt mua vẫn còn 30000 cổ phiếu cha bán đợc và có 3 cổ đông A,B,C có nhu cầu mua thêm cổ phiếu nh sau: A: có 3000 quyền mua và muốn mua thêm 10000cổ phiếu B: có 6000 quyền mua và muốn mua thêm 20000cổ phiếu C: có 1500 quyền mua và muốn mua thêm 10000cổ phiếu - Nếu C chỉ đặt mua 2000cổ phiếu thì kết quả trên sẽ thay đổi nh thế nào - Nếu A chỉ đặt mua 8000cổ phiếu, C đặt mua 4000cổ phiếu thì kết quả trên sẽ nh thế nào Dạng 6:khớp lệnh liên tục Lệnh bán P ( dvị: đồng ) Lệnh mua 5000 5200 8300 15000 18500 13400 5600 4000 ATO 38000 37700 37400 37100 36800 36500 36200 4000 8000 18000 15000 0 5000 4500 3500 Yêu cầu: - Xác định giá mở cửa của cổ phiếu SAM.Biết rằng giá đóng cửa của cổ phiếu SAM ở phiên giao dịch ngày hôm trớc là 37.200đ - Nhận xét việc thực hiện lệnh theo giá mở cửa của cổ phiếu SAM -Tính phí môi giới mà các công ty chứng khoán thu đợc trong phiên giao dịch trên biết rằng các công ty chứng khoán đều áp dụng mức phí môi giới là 0,5% và trong số lệnh mua đợc thực hiện tỷ lệ giao dịch tự doanh là 10% và trong số lệnh bán đợc thực hiện tỷ lệ giao dịch tự doanh là 5%. Dạng 7 : khớp lệnh liên tục Yêu cầu: -Xác định giá và khối lợng cổ phiếu nhà đầu t A,B,C,D,E mua bán đợc. Dạng 8 : Ký quỹ Ngày 1/1/03 một nhà đầu t quyết định mở tài khoản tại công ty chứng khoán A và đặt lệnh mua 300 cổ phiếu X với giá 40 $/cổ phiếu(bao gồm cả phí). Để hỗ trợ cho việc đầu t của mình nhà đầu t vay công ty chứng khoán 4000$. Lãi suất tiền vay là 8%.Hỏi: a. Số tiền nhà đầu t ký quỹ tại công ty là bao nhiêu? b. Nếu vào cuối năm (31/12/03), giá cổ phiếu X là 30 $/cổ phiếu. Giá trị ký quỹ còn lại trong tài khoản của nhà đầu t trên là bao nhiêu? Dạng 9: l i suất hoàn vốn trái phiếuã Một trái phiếu có mệnh giá 100.000VND, lãi suất danh nghĩa 7%, thời hạn còn lại của trái phiếu là 5 năm, trái phiếu thanh toán tiền gốc vào cuối kỳ hạn, thanh toán tiền lãi năm một lần. Tính lãi suất đáo hạn của trái phiếu biết rằng trái phiếu đang đợc bán với giá 90.000VND. Dạng 10: định giá trái phiếu Một trái phiếu có mệnh giá 100.000VND, lãi suất danh nghĩa là 10%, thời hạn trái phiếu là 10 năm, thời hạn còn lại là 5 năm, thanh toán tiền gốc vào cuối kỳ hạn. Yêu cầu: -Tính giá trái phiếu biết rằng lãi suất yêu cầu là 11%, trái phiếu thanh toán tiền lãi một năm một lần. - Nếu giá bán trái phiếu đó trên thị trờng là 105000VND bạn có nên mua trái phiếu đó không? Dạng 11: định giá cổ phiếu Một nhà đầu t dự định mua cổ phiếu Ree. Cổ tức dự kiến nhận đợc năm thứ nhất là 2000đ/cổ phiếu, năm thứ hai là 2100d/cổ phiếu, năm thứ 3 là 2500đ/cổ phiếu. Giá cổ phiếu này vào cuối năm thứ 3 dự kiến là 37000đ. Nếu tỷ suất lợi nhuận mong đợi của nhà đầu t là 20% thì nhà đầu t đó sẽ chấp nhận mua cổ phiếu REE với giá tối đa là bao nhiêu?
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tập thị trường chung khoán trong ngân hàng đề thi chứng khoán, bai tập thị trường chung khoán trong ngân hàng đề thi chứng khoán, bai tập thị trường chung khoán trong ngân hàng đề thi chứng khoán

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay