Phương pháp hạch toán các loại dự phòng của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

30 285 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2013, 15:35

Phương pháp hạch toán các loại dự phòng của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lời mở đầu Nền kinh tế thị trờng với những đổi mới thực sự trong chế quản lý kinh tế- tài chính đã khẳng định vai trò, vị trí của kế toán tài chính trong quản trị doanh nghiệp. Kế toán tài chính giúp các doanh nghiệp, các nhà quản lý thấy đợc thực trạng quá trình kinh doanh bằng số liệu cụ thể, chính xác và khoa học. Nh vậy, kế toán tài chính phục vụ nhiều đối tợng. Đó là do nội dung của kế toán tài chính rất đa dạng gồm: Hạch toán tài sản cố định, hạch toán các nghiệp vụ dự phòng, xác định kết quả hoạt động kinh doanh . Kế toán các nghiệp vụ dự phòng là một phần trong nội dung của kế toán tài chính. Dự phòng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp. Dự phòng giảm giá là khoản chi phí ghi nhận trớc sự giảm giá của đối tợng bị giảm giá( đối tợng bị giảm giá thờng là tài sản) thể xảy ra trong tơng lai dựa trên những bằng chứng tin cậy về sự giảm giá này. Khoản dự phòng đợc lập sẽ giúp doanh nghiệp phản ánh đúng giá trị thực của tài sản trên sổ kế toán đồng thời là nguồn tài chính bù đắp tổn thất kinh doanh của doanh nghiệp khi tài sản của doanh nghiệp thực sự giảm giá. Nh vậy, nếu những bằng chứng rất tin cậy về sự giảm giá tài sản trong tơng lai hay nói một cách khác là doanh nghiệp biết chắc chắn tài sản của mình sẽ bị giảm giá thì việc lập dự phòng là thực sự cần thiết. Nó giúp doanh nghiệp nắm thế chủ động trong việc xử lý rủi ro xảy ra đồng thời kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý để thể luôn đứng vững trong môi trờng tính cạnh tranh cao của nền kinh tế. Điều này chứng tỏ vai trò to lớn của dự phòng đối với các doanh nghiệp trong chế thị trờng. Dự phòng cũng là vấn đề còn khá mới mẻ đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam. Vấn đề dự phòng chỉ đợc quan tâm tới từ khi nền kinh tế Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trờng là nền kinh tế tính cạnh tranh cao luôn gây ra sự biến động giá cả. Ngay cả những quy định kế toán hiện hành của Bộ Tài Chính Việt Nam đối với phơng pháp kế toán 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 các loại dự phòng vẫn còn nhiều bất cập và thiếu sót cha phản ánh đợc bản chất thực sự của dự phòng cần đợc khắc phục và sửa đổi. Vì những lý do trên nên em chọn đề tài "Phơng pháp hạch toán các loại dự phòng của các doanh nghiệp trong chế thị trờng" để nghiên cứu với mong muốn hiểu rõ hơn về vấn đề dự phòng và xin đợc đóng góp một số ý kiến nhỏ bé của mình đối với việc hoàn thiện phơng pháp hạch toán các loại dự phòng của các doanh nghiệp trong chế thị trờng. Nội dung bài viết của em gồm hai phần: Phần I: Tổng quan về hạch toán các loại dự phòng trong doanh nghiệp. Phần II: Một số suy nghĩ nhằm hoàn thiện phơng pháp tính và hạch toán các loại dự phòng trong doanh nghiệp. Do còn nhiều hạn chế về trình độ, kinh nghiệm và tài liệu nên bài viết không thể tránh khỏi nhiều sai sót. Em kính mong nhận đợc sự góp ý của thầy giáo và các bạn để bài viết đợc hoàn chỉnh hơn. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nội dung Phần I : Tổng quan về hạch toán các LOại dự phòng TRONG DOANH NGHIệp Trong nền kinh tế thị trờng tính cạnh tranh ngày càng cao, các doanh nghiệp luôn quán triệt nguyên tắc "thận trọng" trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Điều đó nghĩa là doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến lợi ích và rủi ro trớc mắt của doanh nghiệpdoanh nghiệp còn chú ý tới lợi ích và đặc biệt là rủi ro sẽ xảy ra trong tơng lai. Đối với rủi ro tơng lai, doanh nghiệp quan tâm chủ yếu tới sự giảm giá các loại tài sản. Ngời ta nhận thấy rằng thông qua nghiên cứu thị trờngcác đối thủ cạnh tranh, các doanh nghiệp thể thu đợc các bằng chứng về sự giảm giá tài sản trong tơng lai của doanh nghiệp. Vì vậy nếu các bằng chứng này là đáng tin cậy thì doanh nghiệp nhận thấy nên trích trớc một khoản chi phí tơng ứng với sự giảm giá này để thể chủ động xử lý thiệt hại khi xảy ra sự giảm giá thực sự của tài sản. Do đó các doanh nghiệp nhu cầu đợc trích lập các khoản dự phòng để ghi nhận trớc những sự giảm giá tài sản của doanh nghiệp để đề phòng trớc thiệt hại thể xảy ra. Tại Việt Nam, Bộ Tài Chính cho phép các doanh nghiệp trích lập và hạch toán dự phòng giảm giá một số loại tài sản. Dới đây chúng ta cùng tìm hiểu tổng quan về hạch toán các loại dự phòng. I. Khái niệm,vai trò, thời điểm, nguyên tắc lập và phân loại các loại dự phòng giảm giá tài sản 1. Khái niệm: Dự phòng giảm giá tài sản là sự xác nhận về phơng diện kế toán một khoản giảm giá trị tài sản do những nguyên nhân mà hậu quả của chúng không chắc chắn. 2. Vai trò của dự phòng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bộ Tài Chính quy định ghi nhận sự giảm giá của các loại tài sản vào chi phí của doanh nghiệp. Do đó vai trò của các khoản dự phòng giảm giá đối với doanh nghiệp đợc thể hiện trên các phơng diện sau: - Phơng diện kinh tế: Các tài khoản dự phòng giảm giá làm cho bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp phản ánh chính xác hơn giá trị thực tế của tài sản. - Phơng diện tài chính: Do dự phòng giảm giá tác dụng làm giảm lãi niên độ nên doanh nghiệp tích luỹ đợc một số vốn đáng kể để bù đắp các khoản giảm giá tài sản thực sự phát sinh và tài trợ các khoản chi phí hay lỗ đã đợc dự phòng khi các chi phí này phát sinh ở niên độ sau này. Thực chất, các khoản dự phòng là một nguồn tài chính của doanh nghiệp, tạm thời nằm trong các tài sản lu động trớc khi sử dụng thực sự. - Phơng diện thuế khoá: Dự phòng giảm giá đợc ghi nhận nh một khoản chi phí làm giảm lợi tức phát sinh để tính toán ra số lợi tức thực tế. 3.Thời điểm và nguyên tắc xác lập dự phòng a. Thời điểm xác lập dự phòng Bộ Tài Chính quy định việc lập dự phòng giảm giá đợc tiến hành vào cuối niên độ kế toán, trớc khi lập các báo cáo tài chính. b. Nguyên tắc xác lập dự phòng Việc trích lập dự phòng giảm giá tài sản phải đảm bảo bốn nguyên tắc sau: - Việc trích lập dự phòng phải dựa trên các bằng chứng tin cậy về sự giảm giá của từng đối tợng cụ thể. Theo quy định thì các khoản giảm giá tài sản đợc ghi nhận vào chi phí của doanh nghiệp nên nó làm tăng chi phí và làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp nh đã trình bày ở trên. Do đó, doanh nghiệp không thể dựa trên những bằng chứng không chắc chắn về việc giảm giá tài sản để lập dự phòng một cách tùy tiện làm cho việc lập dự phòng trở thành vô ích và ảnh hởng nghiêm trọng tới kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thậm chí thể ảnh hởng tơí sự tồn tại của doanh nghiệp. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Vì vậy, việc trích lập dự phòng nhất thiết phải dựa trên các bằng chứng tin cậy đợc cung cấp từ những nguồn tin tin cậy về sự giảm giá của từng đối tợng cụ thể. -Việc trích lập dự phòng không đợc vợt quá số lợi nhuận thực tế phát sinh của doanh nghiệp. Lợi nhuận thực tế phát sinh của doanh nghiệp bằng hiệu số giữa doanh thu và chi phí của doanh nghiệp. Nếu mức dự phòng đợc trích lập của doanh nghiệp lớn hơn số lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp thì nghĩa là chi phí của doanh nghiệp bị tăng lên một khoản lớn hơn số lợi nhuận thực tế, và do đó số lợi nhuận trên sổ sách lúc này của doanh nghiệp là âm hay là doanh nghiệp bị lỗ. Điều này là không lợi đối với doanh nghiệp. Vì vậy, việc trích lập dự phòng của doanh nghiệp không đợc vợt quá số lợi nhuận thực tế phát sinh của doanh nghiệp. -Việc trích lập dự phòng phải tiến hành riêng cho từng loại vật t, hàng hoá, từng loại chứng khoán bị giảm giá, từng khoản nợ phải thu khó đòi. Sau đó phải tổng hợp toàn bộ các khoản dự phòng vào bảng kê chi tiết dự phòng từng loại. Thật vậy, mỗi loại vật t, hàng hoá, chứng khoán lại một mức giảm giá khác nhau nên không thể đợc lập chung mức dự phòng. Bên cạnh đó, do nhu cầu phải theo dõi việc giảm giá các loại tài sản nên doanh nghiệp phải tổng hợp toàn bộ các khoản dự phòng vào bảng kê chi tiết các khoản dự phòng. -Việc trích lập dự phòng phải do Hội đồng với các thành viên bắt buộc là Giám đốc, Kế toán trởng, Trởng phòng vật t ( hoặc Trởng phòng kinh doanh) tiến hành. Nếu nh hạch toán các phần hành khác nh hạch toán CCDC, hạch toán tiền lơng .của doanh nghiệp chỉ phải dựa vào những nghiệp vụ kinh tế (NVKT) đã thực sự phát sinh để ghi sổ thì việc hạch toán các khoản dự phòng không dựa trên các NVKT đã phát sinh mà phải dựa trên mức dự phòng ớc tính để hạch toán nên công việc này phải do một hội đồng gồm những ngời nắm vững tình hình doanh nghiệp cũng nh trách 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhiệm trong doanh nghiệp thực hiện để thể trích lập các khoản dự phòng chính xác và hợp lý cho doanh nghiệp. Do đó, những thành viên bắt buộc của hội đồng sẽ là Giám đốc, Kế toán trởng, Trởng phòng vật t ( hoặc trởng phòng kinh doanh ). 4. Phân loại dự phòng giảm giá tài sản. Xuất phát từ sự giảm giá của một số loại tài sản hay xảy ra ở Việt nam, dự phòng giảm giá tài sản của các doanh nghiệp Việt nam đợc phân chia thành các loại nh sau: - Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn và dài hạn: Các khoản đầu t ngắn hạn và dài hạn thờng biến động về giá cả. Để đối phó với tình trạng các khoản đầu t này, nội dung tiến hành lập các khoản dự phòng với mức bằng hiệu số giữa giá mua với giá thị trờng tại thời điểm cuối niên độ ( thời điểm kiểm kê). Dự phòng giảm giá chứng khoán là bộ phận giá trị dự tính bị giảm giá của chứng khoán đầu t nhằm ghi nhận các khoản lỗ thể phát sinh nhng cha chắc chắn. Đồng thời qua đó phản ánh giá trị thực của các khoản đầu t. Giá trị thực của chứng khoán đầu t là giá trị dự tính thể chuyển hoá thành tiền của chứng khoán Giá trị của chứng khoán ( giá trị thực hiện thuần tuý) = = Giá trị thực tế ghi sổ của chứng khoán - - Số dự phòng giảm giá đã lập của chứng khoán - Dự phòng phải thu khó đòi: Là bộ phận giá trị dự tính không đòi đợc của các khoản phải thu nhằm ghi nhận các khoản lỗ thể phát sinh nhng cha chắc chắn. Đồng thời qua đó phản ánh đợc giá trị thực của các khoản phải thu. Giá trị thực của các khoản phải thu = = Giá trị thc tế ghi sổ của các khoản phải thu - - Số dự phòng giảm giá đã lập của các khoản phải thu. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: là bộ phận giá trị dự tính bị giảm giá của các loại hàng tồn kho nhằm ghi nhận bộ phận giá trị bị giảm sút nhng cha chắc chắn. Đồng thời, xác định đợc giá tri thực của các loại hàng tồn kho trên báo cáo tài chính. Giá trị thực của hàng tồn kho \ = Giá trị thực tế ghi sổ của hàng tồn kho - - Số dự phòng giảm giá đã lập của hàng tồn kho II.Hạch toán các loại dự phòng giảm giá 1.Hạch toán dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn và dài hạn a.Đối tợng và điều kiện lập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn và dài hạn. Toàn bộ chứng khoán do doanh nghiệp đầu t theo đúng qui định của luật pháp, đợc mua bán tự do trên thị trờng mà tại thời điểm kiểm kê cuối năm giá thị trờng giảm so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán (giá gốc ghi sổ) đợc phép trích lập dự phòng. Những chứng khoán không đợc phép mua bán trên thị trờng thì không đợc trích lập dự phòng. b.Phơng pháp xác định mức dự phòng cần lập cho niên độ tới Mức dự phòng giảm giá cần lập cho niên độ tới của chứng khoán i = = Số lợng chứng khoán i hiện cuối niên độ cần lập dự phòng x x Mức giảm giá của chứng khoán i Mức giảm giá của chứng khoán i = = Giá chứng khoán i thực tế trên thị trờng cuối niên độ kế toán _ Giá gốc ghi sổ kế toán của chứng khoán i c.Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng hai tài khoản TK 129-Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn và TK 229- Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn để hạch toán. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Nội dung TK 129 và TK 229: phản ánh tình hình lập, xử lý và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán. +Tính chất TK 129 và TK 229: tài khoản điều chỉnh +Kết cấu chung của TK 129 và TK 229: Bên Nợ + Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán + Xử lý khoản giảm giá thc tế của các khoản đầu t ngắn hạn và dài hạn Bên Có: Trích lập dự phòng giảm giá đầu t vào cuối niên độ D Có: Số dự phòng giảm giá đầu t hiện có. d. Phơng pháp hạch toán - Cuối niên độ kế toán, doanh nghiệp cắn cứ vào tình hình giảm giá chứng khoán với các loại chứng khoán hiện có, kế toán tính và xác định mức dự phòng giảm giá chứng khoán cho niên độ kế toán sau, ghi: Nợ TK 811 : Chi phí hoạt động tài chính TK 129: Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn TK 229: Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn - Cuối niên độ kế toán sau, kế toán tiến hành hạch toán hoàn nhập toàn bộ khoản dự phòng đã lập cuối niên độ kế toán trớc vào thu nhập hoạt động tài chính, ghi: Nợ TK 129 : Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn Nợ TK 229 : Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn TK 711: Thu nhập hoạt động tài chính Đồng thời tính và xác định mức trích lập dự phòng giảm giá đầu t chứng khoán cho năm sau, ghi: Nợ TK 811 : Chi phí hoạt động tài chính TK 129: Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn TK 229: Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Đối với chứng khoán nhợng bán mà đã lập dự phòng thì kế toán phải tiến hành hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán vào thu nhập hoạt động tài chính, ghi: Nợ TK 129 : Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn Nợ TK 229 : Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn TK 711: Thu nhập hoạt động tài chính + Nếu giá chứng khoán nhợng bán lớn hơn giá gốc chứng khoán, ghi: Nợ TK 111,112: Giá nhợng bán chứng khoán TK 121,221: Giá gốc chứng khoán TK 711: Chênh lệch giữa giá gốc và giá nhợng bán chứng khoán + Nếu giá chứng khoán nhợng bán nhỏ hơn giá gốc chứng khoán, kế toán ghi: Nợ TK 111,112: Giá nhợng bán chứng khoán Nợ TK 811: Chênh lệch giữa giá gốc và giá nhợng bán chứng khoán TK 121,221: Giá gốc chứng khoán 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sơ đồ 01:Sơ đồ hạch toán dự phòng giảm giá đầu t chứng khoán ngắn hạn, dài hạn TK121,221 TK129,229 TK811 Số thiệt hại do giảm giá Trích lập dự phòng thực tế của các loại chứng giảm giá các loại khoán ngắn hạn và dài hạn chứng khoán ngắn TK711 và dài hạn hiện Hoàn nhập toàn bộ số dự vào cuối niên độ kế phòng giảm giá của các toán trớc khi lập loại chứng khoán ngắn hạn báo cáo tài chính dài hạn đã lập vào cuối niên độ kế toán trớc 2. Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi. a.Đối tợng và điều kiện lập dự phòng phải thu khó đòi Để dự phòng những tổn thất về các khoản phải thu khó đòi thể xảy ra, bảo đảm phù hợp giữa doanh thu và chi phí trong kỳ, cuối mỗi niên độ, kế toán phải dự tính số nợ khả năng khó đòi để lập dự phòng. Các khoản nợ phải thu khó đòi phải tên , địa chỉ, nội dung từng khoản nợ, số tiền phải thu của từng con nợ, trong đó ghi rõ số nợ phải thu khó đòi. Đồng thời doanh nghiệp phải chứng từ gốc hoăc xác nhận của con nợ về số tiền còn nợ cha trả ( Hợp đồng kinh tế, khế - ớc vay nợ, bản thanh lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu hợp đồng .). Đây là các khoản nợ đã quá hạn 2 năm kể từ ngày đến hạn thu nợ, doanh nghiệp đã đòi nhiều lần nhng vẫn không thu đợc. Trờng hợp đặc biệt, tuy cha quá 2 năm nhng con nợ đang trong thời gian xem xét giải thể, phá sản hoặc các dấu hiệu khác nh bỏ trốn, hoặc đang bị giam giữ, xét hỏi . thì cũng đợc coi là nợ khó đòi. Mức dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi tối đa không vợt quá 20% tổng số d nợ phải thu của 10 [...]... tổng quan về hạch toán các loại d phòng trong doanh nghiệp 3 I Khái niệm, vai trò, thời điểm, nguyên tắc lập và phân loại các loại dự phòng giảm giá 3 1.Khái niệm 3 2 Vai trò của dự phòng 4 3 Thời điểm và nguyên tắc xác lập dự phòng 4 4 Phân loại dự phòng giảm giá 6 II Hạch toán các loại dự phòng giảm giá 7 1 Hạch toán dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn và dài hạn 7 2 Hạch toán dự phòng phải thu... ánh trình tự kế toán dự phòng giảm giá theo các hình thức kế toán Dựa trên phơng pháp hạch toán các loại dự phòng giảm giá, tuỳ theo đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, mỗi doanh nghiệp thể chọn một trong bốn hình thức kế toán ghi sổ các khoản dự phòng sau: hình thức kế toán Nhật ký chung, hình thức kế toán Nhật ký-sổ Cái, hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ, hình thức kế toán Nhật ký-Chứng... bé của mình về việc hoàn thiện phơng pháp tính và hạch toán cũng nh các vấn đề về dự phòng Em mong rằng trong tơng lai không xa Việt Nam sẽ chế độ kế toán hoàn thiện về hạch toán các khoản dự phòng nói riêng và về kế toán tài chính nói chung và phần nào phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế để giúp cho công tác kế toán của các doanh nghiệp Việt Nam trong chế thị trờng đợc chính xác, chặt chẽ hơn... tợng, điều kiện, chế độ trích lập, sử dụng, hạch toán và sử dụng các khoản dự phòng Qua xem xét, nghiên cứu thông t số 64/TC/TCDN và thông t số 33/1998/TT/BTC và xem xét thực tế vấn đề dự phòngcác doanh nghiệp Việt Nam, bài viết xin đợc bàn đến một số tồn tại và xin đóng góp một số suy nghĩ về vấn đề dự phòng nhằm hoàn thiện phơng pháp tính và hạch toán các loại dự phòng trong các doanh nghiệp nh sau:... phòng phải thu khó đòi 10 3 Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 14 4 Các sơ đồ phản ánh trình tự kế toán dự phòng giảm giá theo các hình thức kế toán 15 phần ii : một số suy nghĩ nhằm hoàn thiện phơnh pháp tính và hạch toán các loại dự phọng trong doanh nghiệp 18 kết luận 29 tài liệu tham khảo 1 Hớng dẫn thực hành hạch toán kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp 29 Website: http://www.docs.vn... vào các tài khoản dự phòng mà lại ghi vào chi phí hay kết quả kinh doanh Cách làm này, vô hình chung đã hoàn toàn phủ nhận vai trò của các khoản dự phòng, làm cho việc trích lập dự phòng chỉ còn mang tính hình thức Mặt khác, mức trích lập dự phòng đợc hạch toán vào TK642chi phí quản lý doanh nghiệp và hoàn nhập dự phòng đợc hạch toán vào TK 721- thu nhập bất thờng là không nhất quán Nếu đã xếp dự phòng. .. cụ thể hơn về các tình huống và các loại giá đợc dùng làm sở tính toán dự phòng 2 Về điều kiện lập dự phòng phải thu khó đòi Điều kiện lập dự phòng phải thu khó đòi cũng ảnh hởng tới việc trích lập và hạch toán dự phòng phải thu khó đòi Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành qui định doanh nghiệp chỉ đợc lập dự phòng mức tối đa là không vợt quá 20% tổng d nợ, và phải đảm bảo cho doanh nghiệp không có... và hoàn nhập các khoản dự phòng phải thu khó đòi - Cuối niên độ kế toán, doanh nghiệp căn cứ vào các khoản phải thu khó đòi, dự kiến mức tổn thất thể xảy ra trong năm kế hoạch, kế toán tính xác định mức lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi, ghi: Nợ TK 642 : Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi - Cuối niên độ kế toán sau, kế toán hoàn nhập các khoản dự phòng nợ phải... pháp xác định dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Thứ nhất, muốn hạch toán đúng các loại dự phòng thì trớc hết phải xác định đúng các đối tợng cần lập dự phòng Chuẩn mực kế toán quốc tế số 2 (IAS 2) về hàng tồn kho cho rằng doanh nghiệp chỉ đợc lập dự phòng các loại tồn kho dùng để kinh doanh ( gồm hàng hoá và thành phẩm) khi mà giá vốn thấp hơn giá trị thuần tuý thể thực hiện đợc Còn đối với các loại. .. tựu to lớn Hạch toán các khoản dự phòng cũng ngày càng chứng tỏ vai trò, vị trí quan trọng của mình trong công tác kế toán của doanh nghiệp, góp phần phản ánh trung thực trạng của doanh nghiệp Dự phòng góp phần tạo nên tấm gơng để doanh nghiệp soi lại mình để kế hoạch phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình đảm bảo cho sự tồn tại cũng nh sự cạnh tranh với các doanh nghiệp khác . "Phơng pháp hạch toán các loại dự phòng của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng" để nghiên cứu với mong muốn hiểu rõ hơn về vấn đề dự. dự phòng và xin đợc đóng góp một số ý kiến nhỏ bé của mình đối với việc hoàn thiện phơng pháp hạch toán các loại dự phòng của các doanh nghiệp trong cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp hạch toán các loại dự phòng của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, Phương pháp hạch toán các loại dự phòng của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, Phương pháp hạch toán các loại dự phòng của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, Dự phòng rủi ro và chi phí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay