giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay) unit 1

18 20,394 162
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2014, 22:47

Giáo án chi tiết Tiếng anh lớp 3 sách mới hay, soạn năm học 2014 2015. Với giáo án này, giáo viên sẽ chi tiết hết trong việc lên lớp cũng như có những hoạt động mới lạ để tạo không khí trong lớp cũng như tăng hiệu quả của giờ giảng Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 2015) Week 1 Thứ hai, ngày 18 tháng 8 năm 2014 Tiết 1: Unit 1: Hello Lesson 1 (Period 1 - 1, 2) Teachs activities Learns activities A. Warm-up - Hello, class. Im Lan Anh. B. To check one s lesson C. New lesson - Giới thiệu bài - Phát triển bài 1 Look, listen and repeat. Aim: HS nghe và làm quen với lời chào và giới thiệu tên. ? Phần này yc gì? - Yc hs quan sát tranh SGK- T6 và nx nd tranh. - Trong tranh có mấy bạn? - Theo em các bạn đang nói với nhau về chuyện gì? - Bây giờ các bạn sẽ nghe xem Mai và Nam chào nhau nh thế nào nhé? - Bật băng (Đọc mẫu) - Đọc từng câu - Cho HS thực hành đọc theo cặp - Gọi đại diện một số cặp thực hiện - Giải thích từ; chức năng của mẫu câu: Hello / Hi I am + name *L u ý : Từ Hi các bạn chỉ dùng để chào những ngời bạn bằng tuổi hoặc ít tuổi hơn mình chứ không đợc dùng để chào những - Hello, Mrs Lan Anh. - 2 hs đọc yc. - 1 HSTL: Nhìn, nghe và nhắc lại. - Quan sát và nx nd tranh: - Quan sát tranh phần này em thấy trong tranh có 2 bạn, đó là bạn Mai và bạn Nam. - Hai bạn gặp nhau đang chào và tự giới thiệu tên của mình. - Nghe => Nghe - Đọc - Đọc theo cặp: HS1: Hello. Im Mai. HS2: Hi, Mai. Im Nam. => HS khác nghe và cho nhận xét 1 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 2015) ngời lớn tuổi hơn mình. Còn Hello thì vừa dùng cho các bạn và cả ngời lớn tuổi. - Để chào và giới thiệu tên mình em sẽ nói nh thế nào? - Qua phần 1 đã củng cố cho em kiến thức gì? 2 Look and say Aim: HS làm quen với bốn bạn trong tranh đang chào và giới thiệu tên ? Phần này yc gì? - Yc hs quan sát tranh SGK- T6 (a, b, c và d) và trả lời - Đó là ai? Tên là gì? Họ đang nói gì? - Cho HS thực hành theo nhóm 2 (Giải thích và HD cách thực hành). - Gọi đại diện một số nhóm thực hiện + Bạn nào cho cô biết vậy khi gặp mặt em sẽ chào và giới thiệu tên mình nh thế nào? * Bạn nào có thể nêu cấu trúc câu giới thiệu tên. - Qua phần 2 đã củng cố cho em kiến thức gì? D. To consolidate the lesson - Củng cố và tổng kết ND tiết học. - HD và yêu cầu HS về nhà viết từ unit (bài), one (số 1), hello(chào), lesson (bài), look (nhìn), listen (nghe), and (và), repeat - TL: Dùng tên thật của mình để giới thiệu. - Qua phần 1 giúp em ghi nhớ cách chào và giới thiệu tên mình. - 2 hs đọc yc. - 1 HSTL: Nhìn và nói. - Quan sát - TL - Đó là Nam, Mai, Nga và Phong. - TH nhóm 2 đóng vai các nhân vật trong tranh, thực hiện lời chào và giới thiệu tên. - 2 hoặc 3 nhóm t. hiện => HS khác nghe và cho n. xét N1: Hello. Im Nam. Hi, Nam. Im Mai. N2: Hello. Im Nga. Hi, Nga. Im Phong. - Hello/ Hi . I am (Im) + name. - HSTL - Qua phần 2 em đã khắc sâu đợc cách chào và giới thiệu tên mình. 2 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 2015) (nhắc lại), I(tôi), am ( thì, là, ở), Im ( tôi là ), hi(chào), say (nói), Hello. Im Mai; Hi, Mai. Im Nam. mỗi từ 2 dòng và chuẩn bị tiết học sau Thứ ba, ngày 19 tháng 8 năm 2014 Tiết 2: Unit 1: Hello Lesson 1 (Period 2 - 3, 4) Teachs activities Learns activities A. Warm-up - Hello, class. Im Duyen. B. To check one s lesson - Gọi 2 hs lên bảng: Điền từ vào chố trống. HS1: Nam: Hello. Im Mai: . HS2: Nga: Phong: Hi, . Im . - Gv yc cả lớp viết bảng con: Hãy viết lời chào và tự giới thiệu tên của minh. - Gv chấm 1 số vở bài tập ở nhà, chữa bài bảng con, bảng lớp. - Nx, cho điểm C. New lesson - Giới thiệu bài - Phát triển bài 3 Talk. Aim: HS biết nói chuyện với nhau về - Hello, Mrs Duyen. - 2 hs lên bảng: HS1: Nam: Hello. Im Nam. Mai: Hi (Hello), Nam. Im Mai. HS2: Nga: Hello (Hi). Im Nga. Phong: Hi,Nga. Im Phong. - Lớp viết bảng con: Hi / Hello. Im / I am + tên mình - Nx 3 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 2015) chào và giới thiệu tên. ? Phần này yc gì? - Yc hs quan sát tranh SGK- T7 và nx nd tranh. - Trong phần này có mấy tranh? - Theo em các bạn đang nói với nhau về chuyện gì? - Bây giờ các bạn sẽ thảo luận nhóm đôi đóng vai các nhân vật trong tranh hãy chào và tự giới thiệu tên. - Gọi đại diện một số cặp chỉ vào từng tranh và nói. Gọi đại diện một số cặp nói chào và giới thiệu tên thật của mình. - Qua phần 3 đã củng cố cho em kiến thức gì? 4 Let s chant. Aim: HS học thuộc đợc bài thơ về chào và giới thiệu tên. ? Phần này yc gì? - 2 hs đọc yc. - 1 HSTL: Nói. - Quan sát và nx nd tranh: - Quan sát phần này em thấy có 4 tranh đó là các tranh a, b, c và d. . Tranh a là bạn Mai và bạn Nga. . Tranh b là bạn Nam và bạn Phong. . Tranh c là bạn Phong và bạn Mai. . Tranh d là bạn Nga và bạn Nam. - Các bạn trong tranh đang chào và tự giới thiệu tên. - Thảo luận Tranh a: HS1: Hello. Im Mai. HS2: Hi, Mai. Im Nga. Tranh b: HS1: Hello. Im Nam. HS2: Hi, Nam. Im Phong. Tranh c: HS1: Hello. Im Phong. HS2: Hi, Phong. Im Mai. Tranh d: HS1: Hello. Im Nga. HS2: Hi, Nga. Im Nam - 1 số cặp hs thực hành nói dùng tên thật của mình để giới thiệu. - Qua phần 3 giúp em ghi nhớ cách chào và giới thiệu tên mình. - 2 hs đọc yc. - 1 HSTL: Hãy học thuộc. 4 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 2015) - Yc hs quan sát tranh SGK- T7 - Gv chép bài thơ lên bảng - HD hs đọc từng câu, ghép các câu, đọc cả bài, đọc thuộc lòng. - Cho HS thực hành theo nhóm. - Gọi đại diện một số nhóm thực hiện + Bạn nào cho cô biết vậy khi gặp mặt em sẽ chào và giới thiệu tên mình nh thế nào? * Bạn nào có thể nêu cấu trúc câu giới thiệu tên. - Qua phần 4 đã củng cố cho em kiến thức gì? D. To consolidate the lesson - Củng cố và tổng kết ND tiết học. - HD và yêu cầu HS về nhà học thuộc lòng bài thơ và viết các từ talk, lets, chant, nice, meet (to meet), you, too, bye, goodbye, see, later, Nice to meet you, Nice to meet you,too; Bye. See you later; Goodbye. See you later 2 dòng và chuẩn bị tiết học sau - Quan sát - Nghe, đọc theo, đọc thuộc lòng. - TH nhóm 2 đóng vai các nhân vật trong tranh, thực hiện lời chào và giới thiệu tên. - 2 hoặc 3 nhóm t. hiện => HS khác nghe và cho n. xét - Hello/ Hi . I am (Im) + name. - HSTL - Qua phần 4 em đã khắc sâu đợc cách chào và giới thiệu tên mình. . Thứ t, ngày 20 tháng 8 năm 2014 Tiết 3: Unit 1: Hello Lesson 2 (Period 1 - 1, 2) Teachs activities Learns activities A. Warm-up 5 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 2015) - Hello, class. Im Duyen. B. To check one s lesson - Gọi 2 hs lên bảng đọc thuộc lòng bài thơ SGK trang 7. - Yc cả lớp nghe và nx. - Nx, cho điểm C. New lesson - Giới thiệu bài - Phát triển bài 1 Listen and repeat. Aim: HS biết và nhắc lại đợc câu vừa nghe. ? Phần này yc gì? - Yc hs quan sát tranh SGK- T8 và nx nd tranh. - Theo em các bạn đang nói với nhau về chuyện gì? - Gv yc hs quan sát 2 từ hello và hi chú ý các chữ cái khác màu trong 2 từ. - Yc hs đọc chữ h trong từ hello và chữ i trong từ hi. - Yc hs phân biệt 2 âm h và i. - Gv mở băng hoặc đọc, yc hs nghe và nhắc lại. - Qua phần 1 đã củng cố cho em kiến thức gì? 2 Listen and number. Aim: HS nghe và điền số thứ tự vào các tranh. ? Phần này yc gì? - Yc hs quan sát tranh phần 2- SGK- T8 - Hello, Mrs Duyen. - 2 hs lên bảng: - Theo dõi bạn đọc, nghe và nx. - 2 hs đọc yc. - 1 HSTL: Nghe và nhắc lại. - Quan sát tranh phần này em thấy có 2 bạn, đó là bạn Mai và bạn Nam. Các bạn trong tranh đang chào và tự giới thiệu tên. - 1 số hs đọc. - Nghe và nhắc lại từng câu. - Qua phần 1 giúp em luyện kĩ năng nghe, ghi nhớ cách chào và giới thiệu tên mình. - 2 hs đọc yc. - 1 HSTL: Nghe và điền số thứ tự vào các tranh. - Quan sát , nx: Phần này có 4 tranh. . Tranh a: Bạn Hoa . Tranh b: Bạn Quân 6 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 2015) - Yc hs thảo luận nhóm dự đoán những gì cần nghe? - Bật băng (đọc) 2 lần. 1. Hello. Im Nam. 2. Hi. Im Phong. 3. Hi. Im Quan. 4. Hello. Im Hoa. - Yc hs đọc kết quả. - Đọc lại bài nghe 1 lần. - Qua phần 2 đã củng cố cho em kiến thức gì? D. To consolidate the lesson - Củng cố và tổng kết ND tiết học. - HD và yêu cầu HS về nhà học thuộc lòng các từ: two, number, Peter, Linda, Tony, David, Mary và viết mỗi từ 3 dòngvà chuẩn bị tiết học sau . Tranh c: Bạn Phong . Tranh d: Bạn Nam - Thảo luận nhóm. - Nghe, điền số thứ tự từ 1-4 1. d 2. c 3. b 4. a - Hs đọc kết quả, hs khác nx. - Nghe kiểm tra lại kết quả bài nghe. - Qua phần 2 em đã khắc sâu đợc kĩ năng nghe về các câu chào và giới thiệu tên. . Thứ sáu, ngày 22 tháng 8 năm 2014 Tiết 4: Unit 1: Hello Lesson 2 (Period 2 - 3, 4) Teachs activities Learns activities A. Warm-up - Hello, class. Im Duyen. B. To check one s lesson - Gọi 2 hs lên bảng: Điền từ vào chố trống. - Hello, Mrs Duyen. - 2 hs lên bảng: 7 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 2015) HS1: Nam: Hello. Im Mai: . HS2: Nga: Phong: Hi, . Im . - Gv yc cả lớp viết bảng con: Hãy viết lời chào và tự giới thiệu tên của minh. - Nx, cho điểm C. New lesson - Giới thiệu bài - Phát triển bài 3 Read and match. Aim: HS biết đọc các câu và nối chúng với tranh cho phù hợp. ? Phần này yc gì? - Yc hs quan sát tranh phần 3- SGK- T9 và nx nd tranh. - Gv hd cách làm bt: Gv viết các từ mới lên bảng: - boy (the boy): bạn trai, cậu bé - girl (the girl): bạn gái, cô gái - Đọc mẫu - Đọc từng từ - Yc hs đọc các câu bên phải sau đó nối chúng với tranh phù hợp. 1. The boy is Nam. 2. The girl is Hoa. 3. The girl is Mai. 4. The boy is Phong. - Gọi 1 số hs đọc bài làm của mình - Qua phần 3 đã củng cố cho em kiến thức HS1: Nam: Hello. Im Nam. Mai: Hi (Hello), Nam. Im Mai. HS2: Nga: Hello (Hi). Im Nga. Phong: Hi,Nga. Im Phong. - Lớp viết bảng con: Hi / Hello. Im / I am + tên mình - 2 hs đọc yc. - 1 HSTL: Đọc và nối. - Quan sát phần này em thấy có 4 tranh: . Tranh a: Bạn Phong. . Tranh b: Bạn Mai. . Tranh c: Bạn Hoa. . Tranh d: Bạn Nam. - Nghe - Nghe, nhắc lại - Đọc đồng thanh - Đọc cá nhân - Đọc và nối. 1. d 2. c 3. b 4. a - 1 số hs đọc, hs khác nghe, nx. 8 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 2015) gì? 4 Let s play. Aim: Hs biết cách chơi chào và tự giới thiệu tên. ? Phần này yc gì? - Yc hs quan sát tranh phần 4- SGK- T9 - Gv hd và giải thích cách chơi: Mỗi bạn dùng 1 tờ giấy trên đó có ghi sẵn tên bạn ta gọi là thẻ tên (name cards). Chúng ta sẽ làm việc theo nhóm đôi, các bạn sẽ giơ cao tờ giấy lên và hãy nói to xin chào sau đó tự giới thiệu của mình cho cả lớp nghe. - Gọi 1 số hs thực hành trớc lớp. e.g: Hello. Im Van. - Qua phần 4 đã củng cố cho em kiến thức gì? D. To consolidate the lesson - Củng cố và tổng kết ND tiết học. - HD và yêu cầu HS về nhà học thuộc lòng các từ: read (đọc), match (ghép), boy (cậu bé) , the boy, girl ( cô gái), the girl, play (chơi), name (tên), card (thẻ) và viết mỗi từ 3 dòngvà chuẩn bị tiết học sau - Qua phần 3 giúp em luyện kĩ năng đoc hiểu và ghép các câu với tranh phù hợp. - 2 hs đọc yc. - 1 HSTL: Cùng nhau chơi. - Quan sát , nx - Thảo luận nhóm đôi. - Cả lớp đồng thanh nói to Hello, Van. - Qua phần 4 em đã khắc sâu cho em các câu chào và giới thiệu tên. . Week 2 Thứ hai, ngày 25 tháng 8 năm 2014 Tiết 5: Unit 1: Hello Lesson 3 (Period 1 - 1, 2) 9 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 2015) Teachs activities Learns activities A. Warm-up - Hello, class. Im Duyen. B. To check one s lesson - Gọi 2 hs lên bảng viết bằng tiếng Anh: HS1: Bạn trai là Phong. HS2: Bạn gái là Hoa. - Gv đọc: The girl is Lan. - Chấm VBT, chữa bài, nx, cho điểm. C. New lesson - Giới thiệu bài - Phát triển bài 1 Listen and repeat. Aim: HS nghe và nhắc lại. ? Phần này yc gì? - Yc hs quan sát tranh phần 1- SGK- T10 và nx nd tranh. - Trong tranh có mấy bạn? - Theo em các bạn đang nói với nhau về chuyện gì? - Bây giờ các bạn sẽ nghe xem Mai và Nam chào tạm biệt nhau nh thế nào nhé? - Bật băng (Đọc mẫu) - Đọc từng câu - Cho HS thực hành đọc theo cặp - Gọi đại diện một số cặp thực hiện - Giải thích từ; chức năng của mẫu câu: . Bye: Tạm biệt . Goodbye: Tạm biệt . See you later: Hẹn gặp lại - Hello, Mrs Duyen. - 2 hs lên bảng viết: HS1: The boy is Phong. HS2: The girl is Hoa. - Lớp viết b/c - Nx - 2 hs đọc yc. - 1 HSTL: Nghe và nhắc lại. - Quan sát và nx nd tranh: - Quan sát tranh phần này em thấy trong tranh có 2 bạn, đó là bạn Mai và bạn Nam. - Hai bạn đang chào tạm biệt nhau lúc về học. - Nghe => Nghe - Đọc - Đọc đồng thanh - Đọc cá nhân - Đọc theo cặp: HS1: Bye, Mai. HS2: Bye, Nam. => HS khác nghe và cho nhận xét 10 [...]... cho biết các câu và các tranh - 1 HSTL: Phải đọc, hiểu đợc nghĩa của các câu, nhìn tranh chọn nhận biết các nhân vật trong tranh để nối câu cho đúng - Hs đọc các câu - Hs đọc và làm bài 1 Hi Im Nam - Tranh d 2 Hello Im Mai - Tranh a 3 Goodbye, Nam - Tranh b 4 Bye, Mai - Tranh c - 2 hs đọc đề bài - 1 HSTL: Sắp xếp các tranh 17 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2 014 - 2 015 ) ? Muốn làm đợc bài tập... later; 11 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2 014 - 2 015 ) Goodbye See you later mỗi từ và câu 3 dòng và chuẩn bị tiết học sau Thứ ba, ngày 26 tháng 8 năm 2 014 Tiết 6: Unit 1: Hello Lesson 3 (Period 2 - 3, 4) Teachs activities A Warm-up Learns activities - Good afternoon, teacher - Good afternoon, class Sit down, please B To check ones lesson - Gọi 2 hs lên bảng viết bằng tiếng Anh: HS1: Xin... am B Nam - 2 hs đọc đề bài - 1 HSTL: Sắp xếp các chữ cái - 1 HSTL: Bài cho biết các chữ cái lộn xộn - 1 HSTL: Phải đọc, hiểu đợc nghĩa của các từ và nhận biết đợc các tranh và các nhân vật trong tranh - Hs đọc các từ - Hs đọc và làm bài 1 hello 2 goodbye 3 hi 4 bye - 2 hs đọc đề bài - 1 HSTL: Khoanh tròn vào chữ A hoăc B 16 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2 014 - 2 015 ) ? Bài cho biết gì? ? Muốn... Tranh c - 2 hs đọc đề bài - 1 HSTL: Hoàn thành mỗi từ Nói to lên - 1 HSTL: Bài cho biết các từ còn thiếu 1 chữ cái và các tranh gợi ý các từ - 1 HSTL: Phải đọc, hiểu đợc nghĩa của các từ và nhận biết đợc các tranh và các nhân vật trong tranh - Hs đọc các từ - Hs đọc và làm bài 1 Goodbye 2 Hi 3 Hi 4 Hello 5 Bye - 2 hs đọc đề bài - 1 HSTL: Khoanh tròn vào chữ A hoăc B 15 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách. .. bài 1 Goodb_e 2 H_ 3 _i 4 _ello 5 B_e * VOCABULARY Exercise 1 (SBT-5): Circle A or B to complete each sentence ? Bài yc gì? - 2 hs đọc đề bài - 1 HSTL: Nối mỗi từ với tranh Nói to lên - 1 HSTL: Bài cho biết các từ và các tranh - 1 HSTL: Phải đọc, hiểu đợc nghĩa của các từ và nhận biết đợc các tranh và các nhân vật trong tranh - Hs đọc các từ và nối - Hs đọc và làm bài 1- Tranh b 2- Tranh d 3- Tranh.. .Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2 014 - 2 015 ) - Để chào tạm biệt em sẽ nói nh thế nào? - Qua phần 1 đã củng cố cho em kiến thức gì? 2 Look and say Aim: HS làm quen với các bạn trong tranh đang chào tạm biệt nhau lúc tan trờng ? Phần này yc gì? - Yc hs quan sát tranh phần 2- SGK- T 10 (a, b, c và d) và trả lời - Đó là ai? Tên là gì? Họ đang nói gì? Bye / Goodbye + tên bạn - Qua phần 1 giúp... hs đọc các câu còn thiếu, thảo luận theo cặp dự đoán các thông tin có thể điền - Hs thảo luận nhóm đôi, dự đoán các vào chỗ trống 12 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2 014 - 2 015 ) thông tin có thể điền vào chỗ trống - Yc hs làm việc cá nhân: điền thông tin vào chỗ trống - Hs làm việc cá nhân: điền thông tin vào 1 Hi Im chỗ trống Nam: _ Im Nam 1 Hi Im Mai Hello, Nam _ Mai Nam: Hi Im Nam... C New lesson - Giới thiệu bài - Phát triển bài * PHONICS - Cả lớp theo dõi, nghe và nx 14 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2 014 - 2 015 ) Exercise 1 (SBT-4): Match each word to the picture Say it aloud ? Bài yc gì? ? Bài cho biết gì? ? Muốn làm đợc bài tập này em phải làm gì? - Yc hs đọc lại các từ và nối - Hd hs làm bài 1 Hi 2 Goodbye 3 Fine 4 Mai Exercise 2 (SBT-4): Complete each word Say it aloud... nhà - 1 HSTL: Bài cho biết các tranh a, b, c, d - 1 HSTL: Phải đọc, hiểu đợc nghĩa của các câu, nhìn tranh nhận biết các nhân vật trong tranh để sắp xếp cho đúng - Hs đọc các câu - Hs đọc và làm bài 1 Tranh c 2 Tranh b 3 Tranh a 4 Tranh d - 2 hs đọc đề bài - 1 HSTL: Sắp xếp các từ - 1 HSTL: Bài cho biết các từ - 1 HSTL: Phải đọc, hiểu đợc nghĩa của các từ - Hs đọc các từ - Hs đọc và làm bài 1 I am... thiệu bài - Phát triển bài 3 Write - 2 hs lên bảng viết: HS1: Hello (Hi) Im (I am) Nam HS2: Bye (Goodbye) See you later - Lớp viết b/c - Nx - 2 hs đọc yc Aim: HS biết viết các từ và câu - 1 HSTL: Viết ? Phần này yc gì? - Yc hs quan sát tranh phần 3- SGK- T 11 và - Quan sát và nx nd tranh: nx nd tranh - Quan sát phần này em thấy có 2 tranh: Tranh 1: Bạn Mai và bạn Nam Tranh 2: Bạn Phong và bạn Nga . Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2 014 - 2 015 ) Week 1 Thứ hai, ngày 18 tháng 8 năm 2 014 Tiết 1: Unit 1: Hello Lesson 1 (Period 1 - 1, 2) Teachs activities Learns. mình. . Thứ t, ngày 20 tháng 8 năm 2 014 Tiết 3: Unit 1: Hello Lesson 2 (Period 1 - 1, 2) Teachs activities Learns activities A. Warm-up 5 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2 014 - 2 015 ) - Hello, class Tranh d: Bạn Nam. - Nghe - Nghe, nhắc lại - Đọc đồng thanh - Đọc cá nhân - Đọc và nối. 1. d 2. c 3. b 4. a - 1 số hs đọc, hs khác nghe, nx. 8 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2 014 - 2 015 ) gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay) unit 1, giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay) unit 1, giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay) unit 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay