Giáo án Hóa học lớp 10 theo chuẩn kiến thức kĩ năng mới HK 2 đầy đủ 3 cột

83 642 7
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2014, 19:44

Giáo án Hóa học 10 chi tiết, được biên soạn theo chương trình Hóa học lớp 10 cơ bản (3 cột) theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Giáo án Hóa học 10 bao gồm tất cả các tiết học, bài học theo từng chương, Bài thực hành trình bày khá chi tiết và có bản tường trình mẫu. . gia hoặc tạo thành trong phản ứng. II. Trọng tâm Tính chất hoá học cơ bản của clo là phi kim mạnh, có tính oxi hoá mạnh III. Chuẩn bị 1. Giáo Viên : Giáo án; chuẩn bị lọ khí Clo điều chế sẵn,. tường trình thí nghiệm. II. Trọng tâm - Điều chế Cl 2 và thử tính tẩy màu - Điều chế HCl và thử tính chất axit - Nhận biệt ion Cl − . III. Chuẩn bị 1. Giáo Viên : Giáo án ; Hoá chất Dụng cụ: -. Gia-ven, clorua vôi trong thực tế. II. Trọng tâm Tính oxi hóa mạnh, ứng dụng, nguyên tắc sản xuất của một số hợp chất có oxi của clo. III. Chuẩn bị 1. Giáo Viên : Giáo án Chuẩn bị hóa chất và các
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học lớp 10 theo chuẩn kiến thức kĩ năng mới HK 2 đầy đủ 3 cột, Giáo án Hóa học lớp 10 theo chuẩn kiến thức kĩ năng mới HK 2 đầy đủ 3 cột, Giáo án Hóa học lớp 10 theo chuẩn kiến thức kĩ năng mới HK 2 đầy đủ 3 cột

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay