đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò tỉnh quảng ninh, biện pháp phòng và trị bệnh

100 468 2
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2014, 04:17

. phần phòng chống bệnh sán lá gan lớn cho đàn trâu, bò ở Quảng Ninh có hiệu quả chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò tỉnh Quảng Ninh, biện pháp. 1.2.2. Đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá Fasciola ở trâu bò 9 1.2.3. Triệu chứng bệnh sán lá gan ở trâu bò 12 1.2.4. Bệnh tích của trâu, bò mắc bệnh sán lá gan 13 1.2.5. Chẩn đoán bệnh sán lá Fasciola. lá gan lớn 37 2.4.3.3. Phƣơng pháp làm tiêu bản cố định sán lá gan lớn 37 2.4.3.4. Định loại loài sán lá gây bệnh Fasciolasis ở trâu, bò 37 2.4.4. Tình hình nhiễm sán lá gan lớn ở trâu, bò
- Xem thêm -

Xem thêm: đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò tỉnh quảng ninh, biện pháp phòng và trị bệnh, đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò tỉnh quảng ninh, biện pháp phòng và trị bệnh, đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò tỉnh quảng ninh, biện pháp phòng và trị bệnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn