chuyên đề ôn tập hình học không gian 9

13 401 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2014, 08:38

Nhóm toán trường THCS Trung hiệp- Trung chánh Chuyên đ : HÌNH H C KHÔNG GIANề Ọ PHẦN MỞ ĐẦU : Thực hiện kế hoạch giảng dạy môn toán của Phòng giáo dục và đào tạo Vũng liêm , nhằm hướng tới nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán của các trường THCS trong toàn huyện , cũng nhằm tạo ra sự thống nhất trong ôn tập bộ môn toán trong các trường trong huyện. Theo kế hoạch phân công từng trường soạn các chuyên đề phục vụ công tác ôn tập tuyển sinh sắp tới , nay tổ toán của 2 trường THCS Trung hiệp , Trung chánh xin đưa ra tham khảo kế hoạch ôn tập chương IV – HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – Hình học 9 với các nội dung như sau : r h HèNH TR CONG THệC LIEN QUAN ẹEN HèNH TRUẽ HÌNH C UẦ 22 dR4S π=π= 33 d 6 1 R 3 4 V π=π= PHẦN II: BÀI TẬP ÁP DỤNG .Bài 1: Một hình trụ có thể tích 502,4cm3 , chiều cao hình trụ 10cm. Tính diện tích xung quanh hình trụ ( lấy ; làm tròn 2 chữ số thập phân ) Hướng dẫn giải Thể tích hình trụ : => Diện tích xung quanh hình trụ Sxq = = 2.3,14.4.10 251,2 (cm2) π 2 V R h π = 502,4 4( ) 3,14.10 V R cm h π = = = 2 Rh π 3,14 π ≈ Bài 2: M t hình nón có đ dài đ ng sinh là 13cm, bán ộ ộ ườ kính đ ng tròn đáy là 5cm. Tính di n tích toàn ph n và ườ ệ ầ th tích c a hình nón ( l y ; làm tròn 2 ch s ể ủ ấ ữ ố th p phân )ậ O A S Hướng dẫn giải - Chiều cao hình nón : - Diện tích xung quanh hình nón - Diện tích đáy hình nón - Diện tích toàn phần của hình nón - Thể tích hình nón 2 2 2 2 2 13 5 144SO SA OA = − = − = 3 3,14.5.13 204,1( ) xq S Rl cm π = ≈ ≈ ( ) 2 2 S R 3,14.25 78,5 cm π = = ≈ ( ) 2 S 204,1 78,5 282,6 cm tp = + = 2 3 1 1 .3,14.25.12 314( ) 3 3 V R h cm π = = ≈ 3,14 π ≈ 12( )SO cm ⇒ = Bài 3 : Tính di n tích m t c u và th tích hình c u có ệ ặ ầ ể ầ bán kính là 6cm ( l y ; làm tròn 2 ch s th p ấ ữ ố ậ phân ) Hướng dẫn giải Diện tích mặt cầu Thể tích hình cầu 2 2 4 4.3,14.36 452,16( )S R cm π = = ≈ 3 3 4 4 .3,14.216 904,32( ) 3 3 V R cm π = = ≈ 3,14 π ≈ BÀI T P T RÈNẬ Ự  Bài 1 : Tính diện tích xung quanh và thể tích hình trụ có chiều cao 20cm và có đường kính đường tròn đáy là 12cm  Bài 2: Một hình trụ có diện tích xung quanh 94,2 có bán kính đường tròn đáy là 3cm. Tính thể tích hình trụ  Bài 3: Tính diện tích xung quanh và thể tích một hình nón , biết bán kính đáy là 7cm, chiều cao là 24cm  Bài 4: Cho một hình nón có diện tích đáy là 50,24 Độ dài một đường sinh là 25cm. Tính diện tích toàn phần và thể tích hình nón  Bài 5: Tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu biết bán kính hình cầu là 8cm  Bài 6: Một hình cầu có thể tích là 3052,08 . Tính diện tích mặt cầu 2 cm 2 cm 3 cm [...]...Bài 7: Tính thể tích hình khối sau ( kích thước cho trong hình sau ) 8cm 15cm R = 6cm Bài 8: Tính thể tích hình khối sau ( kích thước cho trong hình sau ) 9cm 12cm KẾT LUẬN Trên đây là một số vấn đề cơ bản mà nhóm toán của hai trường rút ra được qua thời gian giảng day tại trường Thiết nghĩ vẫn còn nhiều kinh nghiệm cần được các thầy cô chia sẽ để công tác ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 được... các thầy cô chia sẽ để công tác ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 được thêm nhiều kinh nghiệm hay , thiết thực góp phần vào kết quả tốt nhất của bộ môn toán trong toàn huyện Xin chân thành cám ơn quí thầy cô đã chú ý nghe và rất mong nhận sự đóng góp để cho chuyên đề này được hoàn hảo hơn . đưa ra tham khảo kế hoạch ôn tập chương IV – HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – Hình học 9 với các nội dung như sau : r h HèNH TR CONG THệC LIEN QUAN ẹEN HèNH TRUẽ HÌNH C UẦ 22 dR4S π=π= 33 d 6 1 R 3 4 V π=π= . nhằm tạo ra sự thống nhất trong ôn tập bộ môn toán trong các trường trong huyện. Theo kế hoạch phân công từng trường soạn các chuyên đề phục vụ công tác ôn tập tuyển sinh sắp tới , nay tổ toán. chánh Chuyên đ : HÌNH H C KHÔNG GIAN Ọ PHẦN MỞ ĐẦU : Thực hiện kế hoạch giảng dạy môn toán của Phòng giáo dục và đào tạo Vũng liêm , nhằm hướng tới nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề ôn tập hình học không gian 9, chuyên đề ôn tập hình học không gian 9, chuyên đề ôn tập hình học không gian 9, Bài 2: Một hình nón có độ dài đường sinh là 13cm, bán kính đường tròn đáy là 5cm. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình nón ( lấy ; làm tròn 2 chữ số thập phân ), BÀI TẬP TỰ RÈN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay