Một số hoạt động đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 trong giai đoạn hiện nay

63 385 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2013, 14:49

Một số hoạt động đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 trong giai đoạn hiện nay Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong tình hình hiện nay, nền kinh tế nớc ta đang phát triển theo hớng kinh tế thị trờng, mở cửa tham gia hội nhập với nền kinh tế khu vực thế giới. Tiến trình thực hiện chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam đã, đang sẽ đặt nền kinh tế nớc ta nói chung các doanh nghiệp nói riêng đối diện với những thách thức trớc tình hình cạnh tranh khốc liệt nhằm giành lấy thị phần khách hàng ngay cả trong phạm vi không gian của thị trờng nội địa cũng nh ở thị trờng thế giới. Để làm đợc điều này, các doanh nghiệp phải xây dựng đầu t cho mình một chiến lợc hoạt động lâu dài hiệu quả. Trớc những thách thức đó, doanh nghiệp phải thực hiện những hoạt động, chiến lợc nh thế nào để củng cố không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, từ đó doanh nghiệp thể tồn tại, phát triển đóng góp cho sự phát triển chung của đất nớc. 2. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích: Chuyên đề nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty CP Đầu t xây dựng HUD1 - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Nghiên cứu hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về cạnh tranh năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung, của doanh nghiệp xây dựng nói riêng trong chế thị trờng. + Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh trên thị trờng xây dựng qua thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. + Trên sở hệ thống lý luận phân tích thực trạng trên đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. Xuất phát từ những quan điểm trên cùng với thời gian thực tế tại đã cho thấy để hoạt động kinh doanh hiệu quả trong điều kiện cạnh tranh hiện nay Công ty phải thực hiện đầu t tạo ra năng lực sản xuất nhng việc đầu t phân bổ vốn đầu t 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cho các nguồn lực nh thế nào cho phù hợp để đồng vốn đầu t công sức bỏ ra phát huy vai trò của nó một cách hiệu quả nhất là một bài toán khó cần sự nỗ lực của toàn Công ty, đồng thời cũng đòi hỏi các nhà quản lý phải chính sách quản lý đầu t khoa học hợp lý. Vì vậy qua thời gian thực tập tại Công ty tôi đã chọn đề tài cho chuyên đề thực tập của tôi là: Một số hoạt động đầu t nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại Công ty Cổ phần đầu t xây dựng HUD1 trong giai đoạn hiện nay. Với mong muốn nhằm áp dụng những kiến thức đã học vào hoạt động thực tế tại công ty đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc đa ra các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn tới, bài viết của tác giả ngoài phần mở đầu kết luận còn bao gồm những nội dung chính nh sau: Chơng 1: Thực trạng hoạt động đầu t nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần đầu t xây dựng HUD1 Chơng 2: Một số giải pháp đầu t nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần đầu t xây dựng HUD1 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng 1: thực trạng hoạt động đầu t nâng cao khả năng cạnh tranh tại công ty cp đầu t xây dựng hud1 I. các công cụ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp xây dựng trong nền kinh tế thị trờng Xuất phát từ những đặc điểm của sản phẩm xây dựng hoạt động của thị trờng xây dựng, thể thấy các công cụ cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng bao gồm: Cạnh tranh về sản phẩm, giá cả, năng lực cạnh tranh về tài chính, nguồn nhân lực, công tác nghiên cứu phát triển, trình độ tổ chức quản lý của doanh nghiệp Bởi vậy doanh nghiệp xây dựng muốn nâng cao năng lực cạnh tranh thì cần phải những tác động mang tích cực đến các yếu tố này. 1. Khả năng tài chính Hoạt động tài chính là một trong những nội dung bản của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, lao động . phát sinh trong quá trình kinh doanh dới hình thức giá trị. Hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hởng đến tình hình tài chính, ngợc lại tình hình tài chính tốt hay xấu sẽ tác động thúc đẩy hay cản trở quá trình sản xuất kinh doanh. Việc tìm các biện pháp huy động các nguồn vốn để cung cấp đầy đủ, kịp thời, vững chắc lợi nhất cho sản xuất kinh doanh (nhất là các nguồn vốn lớn, dài hạn lãi suất thấp .) luôn luôn là những đòi hỏi đối với những doanh nghiệp xây dựng mong muốn chủ động tăng cờng năng lực cạnh tranh của mình. Năng lực tài chính của các doanh nghiệp xây dựng thể hiện khả năng vốn tự có, hiệu quả sử dụng của nguồn vốn, khả năng huy động các nguồn vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh. thể nói đây là yếu tố quan trọng quyết định khả năng sản xuất cũng nh là yếu tố hàng đầu đánh giá quy mô của 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiệp xây dựng. Bất cứ một hoạt động đầu t, mua sắm trang thiết bị, nguyên vật liệu đều phải dựa trên thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Việc nâng cao hiệu quả vốn tự của các doanh nghiệp xây dựng tác dụng tích cực đến quá trình cạnh tranh, giúp cho các doanh nghiệp xây dựng thể thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong điều kiện giới hạn về vốn, tạo niềm tin nơi chủ đầu t, các tổ chức tín dụng ngân hàng, các nhà cung ứng vật t về khả năng quản lý chặt chẽ đồng vốn đợc giao, khả năng thanh toán. Đây là điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp xây dựng thể huy động đợc các nguồn vốn từ bên ngoài cho quá trình sản xuất kinh doanh của mình. 2. Chất lợng v cấu sản phẩm * Chất lợng sản phẩm Chất lợng công trình xây dựng là tập hợp các thuộc tính của công trình thể hiện ở nhiều mặt khác nhau về tính cơ, lý, hóa mà chủ đầu t đặt ra nh tính năng, tuổi thọ, mức độ an toàn, tính hiệu quả, mỹ thuật công trình . trong điều kiện nhất định về kinh tế kỹ thuật Ngày nay, chất lợng công trình đã trở thành một công cụ cạnh tranh quan trọng của các doanh nghiệp xây dựng trên thị trờng. Chất lợng công trình càng cao tức là mức độ thỏa mãn nhu cầu của chủ đầu t càng cao, dẫn tới đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ, làm tăng khả năng thắng thế trong cạnh tranh của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp phải luôn luôn giữ vững không ngừng nâng cao chất lợng công trình. Đó là điều kiện không thể thiếu nếu doanh nghiệp muốn giành đợc thắng lợi trong cạnh tranh. Nói một cách khác, chất lợng công trình là vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp xây dựng Do đó để tồn tại chiến thắng trong cạnh tranh doanh nghiệp phải đảm bảo chất lợng công trình xây dựng. Nâng cao chất lợng công trình ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc góp phần tăng uy tín của doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh, mở 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 rộng đợc thị trờng, từ đó tăng doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của doanh nghiệp. Trong phơng thức cạnh tranh bằng chất lợng công trình, các nhà thầu xây dựng cạnh tranh với nhau không chỉ bằng chất lợng cam kết thực hiện của công trình đang đợc tổ chức đấu thầu xây dựng mà còn cạnh tranh với nhau qua chất lợng các công trình đã đang đợc xây dựng. * cấu sản phẩm cấu sản phẩm là một trong những công cụ mạnh để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp tạo nên đợc một cấu sản phẩm hiệu qủa là một doanh nghiệp khả năng đa dạng hoá sản phẩm ở mức cao nhất. Trên thị trờng xây dựng, cấu sản phẩm biểu hiện tính đa dạng của các công việc mà nhà thầu đã, đang khả năng tiến hành. Sự phong phú của chủng loại sản phẩm thể hiện u thế về quy mô năng lực tổng hợp của doanh nghiệp, nghĩa là doanh nghiệp khả năng làm đợc nhiều loại công trình khác nhau, doanh nghiệp càng khả năng làm nhiều làm tốt các công việc khác nhau. Mở rộng cấu sản phẩm là cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp xây dựng do: - Đặc thù của sản phẩm xây dựng mang tính chất đặc biệt tổng hợp vì vậy mở rộng cấu sản phẩm chính là phơng thức tốt nhất để doanh nghiệp thoả mãn mọi nhu cầu của chủ đầu t. - Giúp doanh nghiệp sử dụng tối đa công suất của máy móc thiết bị hiện của doanh nghiệp, tận dụng đầy đủ hơn những nguồn lực sản xuất d thừa ( nguyên vật liệu, phế liệu, phế phẩm, nhà xởng, sức lao động ) qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Giúp doanh nghiệp đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng, phong phú phức tạp của thị trờng mở rộng thị phần tăng lợi nhuận. - Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng trở nên quyết liệt thì mở rộng cấu sản phẩm là một hớng đi đúng nhằm phân tán rủi ro trong kinh doanh. Mở rộng cấu sản phẩm tạo cho doanh nghiệp nhiều hội để chứng tỏ sự mặt của mình trên thị trờng. Để làm tốt công việc này doanh nghiệp cần thực hiện tốt công tác nghiên cứu thị trờng. Nghiên cứu nhu cầu thị trờng, phân đoạn thị trờng sẽ giúp doanh nghiệp đa ra các sản phẩm phù hợp, đáp ứng tốt hơn từng đoạn thị trờng từ đó nâng cao sức cạnh tranh hàng hoá của doanh nghiệp. 3. Giá cả sản phẩm Sản phẩm xây dựng những đặc điểm riêng nên giá cả của sản phẩm xây dựng cũng những đặc điểm riêng. Sản phẩm xây dựng mang tính cá biệt, phụ thuộc nhiều vào địa điểm xây dựng, chủng loại công trình đợc xây dựng theo từng đồ án thiết kế, theo từng đơn đặt hàng cụ thể. Vì thế giá cả sản phẩm xây dựng không thể quy định thống nhất cho một sản phẩm mà mỗi công trình một giá cả riêng, kể cả công trình áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu đợc xây dựng trong một khu vực trong cùng một thời điểm nhất định. Ta chỉ thể quy định giá cả cho từng bộ phận cấu thành công trình thông qua định mức đơn giá các quy định tính toán chung. Nh vậy trong xây dựng giá trị dự toán xây lắp của công trình đợc lập duyệt theo trình tự nhất định hình thành nên giá cả sản phẩm xây dựng. Giá cả đóng vai trò rất quan trọng, đối với doanh nghiệp xây dựng nó là một trong những khâu then chốt quyết định doanh nghiệp thắng thầu hay không. Thông qua giá cả doanh nghiệp thể nắm bắt đợc sự tồn tại, sức chịu đựng cũng nh khả năng cạnh tranh của mình trên thị trờng. Một công trình mà nhà thầu dự kiến thi công với phơng án dù đạt chất lợng cao, thoả mãn đợc các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, thời hạn hoàn 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thành của chủ đầu t mà giá thành công trình lại vợt quá giá trần đợc phép của chủ đầu t thì vẫn cha phải là phơng án thi công công trình hiệu quả. Do đó doanh nghiệp cần phải một chiến lợc về giá dự thầu sao cho phù hợp để thể thắng thầu. Để giá cả của doanh nghiệp u thế cạnh tranh đòi hỏi phải chính sách về giá một cách linh hoạt dựa trên sở: năng lực thực sự của doanh nghiệp, mục tiêu tham gia đấu thầu, quy mô, đặc điểm của dự án, vị trí thi công của dự án, phong tục tập quán của địa phơng dự án đợc thi công . 4. Kờnh phõn phi Cỏch thc bỏn hng v phõn phi mt sn phm hoc dch v cú th cú nhng tỏc ng rt ln v sõu sc n doanh thu bỏn hng v cui cựng l giỏ tr thng hiu. Cỏc cp ca kờnh phõn phi v tiờu th sn phm c nh ngha l mt tp hp cỏc n v tng h ln nhau trong qua trỡnh to ra sn phm hoc dch v nhm s dng hoc tiờu dựng. Chin lc kờnh phõn phi cú liờn quan n vic thit k v qun lý cỏc cp i lý trung gian gm i lý phõn phi, bỏn buụn v bỏn l.Cú nhiu kiu kờnh phõn phi nhng cú th chia thnh 2 loi nh sau: kờnh phõn phi trc tip v kờnh giỏn tip. Kờnh trc tip l vic bỏn hng thng t cụng ty n khỏch hng bng vic gp g trc tip, in thoi, th tớn, e-mail v cỏc phng tin in t khỏc. Kờnh giỏn tip l vic bỏn hng thụng qua mt hoc nhiu bờn trung gian th ba nh cỏc cụng ty mụi gii, i lý bỏn buụn v bỏn l. 5. Đầu t đổi mới về công nghệ -kỹ thuật Trong bối cảnh toàn cầu hoá cạnh tranh quốc tế ngày càng cao, các nhà nghiên cứu kinh tế cho rằng, tình trạng trình độ máy móc thiết bị công nghệ ảnh hởng một cách sâu sắc tới sức cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng . Nó là một yếu tố vật chất quan trọng bậc nhất thể hiện năng lực sản xuất của một doanh nghiệp tác động trực tiếp tới chất lợng giá thành sản phẩm. Một doanh nghiệp xây dựng trang thiết bị máy móc hiện đại thì sản phẩm 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 của họ nhất định chất lợng cao. Ngợc lại không một doanh nghiệp nào thể nói là sức cạnh tranh cao khi mà trong tay họ là cả hệ thống máy móc cũ kỹ với công nghệ sản xuất lạc hậu. Đối với các doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây dựng nói riêng thì trình độ trang thiết bị, kỹ thuật công nghệ vai trò quyết định hiệu quả sản xuất năng suất của doanh nghiệp. Để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng do kỹ thuật công nghệ đem lại, vấn đề quan trọng hàng đầugiải pháp kỹ thuật đa ra liệu sức hấp dẫn hay không. Địa hình thời tiết trong xây dựng cũng là những vấn đề đòi hỏi phải xem xét thận trọng, tỷ mỷ những giải pháp thiết bị, công nghệ thích hợp. Đối với những công trình độ phức tạp cao thì công nghệ cũng phải độ phức tạp tơng ứng để đáp ứng cho thích hợp. Năng lực máy móc thiết bị trình độ công nghệ ảnh hởng rất nhiều đến các mặt hoạt động của doanh nghiệp. Yếu tố kỹ thuật này quyết định việc xác định lựa chọn các giải pháp hợp lý trong tổ chức thi công, bố trí con ngời thiết bị một cách hài hoà nhằm đạt đợc tiêu chuẩn chất lợng, rút ngắn tiến độ thi công, tiết kiệm các chi phí xây dựng, hạ giá thành công trình tăng lợi thế cạnh tranh. Yếu tố khoa học công nghệ tác động một cách mạnh mẽ đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng thông qua chất lợng sản phẩm giá bán. Do đặc điểm tổng hợp của sản phẩm xây dựng các công trình xây dựng khi hoàn thành đều gắn liền với những công nghệ kỹ thuật nhất định. Công nghệ sản xuất sẽ quyết định chất lợng của từng công trình, từ đó tạo ra năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp xây dựng. Khoa học công nghệ mới cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp xây dựng thu thập xử lý thông tin một cách chính xác hiệu quả nhất các thông tin về thị trờng đối thủ cạnh tranh nhằm giúp doanh nghiệp đa ra các quyết định sản xuất kinh doanh nhanh, chính xác, đầy đủ nhất. Khả năng đổi mới công nghệ ảnh hởng đến việc đảm bảo khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp nhiều khả năng đổi mới 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 công nghệ, luôn tăng cờng đầu t máy móc thiết bị hiện đại để bảo đảm công trình ngày càng đạt chất lợng cao hơn thì khả năng cạnh tranh đợc tăng cờng, u thế trong đấu thầu ngày càng đợc cải thiện. 6. Chất lợng nguồn nhân lực Trình độ nguồn nhân lực là một trong những yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng. Đây là yếu tố quyết định hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó ảnh hởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Do đặc điểm kinh tế kỹ thuật, lao động trong ngành xây dựng nhiều điểm khác so với các ngành khác nh điều kiện lao động năng nhọc tính lu động cao, các quá trình lao động trong xây dựng rất phức tạp khó tổ chức chặt chẽ nh các dây chuyền sản xuất trong các nhà máy công nghiệp, các phơng án tổ chức lao động luôn mang sắc thái cá biệt, địa bàn sản xuất rộng lớn v.v . xuất phát từ đó, việc quản lý lao động trong xây dựng càng cần phải đợc quan tâm thỏa đáng. Trình độ kỹ thuật, cấp bậc tay nghề của ngời lao động tạo cho doanh nghiệp đợc một khả năng cạnh tranh xác định. Đội ngũ này trực tiếp tạo nên sức mạnh tổng hợp của doanh nghiệp trên các khía cạnh nh chất lợng , tiến độ thi công công trình. Đây chính là những ngời trực tiếp thực hiện những ý tởng, chiến lợc chiến thuật kinh doanh của đội ngũ lãnh đạo cấp trên, những ngời tạo nên chất lợng công trình sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ của ngời lao động lòng hăng say làm việc của họ là một yếu tố tác động mạnh mẽ đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây là tiền đề để doanh nghiệp thể tham gia đứng vững trong cạnh tranh. Vì vậy các doanh nghiệp xây dựng cần phải quan tâm đầu t đúng mức vào việc nâng cao năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ quản lý công nhân viên của doanh nghiệp từ công tác tuyển dụng, đào tạo, bố trí công việc phù hợp để phát huy hết khả năng của mỗi cá nhân tới các chính sách đãi ngộ hợp lý, thực hiện các quyền nghĩa vụ của ngời lao động trong doanh nghiệp kế hoạch cử ngời đi học thờng xuyên để tiếp cận cái mới, trẻ hóa 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đội ngũ, coi đây là một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 7. Trình độ năng lực quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp Quy mô sản suất ngày càng mở rộng, trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ngày càng phát triển, sự phân công hợp tác trên phạm vi quốc gia quốc tế, sự phát triển cao của nền kinh tế thị trờng đợc quốc tế hoá nhanh chóng. Điều đó đòi hỏi một sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phần việc ở tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, nên đã thúc đẩy mạnh mẽ xu hớng nâng cao vai trò quản lý lãnh đạo , với t cách một chức năng sản xuất đặc biệt đã nhanh chóng trở thành một lĩnh vực hoạt động độc lập để điều khiển quá trình sản xuất. Do đặc điểm của hoạt động sản xuất của sản phẩm xây dựng mang tính tổng hợp, cấu sản xuất phức tạp, xen kẽ ảnh hởng lẫn nhau, thờng nhiều đơn vị cũng thi công xây lắp trên một công trình. Vì vậy, để quá trình thi công xây dựng công trình đúng tiến độ, đạt hiệu quả kinh tế mong muốn thì doanh nghiệp xây dựng phải bộ máy quản lý đủ năng lực để điều hành sản xuất phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận; bộ máy này đợc xem nh là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Trình độ tổ chức quản lý lãnh đạo là khả năng doanh nghiệp đa ra các chiến lợc, chính sách kinh doanh phù hợp đảm bảo cho việc phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tổ chức lãnh đạo còn là quá trình sắp xếp, bố trí phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp (nguyên vật liệu, nhân lực, tài chính của doanh nghiệp xây dựng sao cho chúng đóng góp một cách hiệu quả nhất vào hoạt động sản xuất kinh doanh vì mục tiêu chung của doanh nghiệp. Việc tổ chức quá trình xây dựng, tổ chức lao động đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đúng chất lợng. Năng lực tổ chức quyết định việc các nhà thầu khả năng thực hiện đúng các cam kết đã ký trong hợp đồng hay không. Do vậy, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng đợc đánh giá bởi năng lực quản lý điều hành kinh doanh của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp 10 [...]... trạng hoạt động đầu t nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty HUD1 1 Đặc điểm đầu t 25 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty cổ phần đầu t xây dựng HUD1 trớc đây là một doanh nghiệp Nhà nớc đợc sự bao cấp của Tổng công ty nên hầu hết các hoạt động chủ yếu là xây lắp các công trình do Tổng công ty giao Chính vì thế mà hoạt động đầu t mang tính cạnh tranh. .. công bằng trong phân phối Điều đó chứng tỏ sự phát triển mọi lĩnh vực của Công ty trong quá trình đi lên bền vững 2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu t xây dựng HUD1 2.1 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần đầu t xây dựng HUD1 trực thuộc Tổng Công ty đầu t phát triển nhà đô thị Từ khi thành lập đến nay lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty là: Hoạt động. .. lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tổng công ty Đầu t phát triển nhà đô thị Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Xây dựng số 1, đơn vị hạch tóan phụ thuộc Công ty đầu t phát triển nhà đô thị nay là Tổng công ty đầu t phát triển nhà đô thị Từ ngày 01/101/2004, Công ty Cổ phần đầu t xác định HUD1 (HUD1) ra đời chính thức đi vào hoạt động Công ty tên giao dịch quốc tế: HUD1 INVESTMENT AND CONSTRUCTION... trì giữ vững thị trờng, chống sự lôi kéo khách hàng của đối thủ cạnh tranh Nâng cao uy tín chính là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Tuy nhiên, tạo dựng uy tín của doanh nghiệp là một quá trình lâu dài với sự phấn đấu lỗ lực không ngừng của doanh nghiệp II giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu t Xây dựng HUD1 1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Đầu t Xây dựng HUD1 (HUD1) ... Công ty CP Đầu t xây dựng HUD1 với một số Công ty xây dựng Việt Nam trên thị trờng Hà nội Đơn vị tính: % TT 1 2 Tên doanh nghiệp Công ty CP Đâu t xây dựng HUD1 (TCT Đầu t phát triển nhà đô thị) Công ty xây dựng số 4 (TCT Xây dựng Hà Nội) Năm 2003 Năm 2004 - Năm 2005 1,5 9,35 4,02 9,07 13,2 28 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 Công ty CP xây dựng phát... dựng đều đợc Tổng công ty giao xuông để đơn vị thực hiện xây lắp thể nói một thời gian dài Công ty HUD1 nhận đợc sự u ái của Tổng công ty Tuy nhiên, trong chế thị trờng cùng với sự bùng nổ của các doanh nghiệp xây dựng trong ngoài nớc Công ty phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh tơng đối khốc liệt với hàng loạt các công ty xây dựng trong nớc đặc biệt là các Công ty xây dựng nớc ngoài có... mà trong 2 năm hoạt động dới hình thức là công ty cổ phần, thị phần xây dựng nhà mà công ty đang nắm giữ trên thị trờng là cha cao Qua số liệu bảng 2.1 thể thấy rằng mặc dù mới đi vào hoạt động nhng công ty đã một chỗ đứng trong thị trờng bất động sản của thành phố, đã góp phần tạo ra nhiều công trình xây dựng cho Thủ đô Hà nội nói riêng cho đất nớc nói chung Bảng 2.1: So sánh thị phần của Công. .. thuộc Tổng Công ty Đầu t phát triển nhà đô thị chính thức thành lập theo quyết định số 1636/QĐ - BXD về việc chuyển Công ty Xây lắp phát triển nhà số 1 thuộc Tổng Công ty Đầu t phát triển nhà đô thị thành Công ty Cổ phần Năm 2000, Công ty Xây lắp Đâu t phát triển nhà số 1 (HUDC - 1) đợc thành lập theo quyết định số 822/QĐ - BXD ngày 19/6/2000 của bộ trởng Bộ Xây dựng Đây là một doanh nghiệp... chủ đầu t Với việc lựa chọn thị trờng mục tiêu của Công tyhoạt động kinh doanh mang tính chất đầu t ở các khu đô thị mới nên Công ty xu hớng đầu t nhiều hơn cho hoạt động này Chính vì vậy, việc đầu t cho hoạt động kinh doanh mang tính chất công nghệ xây lắp của Công ty bị giảm sút đã tác động tới thị phần của Công ty trên lĩnh vực này Mặt khác, do số lợng các doanh nghiệp xây dựng trong ngoài... mang tính chất công nghệ xây lắp Hoạt động kinh doanh mang tính chất công nghệ xây lắp của Công ty CP Đầu t xây dựng HUD1 bao gồm các phần việc chính: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông các công trình hạ tầng kĩ thuật đô thị, hạ tầng xã hội; Thi công xây lắp đờng dây trạm biến áp, điện dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, sản xuất vật liệu; Thi công xây lắp trang . cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần đầu t và xây dựng HUD1 Chơng 2: Một số giải pháp đầu t nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần đầu. năng cạnh tranh tại Công ty Cổ phần đầu t và xây dựng HUD1 trong giai đoạn hiện nay. Với mong muốn nhằm áp dụng những kiến thức đã học vào hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số hoạt động đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 trong giai đoạn hiện nay, Một số hoạt động đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 trong giai đoạn hiện nay, Một số hoạt động đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 trong giai đoạn hiện nay, Khả năng tài chính Chất lợng v cơ cấu sản phẩm , Giá cả sản phẩm Kờnh phõn phi, Đầu t và đổi mới về công nghệ -kỹ thuật, Chất lợng nguồn nhân lực, Trình độ và năng lực quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp, Đặc điểm đầu t, Đánh giá về tình hình đầu t tại Công ty CP Đầu t và xây dựng HUD1, Định hớng phát triển của Công ty HUD1 trong giai đoạn tới, Về phía doanh nghiệp 1 Đổi mới cơ chế và quy trình quản lý chất lợng sản phẩm, Một số kiến nghị với Nhà Nớc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn