Luận văn thạc sĩ So sánh sự hấp thu, phân bố của Amoxycillin và Amoxycillin LA trong huyết tương, trong cơ và một số cơ quan nội tạng thỏ. ứng dụng điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái

90 371 1
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2014, 17:59

bộ giáo dục và đào tạo trờng đạI học nông nghiệp Hà NộI Trần thị thu hơng So sánh sự hấp thu, phân bố của Amoxycillin và Amoxycillin LA trong huyết tơng, trong cơ và một số cơ quan nội tạng thỏ. ứng dụng điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyên ngành : Thú y Mã số : 60.62.50 Ngời hớng dẫn khoa học : pgs.ts. bùi thị tho Hà Nội - 2011 Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn thc s khoa hc nụng nghip i LI CAM OAN Tôi xin cam ủoan rng, ủây l công trình nghiên cu ca tôi, s liu v kt qu nghiên cu trong Lun vn l trung thc v cha tng ủc s dng ủ bo v mt hc v no. Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đ đợc chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, tháng 9 năm 2011 Tác gi lun vn Trần Thị Thu Hơng Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn thc s khoa hc nụng nghip ii Lời cảm ơn hon thnh Lun vn ny ngoi s n lc ca bn thân, tôi luôn nhn c s quan tâm v giúp đỡ của các thầy cô giáo Trờng ĐH Nông Nghiệp Hà Nội, cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH Thành Lộc - Việt Yên - Bắc Giang cũng nh gia đình, ngời thân và bạn bè. Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Bùi Thị Tho đ trực tiếp giúp đỡ, hớng dẫn cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành Luận văn. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô Bộ môn Nội Chẩn - Độc chất, cùng cán bộ, công nhân viên của Công ty TNHH Thành Lộc Việt Yên Bắc Giang đ tạo mọi điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy, các cô của khoa Thú y và khoa Sau Đại học đ tạo điều kiện cho tôi thực hiện đề tài cũng nh có những đóng góp quý báu cho quá trình thực hiện đề tài. Nhân đây cho tôi gửi lời biết ơn tới gia đình, ngời thân và bạn bè đ luôn động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành Luận văn này. H Ni, tháng 9 năm 2011 Tác giả luận văn Trần Thị Thu Hơng Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn thc s khoa hc nụng nghip iii Mục lục bộ giáo dục và đào tạo i lời CAM đOAN i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt trong báo cáo vi Danh mục các bảng vii Danh mục các hình viii Danh mục các ảnh ix Phần I. Đặt vấn đề 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài: 1 1.2. ý nghĩa và giá trị khoa học của đề tài 2 Phần II. Tổng quan tài liệu 3 2.1. Khái niệm về dợc động học 3 2.1.1. Quá trình hấp thu thuốc 3 2.1.2. Quá trình phân bố thuốc trong cơ thể 7 2.1.3. Quá trình chuyển hoá thuốc trong cơ thể 9 2.1.4. Quá trình thải trừ thuốc 9 2.2. Một số hiểu biết về thuốc kháng sinh 9 2.2.1. Định nghĩa kháng sinh 9 2.2.2. Phân loại kháng sinh 10 2.2.3. Cơ chế tác dụng của các chất kháng sinh 13 2.3. Một vài hiểu biết về nhóm lactamin 17 2.3.1. Cấu trúc hoá học: 17 2.3.2. Phân loại: 18 2.3.3. Hoạt phổ kháng sinh 19 Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn thc s khoa hc nụng nghip iv 2.3.4. Cơ chế tác dụng 19 2.3.5. Liều lợng 20 2.3.6. ứng dụng điều trị 20 2.3.7. Những chú ý khi dùng thuốc 20 2.4. Thuốc kháng sinh Amoxycillin 20 2.4.1. Công thức hoá học: 21 2.4.2. Tính chất 21 2.4.3. Dợc động học 21 2.4.4. ứng dụng điều trị 22 2.5. Một số nghiên cứu kháng sinh nhóm lactamin 22 2.6. Bệnh viêm tử cung ở lợn nái (Metritis): 23 2.6.1. Nguyên nhân của bệnh viêm tử cung: 23 2.6.2. Hậu quả của bệnh viêm tử cung 25 2.6.3. Phân loại viêm tử cung (Metritis): 27 Phần III. Nội dung, nguyên liệu địa điểm 32 và phơng pháp nghiên cứu 32 3.1. Nội dung nghiên cứu 32 3.1.1. Nghiên cứu sự hấp thu của Amoxycillin, Amoxycillin LA trong huyết tơng thỏ theo đờng tiêm bắp liều 15mg/kgP 32 3.1.2. Nghiên cứu sự phân bố Amoxycillin, Amoxycillin LA trong cơ và một số cơ quan nội tạng thỏ cho theo đờng tiêm bắp liều 15mg/kgP 32 3.1.3. Điều trị thử nghiệm trên lợn nái bị viêm tử cung 32 3.2. Nguyên liệu 32 3.3 Địa điểm nghiên cứu 34 Phần IV. kết quả nghiên cứu và thảo luận 38 4.1. So sánh sự hấp thu của thuốc Amoxycillin, Amoxycillin LA trong huyết tơng thỏ cho theo đờng tiêm bắp liều 15 mg/kgP 38 Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn thc s khoa hc nụng nghip v 4.1.1. Sự hấp thu của Amoxycillin trong huyết tơng thỏ theo đờng tiêm bắp liều 15mg/kgP 38 4.1.2. Sự hấp thu của Amoxycillin LA trong huyết tơng thỏ cho theo tiêm bắp liều 15mg/kgP. 43 4.1.3. So sánh sự hấp thu của Amoxycillin và Amoxycillin LA trong huyết tơng thỏ sau khi tiêm liều 15mg/kgP 47 4.2.1. Sự phân bố Amoxycillin trong cơ và một số cơ quan nội tạng thỏ cho thuốc theo đờng tiêm bắp liều 15 mg/kgP sau 24 giờ 52 4.2.2. Sự phân bố của Amoxycillin LA trong cơ và một số cơ quan nội tạng thỏ cho thuốc theo đờng tiêm bắp liều 15 mg/ kgP sau 24 giờ 55 4.2.3. So sánh sự phân bố Amoxycillin, Amoxycillin LA trong cơ và một số cơ quan nội tạng thỏ cho thuốc theo đờng tiêm bắp liều 15mg/kgP sau 120 giờ 60 4.3. Kết quả điều trị thử nghiệm bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại 65 4.3.1. Kết quả theo dõi sự thay đổi một số chỉ tiêu lâm sàng của lợn bị viêm tử cung 65 4.3.2. Kết quả thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung 67 Phần V. kết luận và đề nghị 76 5.1. Kết luận 76 5.2. Đề nghị: 78 TàI liệu tham khảo 79 Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn thc s khoa hc nụng nghip vi Danh mục chữ viết tắt trong báo cáo Stt Chữ đợc viết tắt Ký hiệu 1 Dung lợng mẫu N 2 Đờng kính vòng vô khuẩn ĐKVVK 3 Hàm lợng thuốc HLT 4 Kilogram Kg 5 Liên kết LK 6 Micromet àm 7 Miligram Mg 8 Trọng lợng cơ thể P 9 Gía trị của mẫu quan sát X i 10 Số trung bình X 11 Tự do TD Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn thc s khoa hc nụng nghip vii Danh mục các bảng Bảng 2.1: Chẩn đoán phân biệt các thể viêm tử cung 31 Bảng 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 34 Bảng 4.1: Hàm lợng Amoxicillin trong huyết tơng thỏ tiêm bắp liều 15 mg/kgP 40 Bảng 4.2: Hàm lợng Amoxicillin LA trong huyết tơng thỏ tiêm bắp liều 15 mg/kgP 44 Bảng 4.3: Hàm lợng Amoxycillin trong cơ và một số cơ quan nội tạng thỏ cho theo đờng tiêm bắp liều 15 mg/kgP sau 24h 53 Bảng 4.4 : Hàm lợng Amoxycillin LA trong cơ và một số cơ quan nội tạng thỏ cho theo đờng tiêm bắp liều 15 mg/kgP sau 24h 56 Bảng 4.5: So sánh hàm lợng Amoxycillin, Amoxycillin LA trong cơ và một số cơ quan nội tạng thỏ cho theo đờng tiêm bắp 61 Bảng 4.6: Một số chỉ tiêu lâm sàng của lợn nái bình thờng và của lợn nái bị viêm tử cung 65 Bảng 4.7: Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung 69 Bảng 4.8 : Khả năng sinh sản ở đàn lợn nái sau khi khỏi bệnh 70 Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn thc s khoa hc nụng nghip viii Danh mục các hình Hình 2.1: Mô hình khảm lỏng màng tế bào (Singer và Nicolson, 1972) 4 Hình 2.2: Sơ đồ quá trình phân bố thuốc trong cơ thể. 8 Hình 2.3: Cấu tạo hóa học Amoxycillin 21 Hình 4.1: Hàm lợng Amoxycillin trong huyết tơng thỏ cho theo đờng tiêm bắp liều 15 mg/kgP 42 Hình 4.2: Hàm lợng thuốc Amoxycillin LA trong huyết tơng thỏ cho theo đờng tiêm bắp liều 15 mg/kgP. 46 Hình 4.3: So sánh hàm lợng thuốc Amoxycillin, Amoxycillin LA trong huyết tơng thỏ theo đờng tiêm bắp liều 15 mg/kgP 47 Hình 4.4: Hàm lợng thuốc Amoxycillin trong cơ và một số cơ quan nội tạng thỏ cho theo đờng tiêm bắp liều 15 mg/kgP sau 24h 54 Hình 4.5: Hàm lợng thuốc Amoxycilline LA trong cơ và một số cơ quan nội tạng thỏ cho theo đờng tiêm bắp liều 15 mg/kgP sau 24h 57 Hình 4.6: So sánh hàm lợng thuốc Amoxycillin và Amoxycillin LA trong cơ và một số cơ quan nội tạng thỏ cho theo đờng tiêm bắp liều 15 mg/kgP sau 24h 58 Hình 4.7: So sánh hàm lợng thuốc Amoxycillin và Amoxycillin LA trong cơ và một số cơ quan nội tạng thỏ cho theo đờng tiêm bắp liều 15 mg/kgP sau 120h 63 Hình 4.8: Kết quả điều trị lợn nái bị viêm tử cung và khả năng sinh sản ở lợn nái sau khi khỏi bệnh 75 Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn thc s khoa hc nụng nghip ix Danh mục các ảnh ảnh 3.1: Lấy máu tĩnh mạch tai thỏ 35 ảnh 3.2: Giết mổ thỏ lấy nội tạng 36 ảnh 4.1: ĐKVVK thể hiện hàm lợng Amoxycillin và Amoxycillin LA trong huyết tơng thỏ sau khi tiêm 1 giờ, liều 15 mg/kgP 50 ảnh 4.2: ĐKVVK thể hiện hàm lợng Amoxycillin và Amoxycillin LA trong huyết tơng thỏ sau khi tiêm 4 giờ, liều 15 mg/kgP 50 ảnh 4.3: ĐKVVK thể hiện hàm lợng Amoxycillin trong gan thỏ sau khi tiêm 24 giờ, liều 15 mg/kgP 64 ảnh 4.4: ĐKVVK thể hiện hàm lợng Amoxycillin LA trong thận thỏ sau khi tiêm 120 giờ, liều 15 mg/kgP 64 ảnh 4.5: Lợn nái bị viêm tử cung 67 [...]... nghiên cứu so sánh dợc động học của Amoxycillin v Amoxycillin LA, chính vì vậy nghiên cứu của chúng tôi về sự phân bố của thuốc n y trong cơ v một số cơ quan phủ tạng của thỏ đồng thời ứng dụng điều trị bệnh viêm tử cung ở đ n lợn nái ngoại l một đóng góp đáng kể cung cấp cơ sở khoa học cho việc sử dụng phối hợp điều trị hai loại thuốc trên hợp lý cho kết quả tốt 2.6 Bệnh viêm tử cung ở lợn nái (Metritis):... thu, phân bố của Amoxycillin v Amoxycillin LA trong huyết tơng, trong cơ v một số cơ quan nội tạng thỏ ứng dụng điều trị bệnh viêm tử cung trên đ n lợn nái" 1.2 ý nghĩa v giá trị khoa học của đề t i Các chỉ số thu đợc trong nghiên cứu dợc động học của thuốc kháng sinh Amoxycillin v Amoxycillin LA giúp cho ngời chăn nuôi hiểu biết thêm về thuốc v cách sử dụng thuốc nh: liều lợng thuốc, con đờng đa thuốc,... phát triển trong âm đạo v gây nhiễm ngợc lên tử cung l rất dễ xảy ra Nhiễm khuẩn tử cung qua đờng máu l do vi khuẩn sinh trởng ở một cơ quan n o đó có kèm theo bại huyết, do vậy có trờng hợp lợn hậu bị cha phối nhng đ bị viêm tử cung 2.6.2 Hậu quả của bệnh viêm tử cung Tử cung l một trong những bộ phận quan trọng nhất trong cơ quan sinh dục của lợn nái, nếu tử cung xảy ra bất kỳ quá trình bệnh lý n... nớc ta Song những nghiên cứu về ảnh hởng của nó đối với cơ thể động vật cung nh sự hấp thu, phân bố v thải trừ của nó trong cơ thể cha đợc nghiên cứu nhiều Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của sản xuất v điều trị học thú y, giúp ngời l m công tác thú y trong thực h nh tại cơ sở có đợc t i liệu tham khảo thích hợp v bổ ích chúng tôi tiến h nh nghiên cứu đề t i: "So sánh sự hấp thu, phân bố của Amoxycillin. .. tử cung, dụng cụ dẫn tinh không đợc vô trùng khi phối giống có thể đa vi khuẩn từ ngo i v o tử cung lợn gây viêm - Lợn nái phối giống trực tiếp, lợn đực mắc bệnh viêm bao dơng vật hoặc mang vi khuẩn từ những con lợn nái khác đ bị viêm tử cung, viêm âm đạo truyền sang cho lợn khỏe - Lợn nái đẻ khó phải can thiệp bằng thủ thuật gây tổn thơng niêm mạc tử cung, vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng, viêm tử. .. sản của lợn mẹ v sự sinh trởng, phát triển của lợn con Đánh giá đợc hậu quả của viêm tử cung nên đ có rất nhiều nh khoa học nghiên cứu về bệnh v đa ra các nhận xét có ý nghĩa rất lớn cho quá trình chẩn đoán, phòng v điều trị bệnh Theo Trần Tiến Dũng, Dơng Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002) v Trần Thị Dân (2004), khi lợn nái bị viêm tử cung sẽ dẫn tới một số hậu quả chính sau: - Khi lợn bị viêm tử cung. .. c s khoa h c nụng nghi p 25 Lớp cơ trơn của th nh tử cung có đặc tính co thắt Khi mang thai, sự co thắt của cơ tử cung giảm đi dới tác dụng của Progesteron, nhờ vậy phôi có thể bám chặt v o tử cung Khi tử cung bị viêm cấp tính do nhiễm trùng, tế b o lớp nội mạc tử cung tiết nhiều Prostaglandin F2 (PGF2 ) gây phân hủy thể v ng ở buồng trứng bằng cách bám v o tế b o của thể v ng để l m chết tế b o v... gây viêm Ngo i các nguyên nhân kể trên viêm tử cung còn có thể l biến chứng nhiễm trùng do vi khuẩn xâm nhập v o dạ con gây nên trong thời gian động dục (vì lúc đó cổ tử cung mở), vi khuẩn xâm nhập v o tử cung theo đờng máu v niêm mạc tử cung l một trong những triệu chứng lâm s ng chung Theo F.Madec v C.Neva (1995) bệnh viêm tử cung v các bệnh ở đờng tiết niệu có mối liên hệ với nhau, vi khuẩn trong. .. cao hiệu quả điều trị Khi dùng thuốc kháng sinh Amoxycillin LA điều trị bệnh cho lợn nái bị viêm tử cung, nếu có sự phối hợp với thuốc Hanprost v dung dịch Lugol thụt rửa tử cung thì hiệu quả điều trị cao v rút ngắn thời gian điều trị, thời gian động dục lại sẽ ngắn v số con đậu thai sau một chu kì nhiều Tr ng i h c Nụng nghi p H N i - Lu n vn th c s khoa h c nụng nghi p 2 Phần II Tổng quan tài liệu... 2.6.1 Nguyên nhân của bệnh viêm tử cung: Tử cung l bộ phận quan trọng của cơ quan sinh dục, nơi thai l m tổ v đợc đảm bảo mọi điều kiện để thai phát triển Mọi quá trình bệnh lý ở tử cung đều ảnh hởng trực tiếp tới khả năng sinh sản Tr ng i h c Nụng nghi p H N i - Lu n vn th c s khoa h c nụng nghi p 23 Theo Trần Tiến Dũng, Dơng Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002) viêm tử cung l quá trình bệnh lý thờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ So sánh sự hấp thu, phân bố của Amoxycillin và Amoxycillin LA trong huyết tương, trong cơ và một số cơ quan nội tạng thỏ. ứng dụng điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái, Luận văn thạc sĩ So sánh sự hấp thu, phân bố của Amoxycillin và Amoxycillin LA trong huyết tương, trong cơ và một số cơ quan nội tạng thỏ. ứng dụng điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái, Luận văn thạc sĩ So sánh sự hấp thu, phân bố của Amoxycillin và Amoxycillin LA trong huyết tương, trong cơ và một số cơ quan nội tạng thỏ. ứng dụng điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn