Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam.

21 580 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2013, 14:38

Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam. MỤC LỤC 1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam .3 1.2. Quá trình hình thành phát triển của Sở giao dịch .4 1.3. Chức năng, nhiệm vụ chung của Sở giao dịch .5 1.4. Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban .7 1.5. Huy động vốn 10 1.6. Hoạt động tín dụng .11 1.7. Kết quả dịch vụ khác .12 1.8. Về số lượng lao động 15 1.9. Về chất lượng lao động 17 1.10. Hoạt động huy động vốn 19 1.11. Hoạt động tín dụng .19 1 LỜI MỞ ĐẦU Để phục vụ cho quá trình hoàn thiện kiến thức của sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khi hoàn thành phần lý thuyết, sinh viên được tổ chức một kỳ thực tập tại các doanh nghiệp để tiếp cận thực tế tự hoàn thiện kiến thức cho bản thân, sau đó tiếp thu, đánh giá nhận xét thực tế về cơ sở thực tập. Là một sinh viên sắp tốt nghiệp chuyên nghành kinh tế lao động. Để phục vụ cho chuyên nghành mình theo học nên em đã xin vào thực tập tai Phòng Tổ chức Cán bộ - Sở giao dịch - Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam. Trong thời gian thực tập tổng hợp tại Sở giao dịch, em đã phần nào tìm hiểu tổng quan về quá trình hình thành phát triển của Sở giao dịch, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cơ bản của Sở giao dịch các phòng ban, Đặc điểm nguồn nhân lực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Do thời gian kiến thức tích luỹ còn nhiều hạn chế nên trong báo cáo tổng hợp không tránh khỏi những thiếu xót, vậy em kính mong Thầy giáo hướng dẫn Võ Nhất Trí Anh Nguyễn Xuân Dũng- cán bộ hướng dẫn tại Phòng Tổ chức Cán bộ- Sở giao dịch- Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam hướng dẫn, chỉ bảo để bài báo cáo tổng hợp của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! 2 1. Quá trình hình thành phát triển của Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu & Phát triển Việt Nam. 1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam. Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam được thành lập theo nghị định số 177/TTg ngày 26 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Qua hơn 51 năm hình thành phát triển ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam đã có những tên gọi gắn liền với hoàn cảnh lịch sử nhất định như sau: Ngân hàng Kiến thiết Việt nam từ ngày 26/4/1957. Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt nam từ ngày 24/6/1981. Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam từ ngày 14/11/1990. Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam là một doanh nghiệp hạng đặc biệt, được tổ chức theo mô hình Tổng công ty nhà nước (Tập đoàn) mang tính hệ thống nhất bao gồm hơn 112 chi nhánh các công ty trong toàn quốc, có 3 đơn vị liên doanh với nước ngoài (2 ngân hàng 1 công ty), hùn vốn với 5 tổ chức tín dụng. Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam là một ngân hàng chủ lực thực hiện chính sách quốc gia phục vụ đầu phát triển. Qua quá trình 51 năm hình thành phát triển luôn gắn với từng giai đoạn lịch sử của đất nước, đó là: Giai đoạn 1957-1975: Thời kỳ khôi phục kinh tế thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, thời kỳ xây dựng bảo vệ tổ quốc. Giai đoạn 1976-1989: Thời kỳ khôi phục phát triển kinh tế sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Giai đoạn 1990-1999: Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Nhà nước. Giai đoạn 2000 đến nay, đẩy mạnh hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phát triển an toàn, hiệu quả, hiện đại hoá. 3 1.2. Quá trình hình thành phát triển của Sở giao dịch. Sở giao dịch - Ngân hàng Đầu & Phát triển Việt nam được thành lập ngày 28/3/1991 theo quyết định số 76 QĐ/TCCB của Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu & Phát triển Việt Nam. Thực nghiệm thành công mô hình mới là đơn vị trực tiếp kinh doanh của Hội sở chính, thực thi có hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược của hệ thống BIDV. Là đơn vị chủ lực thực hiện trong việc xây dựng phát triển quan hệ hợp tác với khách hàng là Tập đoàn, Tổng công ty. Phục vụ đầu phát triển các dự án lớn trọng điểm là đơn vị đi đầu triển khai hệ thống công nghệ thông tin của đất nước. Thực hiện nhiệm vụ phục vụ các khách hàng đặc biệt là môi trường đào tạo cán bộ nghiệp vụ, cán bộ quản lý cho Hội sở chính. Sự hình thành phát triển của Sở giao dịch thể hiện qua các giai đoạn cụ thể sau: Giai đoạn đầu tiên (1991-1995): Là bước đi chập chững, Sở giao dịch chỉ có 2 phòng 1 tổ nghiệp vụ làm nhiệm vụ chủ yếu là cấp phát vốn ngân sách cho các dự án đầu của các Bộ, Nghành. Đó là các dự án trải dài theo tuyến như Bưu điện, Điện lực, Đường sắt, Đường bộ. Những dự án trải rộng như nghành lâm nghiệp, caffe, chè…với số vốn cấp phát lên đến hàng trăm tỷ đồng, theo đó Sở giao dịch đã phát huy vai trò kiểm tra, giám sát sử dụng vốn ngân sách của chủ đầu tư, thực hiện phương châm cấp phát đúng địa chỉ, đúng đối tượng, đúng với thiết kế khối lượng thi công, góp phần chống lãng phí trong xây dựng cơ bản. Giai đoạn khởi động (1996-2000): Chuyển hướng mạnh mẽ sang hoạt động kinh doanh, hạch toán kinh tế chủ động tự trang trải. Thông qua việc mở rộng mạng lưới các phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm thực hiện tất cả các nghiệp vụ ngân hàng thương mại, mở rộng khách hàng. Với tổng số 167 cán bộ nhân viên Sở giao dịch đã có 12 phòng nghiệp vụ,1 chi nhánh khu vực, 2 phòng giao dịch 7 quỹ tiết kiệm. Sở giao dịch đã đạt những kết quả quan trọng, xác lập được vị thế hình ảnh trong hệ thống ngành ngân hàng trên địa bàn TP.Hà Nội. 4 Từ năm 2001 đến nay: Sở giao dịch đã thực hiện tách nâng cấp 4 chi nhánh cấp I trên địa bàn TP.Hà Nội. Cụ thể: Chi nhánh Bắc Hà Nội (10/2002). Chi nhánh Hà Thành (9/2003). Chi nhánh Đông Đô (7/2004). Chi nhánh Quang Trung (5/2005). Cơ cấu lại sở giao dịch theo mô hình phục vụ giao dịch một cửa thuận lợi cho khách hàng quản lý thông tin, thanh toán trực tuyến. Đến nay Sở giao dịch đã có 20 phòng nghệp vụ, 14 phòng giao dịch với gần 300 cán bộ nhân viên. Hệ thống máy rút tiền tự động ATM hoạt động kết nối với các điểm giao dịch của BIDV trong phạm vi toàn quốc hợp thành mạng lưới rộng khắp phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng. Mô hình tổ chức của Sở giao dịch đang được tiếp tục hoàn thiện theo hướng các ngân hàng hiện đại trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin để hình thành các kênh phân phối sản phẩm tín dụng, huy động vốn dịch vụ. 2. Chức năng, nhiệm vụ của Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu & Phát triển Việt Nam. 1.3. Chức năng, nhiệm vụ chung của Sở giao dịch. Sở giao dịch có chức năng nhiệm vụ cơ bản là: Tín dụng, Huy động vốn Dịch vụ khách hàng. Cụ thể: Tín dụng: Bảo lãnh: Dự thầu Thực hiện hợp đồng Hoàn trả tiền ứng trước Bảo hành chất lượng sản phẩm Nộp thuế Mua thiết bị trả chậm Vay vốn nước ngoài Thanh toán Đối ứng 5 Tín dụng ngắn hạn Tín dụng trung, dài hạn Cho vay cán bộ công nhân viên Cho vay mua nhà, mua ô tô Cho vay cầm cố chứng từ có giá Huy động vốn: Tiết kiệm thông thường Tiết kiệm dự thưởng Tiết kiệm bậc thang Dịch vụ: Thanh toán quốc tế: LC nhập LC xuất Nhờ thu: Nhờ thu đến Nhờ thu đi Nhờ thu séc Chuyển tiền Chiết khấu Ký hậu vận đơn hoặc bảo lãnh nhận hàng Dịch vụ khác:ATM Home Banking Thanh toán trong nước Trả lương tự động Thấu chi (Thẻ ATM Power) Dịch vụ thu chi hộ Thu đổi ngoại tệ, tiền mặt Giữ hộ tài sản Dịch vụ ngân quỹ, tiền mặt Chuyển tiền kiều hối BIDV Smart@ccount 6 1.4. Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban. • P. Tín dụng. -Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ tín dụng theo phạm vi được phân công theo đúng quy định. -Thực hiện Marketing tín dụng, vấn cho khách hàng sử dụng các sản phẩm tín dụng, dịch vụ khách hàng. -Quản lý hồ sơ tín dụng theo quy định, tổng hợp, phân tích, quản lý thông tin lập báo cáo về công tác tín dụng. • P. Thẩm định. -Trực tiếp thực hiện yêu cầu nghiệp vụ về công tác thẩm định, tái thẩm định. -Chịu trách nhiệm quản lý thông tin phục vụ công tác thẩm định, đầu tư, thẩm định tín dụng. -Lập báo cáo về công tác thẩm định theo đúng quyền hạn. • P. Quản lý Tín dụng. -Thực hiện công tác quản lý thông tin, quản lý rủi ro của sở giao dịch, theo dõi tổng hợp hoạt động tín dụng, xác định giới hạn tín dụng cho từng khách hàng, xếp loại khách hàng phân loại nợ theo mức độ rủi ro tín dụng. -Là thư ký của Hội đồng tín dụng, Hội đồng xử lý nợ. -Thực hiện các báo cáo về hoạt động tín dụng. • P. Dịch vụ Khách hàng. -Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giao dịch, xử lý, tác nghiệp hạch toán kế toán các giao dịch với khách hàng là các nhân hay doanh nghiệp. -Thực hiện chiết khấu cho vay, cầm cố các chứng từ có giá. -Quản lý thông tin khách hàng thuộc phòng quản lý lập báo cáo nghiệp vụ theo quy định. • P. Tiền tệ - Kho quỹ. -Thực hiện các nghiệp vụ về quản lý kho tiền quỹ nghiệp vụ. -Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ về quỹ. 7 -Theo dõi tổng hợp, lập báo cáo tiền tệ, an toàn kho quỹ theo quy định. • P. Thanh toán quốc tế. -Thực hiện giao dịch với khách hàng theo đúng quá trình tài trợ thương mại hạch toán các nghiệp vụ có liên quan. -Phát triển nâng cao hiệu quả hợp tác kinh doanh đối ngoại của sở giao dịch. • P. Kế hoạch - Nguồn vốn. -Quản lý cân đối nguồn vốn, quản lý tài sản nợ, tài sản có. -Đầu mối tham mưu, giúp việc cho giám đốc tổng hợp, xây dựng kế hoạch kinh doanh của sở giao dịch. • P. Tài chính - Kế toán. -Thực hiện kiểm tra công tác hạch toán kế toán. -Thực hiện công tác hậu kiểm đối với các giao dịch của sở giao dịch. -Quản lý tài chính thông qua công tác lập kế hoạchtài chính, phân tích, đánh giá tình hình tài chính. -Lập chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời, trung thực của số liệu kế toán, của báo cáo tài chính. -Quản lý chứng từ kế toán bằng giấy, bảo mật, cung cấp thông tin tài chính. • P. Tổ chức cán bộ. -Trực tiếp thực hiện chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm, quản lý lao động, theo dõi thực hiện nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, theo dõi tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đảm bảo nhu cầu phát triển Sở giao dịch theo quy định. -Đầu mối đề xuất, tham mưu với giám đốc Sở giao dịch về xây dựng thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với hoạt động điều kiện cụ thểcủa Sở giao dịch (Tuyển dụng bố trí sắp xếp, quy hoạch, bồi dưỡng đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm…) các văn bản hướng dẫn quy trình về tổ 8 chức cán bộ, chính sách đối với người lao động theo nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, công tác thi đua khen thưởng. -Tham gia ý kiến về kế hoạch phát triển mạng lưới, chuẩn bị nhân sự cho việc mở rộng mạng lưới, phát triển các kênh phân phối sản phẩm trực tiếp hoàn tất thủ tục mở điểm giao dịch, quỹ tiết kiệm, phòng giao dịch, chi nhánh mới. -Quản lý (sắp xếp, lưu trữ, bảo mật) hồ sơ cán bộ. Quản lý thông tin (lưu trữ, bảo mật, cung cấp…) lập báo cáo liên quan đến nhiệm vụ của phòng theo quy định. -Thư ký hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật, hội đồng nâng lương, hội đồng tuyển dụng… • P. Hành chính quản trị. -Thực hiện công tác quản lý văn phòng của sở giao dịch. -Quản lý, sử dụng con dấu văn thư lưu trữ của sở giao dịch. -Thực hiện công tác hậu cần, đảm bảo vật chất an ninh. • P. Điện toán. -Quản lý mạng, quản trị hệ thống phân quyền truy cập, kiểm soát mạng tại sở giao dịch. -Hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ kiểm tra các phòng, đơn vị thuộc sở giao dịch. -Vận hành hệ thống tin học các chương trình ứng dụng phần mềm. -Lưu trữ, bảo quản, phục hồi, phân phối, cung cấp dữ liệu. • P. Kiểm tra nội bộ. -Kiểm ta việc chấp hành quy chế điều hành của lãnh đạo. -Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế, quy trình nghiệp vụ ngân hàng. -Giải quyết các đơn thư kiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. • P. Giao dịch, Điểm giao dịch. -Huy động vốn. 9 -Thực hiện công tác tín dụng. -Thực hiện công tác Marketing nhằm cung cấp các dịch vụ của ngân hàng. 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn vừa qua (2003-2007). 1.5. Huy động vốn. Hoạt động huy động vốn là một nghiệp vụ ngân hàng rất được quan tâm của toàn ban lãnh đạo Sở toàn bộ cán bộ công nhân viên. Huy động vốn của Sở giao dịch - Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam trong giai đoạn vừa qua (2003-2007) được thu thập thể hiện qua biểu bảng sau: Bảng 3.1: Kết quả huy động vốn của Sở giao dịch (2003-2007) Đơn vị: Triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2003 2004 2005 2006 2007 1) Tiền gửi TCKT 2.771.700 3.705.456 4.407.585 7.284.959 11.821.213 TG không kỳ hạn 556.410 1.019.978 844.839 1.465.390 3.427.093 TG có kỳ hạn 2.215.290 2.685.478 3.562.746 5.639.569 8.394.120 2) Tiền gửi dân cư 5.165.807 3.317.088 3.048.831 2.791.400 1.764.826 Tiết kiệm 2.404.572 2.208.801 2.168.426 2.290.055 1.601.104 Kỳ phiếu 1.688.811 461.017 230.378 122.200 27.605 CCTG, Trái phiếu 1.072.424 647.273 649.527 379.145 136.117 3) Huy động khác 470.793 85.906 113.084 34.567 34.567 Tổng 8.408.300 7.108.450 7.569.500 10.110.926 13.620.606 Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Sở giao dịch ( 2003- 2007). Qua bảng số liệu trên ta nhận thấy tổng huy động vốn trong giai đoạn qua có xu hướng tăng lên, đặc biệt là năm 2007 tăng so với năm 2006 là 3509680 triệu đồng (tức tăng 34,71 %). Khả năng huy động vốn của Sở giao dịch thông qua tiền gửi của dân cư giảm dần qua các năm nhưng tiền gửi của các tổ chức kinh tế lại có xu hướng tăng lên tăng nhanh ở năm 2007 ( tăng so với 2006 là 62,27%). Vậy hoạt động huy động vốn của Sở giao dịch rất có hiệu quả hướng vào phục vụ khách hàng là các tổ chức kinh tế. Đây là 10 [...]... nghành ngân hàng là yêu cầu truyền đạt thông tin nhanh chóng chính xác 4 Đặc điểm về lao động của Sở giao dịch - Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam Về lao động của một doanh nghiệp nói chung người ta thường nghiên cứu trên hai phương diện số lượng chất lượng lao động 1.8 Về số lượng lao động Để nghiên cứu đặc điểm về số lượng lao động của Sở giao dịch - Ngân hàng Đầu Phát triển Việt. ..khách hàng có tiềm lực có hướng gắn kết với ngân hàng đầu phát triển việt nam Nhưng hoạt động nhằm phục vụ khách hàng là dân cư giảm qua các năm chứng tỏ mạng lưới điểm giao dịch sự quảng bá sản phẩm ngân hàng có vấn đề đối với đối ng là khách hàng lẻ Vậy trong ng lai ban lãnh đạo Sở cán bộ công nhân viên cần khảo sát khắc phục nhằm thu hút khách hàng là dân cư tiếp... dụng cán bộ, Quy trình Đào tạo, Quy trình đánh giá chất lượng cán bộ 8 Sổ tay quản lý chất lượng 9 Kỷ yếu 15 năm xây dựng phát triển của Sở giao dịch 10 Nửa thế kỷ Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam (1957-2007) 11.Tự hào truyền thống 50 năm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam 21 ... dụng, huy động vốn dịch vụ ngân hàng -Giữ phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ truyền thống, nghiên cứu triển khai đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đẩy mạnh vào khai thác dịch vụ ngân hàng lẻ, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới trên cơ sở áp dụng công nghệ mới -Củng cố hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở giao dịch nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra -Chủ động kết hợp có hiệu... rất bị động trong việc cân đối nguồn vốn để đảm bảo hoạt động của mình 5.1 Định hướng phát triển của Sở giao dịch trong thời gian tới -Hoàn thành kế hoạch kinh doanh chung của toàn hệ thống ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam các chỉ tiêu, kế hoạch của ban lãnh đạo Sở giao dịch -Luôn đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi với tất cả các đối ng khách hàng đặc biệt là các tổng công ty, các khách hàng. .. - Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam như được trình bày ở sơ đồ trên ta nhận thấy nó vừa mang tính trực tuyến vừa mang tính liên hoàn giữa các bộ phận phòng, ban trong ngân hàng Thông tin truyền từ trên xuống phản hồi từ dưới lên được thực hiện nhanh chóng, kịp thời chính xác Sự trao đổi thông tin giữa các phòng ban chức năng cũng thuận tiện kịp thời, đáp ứng các hoạt động của ngân hàng. .. trường làm việc trẻ trung khoa học cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh 16 -Về tỷ lệ lực lượng lao động nữ nhiều hơn nam là phù hợp với tính chất công việc của nghành ngân hàng nói chung, của Sở giao dịch - Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam nói riêng -Theo thâm niên công tác của Sở giao dịch ta nhận thấy số lượng lao động đã công tác từ 5 - 10 năm là lớn nhất có xu hướng ổn định,... giảm dầnh Hiện ng này là do: -Nguồn vốn huy động được vẫn chủ yếu tập trung phụ thuộc vào khách hàng lớn do đó sự biến động của nguồn vốn này dẫn tới sự bất ổn của nguồn vốn huy động -Các ngân hàng thương mại quốc doanh thực hiện cam kết lãi suất trần của Hiệp hội ngân hàng đã làm giảm tính cạnh tranh về lãi xuất trong khi đó các ngân hàng thương mại cổ phần liên tục mở rộng đa dạng hóa sản... Lái xe 4 5 5 5 5 Thủ quỹ, Kiểm ngân 7 7 9 10 12 Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ - Sở giao dịch - NHĐT&PTVN Qua số liệu thu thập được về số lượng lao động của Sở giao dịch - Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam được trình bày ở bảng trên ta rút ra một số nhận xét sau: -Về độ tuổi trung bình của lực lượng lao động là rất trẻ Điều nay rất thuận lợi cho việc khai thác sức trẻ sự năng động của nhân viên... sản lợi nhuận trước thuế có xu hướng tăng Riêng trong 2 năm 2004 2005 lại giảm so với năm 2003 bắt đầu có tốc độ tăng nhanh trong các năm sau Tổng tài sản đã có sự tăng trưởng đột biến ở năm 2007, đạt 17.461.602 triệu đồng tăng so với năm 2006 là 3.320.064 triệu đồng (tức tăng 23,48%) 12 3 Cơ cấu tổ chức Sở giao dịch -Ngân hàng Đầu tư& Phát triển Việt Nam Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch -Ngân . và phát triển của Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam. 1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam. Ngân hàng. Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt nam từ ngày 24/6/1981. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam từ ngày 14/11/1990. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam., Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam., Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam., Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam. Quá trình hình thành và phát triển của Sở giao dịch., Tín dụng. Thẩm định. Quản lý Tín dụng. Dịch vụ Khách hàng. Tiền tệ - Kho quỹ. Thanh tốn quốc tế. Kế hoạch - Nguồn vốn. Tài chính - Kế tốn., Tổ chức cán bộ. Hành chính quản trị. Điện tốn. Kiểm tra nội bộ., Chức năng, nhiệm vụ chung của Sở giao dịch. Kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn vừa qua, Hoạt động tín dụng. Kết quả dịch vụ khác., Về số lượng lao động., Về chất lượng lao động.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn