Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp

25 364 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2013, 13:30

Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lời nói đầu Từ một nền kinh tế kế hoạch hoá chuyển sang nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của Nhà nớc. Nền kinh tế của nớc ta không ngừng phát triển. Trong sự phát triển mạnh mẽ này các doanh nghiệp trong nền kinh tế không chỉ chịu tác động của các quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị trờng mà còn chịu sự tác động, điều tiết quản lý của Nhà nớc. Một công cụ quan trọng giúp Nhà nớc thực hiện vai trò điều tiết, quản lý của mình đó là thuế. Trong bớc chuyển biến của nền kinh tế, các sắc thuế hiện tại tỏ ra không còn phù hợp cùng với xu thế hoà nhập khu vực quốc tế cần có những sắc thuế phù hợp. Do đó trong chơng trình công tác cải cách thuế bớc hai (1998-2000) Bộ Tài chính đã đa ra các loại thuế mới thay thế các sắc thuế không còn phù hợp đa thêm các loại thuế mới phát sinh mà Nhà nớc cần phải thu. Một trong những bớc cải cách này đó là thuế doanh thu đợc thay thế bằng thuế Giá trị gia tăng (GTGT) mà Quốc hội đã thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1- 1999. Đối với các doanh nghiệp, trong công tác hạch toán kế toán nói riêng, việc áp dụng Luật thuế mới đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trong hầu hết các phần hành của công tác kế toán. Sẽ không ít vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện hoàn thiện về cách tính hạch toán thuế GTGT. Chính vì vậy mà em chọn đề tài: Một số vấn đề về phơng pháp tính hạch toán thuế GTGT các doanh nghiệp. Nội dung đề án bao gồm: Phần I : Lý luận chung về thuế thuế giá trị gia tăng. Phần II : Một số ý kiến hoàn thiện về phơng pháp tính hạch toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Đức Vinh các thầy cô giáo trong khoa đã nhiệt tình hớng dẫn giúp em hoàn thành đề án này. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phần I Lý luận chung về thuế thuế giá trị gia tăng I-/ Thực trạng của hệ thống thuế nớc ta: 1-/ Vai trò của thuế thực trạng hệ thống thuế nớc ta: a-/ Thuế vai trò của thuế: Thuế đợc xem nh là một nguyên tố đặc biệt có ý nghĩa xã hội, kinh tế, chính trị, lịch sử là công cụ động viên có tính chất bắt buộc, đợc quy định bằng luật không hoàn trả trực tiếp. Để đảm bảo cho các nhu cầu chi tiêu cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia thì thuế là nguồn thu Ngân sách chủ yếu. nớc ta hiện nay trong những năm sau này, thuế phải tiếp tục trở thành công cụ tài chính quan trọng giúp Nhà nớc điều hành quản lý điều tiết nền kinh tế thị trờng ngày càng phát triển hơn. Ngoài ra chính sách thuế còn là một bộ phận của chính sách tài chính quốc gia, có tầm quan trọng đặc biệt vì nó mang tính chất chính trị, kinh tế - xã hội tổng hợp. Một chính sách thuế đúng đắn thống nhất sẽ từng bớc đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế, góp phần xây dựng một cơ cấu kinh tế giữa các ngành nghề, giữa các địa phơng, giữa thị trờng trong nớc ngoài nớc, tham gia có hiệu quả vào sự phân công hiệp tác lao động quốc tế. Chính sách thuế không chỉ liên quan đến các hoạt động sản xuất, đầu t tiết kiệm của xã hội mà nó còn liên quan chặt chẽ đến việc giải quyết lợi ích giữa ba chủ thể: Nhà nớc, doanh nghiệp từng ngời dân. Mặt khác, chính sách thuế còn làm bật dậy mọi tiềm năng của đất n- ớc, đóng góp tích cực vào việc đảm bảo công bằng xã hội, bảo đảm sự tăng trởng kinh tế cho đất nớc. b-/ Thực trạng của hệ thống thuế nớc ta: Hệ thống thuế nớc ta đã đợc cải cách cơ bản từ cuối năm 1990, các Luật Pháp lệnh thuế mới đã lần lợt đợc ban hành từng bớc đợc thực hiện đã có tác dụng điều tiết mạnh mẽ nền kinh tế thị trờng đang phát triển, nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa tạo ra những tiền đề cho việc tiếp tục cải cách chính sách thuế của Nhà nớc ta. Những loại thuế chính chia làm ba nhóm: Các loại thuế đánh vào thu nhập hay còn gọi là thuế trực tiếp, các loại đánh vào hàng tiêu dùng hay thuế gián tiếp, các loại thuế đánh vào tài sản hay thuế của cải, áp dụng thống nhất cho mọi thành phần kinh tế. Bao gồm các Luật Pháp lệnh thuế nh: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luật thuế doanh thu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật thuế xuất, nhập khẩu; Luật thuế lợi tức; Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp; Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất; Pháp lệnh thuế thu nhập; Pháp lệnh thuế tài nguyên; Pháp lệnh thuế nhà đất. một loạt các loại thuế khác nh thuế môn bài, thuế sát sinh, thuế chuyển lợi nhuận ra nớc ngoài, lệ phí mang sắc thuế nh lệ phí trớc bạ, lệ phí bay qua bầu trời, lệ phí giao thông nh phí cầu, phà, . nớc ta thời kỳ bao cấp, thuế thờng chỉ mới bảo đảm đợc khoảng 50-60% tổng số thu của Ngân sách Nhà nớc, lúc đó còn phải dựa vào viện trợ, vay nợ. Đến nay nguồn thu từ nớc ngoài, nhất là các khoản viện trợ cho không đã giảm nhiều. Quan hệ kinh tế đối ngoại đã chuyển dần sang cơ chế có vay có trả, cả hai bên cùng có lợi. Thuế đã chiếm khoảng 80-90% tổng số thu Ngân sách Nhà nớc, đáp ứng đợc nhu cầu chi tiêu thờng xuyên của Nhà nớc, giảm tỉ lệ bội chi, góp phần hạn chế đẩy lùi lạm phát, bớc đầu đã ổn định đợc giá cả tiền tệ đã có phần tích luỹ cho nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng trả nợ, . Các kết quả đạt đợc của hệ thống thuế không chỉ thể hiện trong tổng thu ngân sách mà nó còn đợc thể hiện qua các mặt kinh tế, xã hội khác. Tuy nhiên bên cạnh đó, hệ thống thuế mới trong quá trình kiểm nghiệm trong thực tế những năm qua cũng đã bộc lộ một số mặt tồn tại đó là: các sắc thuế trong hệ thống đợc thiết kế tách rời, cha gắn bó hỗ trợ lẫn nhau nên không phát huy đợc tác dụng đồng bộ của hệ thống thuế. Mặt khác cơ cấu thuế suất thờng phức tạp, có nhiều thuế suất khác nhau, trong khi đó nội dung của luật thuế các văn bản hớng dẫn lại không quy định rõ ràng, cụ thể. Đặc biệt với thuế xuất khẩu, nhập khẩu thì biểu thuế còn quá nhiều mặt hàng thuế suất khác nhau. Do đó có thể thấy hệ thống thuế của ta vẫn còn phức tạp, cha phù hợp với điều kiện trình độ của cán bộ quản lý thuế, cha tạo điều kiện cho các doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, chính sách thuế hiện hành còn cha bao quát đợc hết các đối tợng thu nguồn thu, về cơ bản vẫn cha khắc phục đợc tình trạng thu chồng chéo, trùng lắp các khâu (thể hiện rõ thuế doanh thu), còn cha công bằng; phân biệt giữa kinh tế quốc doanh ngoài quốc doanh, giữa đầu t trong nớc đầu t nớc ngoài còn cha phù hợp với tình hình kinh tế xã hội đã đang biến đổi hiện nay. Do đó, việc tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế của Nhà nớc ta là cần thiết, việc thay đổi thuế Giá trị gia tăng cho thuế doanh thu điểm mốc đánh dấu (đợc thực hiện từ ngày 1-1-1999) là một bớc ngoặt lớn cho quá trình đổi mới hoàn thiện này. 2-/ Sự cần thiết phải áp dụng thuế GTGT Việt Nam: Trong hệ thống thuế nớc ta, loại thuế gián tiếp quan trọng nhất là thuế doanh thu với tổng thu tơng ứng khoảng 3-4% GDP mỗi năm. Nhng thuế doanh thu là một loại thuế phức tạp, có nhiều mức thuế suất khác nhau biểu hiện trong khoảng rộng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trên cơ sở giá bao gồm cả thuể (trong đó có cả thuế nhập khẩu). Do đó nó có một số tồn tại sau: Thứ nhất, diện thu thuế bị thu hẹp đánh thuế doanh thu với nhiều mức thuế suất tuỳ theo nguồn doanh thu là một việc không thể thực hiện đợc, vì thế cán bộ thu thuế phải dựa vào kinh nghiệm để xác định mức thuế dẫn tới hiện tợng thơng lợng thuế giữa cán bộ thuế đối tợng nộp thuế, khó tránh khỏi tiêu cực. Thứ hai, cơ chế thuế này đòi hỏi lu trữ hồ đầy đủ, đây là một vấn đề khó khăn với các nớc đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Thứ ba, vì thuế chồng chéo nhiều khi tạo khả năng cho ngời sản xuất tiến hành liên kết ngang dọc để tránh một số khâu chịu thuế, gây ra hiện tợng trốn thuế. Thứ t , thuế doanh thu trên thực tế hầu nh không thể loại bỏ hoàn toàn yếu tố cấu thành trong giá hàng xuất khẩu nền trong khuyến khích xuất khẩu. Mặt khác, về nhập khẩu, thuế doanh thu không đợc thu ngay khi hàng nhập vào cửa khẩu có thể dẫn tới tình trạng thất thu thuế, nhất là đối với công ty t nhân. Những tồn tại của thuế doanh thu có thể đợc giải quyết căn bản bằng thuế GTGT. Thuế GTGTthuế đánh trên giá tự tăng thêm, tức là đánh trên giá trị chênh lệch giữa các khoản bán ra của một doanh nghiệp với khoản mua vào về chi phí vật chất dịch vụ từ các doanh nghiệp khác. Thuế GTGT đã khắc phục đợc các nhợc điểm của thuế doanh thu, cụ thể là: Thứ nhất, thuế GTGT đánh vào tiêu thụ nên nó đợc thu mọi khâu của quá trình sản xuất cho nên việc thu thuế khâu sau còn kiểm tra đợc việc nộp thuế khâu trớc nên hạn chế thất thu, lợng thuế thực thu sẽ tăng lên rất mạnh. Thứ hai, về kỹ thuật tính toán, có thể tách thuế này ra khỏi giá thành hàng xuất khẩu một cách dễ dàng không những không phải hợp thuế GTGT khâu xuất khẩu mà còn đợc thoái trả toàn bộ số thuế GTGT đã nộp các khâu trớc cho nên nó khuyến khích mạnh mẽ việc đẩy mạnh xuất khẩu. Thứ ba, bản chất thuế GTGT là mang tính trung lập về mặt kinh tế. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chỉ là khâu trung gian, thu thuế hộ Nhà nớc rồi nộp vào kho bạc Nhà nớc. Chính vì thế mà thuế GTGT khắc phục đợc nhợc điểm là thuế đánh chồng lên thuế của thuế doanh thu, tạo nên mặt bằng cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp với nhau, từ đó thúc đẩy các doanh nghiệp tích cực tổ chức cơ cấu lại bộ máy quản lý dây chuyền công nghệ. Thứ t , thuế GTGT có diện bao quát rộng, bao gồm hầu nh toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế. Vì vậy về lâu dài thuế GTGT sẽ làm tăng thu ngân sách là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nớc. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoài ra, việc áp dụng thuế GTGT sẽ giảm bớt mức thuế suất (bốn mức thuế suất). Khuyến khích các doanh nghiệp giữ sổ sách kế toán tốt hơn, kích thích mạnh mẽ việc sử dụng hoá đơn, tạo điều kiện cho việc kiểm tra thanh tra tài chính. Mặt khác khi triển khai áp dụng thuế GTGT sẽ góp phần đổi mới t duy về cơ chế thu nộp thuế (tự động kê khai, tự động nộp thuế, thực hiện kiểm tra sau) cho phép nền kinh tế nớc ta nói chung tiếng nói với các nớc trong khu vực thế giới trong lĩnh vực thuế. II-/ Một số nội dung cơ bản của thuế GTGT: 1-/ Quá trình ra đời phát triển của thuế GTGT trên thế giới: Thuế GTGT có nguồn gốc từ thuế doanh thu đợc nghiên cứu, áp dụng từ sau Đại chiến thế giới lần thứ nhất (1914-1918) nhằm động viên sự đóng góp rộng rãi của quảng đại quần chúng nhân dân cho nhu cầu chi tiêu của Nhà nớc, để nhanh chóng hàn gắn vến thơng chiến tranh. Thuế doanh thu đợc áp dụng Pháp từ năm 1917. Thời kỳ đầu, thuế doanh thu chỉ đánh giai đoạn cuối cùng của quá trình lu thông hàng hoá (khâu bán lẻ), với thuế suất rất thấp. Đầu năm 1920, thuế doanh thu đợc điều chỉnh, đánh vào từng khâu của quá trình sản xuất. Trong thực tế, cánh đánh thuế này đã phát sinh nhợc điểm về tính chất trùng lắp. Nói cách khác, quá trình sản xuất ra sản phẩm càng qua nhiều khâu thì thuế càng cao thuế chồng lên thuế. Để khắc phục nhợc điểm này, năm 1936, Pháp đã cải tiến thuế doanh thu qua hình thức đánh thuế một lần vào công đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất (từ là khi sản phẩm đợc đa vào lu thông lần đầu). Nh vậy, việc đánh thuế độc lập, một lần với độ dài của quá trình sản xuất, khắc phục đợc hiện tặng đánh thuế trùng lắp trớc đó. Tuy nhiên, chính sách thuế này lại phát sinh nhợc điểm là việc thu thuế bị chậm trễ so với trớc, vì chỉ khi sản phẩm đợc đa vào khâu lu thông lần đầu, Nhà nớc mới thu đợc thuế, . Qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, thuế doanh thu vẫn còn nhợc điểm nổi bật là thuế thu chồng chéo, trùng lắp, . Đến năm 1954, Chính phủ Pháp đã ban hành loại thuế mới với tên gọi là thuế giá trị gia tăng theo tiếng Pháp là TAXE SUR LA VALEUR AJOUTéE (đợc viết tắt là T.V.A). Lúc đầu TVA đợc ban hành để áp dụng trớc đối với ngành sản xuất, chủ yếu nhằm hạn chế việc thu thuế chồng chéo qua nhiều khâu trong lĩnh vực công nghiệp, với thuế suất đồng loạt là 20% chỉ khấu trừ thuế khâu trớc đối với nguyên liệu, vật liệu. Quá trình thống nhất hoá Châu Âu đợc thúc đẩy vào những năm 50 đã có tác dụng thuận lợi để TVA đợc triển khai nhanh chóng các nớc khác. Đến năm 1966, trong xu hớng cải tiến hệ thống thuế đơn giản hiện đại chung Châu Âu, TVA đợc ban hành chính thức để thay thế một số sắc thuế gián thu. Từ năm 1978, theo yêu cầu điều hoà luật pháp của các nớc thành viên Cộng đồng kinh tế Châu Âu (EEC), nớc Pháp điều chỉnh lại luật tài chính, trong đó có phần quan trọng liên quan đến TVA. Năm 1986, TVA Pháp đợc áp dụng rộng rãi 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đối với tất cả các ngành, nghề sản xuất, lu thông hàng hoá, dịch vụ, nhằm đáp ứng hai mục tiêu quan trọng: Bảo đảm số thu kịp thời, thờng xuyên cho ngân sách Nhà n- ớc khắc phục tình trạng thu thuế trùng lắp của thuế doanh thu. Khai sinh từ nớc Pháp, thuế TGGT đã nhanh chóng đợc áp dụng rộng rãi trên thế giới, trở thành nguồn thu quan trọng của nhiều nớc. Đến nay đã có trên 100 nớc áp dụng thuế TGGT, chủ yếu là các nớc Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh, các nớc trong khối Cộng đồng Châu Âu (EC) một số nớc Châu á. Về tên gọi, có nhiều nơi gọi là thuế trị giá gia tăng nh Pháp, Anh, Thuỵ Điển, . Một số nớc gọi là thuế hàng hoá dịch vụ nh Canada, Niu-Di-Lân, . một số nớc Phần Lan, áo, Đức là thuế doanh thu họ cho rằng đây không phải là sắc thuế mới mà vẫnthuế doanh thu, chỉ đợc thay đổi nội dung biện pháp thu. 2-/ Đối tợng chịu thuế, đối tợng nộp thuế: Theo Điều 2 của Luật thuế GTGT: hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam là đối tợng chịu thuế GTGT. Theo Điều 3 của Luật thuế: tổ chức, cá nhân sản suất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế (gọi chung là cơ sở kinh doanh) tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hoá chịu thuế (gọi chung là ngời nhập khẩu) là đối tợng nộp thuế GTGT. Đối tợng không chịu thuế GTGT gồm 26 loại hàng hoá, dịch vụ đợc quy định rõ. 3-/ Căn cứ tính thuế GTGT: Căn cứ tính thuế GTGT là: số lợng hàng hoá, dịch vụ, giá tính thuế đơn vị thuế suất. a-/ Giá tính thuế: Đối với hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nớc, giá tính thuế GTGT là giá bán ch- a có thuế GTGT. Đối với hàng hoá nhập khẩu, giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu (giá CIF) cộng với thuế nhập khẩu. Một số quy định cụ thể: - Đối với hàng hoá bán theo phơng thức trả góp, giá tính thuế GTGT là giá bán của hàng hoá tính theo giá bán trả một lần, không tính theo số tiền trả từng kỳ. - Đối với hoạt động gia tăng hàng hoá, giá tính thuế GTGT là giá gia công. - Các trờng hợp khác nh: hàng hoá mang trao đổi, biếu tặng, sử dụng tiêu dùng nội bộ, giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của hàng hoá cùng loại tơng đơng, với hoạt động cho thuê tài sản giá tính thuếsố tiền thu từng kỳ. - Giá tính thuế GTGT bao gồm cả khoản phụ thu, phối thu thêm mà cơ sở kinh doanh không đợc hởng. b-/ Thuế suất: Thuế GTGT có 4 mức thuế suất là 0%, 5%, 10% 20%. Trong đó: - Mức thuế 0% đối với hàng xuẩt khẩu. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Mức thuế suất 5% đối với các mặt hàng thiết yếu, hiện đang chịu thuế doanh thu với thuế suất thấp nh: nớc, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc chữa bệnh, thiết bị dụng cụ y tế, giáo cụ để giảng dạy học tập, đồ chơi trẻ em, sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, . - Mức thuế suất 20% đối với hàng hoá, dịch vụ cha khuyến khích tiêu dùng hiện đang chịu thuế doanh thu với mức thuế suất cao nh: vàng bạc, đá quý, khách sạn, du lịch, ăn uống, đại lý tàu biển, môi giới, . - Mức thuế suất 10% đối với hàng hoá, dịch vụ khác. 4-/ Hoàn thuế GTGT: Các tr ờng hợp đ ợc hoàn thuế GTGT: Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tợng nộp thuế theo phơng pháp khấu trừ thuế, đợc xét hoàn thuế trong các trờng hợp: Có số thuế đầu vào của các tháng trong quý thờng xuyên lớn hơn số thuế đầu ra phát sinh các tháng trong quý hoặc nếu có số kinh doanh. Xuất khẩu mặt hàng theo thời vụ hoặc theo từng lần xuất khẩu với số lợng lớn, nếu phát sinh số thuế đầu vào đợc khấu trừ lớn thì đợc xét hoàn thuế GTGT theo từng kỳ hoặc tháng. Cơ sở kinh doanh thuộc đối tợng nộp thuế theo phơng pháp khấu trừ thuế nếu có đầu t, mua sắm tài sản cố định, có số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ lớn đợc hoàn thuế nh sau: Đối với cơ sở đầu t mới đã đăng ký nộp thuế nhng cha có phát sinh doanh thu bán hàng để tính thuế GTGT đầu ra, nếu thời gian đầu t một năm trở lên đợc xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm. Trờng hợp số thuế GTGT đầu vào lớn thì đợc xét hoàn thuế từng quý. Đối với cơ sở kinh doanh đầu t mở rộng, đầu t chiều sâu, nếu số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu t đã khấu trừ trong 3 tháng (kể từ tháng phát sinh thuế) mà cha đợc khấu trừ hết thì đợc hoàn lại số thuế cha đợc khấu trừ này. Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sát nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản có thuế GTGT nộp thừa có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn thuế. Ngoài ra cơ sở kinh doanh còn đợc hoàn thuế trong trờng hợp có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật: Quyết định của Bộ trởng Bộ Tài chính yêu cầu phải hoàn trả lại thuế cho cơ sở kinh doanh. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần II Một số ý kiến hoàn thiện về phơng pháp tính hạch toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp I-/ Phơng pháp tính thuế GTGT: 1-/ Phơng pháp tính thuế GTGT: Từ khái niệm về giá trị gia tăng TGTGT, các nhà kinh tế đã đa ra 4 phơng pháp cơ bản của việc tính thuế GTGT: - Phơng pháp cộng trực tiếp: theo phơng pháp này thì thuế GTGT phải nộp đợc tính bằng cách lấy thuế suất (t) nhân với giá trị tăng thêm đợc hiểu là tiền công lợi nhuận. Cụ thể: Thuế GTGT phải nộp = t x (tiền công + lợi nhuận) - Phơng pháp cộng gián tiếp: theo phơng pháp này thuế GTGT phải nộp đợc tính căn cứ vào từng thành phần riêng biệt của giá trị tăng thêm. Thuế GTGT phải nộp t x tiền công + t x lợi nhuận - Phơng pháp trừ trực tiếp: theo phơng pháp này thuế GTGT phải nộp đợc tính dựa trên cơ sở tính trị giá tăng thêm là chênh lệch giữa giá đầu ra giá đầu vào, cụ thể là: Thuế GTGT phải nộp = t x (giá đầu ra - giá đầu vào) - Phơng pháp trừ gián tiếp: còn gọi là phơng pháp hoá đơn hoặc phơng pháp khấu trừ. Theo phơng pháp này, thuế GTGT phải nộp đợc xác định trên cơ sở lấy thuế tính trên giá đầu ra trừ đi thuế tính trên giá đầu vào, cụ thể: Thuế GTGT phải nộp = (t x giá đầu ra) - (t x giá đầu vào) Trong 4 phơng pháp tính thuế GTGT nói trên thì 3 phơng pháp đầu hầu nh chỉ tồn tại trên lý thuyết, ít đợc áp dụng trong thực tế. Riêng phơng pháp trừ gián tiếp (hay phơng pháp khấu trừ) đợc áp dụng phổ biến vì việc tính thuế phải nộp dựa vào hoá đơn - bằng chứng của nghiệp vụ kinh doanh - gắn nghĩa vụ nộp thuế với nghiệp vụ kinh doanh của cơ sở cho nên có u điểm nổi trội hơn hẳn những phơng pháp khác về mặt kỹ thuật luật pháp. Mặt khác phơng pháp tính thuế dựa vào hoá đơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự theo dõi, kiểm tra của cơ quan quản lý, thu thuế ngời ta có thể tính đợc nghĩa vụ nộp thuế một cách kịp thời tơng đối chính xác cho một năm tài chính. nớc ta, theo thông t số 89/1998/TT-BTC hớng dẫn thi hành chi tiết luật thuế giá trị giá tăng thì việc tính thuế giá trị gia tăng phải nộp đợc áp dụng theo 2 phơng pháp: phơng pháp trừ gián tiếp (hay phơng pháp khấu trừ) phơng pháp trừ trực tiếp. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo phơng pháp trừ: Số thu GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào Trong đó: = x Theo phơng pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT: = - Trong đó: = - Việc tính thuế GTGT theo từng phơng pháp đợc áp dụng đối với từng đối tợng cụ thể: phơng pháp khấu trừ thuế đợc áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện tốt chế độ sổ sách kế toán, mua bán hàng có hoá đơn, còn phơng pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng đợc áp dụng với cơ sở kinh doanh cha thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hoá đơn cácsở kinh doanh mua bán vàng bạc, đá quý. 2-/ Chứng từ kế toán: Để thực hiện kế toán thuế GTGT cácsở kinh doanh phải thực hiện chế độ hoá đơn chứng từ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Dới đây là một số hoá đơn, chứng từ có liên quan: Hoá đơn giá trị gia tăng: Cácsở kinh doanh thuộc đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ phải sử dụng Hoá đơn giá trị gia tăng do Bộ Tài chính phát hành (trừ trờng hợp đợc dùng chứng từ ghi giá thanh toán là giá có thuế GTGT). Khi lập hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ các yếu tố quy định ghi rõ: giá bán (cha thuế), các phụ thu tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT tổng giá thanh toán. Hoá đơn bán hàng: Do Bộ Tài chính phát hành, đợc sử dụng cácsở kinh doanh thuộc đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp khi lập hoá đơn cơ sở kinh doanh cũng phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định ghi rõ giá bán, các phụ thu (nếu có) tổng giá thanh toán. Hoá đơn tự in, chứng từ đặc thù: Các hoá đơn này muốn đợc sử dụng phải đăng ký với Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) chỉ đợc sử dụng sau khi đợc chấp thuận bằng văn bản. Loại hoá đơn này cũng phải đảm bảo phản ánh đầy đủ các thông tin quy định của hoá đơn, chứng từ. Với các chứng từ đặc thù nh tem bu điện, máy bay, sổ xố, . giá trên là giá đã có thuế GTGT. Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ: Trờng hợp này đợc áp dụng đối với cơ sở kinh doanh trực tiếp cung ứng, dịch vụ, hàng hoá cho ngời tiêu dùng không thuộc 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 diện phải lập hoá đơn bán hàng thì phải lập bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ theo mẫu quy định. Bảng kê thu mua nông sản, lâm sản, thuỷ sản của ng ời trực tiếp sản xuất: Tr- ờng hợp này đợc áp dụng đối với cơ sở sản xuất, chế biến mua hàng hoá là các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản của sản xuất trực tiếp bán ra thì phải lập Bảng kê thu mua hàng nông sản, lâm sản, thuỷ sản của ngời sản xuất trực tiếp theo mẫu quy định. II-/ Hạch toán thuế giá trị gia tăng các doanh nghiệp: Phần 1: Phơng pháp hạch toán thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế. A-/ Hạch toán thuế GTGT đầu vào: 1-/ Tài khoản sử dụng: Tài khoản 133 : Thuế GTGT đợc khấu trừ. Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ, đã khấu trừ còn đợc khấu trừ. Bên Nợ: Số thuế GTGT đầu vào đã đợc khấu trừ. Bên Có: Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ. Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không đợc khấu trừ. Số thuế GTGT đầu vào đã hoàn lại. Số d Nợ: VAT còn đợc khấu trừ đợc hoàn trả nhng ngân sách cha hoàn trả. Tài khoản 133 có 2 tài khoản cấp 2: TK 1331 - Thuế GTGT đợc khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ. TK 1332 - Thuế GTGT đợc khấu trừ của tài sản cố định. 2-/ Nguyên tắc hạch toán TK 133: - TK 133 chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế, không áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối t- ợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp sở kinh doanh không thuộc diện chịu thuế GTGT. - Đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT không chịu thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ thuế GTGT đầu vào không đợc khấu trừ. - Trờng hợp không thể hạch toán riêng đợc thì số thuế GTGT đầu vào đợc hạch toán vào TK 133. Cuối kỳ kế toán phải xác định số thuế GTGT đợc khấu trừ theo tỷ 10 [...]... cố định, dịch vụ mua vào: 4-/ Phơng pháp hạch toán: 1-/ Tài khoản sử dụng: 2-/ Phơng pháp xác định thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT phải nộp: 3-/ Phơng pháp hạch toán: III-/ Một số ý kiến hoàn thiện về phơng pháp tính hạch toán thuế GTGT: 1-/ Về đối tợng chịu thuế GTGT: 2-/ Về thuế suất thuế GTGT: 3-/ Về phơng pháp tính thuế GTGT: 3-/ Về phơng pháp hạch toán thuế GTGT: 4-/ Hoàn thuế GTGT: 10 10 10 11 11... 3 5 5 6 6 6 6 4-/ Hoàn thuế GTGT: 7 Phần II 8 Một số ý kiến hoàn thiện về phơng pháp tính hạch toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp 8 I-/ Phơng pháp tính thuế GTGT: 8 1-/ Phơng pháp tính thuế GTGT: 2-/ Chứng từ kế toán: 8 9 II-/ Hạch toán thuế giá trị gia tăng các doanh nghiệp: 1-/ Tài khoản sử dụng: 2-/ Nguyên tắc hạch toán TK 133: 3-/ Nguyên tắc hạch toán giá trị vật t, hàng... quản lý doanh nghiệp Nợ TK 133 - Thuế GTGT đợc khấu trừ (nếu có) Có TK 111,112,331, b-/ Hạch toán thuế GTGT đầu ra: 1-/ Tài khoản sử dụng: TK 3331: Thuế GTGT phải nộp: TK này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT phải nộp, số thuế giá trị gia tăng đã nộp còn phải nộp vào ngân sách Nhà nớc - Bên Nợ phản ánh: Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ Số thuế GTGT đợc giảm trừ vào số thuế GTGT phải... cácsở kinh doanh thuộc đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế sở kinh doanh thuộc đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp trên GTGT 2-/ Phơng pháp xác định thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT phải nộp: * Tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ: = - = x 3-/ Phơng pháp hạch toán: - Khi bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tợng chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế, căn cứ vào... thể hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào thì toàn bộ số thuế GTGT đầu vào sẽ đợc hạch toán vào TK 133 Chu kì kế toán xác định số thuế GTGT đợc khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu bán ra, số thuế GTGT đầu vào không đợc khấu trừ tính vào giá vốn của hàng hoá bán ra trong kỳ Trờng hợp thuế GTGT không đợc khấu trừ có giá trị lớn thì đợc tính vào giá vốn của hàng... cứ vào bảng kê thu mua hàng hoá nông sản, lâm sản, thuỷ sản tính ra số thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ % tính trên giá trị hàng hoá mua vào theo quy định trong chế độ thuế GTGT - Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào thì đợc kê khai khấu trừ khi xác định thuế GTGT phải nộp của tháng đó Nếu số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ lớn số thuế GTGT đầu ra thì chỉ khấu trừ thuế GTGT đầu vào bằng số thuế GTGT. .. khiếm khuyết của thuế GTGT nói chung về hạch toán kế toán nói riêng sẽ đợc bổ sung hoàn thiện dần trong quá trình thực hiện Một số vấn đề về phơng pháp tính hạch toán thuế Giá trị gia tăng các doanh nghiệp một đề tài rộng xung quanh nó sẽ không ít vấn đề nảy sinh, đợc bàn cãi Do trình độ bản thân cũng nh thời gian nghiên cứu có hạn nên không thể tránh khỏi những sai xót trong đề án này Em... 133 - Thuế GTGT đợc khấu trừ Có TK 152,153,156,211 : Giá mua cha có thuế GTGT - Khi mua TSCĐ có hoá đơn GTGT dung chung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh chụi thuế GTGT không chịu thuế GTGT, kế toán phản ánh giá trị TSCĐ theo giá mua cha có thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào đợc phản ánh vào TK 133 Cuối kỳ kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ không đợc khấu trừ trên cơ sở tỷ lệ doanh. .. phơng pháp tính thuế GTGT là phơng pháp khấu trừ thuế phơng pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng Với hai phơng pháp này đã tạo ra sự khác biệt giữa các doanh nghiệp áp dụng phơng pháp tính thuế khác nhau Theo phơng pháp khấu trừ thuế: = - Theo phơng pháp này, mỗi một ngờng trung gian trong các khâu luân chuyển thu từng phần thuế thanh toán lại cho ngân sách Luật thuế GTGT khuyến khích các. .. bán ra Cách tính trên cho thấy vẫn còn có hiện tợng thuế chồng thuế Để khắc phục nhợc điểm này, theo kinh nghiệm của một số nớc bằng cách áp dụng phơng pháp quy đổi thuế suất GTGT (theo luật thuế) thành thuế suất tính theo giá thanh toán nh sau: Y= Trong đó: X là thuế suất thuế GTGT theo Luật thuế Y là thuế suất GTGT quy đổi căn cứ vào thuế suất quy đổi (Y) giá thanh toán trên hoá đơn GTGT ta . II Một số ý kiến hoàn thiện về phơng pháp tính và hạch toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp I-/ Phơng pháp tính thuế GTGT: 1-/ Phơng pháp tính thuế GTGT: . vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện và hoàn thiện về cách tính và hạch toán thuế GTGT. Chính vì vậy mà em chọn đề tài: Một số vấn đề về phơng pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp, Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp, Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay