Phuơng pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp

292 279 1
  • Loading ...
1/292 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2014, 18:39

Phuơng pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Phuơng pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Phuơng pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Phuơng pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Phuơng pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Phuơng pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Phuơng pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Phuơng pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Phuơng pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Phuơng pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Phuơng pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Phuơng pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp DƯƠNG PHÚC TÝ PHUƠNG PHÁP DẠY HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Dùng cho giảng viên và sinh viên ngành sư phạm kỹ thuật nghề nghiệp NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT Hà Nội - 2007 Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co LỜI GIỚI THIỆU Các trường/khoa Sư phạm kỹ thuật (SPKT). bao gồm cả các trường giáo viên dạy nghề trước đây đã có lịch sử hình thành và phát triển vài ba thập kỷ nay. đã dào tạo hàng ngàn giáo viên kỹ thuật và giáo viên dạy nghề cho các cơ sở giáo dục kỹ thuật và dạy nghề. các trường phố thông trong cả nước. Tuy nhiên. chất lượng và hiệu quả đào tạo của hệ thống SPKT còn rất hạn chế mà một trong những nguyên nhân quan trọng là thiếu giáo trình, tài liệu, nhất là về khoa học SPKT. Cho đến nay mới chỉ có một số ít sách dịch từ tiếng Nga tiếng Đức tiếng Anh và vài cuốn giáo trình biên soạn được xuất bản như phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp (Tập 1 Nguyễn Văn Bính chủ biên. tập 2 Trân Sinh Thành chủ biên) dùng cho đào tạo giáo viên kỹ thuật phổ thông, Tâm lý học nghề nghiệp (Mạc Văn Trang chủ biên). Giáo dục học nghề nghiệp (Nguyễn Đức Trí chủ biên) , một số ít tài liệu dịch đã được các giảng viên tham khảo. Vì vậy. cuốn Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp này do TS.Dương Phúc Tý biên soạn dùng cho giảng viên và sinh viên ngành SPKT nghề nghiệp là một giáo trình rất được hoan nghênh và chờ đón. Nội dung giáo trình phàn ánh một cách tương đối có hệ thống các phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp. Tác giả đã có sự chú trọng thỏa đáng tới việc chỉ dẫn các bước tiến hành đối với mỗi phương pháp dạy học cụ thể. Giáo trình này cũng phản ánh được những thành tựu của lý luận dạy học hiện đại vê mặt lý thuyết cũng như ứng dụng các phương tiện kỹ thuật. đặc biệt là công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả của các phương pháp dạy học truyền thống và không truyền thống Chúng tôi trân trọng giới thiệu cuốn giáo trình này với bạn đọc, đặc biệt là giảng viên, sinh viên các trường/ khoa SPKT và giáo viên các cơ sở giáo dục kỹ thuật và dạy nghề. G S. TS KH Nguyễn Văn Hộ PGS. TS Nguyễn Đức Trí Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font: N color: Auto Formatted: Font co Formatted: Font: I t Auto Formatted: Font: N color: Auto Formatted: Font co Lời tác giả Ở nước ta, ngành Sư phạm kỹ thuật là một ngành còn non trẻ. Tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên còn rất thiếu thốn. Vì vậy, việc biên soạn sách giáo khoa và sách tham khảo dang là một đòi hỏi bức thiết. Cuốn sách này được viết nhằm phục vụ cho đào tạo giáo viên kỹ thuật công nghiệp của các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Nội dung của nó được xây dựng dựa trên mục tiêu giáo dục - đào tạo của ngành SPKT nghề nghiệp hay nói cách khác là dựa vào mô hình nhân cách của người giáo viên kỹ thuật trong thời đại công nghiệp hoá, thời đại mà công nghệ thông tin đã thâm nhập rất sâu sắc vào ngành Giáo dục - Đào tạo của nước nhà. Nội dung của cuốn sách không thiên về lý luận mà thiên về ứng dụng thực tiễn, chú trọng đến việc thực hành phương pháp mà đặc biệt là phương pháp dạy kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Vì vậy nó không chỉ phục vụ cho sinh viên trong quá trình học tập trong trường đại học mà còn phục vu cho hoạt động giảng dạy chuyên môn của họ sau khi ra trường. Mặc dù tác giả rất cố gắng nhưng có thể chất lượng chuyên môn của cuốn sách này vẫn chưa đáp ứng đầy đủ với đòi hỏi thực tế của việc dạy và học của ngành sư phạm kỹ thuật. Tác giả mong được sự đóng góp, chỉ giáo của độc giả nói chung và các nhà chuyên môn nói riêng để cho chất lượng cuốn sách trong lần xuất bản sau được tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn Nhà giáo nhân dân GS.TSKH Nguyễn Văn Hộ, PGS.TS Nguyễn Đức Trí đã giúp đỡ tác giả trong việc tu chỉnh bản thảo và đã viết lời giới thiệu cuốn sách với độc giả. Xin chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp Hà Thị Ma;, Võ Xuân Hoài, Dỗ Thị Tám, Lê Quỳnh Trang, Trương Thu Hương đã có những đóng góp nhiệt thành cho sự ra đời của cuốn sách này. Tác giả Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co MỤC LỤC Trang Mục lục 4 Chương I. Một số điểm cơ bản về chương trình và nội dung dạy học trong trường THCN và dạy nghề 8 I. Mục đích và nhiệm vụ của các môn kỹ thuật trong chương trình đào tạo của các trưởng THCN và dạy nghề 8 1. Mục đích 8 2. Nhiệm vụ 8 2.1. Nhiệm vụ trí dục (Nhiệm vụ giáo dưỡng) 8 2.2. Nhiệm vụ giáo dục thông qua dạy họ c môn học 9 2.3. Nhiệm vụ phát triển 10 II. tư duy kỹ thuật và năng lực kỹ thuật- [1] 10 1. Tư duy kỹ thuật 10 1.1. Khái niệm 10 1.2. Cấu trúc của tư duy kỹ thuật 11 1.3. Đặc điểm của tư duy kỹ thuật 11 2. Năng lực kỹ thuật 12 2.1. Khái niệm 12 2.2. Cấu trúc của năng lực kỹ thuật 12 3. Các biện pháp để phát triển tư duy kỹ thu ật và bồi dưỡng năng lực kỹ thuật cho học sinh thông qua hoạt động dạy học 13 III. Nội dung dạy học trong trường THCN và dậy nghề 14 1. Khái quát về khung chương trình đào tạo chuyên nghiệp 14 2. Hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo trong nội dung dạy học của các trường THCN và dạy nghề 17 2.1. Hệ thống tri thức khoa học và công nghệ trong nội dung đào tạo nghề nghiệp 17 2.2. Hệ thống kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp 18 IV. Các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo, nội dung dạy học và phương hướng hoàn thiện nội dung dạy học 20 1. Nguyên tắc chỉ đạo việc thiết kế chương trình đào tạo 20 2. Nguyên tắc xây dựng nội dung dạy học 21 3. Các phương hướng hoàn thiện nội dung dạy học 21 V. một s ố trường hợp đặc thù khi vận dụng các nguyên tắc dạy học vào dạy kỹ thuật công nghiệp 21 Chương II. Phương pháp dạy học 27 I. Khái niệm về phương pháp và phương pháp dạy học 27 1. Khái niệm về phương pháp nói chung 27 2. Khái niệm về phương pháp dạy học (PPDH) 28 3. Quan hệ giữa PPDH với trình độ lĩnh hội tri thức của học sinh 30 II. Phân loại các phương pháp dạy học 30 III. Các phương pháp dạ y học truyền thống 31 1. Nhóm các PPDH dùng ngôn ngữ 31 1.1. Phương pháp thuyết trình 31 1.2. Phương pháp đàm thoại 34 1.3. Phương pháp thảo luận trên lớp 39 1.4. Phương pháp thảo luận theo nhóm nhỏ 46 2. Nhóm các phương pháp dạy học trực quan 54 2.1. Phương pháp minh hoạ 54 2.2. Phương pháp biểu diễn thí nghiệm 59 IV. Lý thuyết dạy học lấy học sinh làm trung tâm và một số phương pháp dạy học tích cực hiện đại 60 1. Lý thuyết dạy học lấy học sinh làm trung tâm 60 1.1. Hai quan điểm về vai trò củ a hoạt động dạy và hoạt động học 60 1.2. Tư tưởng chủ đạo và bản chất của dạy học lấy học sinh làm trung tâm.60 1.3. So sánh quan điểm dạy học lấy giáo viên làm trung tâm và quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm 61 1.4. Quan điểm của UNESCO về sự thay đổi vai trò của người giáo viên trong nền giáo dục hiện đại với quan điểm dạy học lấy họ c sinh làm trung tâm [3] 64 2. Các phương pháp dạy học tích cực hiện đại 66 2.1. Dạy học nêu vấn đề 67 2.2. Dạy học algorit hoá 76 2.3. Dạy học chương trình hoá 85 V. Và lựa chọn phương pháp dạy học 100 Chương III. Phương pháp dạy thực hành kỹ thuật 101 1. Cơ sở khoa học của dạy học thực hành kỹ thuật 101 2. Thiết kế và triển khai thực hiện bài dạy thực hành 104 2.1. Quy trình thiết kế bài dạy th ực hành 105 2.2. Hoạt động triển khai bài dạy thực hành 119 3. Một số hiện tượng tâm lý ảnh hưởng đến kết quả luyện tập kỹ năng của học sinh 125 3.1. Quá trình ý vận 125 3.2. Hiện tượng tác động qua lại giữa các kỹ năng - kỹ xảo Hiện tượng này biểu hiện ở hai khía cạnh: 125 3.3. Đường cong luyện tập 126 4. Cấu trúc của một bài dạy thực hành kỹ thuậ t 127 Chương IV. Tổ chức quá trình dạy học 129 II. Các hình thức tổ chức dạy học truyền thống 130 1. Bài lên lớp 130 1.1 Khái niệm về bài lên lớp 130 1.2. Các kiểu bài lên lớp 131 1.3. Cấu trúc bài lên lớp 131 1. 4. Kế hoạch dạy học 133 I. Mục đích 138 II. Yêu cầu 138 III. Tiến trình bài dạy 138 4. Củng cố luyện tập 139 5. Hướng dẫn tự học và giao nhiệm vụ về nhà 140 I . Mục đ ích - yêu cầu 140 1. Mục đích 140 2. Yêu cầu 141 II. Trong tâm bài dạy và công việc chuẩn bị 141 1. Trọng tâm bài dạy 141 III. Tiến trình giảng dạy 141 3. Giảng bài mới 142 IV. Củng cố bài (15 phút) 148 V. Hướng dẫn công tác tự lực ở nhà - thời gian: 3 phút 148 2. Công tác tự lực của học sinh 149 2.1. Hoạt động tự lực của học sinh và ý nghĩa của nó trong học tập kỹ thuật 149 2.2. Hướng dẫn học sinh tự học 150 3. Semina 159 3.1. Khái niệm 159 3.2. Các hình thức semina 160 4. Tham quan, ngoại khoá kỹ thuật 162 4.1. Tham quan 162 4.2. Hoạt động ngoại khoá về kỹ thuật 165 5.1. Hướng dẫn học sinh ôn tập 169 5.2. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 173 III. Một số điểm trọng yếu về nghiệp vụ dạy học của giáo viên 188 1. Những kỹ năng đứng lớp cơ bản 188 1.1. ý nghĩa của việc làm chủ kỹ năng đứng lớp 189 1.2. Những yếu tố cốt yếu của kỹ năng đứng lớp 189 2. Dự giờ, đánh giá bài dạy 192 2.1. Mục đích 192 2.2. Tiến trình dự giờ 192 2.3. Quan sát trong dự giờ 193 Chương V 199 Công nghệ dạy học hiện đại 199 I. Khái niệm về công nghệ và công nghệ dạy học 199 1. Công nghệ 199 2. Công nghệ dạy học 199 3. Phân loại công nghệ dạy học 200 4. Khái niệm về công nghệ dạy học hiện đạ i 200 5. Vai trò của công nghệ dạy học hiện đại 201 II. Các công đoạn của công nghệ dạy học hiện đại 203 1. Công nghệ soạn bài 203 1.1. Công nghệ soạn bài truyền thống 203 1.2. Công nghệ soạn bài hiện đại 204 2. Công nghệ tên lớp 240 2.1. Công nghệ tên lớp truyền thống 240 2.2. Công nghệ lên lớp hiện đại 242 3. Công nghệ sau lên lớp 243 3.1. Công nghệ truyền thống 244 3.2. Công nghệ hiện đạ i 244 Chương VI 246 Đào tạo nghề theo môđun kỹ năng hành nghề -[8] 246 1. Mở đầu về môđun kỹ năng hành nghề (mkh) 246 II. một số khái niệm 248 1. Mô đun kỹ năng hành nghề - Ký hiệu MKH. 248 2. Môđun - ký hiệu là Mo 249 3. Đơn nguyên học tập - Ký hiệu ĐN 249 4. Bộ tài liệu dùng cho dạy và học của môđun Mo 250 III. Hai giai đoạn thực hiện đào tạo nghề theo MKH 250 1. Giai đoạn thiết kế nội dung 250 2. Giai đoạn triển khai dào tạo 251 IV. Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo và phân tích nghề 252 1. Xác định nhu cầu đào tạo 252 2. Phân tích nghề 253 V. Phương pháp xây dựng bộ tài liệu học tập cho môđun ngh ề 257 1. Xây dựng danh mục các đơn nguyên học tập 257 Formatted: Font: N CHƯƠNG I MỘT SỐ ĐIỂM CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG DẠY HỌC TRONG TRƯỜNG THCN VÀ DẠY NGHỀ I. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC MÔN KỸ THUẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG THCN VÀ DẠY NGHỀ 1. Mục đích Trang bi cho học sinh hệ thống kiến thức kỹ thuật cơ bản của một nghề đào tạo bao gồm kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành làm cơ sở cho sự hình thành nghề nghiệp. Hình thành ở học sinh kỹ năng và kỹ xảo nghề nghiệp để họ có khả năng hành nghề khi đi vào cuộc sống. Góp phần hình thành ở học sinh năng lực hoạt động trí tuệ bao gồm năng lực nhận thức, tư duy kỹ thuật, năng lực kỹ thuật và năng lực sáng tao khi vận dụng hiểu biết kỹ thuật vào thực tiễn. Thông qua việc trang bị kiến thức kỹ thuật - công nghệ, hình thành kỹ năng, kỹ xảo và năng lực hoạt động trí tuệ mà góp phần hình thành và củng cố thế giới quan khoa học cho học sinh. 2. Nhiệm vụ 2.1. Nhiệm vụ trí dục (Nhiệm vụ giáo dưỡng) Nhiệm vụ thừ nhất: Trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức kỹ thuật - công nghệ cơ bản, hiện dại của một ngành, nghề kỹ thuật được đào tạo, bao gồm: - Những khái niệm kỹ thuật; - Các dạng vật liệu và năng lượng chủ yếu được sử dụng trong ngành kỹ thuật; - Thông tin và cách xử lý thông tin trong kỹ thuật như bản vẽ kỹ Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co thuật, tín hiệu, âm thanh, hình ảnh . và cách xử lý chúng; - Các nguyên lý kỹ thuật các quy trình kỹ thuật - công nghệ; - Các máy móc, trang thiết bị kỹ thuật và cách thức vận hành, sử dụng, bảo quản, điều chỉnh và sửa chữa chúng, - Những tri thức về an toàn và bảo hộ lao động; - Những tri thức về bảo vệ môi trướng liên quan đến trực tiếp với nghề nghiệp. Nhiệm vụ thứ hai: Hình thành và rèn luyện cho học sinh hệ thống kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp bao gồm: - Kỹ năng đọc và phân tích các bản vẽ kỹ thuật, các sơ đồ về máy móc, thiết bị kỹ thuật; - Kỹ năng biểu diễn đối tượng kỹ thuật trên bản vẽ kỹ thuật - Kỹ năng sử dụng công cụ lao động, các phương tiện kỹ thuật chủ yếu trong nghề, trong đó bao gồm cả kỹ năng điều chỉnh, bảo quản, bảo dưỡng và sửa chừa; - Kỹ năng sử dụng các phương tiện đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm tra đánh giá tình trạng làm việc và phát hiện những hư hỏng của máy móc, thiết bị; - Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc chuyên môn và tổ chức nơi làm việc 2.2. Nhiệm vụ giáo dục thông qua dạy học môn học Tính thống nhất giữa dạy học và giáo dục trong một môn học là một nguyên tắc, một quy luật của quá trình dạy học. Với các môn học kỹ thuật chúng ta cũng tìm thấy nhiều nội dung giáo dục nhân cách có thể được lồng vào trong các bài dạy lý thuyết cũng như thực hành. Dưới đây là một số nội dung giáo dục mà người giáo viên có thể xem xét vận dụng vào từng bài học cụ thể: - Giáo dục ý thức công nghiệp như kỹ luật lao động, tinh thần hợp tác, tính kế hoạch, tính quy chuẩn, tính đồng bộ và cân đối trong sản xuất công nghiệp, ý thức trật tự, vệ sinh, bảo vệ môi trường và an toàn lao động. - Giáo dục thế giới quan khoa học và niềm tin: Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co • Qua dạy học kỹ thuật cần làm cho học sinh nắm chắc được ảnh hưởng sâu sắc và toàn diện của khoa học- kỹ thuật đến toàn xã hôi và từng con người. • Làm cho học sinh thấy rằng, quá trình phát triển khoa học - kỹ thuật cũng là quá trình chủ nghĩa duy vật thắng chủ nghĩa duy tâm. Vì vậy việc học tập, lĩnh hội tri thức kỹ thuật cũng chính là xây dựng lòng tự tin, là trang bị cho mình phương tiện và sức mạnh để xây dựng hạnh phúc cá nhân và cộng đồng xã hội. 2.3. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN Hình thành và phát triển tư duy kỹ thuật, bồi dường năng lực kỹ thuật cho học sinh Ngày nay, do sự phát triển của khoa học - công nghệ nên khối lượng tri thức của một ngành nghề tăng lên rất nhanh theo thời gian. Trong khi đó thời gian đào tạo trong trường có hạn, nhà trường không thể cung cấp kiến thức cho người lao động đủ dùng suốt đời. Điều đó đòi hỏi nhà trường phải thực hiên quá trình đào tạo sao cho người học sau khi ra trường có khả năng tự học, tự cập nhật tri thức mới để có khả năng thích nghi với môi trường lao động luôn luôn biến đổi. Muốn vậy, trong quá trình dạy học phải chú trọng phát triển tư duy kỹ thuật và bồi dưỡng năng lực kỹ thuật cho người học. II. TƯ DUY KỸ THUẬT VÀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT- [1] 1. Tư duy kỹ thuật 1.1. Khái niệm Một cách tổng quát có thể hiểu: Tư duy kỹ thuật là sự phản ánh khái quát các nguyên lý kỹ thuật các quá trình kỹ thuật, các thiết bị kỹ thuật dưới dạng mô hình và kết cấu nhằm giải quyết nhũng vấn đề kỹ thuật đặt ra trong thực tế. Như vậy tư duy kỹ thuật là loại tư duy xuất hiện trong lĩnh vực lao động kỹ thuật nhằm giải quyết những nhiệm vụ có tính chất kỹ thuật sản xuất. Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co [...]... bằng cách áp dụng các phương pháp dạy học tích cực như dạy học nêu vấn đề, dạy học chương trình hoá, đàm thoại với tư tưởng chủ đạo lấy học sinh làm trung tâm - Sử dụng các phương pháp nghiên cứu kỹ thuật công nghệ vào dạy học Kỹ thuật để bồi dương phương pháp nhận thức cho học sinh Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co Formatted: Font co III NỘI DUNG DẠY HỌC TRONG TRƯỜNG THCN VÀ DẬY... thể Phương pháp dạy của giáo viên và phương pháp học của học sinh Cho nên PPDH được hiểu là tổ hợp các cách thức phối hợp hoạt động chung của giáo viên và học sinh, nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được tri thức, kỹ năng, kỹ xảo Đặc trưng cơ bản của PPDH - Phương pháp dạy và phương pháp học có tính độc lập tương đối với nhau: Phương pháp dạy là phương pháp tổ chức các hoạt động học tập, phương pháp điều... kỹ thuật để đi vào cuộc sống - Tăng cường giáo dục thế giới quan khoa học, giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật - Tăng cường mối liên hệ giữa các môn học - Đảm bảo cho nội dung dạy học phù hợp hơn nữa với đặc điểm tâm sinh lý, hoàn cảnh và điều kiện học tập của học sinh ở các vùng khác nhau V MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ KHI VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC DẠY HỌC VÀO DẠY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Các nguyên tắc dạy. .. 3 Các biện pháp để phát triển tư duy kỹ thuật và bồi dưỡng năng lực kỹ thuật cho học sinh thông qua hoạt động dạy học Tư duy kỹ thuật và năng lực kỹ thuật của người lao động kỹ thuật được hình thành và phát triển trong một quá trình lâu dài dưới tác động của nhiều yếu tố như hệ thống tri thức được trang bị, điều kiện kinh tế - kỹ thuật và môi trường hoạt động kỹ thuật Tuy nhiên ngay trong quá trình... phần: Nhận thức kỹ Formatted: Font co Formatted: Font co thuật, thiết kế kỹ thuật và vận dụng kỹ thuật Formatted: Font: It Auto Formatted: Font co Năng lực kỹ thuật được hình thành dựa trên ba yếu tố: Yếu tố chủ đạo gồm tư duy kỹ thuật và tưởng tượng kỹ thuật Yếu tố điểm tựa gồm óc quan sát và trí nhớ trực quan Yếu tố bỗ trợ gồm hứng thú và sự khéo tay của người lao động kỹ thuật 3 Các biện pháp để phát... dung dạy học quy định PPDH Mỗi môn học, mỗi bài học, mỗi đơn vị kiến thức, mỗi loại kỹ năng đều đòi hỏi một phương pháp dạy và phương pháp học cụ thể PPDH hiện dạt cần có phương tiện kỹ thuật hiện đại hỗ trợ Phương tiện là công cụ phục vụ cho phương pháp đạt tới kết quả cao Lựa chọn phương pháp sẽ gắn liền với việc lựa chọn và sử dụng một hoặc một vài phương tiên Vì vậy theo yêu cầu của phương pháp. .. tiện dạy học thích hợp - Mỗi bài dạy đòi hỏi nhiều phương pháp Mỗi phương pháp bao gồm nhiều thao tác, cho nên dạy học bao giờ cũng là sự phối hợp một hệ các phương pháp với nhiều thao tác Việc lựa chọn hợp lý và sử dụng nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học đó chính là nghệ thuật sư phạm - Tóm lại, PPDH là tổng hợp các cách thức hoạt động phối hợp của giáo viên và học sinh Trong đó phương pháp dạy chỉ... lĩnh hội tri thức mới Do đó, trong quá trình dạy học, người giáo viên có thể áp dụng các biện pháp dưới đây để thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển tư duy kỹ thuật cho học sinh: Cung cấp cho học sinh phương tiện tư duy đó là ngôn ngừ kỹ thuật mà đặc biệt là các khái niệm kỹ thuật Cần làm cho học sinh nắm chắc hệ thống khái niệm của ngành nghề kỹ thuật được đào tạo Trên cơ sở đó tạo dựng và khắc... gán chặt với mục đích dạy học PPDH phục vụ cho mục đích môn học, bài học giáo dục tính sáng tạo, lòng kiên trì, thúc đẩy sự hứng thú học tập của học sinh Trong PPDH chứa đựng yếu tố của phương pháp giáo dục Chính mục đích giáo dưỡng, mục đích giáo dục và mục đích phát triển trí tuệ trong từng bài học chỉ dẫn việc lựa chọn phương pháp dạy và phương pháp học cho phù hợp - Việc dạy học bao giờ cũng thực... hình thức tổ chức dạy học Hệ thống các nguyên tắc dạy học chung đã được giới thiệu trong tài liệu "Giáo dục học sư phạm" Trong phạm vi giáo trình này chỉ quán triệt thêm một số nguyên tắc cần vận dụng trong dạy kỹ thuật công nghiệp Nguyên tắc thứ nhất : Đảm bảo sự thống nhất giữa tính khoa học và tính vừa sức của học sinh Tính khoa học của nội dung dạy học thể hiện: Nội dung phải chính xác, cơ bản, hiện . Công nghệ dạy học hiện đại 199 I. Khái niệm về công nghệ và công nghệ dạy học 199 1. Công nghệ 199 2. Công nghệ dạy học 199 3. Phân loại công nghệ dạy học 200 4. Khái niệm về công nghệ dạy. dạy học 21 V. một s ố trường hợp đặc thù khi vận dụng các nguyên tắc dạy học vào dạy kỹ thuật công nghiệp 21 Chương II. Phương pháp dạy học 27 I. Khái niệm về phương pháp và phương pháp dạy. động kỹ thuật 3. Các biện pháp để phát triển tư duy kỹ thuật và bồi dưỡng năng lực kỹ thuật cho học sinh thông qua hoạt động dạy học Tư duy kỹ thuật và năng lực kỹ thuật của người lao động kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phuơng pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp, Phuơng pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp, Phuơng pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay