Tóm tắt lý thuyết và bài tập có lời giải chương 1 Vật lý lớp 10

21 3,288 3
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2014, 23:40

. và i li n tục không nghỉ. Xe (II) kh i hành sớm hơn 1 giờ nhưng dọc đường ph i nghỉ 2 giờ. H i xe (II) ph i có vận tốc nào để t i B cùng lúc v i xe (I) ? Đ/s: v 2 = 20km/h. B i 3: Lúc 6 giờ. tọa độ gắn v i vật + đồng hồ và gốc th i gian + Trong b i tập, khi n i đến th i gian t ta ph i hiểu t khoảng th i gian mà vật chuyển động. + Th i i m là khoảnh khắc của th i gian được xác định. trước, nhưng viên bi bằng thuỷ tinh có vận tốc gấp ba lần viên bi thép. Tìm vận tốc của m i hòn bi sau va chạm. Biết kh i lượng bi thép gấp ba lần kh i lượng viên bi thuỷ tinh. Tóm tắt: Bi thép:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt lý thuyết và bài tập có lời giải chương 1 Vật lý lớp 10, Tóm tắt lý thuyết và bài tập có lời giải chương 1 Vật lý lớp 10, Tóm tắt lý thuyết và bài tập có lời giải chương 1 Vật lý lớp 10, Chuyển động tròn đều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn