nghiên cứu sự đột biến gene k-ras và mối liên quan đột biến gene k-ras với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng bản tóm tắt

29 471 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2014, 17:22

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư đại trực tràng (UTĐTT) là bệnh phổ biến trên thế giới và là nguyên nhân gây tử vong cao hàng thứ 3 trong các tử vong do ung thư (UT) nói chung. Theo Hiệp hội phòng chống UT quốc tế (Union for International Cancer Control - UICC), ước tính trên thế giới mỗi năm có khoảng 1.000.000 trường hợp UTĐTT mới được phát hiện và khoảng hơn 500.000 người chết vì căn bệnh này. Tỉ lệ mắc bệnh giữa các vùng miền, các châu lục có sự khác nhau. Ở Việt Nam, UTĐTT đứng thứ 5 sau các UT của dạ dày, phổi, vú và vòm họng. Trong UT đường tiêu hóa thì UTĐTT đứng thứ 2, sau UT dạ dày. Theo thống kê của Bệnh viện K Hà Nội, tỉ lệ mắc UTĐTT là 9% tổng số bệnh nhân (BN) UT nói chung. Tuy nhiên, so với các UT của đường tiêu hóa thì UTĐTT là loại có tiên lượng tốt nhất. Cơ chế hình thành và phát triển của UTĐTT là do biến đổi và tích lũy các gen trong tế bào của niêm mạc đại trực tràng (ĐTT). Sự tích lũy dần các biến dị di truyền thường phải trải qua nhiều năm (từ 10 - 20 năm), và điều này phù hợp với các nghiên cứu dịch tễ học di truyền về diễn biến của UTĐTT trải qua nhiều bước. Sự phát triển vượt bậc của ngành Công nghệ y sinh, hiện nay đã cho phép xác định tương đối chính xác, đầy đủ và nhanh hầu như tất cả các dạng đột biến quan trọng trong những dòng tế bào UT phổ biến như UT phổi, u lympho ác tính, UTĐTT…. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù mang nhiều đột biến nhưng khả năng phát triển của tế bào UT dường như lại lệ thuộc chủ yếu vào nguồn tín hiệu sinh trưởng của một hoặc một nhóm gen sinh UT (oncogene) nhất định. Những oncogene này mã hóa các protein đóng vai trò mắt xích trong các con đường tín hiệu nội bào. Những đột biến này làm cho các tế bào UT có khả năng tăng sinh vô hạn, liên tục phân chia và thực hiện quá trình xâm lấn, di căn… Tuy nhiên, chính đặc điểm này cũng làm phơi bày “gót chân Achilles” của tế bào UT. Bằng việc “đánh sập” các oncogene chủ chốt như HER2, K-RAS, β-catenin, cyclin E, B-Raf… bằng công nghệ iRNA, các nhà khoa học đã thành công trong việc ức chế sự phát triển của nhiều loại tế bào UT in vitro [49]. Những nghiên cứu trên mô hình chuột biến đổi gen tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của các gen đích trong nhiều bệnh UT, trong đó 2 có oncogene K-ras trong UTĐTT Từ những bằng chứng trên, một thế hệ mới các thuốc điều trị UT có khả năng tác động chính xác tới các đích tiềm năng trong tế bào UT đã ra đời - đó là liệu pháp điều trị đích. Ở Việt Nam, cũng đã có nhiều nghiên cứu về UTĐTT, nhưng chủ yếu là về đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học (MBH), còn ít thấy có những nghiên cứu về đột biến gen trong UT nói chung và trong UTĐTT nói riêng. Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu đột biến gen K-RAS và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư đại trực tràng” được tiến hành nhằm 2 mục tiêu chính sau: 1. Nghiên cứu tình trạng đột biến gen K-RAS ở bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng. 2. Tìm hiểu mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, giải phẫu bệnh và nồng độ CEA ở bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng. Luận án dài 109 trang, trong đó: Đặt vấn đề: 2 trang, Tổng quan: 34 trang, Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 17 trang, Kết quả nghiên cứu: 29 trang, Bàn luận: 25 trang. 26 bảng, 10 biểu đồ, 13 hình. Luận án tham khảo 147 tài liệu, trong đó: Tiếng Việt: 30 tài liệu; Tiếng Anh: 117 tài liệu. 3 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1.1. Gen và ung thư đại trực tràng Từ những nghiên cứu về cơ chế phát sinh và phát triển UTĐTT có sự liên quan đến sự biến đổi các gen tham gia vào sự chuyển dạng từ tế bào lành sang tế bào UT. Các gen này được chia thành 3 nhóm: gen UT, gen ức chế UT và các gen sửa chữa DNA. Để hình thành UT phải có sự đột biến ở cả 2 nhóm gen UT và gen ức chế UT. Khi gen tiền UT bị đột biến thành gen UT và gen ức chế UT bị bất hoạt hoặc bị tổn thương, lúc đó các tín hiệu cho tế bào phát triển vượt quá các tín hiệu điều hòa thì sự phát triển của tế bào sẽ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát và ung thư hình thành . 1.1.1. Các gen ung thư Gen RAS; Giảm methyl hóa DNA; Gen C-MYC 1.1.2. Các gen áp chế ung thư Gen APC;. Gen P53; Gen MCC; Gen DCC; Gen R11; Gen SMAD4 1.1.3. Các gen sửa chữa lỗi ghép cặp sai (DNA-mismatch repair) 1.2. Gen K-RAS và ung thư đại trực tràng 1.2.1. Gen K-RAS Kể từ khi được phát hiện ra từ những thập niên 70 của thế kỉ 20, cấu trúc, chức năng và vai trò của gen K-RAS ngày càng được sáng tỏ. 1.2.1.1. Cấu trúc gen K-RAS 4 Gen K-RAS nằm trên nhánh ngắn của nhiễm sắc thể 12, ở vị trí 12.1: (12p12.1). Cụ thể là các gen K-RAS nằm từ nucleotid 25358179 đến nucleotid 25403853 trên nhiễm sắc thể 12. 1.2.1.2. Chức năng của gen K-RAS Gen K-RAS là các gen sinh UT, mỗi gen K-RAS mã hóa cho một protein tham gia chủ yếu trong việc điều hành phân chia tế bào. Thông qua một quá trình truyền tín hiệu (transduction), protein truyền tín hiệu từ ngoài tế bào vào đến nhân tế bào. Các tín hiệu này kích hoạt tế bào để phát triển và phân chia hoặc trưởng thành với những chức năng chuyên biệt. Các protein K-RAS là một GTPase. GTPase là một enzym có chức năng chuyển đổi một phân tử gọi là GTP (Guanosine-5 , -Triphosphate) đến một phân tử gọi là GDP (Guanosine-5 , -Diphosphate). Các protein K-RAS hoạt động như một chuyển đổi, nó có thể hoạt động (kích hoạt) hay yên nghỉ (bất hoạt). Để truyền tín hiệu, các protein K-RAS phải được kích hoạt bằng cách gắn vào một phân tử của GTP. Các protein K-RAS được bất hoạt khi nó chuyển đổi các GTP tới GDP, khi protein kết hợp với GDP, nó không truyền tín hiệu tới nhân tế bào. Những sản phẩm protein của gen K-RAS đóng vai trò quan trọng trong phân bào, sự khác biệt tế bào và sự chết tế bào theo chương trình (apoptosis). 1.2.1.3. Cơ chế sinh ung thư của gen K-RAS Dưới tác dụng của các yếu tố môi trường (bức xạ, hóa chất ), sự đột biến gen K-RAS có thể xảy ra. Khi đột biến, các gen K- RAS có tiềm năng gây chuyển biến tế bào bình thường thành tế bào UT. Đột biến gen K-RAS làm thay đổi một protein (amino acid) trong một khu vực quan trọng của protein K-RAS, gây ra các protein để được tiếp tục hoạt động. Thay vì kích hoạt sự tăng trưởng tế bào để phản ứng lại các tín hiệu đặc biệt từ bên ngoài tế bào, protein hoạt động quá mức (overactive protein) chỉ đạo các tế bào phát triển và phân chia không ngừng. Trong quá trình phát triển phôi, các protein K-RAS hoạt động quá mức phá vỡ sự phát triển bình thường và trở thành các mô nhất định. Một số đột biến gen được hình thành trong thời gian của mỗi con người và chỉ có mặt trong các tế bào nhất định. Những thay đổi này gọi là đột biến thân (hay đột biến soma). Sự đột biến soma trong gen K-RAS có liên quan đến sự phát triển của nhiều 5 loại UT. Những đột biến này dẫn đến một protein K-RAS đó là luôn luôn chủ động và có thể tác động trực tiếp đến tế bào để phát triển và phân chia không có kiểm soát. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, đột biến gen K-RAS là phổ biến trong UTĐTT. 1.2.2. Các phương pháp xác định đột biến gen K-RAS Nhiều phương phương pháp khác nhau có thể được áp dụng để xác định đột biến gen K-RAS trên cơ sở tỉ lệ tế bào UT trong mô phân tích. - Kỹ thuật giải trình tự gen - Kỹ thuật PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism) - Kỹ thuật Scorpions-Amplification Refractory Mutation System (Scorpions ARMS) - Kỹ thuật Smart Amplification Process (SmartAmp) 1.2.3. Đột biến gen K-RAS và hiệu quả điều trị đích trên bệnh nhân ung thư đại trực tràng Đã có nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới được thực hiện nhằm phân tích tình trạng gen K-RAS (mã hóa cho protein RAS) ở các BN UTĐTT được điều trị bằng cetuximab hoặc panitumumab. Theo thống kê, oncogene KRAS bị đột biến trong hơn 30% các ca UTĐTT. Cho đến nay, có hơn 3000 đột biến điểm trong gen K-RAS đã được báo cáo, trong đó đột biến hay gặp nhất là đột biến thay thế nucleotit ở codon 12 (chiếm 82%) và codon 13 (chiếm 17%) ở exon 2 của gen K-RAS. Đột biến tại codon 12 và 13 đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tiến triển bệnh UTĐTT và nguy cơ kháng thuốc ức chế EGFR của khối u. Đột biến tại những vị trí khác như codon 61 và 146 cũng đã được báo cáo nhưng chiếm tỉ lệ nhỏ và ảnh hưởng của những dạng đột biến này trên lâm sàng chưa được làm sáng tỏ. Gen K-RAS mã hóa cho một protein G đóng vai trò truyền tín hiệu nội bào xuôi dòng từ EGFR. Protein G này thuộc họ protein RAS có chức năng truyền tín hiệu từ các thụ thể bề mặt tế bào tới những đích nội bào thông qua các dòng thác tín hiệu (bao gồm con đường RAS-MAPK). Trong tế bào, protein RAS được giữ cân bằng thông qua sự hình thành 2 phức hợp tương ứng với các trạng thái của protein RAS: Phức hợp RAS-GTP 6 (protein RAS được hoạt hóa) và phức hợp RAS-GDP (protein RAS bị bất hoạt). Protein RAS được hoạt hóa nhờ yếu tố chuyển nucleotide guanine (guanine nucleotide exchange factors (GEFs). Việc truyền tín hiệu của protein RAS bị ức chế khi phức hợp RAS-GTP bị thủy phân thành phức hợp RAS-GDP nhờ một loại protein có chức năng hoạt hóa GTPase (GAPs). Ở điều kiện sinh lý bình thường, nồng độ RAS-GTP trong cơ thể được kiểm soát chặt chẽ nhờ sự hoạt động nhịp nhàng của 2 yếu tố GEFs và GAPs. Khi gen K-RAS bị đột biến sẽ mã hóa cho những protein RAS mới có khả năng chống lại hoạt tính GTPase của GAPs. Do đó, những protein RAS đột biến này luôn luôn tồn tại ở trạng thái hoạt hóa RAS-GTP. Không giống như các protein RAS kiểu hoang dại luôn bị bất hoạt sau một khoảng thời gian rất ngắn, các protein RAS đột biến có khả năng kích hoạt vĩnh viễn các con đường truyền tín hiệu nằm xuôi dòng nó bất kể có sự hoạt hóa của thụ thể EGFR nào hay không. Đây chính là cơ chế phân tử lý giải cho tình trạng kháng thuốc điều trị đích ở những BN mang khối u bị đột biến gen K-RAS. 1.3. Yếu tố nguy cơ và quá trình phát sinh ung thư đại trực tràng 1.3.1. Các yếu tố nguy cơ - Tuổi và giới - Địa dư - Polype đại trực tràng - Yếu tố di truyền - Bệnh viêm ruột + Bệnh viêm loét ĐTT chảy máu + Bệnh Crohn ' s. - Những yếu tố nguy cơ khác + Chế độ ăn nhiều mỡ động vật + Thừa cân béo phì. + Khói thuốc lá + Đái tháo đường type II 7 1.3.2. Cơ chế hình thành và phát triển của ung thư đại trực tràng 1.3.2.1. Quá trình phát sinh ung thư đại trực tràng qua nhiều bước UTĐTT hình thành và phát triển do tích lũy các biến đổi gen trong tế bào biểu mô của niêm mạc của ĐTT. Các biến đổi gen kết hợp với những tác nhân gây UT sẽ gây đột biến hoặc khiếm khuyết gen, tạo nên UT và làm mất chức năng của gen ức chế UT. Sự tích lũy dần các biến dị di truyền thường cần phải qua nhiều năm (từ 10 - 20 năm), và điều này phù hợp với các nghiên cứu dịch tễ học di truyền về diễn biến của phát sinh UTĐTT trải qua nhiều bước. 1.3.2.2. Tính không ổn định vi vệ tinh và các gen sửa chữa DNA Cơ chế phân tử sinh UTĐTT gần đây được đưa ra là sự nhân lên của các sai sót, hay còn gọi là tính không ổn định của các vi vệ tinh MSI. Quá trình này có thể xảy ra qua hai giai đoạn kéo dài tách biệt hoặc giao thoa nhau. Sự không ổn định này có thể xảy ra đối với toàn bộ nhiễm sắc thể hoặc chỉ xảy ra đối với một vùng gen lặp lại gọi là vùng vi vệ tinh (microsatellite). Các microsatellite là các đoạn lặp lại đặc biệt của DNA. Các trình tự này chứa Cytosine (C) và Adenine (A) hoặc các Dinucleotide (lặp lại CA). Những trình tự này được tìm thấy rải rác trong toàn bộ gen (genome), tuy nhiên chức năng chính xác của chúng còn chưa được biết rõ. 1.5. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 1.5.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu nhằm phân tích tình trạng đột biến gen K-RAS cũng như hiệu quả đáp ứng thuốc ức chế EGFR ở BN UTĐTT. 1.5.2. Nghiên cứu ở Việt Nam Các nghiên cứu về đột biến gen K-RAS ở BN UTĐTT mới chỉ là bước đầu và số lượng BN còn khiêm tốn. 8 CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu Bệnh nhân UTĐTT được khám lâm sàng, xét nghiệm, nội soi ĐTT và sinh thiết, xét nghiệm MBH cả trước và sau phẫu thuật điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, được làm xét nghiệm xác định đột biến gen K-RAS tại Trung tâm Nghiên cứu gen và protein của Trường Đại học Y Hà Nội. 2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân - Bệnh nhân được khám, xét nghiệm, chẩn đoán xác định UTBMĐTT và được phẫu thuật cắt bỏ khối u triệt căn. - Kết quả xét nghiệm MBH sau mổ khẳng định là UTBMĐTT. - Chưa được điều trị hóa chất hoặc xạ trị trước mổ. - Có kết quả xét nghiệm đột biến gen K-RAS. 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ - Bệnh nhân UTBMĐTT không còn giai đoạn phẫu thuật triệt căn. - Những trường hợp MBH sau mổ không phải là UTBMĐTT. - Những trường hợp UTBMĐTT tái phát hoặc đã được điều trị bằng hóa chất, xạ trị trước phẫu thuật. - Những trường hợp UTBMĐTT có thêm UT khác kèm theo. - Không có kết quả xét nghiệm đột biến gen K-RAS. 2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, cắt ngang. 2.2 Cỡ mẫu Áp dụng theo công thức: 9 n = ).( 2 2 2/1 ε α p qp z − Trong đó: n: số bệnh nhân cần nghiên cứu Z 2 1- α /2 = 1,96 p: tỉ lệ mắc bệnh dựa theo nghiên cứu trước q = 1 – p ε = 0,3 (giá trị sai số tương đối) Theo kết quả nghiên cứu của Stefanius (Phần Lan - 2011), nghiên cứu xác định đột biến gen K-RAS tại codon 12 và 13 ở BN UTĐTT thấy tỉ lệ đột biến gen K-RAS là 45%. Vì vậy, chúng tôi ước lượng tỉ lệ đột biến gen K-RAS ở BN mắc UTĐTT là 40% (p = 0,4). Thay các giá trị vào công thức ta có : n = )( 3,04,0 6,04,0 96,1 2 2 X XX n = 64 Như vậy, để có độ chính xác 95%, cỡ mẫu nghiên cứu phải có ít nhất là 64 bệnh nhân. Trong nghiên cứu này chúng tôi đã chọn được 79 BN đủ tiêu chuẩn đưa vào nghiên cứu. 2.2.3. Thời gian nghiên cứu Từ tháng 01/2010 đến tháng 7/2012. 2.2.4. Địa điểm nghiên cứu - Nghiên cứu lâm sàng, nội soi, MBH tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng; kết quả MBH được đọc xác định lại tại Khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108. - Nghiên cứu xác định đột biến gen K-RAS tại Trung tâm Nghiên cứu gen và protein, Trường Đại học Y Hà Nội. 10 2.2.5. Dụng cụ, thiết bị nghiên cứu về nội soi - Máy nội soi đại tràng ống mềm Olympus CF – Q150I do Nhật Bản sản xuất. - Kìm sinh thiết: loại có kim cố định. - Lọ đựng bệnh phẩm có chứa dung dịch formon 10% để ngâm cố định bệnh phẩm. 2.2.6. Nghiên cứu về gen Kỹ thuật giải trình tự gen: Sau khi khuyếch đại vùng codon 12, 13 của gen K-RAS bằng kỹ thuật nested PCR, sản phẩm PCR được tinh sạch từ agarose gel sử dụng Promega Wizard SV gel clean-up system (Promega, USA). Sản phẩm PCR sau tinh sạch được đưa vào giải trình tự sử dụng phương pháp BigDye terminator sequencing (Applied Biosystems, Foster city, USA). Trình tự gen được đối chiếu và so sánh với trình tự của gen K-RAS hoang dại (wild type) trên GenBank (National center for biotechnology information, NCBI). 2.4. Chỉ tiêu nghiên cứu và tiêu chuẩn đánh giá 2.4.1. Lâm sàng Các đặc điểm lâm sàng thường gặp: - Tuổi, giới tính. - Các triệu chứng lâm sàng chính: + Đau bụng: có hay không, vị trí, tính chất đau. + Đại tiện: phân có máu, có nhày, “nhày + máu” lẫn lộn. + Tính chất phân: lỏng, táo, táo lỏng xen kẽ, sống phân, thay đổi khuôn phân… + Các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như: thay đổi thói quen đại tiện, cảm giác đi ngoài không hết phân, chướng hơi… + Các triệu chứng khác: gầy sút cân, bán tắc ruột, u ở bụng, thiếu máu (hoa mắt, chóng mặt, da, niêm mạc nhợt). + Thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng đến khi phát hiện bệnh: dưới 3 tháng, 3 - 6 tháng, 6 - 12 tháng, trên 12 tháng. 2.4.2. Cận lâm sàng [...]... Mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với một số đặc điểm hình ảnh nội soi: - Kích thư c u có mối liên quan với đột biến gen K-RAS (p < 0,05) - Vị trí u, hình thể u chưa thấy có mối liên quan với đột biến gen K-RAS (p > 0,05) 29 * Mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với một số đặc điểm giải phẫu bệnh: - Mức độ xâm lấn của u vào thành và lòng đại trực tràng có mối liên quan với đột biến gen K-RAS (p... với một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, giải phẫu bệnh và nồng độ CEA bệnh ung thư biểu mô đại trực tràng * Mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với một số đặc điểm lâm sàng: - Triệu chứng thiếu máu có mối liên quan với đột biến gen K-RAS (p < 0,05) - Thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng đến khi phát hiện bệnh, đại tiện ra máu không có mối liên quan với đột biến gen KRAS (p > 0,05) * Mối liên. .. hình ảnh nội soi, giải phẫu bệnh và nồng độ CEA ở bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng 3.3.1 Mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với một số đặc điểm lâm sàng Bảng 3.15 Mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với triệu chứng thiếu máu và đại tiện ra máu đại thể Triệu chứng Có đột biến Không đột biến Tổng n (%) n (%) N (%) p Triệu chứng đại tiện ra máu đại thể Có máu 29 (63,0) 13 (39,4) 42 (53,2) Không... K-RAS ở BN bị UTĐTT không có sự khác biệt giữa hai giới 4.3 Mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, giải phẫu bệnh và nồng độ CEA ở bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng - Mối liên quan đột biến gen K-RAS với một số triệu chứng thực thể: Thiếu máu là do chảy máu rỉ rả kéo dài từ khối u, đặc biệt là các khối u từ manh tràng thư ng là thể “sùi + loét”,... (100) 33 (100) 79 (100) Nhận xét: Ở BN có đột biến gen K-RAS, triệu chứng thiếu máu gặp nhiều hơn (58,7%) ở BN không có đột biến gen K-RAS (p < 0,05) 3.3.2 Đột biến gen K-RAS với một số đặc điểm hình ảnh nội soi - Đột biến gen K-RAS với kích thư c khối u Bảng 3.18 Mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với kích thư c khối u Kích thư c u (cm) Có đột biến Không đột biến Tổng n (%) n (%) N (%) P 19 0,05) - Tỉ lệ đột biến gen K-RAS ở bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng có tuổi ≤ 40 là 8,7% và ở tuổi > 40 là 91,3% (p > 0,05) 2 Mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với. .. gen K-RAS ở bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng Bảng 3.13 Tỉ lệ kiểu đột biến gen K-RAS Kiểu đột biến n = 46 Tỉ lệ % GGT → GAT 43 93,5 GGT → GTT 3 6,5 Tổng 46 100 Nhận xét: Đột biến gen K-RAS kiểu thay thế GGT → GAT chiếm tỉ lệ cao (93,5%), kiểu thay thế GGT → GTT chiếm tỉ lệ thấp (6,5%) 17 3.3 Mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, giải phẫu bệnh và. .. < 0,05 36 (45,5) Tổng p 79 (100) Nhận xét: Tỉ lệ đột biến gen K-RAS tăng theo mức độ xâm lấn khối u so với chu vi lòng ĐTT (p < 0,05) 20 3.3.3 Mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với một số đặc điểm giải phẫu bệnh - Đột biến gen K-RAS với độ ác tính khối u Bảng 3.21 Mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với độ ác tính khối u Có đột biến Không đột biến Tổng n (%) n (%) N (%) Thấp 34 (73,9) 25 (23,3)... (100) 33 (100) 79 (100) Độ ác tính P > 0,05 Nhận xét: Chưa thấy mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với mức độ ác tính của khối u (p > 0,05) - Đột biến gen K-RAS với mức độ xâm lấn khối u vào thành đại trực tràng Bảng 3.23 Mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với mức độ xâm lấn khối u vào thành đại trực tràng Mức độ Có đột biến Không đột biến Tổng xâm lấn u n (%) n (%) N (%) Niêm mạc 0 (0) 0 (0) 0... K-RAS ở BN UTĐTT có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiên lượng điều trị Tuy nhiên, do hạn chế về mặt kinh phí nên trong nghiên cứu này chúng tôi mới chỉ dừng lại ở nghiên cứu sự đột biến gen K-RAS và mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, MBH và nồng độ CEA ở BN UTĐTT Trong nghiên cứu này, xác định đột biến gen K-RAS ở codon 12 và codon 13 đã được tiến hành . tài Nghiên cứu đột biến gen K-RAS và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư đại trực tràng được tiến hành nhằm 2 mục tiêu chính sau: 1. Nghiên cứu tình trạng đột biến. (6,5%). 17 3.3. Mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, giải phẫu bệnh và nồng độ CEA ở bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng 3.3.1. Mối liên quan giữa đột biến. K-RAS ở bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng. 2. Tìm hiểu mối liên quan giữa đột biến gen K-RAS với một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, giải phẫu bệnh và nồng độ CEA ở bệnh nhân ung
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu sự đột biến gene k-ras và mối liên quan đột biến gene k-ras với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng bản tóm tắt, nghiên cứu sự đột biến gene k-ras và mối liên quan đột biến gene k-ras với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng bản tóm tắt, nghiên cứu sự đột biến gene k-ras và mối liên quan đột biến gene k-ras với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng bản tóm tắt, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Nghiên cứu 79 trường hợp UTBMĐTT được khám lâm sàng, nội soi ĐTT ống mềm, xét nghiệm MBH, định lượng nồng độ CEA và phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ tháng 1/2010 đến 7/2012. Tất cả những BN này đều được làm xét nghiệm xác định sự đ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay