đánh giá mức sẵn lòng trả của người dân về biện pháp thích ứng với hiện tượng biển xâm thực tại xã phước thuận huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu

100 364 1
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2014, 00:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH ************ LÊ THỊ HOA BAN ĐÁNH GIÁ MỨC SẴN LÒNG TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN VỀ BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG VỚI HIỆN TƯỢNG BIỂN XÂM THỰC TẠI XÃ PHƯỚC THUẬN HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Thành Phố Hồ Chí Minh -Tháng 07 năm 2013- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH ************ LÊ THỊ HOA BAN ĐÁNH GIÁ MỨC SẴN LÒNG TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN VỀ BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG VỚI HIỆN TƯỢNG BIỂN XÂM THỰC TẠI XÃ PHƯỚC THUẬN HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Ngành: Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người Hướng Dẫn: T.S PHAN THỊ GIÁC TÂM Thành Phố Hồ Chí Minh -Tháng 07 năm 2013- Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ĐÁNH GIÁ MỨC SẴN LÒNG TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN VỀ BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG VỚI HIỆN TƯỢNG BIỂN XÂM THỰC TẠI XÃ PHƯỚC THUẬN HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU” do LÊ THỊ HOA BAN, sinh viên khóa 2009 – 2013, ngành KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, đã bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày………………………. TS. PHAN THỊ GIÁC TÂM Người hướng dẫn Ngày…Tháng…Năm Chủ tịch hôi đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành khóa luận này, trước hết con xin cảm ơn Bố, Mẹ cùng các Anh Chị trong gia đình đã nuôi dưỡng, quan tâm, chăm sóc và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con đựợc học hành và có được kết quả như ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô khoa Kinh Tế trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho em những kiến thức quý báu, nền tảng vững chắc trong bốn năm học tại trường. Xin chân thành cảm ơn Cô Phan Thị Giác Tâm đã giúp đỡ, truyền dạy cho em những kinh nghiệm thực tế khi làm việc cũng như những kinh nghiệm sống quý báu của mình. Và thầy Nguyễn Trần Nam, người đã động viên và nhiệt tình hỗ trợ em trong quá trình xử lý số liệu. Xin chân thành cảm ơn Anh Nguyễn Văn Đấu, chủ tịch UBND xã Phước Thuận cùng các bác, các cô chú, anh chị đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực tập tại địa phương. Cuối cùng tôi xin cảm ơn đến tất cả bạn bè đã động viên và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập. Xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07/2013 Sinh Viên LÊ THỊ HOA BAN NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ HOA BAN. Tháng 07 năm 2013. “Đánh Giá Mức Sẵn Lòng Trả Của Người Dân Về Biện Pháp Thích ứng Với Hiện Tượng Biển Xâm Thực Tại Xã Phước Thuận Huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” LE THI HOA BAN. July 2013. “Valuation Willingness_To_Pay For The Adaptation Measures To Coastal Erosion Of Phuoc Thuan Mangrove Forest, Xuyen Moc District, Ba Ria Vung Tau Province” Hiện tượng biển xâm thực đang là một trong những vấn đề nan giải, gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng đặc biệt là đối với xã Phước Thuận, có đường bờ biển dài 12km, người dân sống chủ yếu dựa vào bãi biển. Nguyên nhân gây ra hiện tượng biển xâm thực tại địa bàn chủ yếu là do sóng, gió và dòng chảy tác động mạnh vào vùng bờ; do tình trạng khai thác cát bừa bãi gây xói lở ở khu vực cửa sông và vùng ven biển; do BĐKH gây thay đổi dòng chảy và triều cường. Qua điều tra 90 người dân địa phương đề tài tiến hành đánh giá hậu quả nghiêm trọng bởi hiện tượng biển xâm thực đối với người dân trong khu vực, sự cần thiết phải có biện pháp bảo vệ. Dựa vào phương pháp CVM (Contingent Valuation Method – Định giá ngẫu nhiên) và các phương pháp phân tích số liệu, đề tài đã tiến hành xác định mức sẵn lòng trả của người dân về biện pháp thích ứng với hiện tượng biển xâm thực là việc xây dựng bờ kè mềm bảo vệ bãi biển. Kết quả cho thấy được có 64% số người muốn đóng góp cho dự án, những yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng trả là mức độ hiểu biết, mức giá, thu nhấp, tuổi, học vấn. Tổng mức sẵn lòng đóng góp của người dân để xây dựng bờ kè mềm là 4,787 tỷ đồng, đạt 40% kinh phí xây dựng dự kiến. Đây là nguồn kinh phí rất cần thiết, tạo tiền đề và động lực cho các nghiên cứu phục hồi bãi biển xã Phước Thuận được thực hiện trong tương lai. MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 3 1.3. Phạm vi nghiên cứu 3 1.4. Bố cục luận văn 3 CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN 5 CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN 5 2.1. Tổng quan tài liệu 5 2.2. Tổng quan về xã Phước Thuận 8 2.2.1. Vị trí địa lý 8 2.2.2. Khí hậu và Thủy văn 9 2.2.3. Điều kiện kinh tế xã hội 9 2.3. Tổng quan thực trạng hiện tượng biển xâm thực 10 2.3.1. Thực trạng biển xâm thực tại Việt Nam 10 2.3.2. Thực trạng biển xâm thực tại bờ biển xã Phước Thuận 11 2.3.3. Nguyên nhân gây ra hiện tượng biển xâm thực tại bờ biển xã Phước Thuận 12 2.3.4. Các nhóm biện pháp thích ứng 12 v CHƯƠNG 3 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 CHƯƠNG 3 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1. Cở sở lý luận 14 3.1.1. Hiện tượng biển xâm thực 14 3.1.2. Khái niệm khả năng thích ứng với BĐKH 15 3.1.3. Công nghệ mềm stabiplage và ứng dụng chống xói mòn 16 3.1.4. Nhận thức và thái độ 19 3.2. Phương pháp nghiên cứu 20 3.2.1. Phương pháp CVM 20 3.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 34 3.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 35 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 4.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của mẫu điều tra 36 4.2. Đánh giá nhận thức và thái độ của người dân về hiện tượng biển xâm thực 41 4.2.1. Thái độ và sự quan tâm đến các vấn đề môi trường 41 4.2.2. Nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề biển xâm thực 42 4.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hàm cầu mức sẵn lòng trả 47 4.3.1. Mức sẵn lòng trả 47 4.3.2. Lý do sẵn lòng trả và không sẵn lòng trả 49 4.3.3. Sự hiểu biết của người dân với hiện tượng biển xâm thực 50 4.3.4. Các yếu tố về đặc điểm kinh tế - xã hội 50 4.4. Ước lượng mức sẵn lòng trả trung bình 52 4.4.1. Hồi quy mô hình logit 52 4.4.2. Phân tích mô hình 54 4.4.3. Xác định giá sẵn lòng trả trung bình của người dân xã Phước Thuận 55 4.5. Một số kiện nghị giúp giảm nhẹ tổn thương do biển xâm thực 57 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 5.1. Kết luận 62 5.2. Kiến nghị 63 vi TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐKH Biến đổi khí hậu CVM Phương pháp định giá ngẫu nhiên IPCC International Panel on Climate Change, một tổ chức liên chính phủ, do tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cùng với chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) đồng thành lập WTA Mức sẵn lòng nhận WTP Mức sẵn lòng trả UBND Uỷ ban nhân dân viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1. Các Biến Đưa Vào Mô Hình và Kỳ Vọng Dấu 31 Bảng 4.1. Thống Kê Nghề Nghiệp Của Người Được Phỏng Vấn 40 Bảng 4.2. Sự Quan Tâm của Người Dân Đối với Các Vấn Đề Môi Trường 42 Bảng 4.3. Các Nguồn Tiếp Nhận Thông Tin 43 Bảng 4.4. Các Thiệt Hại Của Người Dân Do Biển Xâm Thực Gây Ra 44 Bảng 4.5. Nhận Thức Người Dân Về Lợi Ích Của Việc Thực Hiện Biện Pháp Thích Ứng Với Vấn Đề Biển Xâm Thực. 46 Bảng 4.6. Thống Kê Số Lượng Người Chấp Nhận 48 Bảng 4.7. Thống Kê Nguyên Nhân Sẵn Lòng Trả và Không Sẵn Lòng Trả Của Người Dân 49 Bảng 4.8. Sự Hiểu Biết Của Người Dân Về Hiện Tượng Biển Xâm Thực 50 Bảng 4.9. Thống Kê Trình Độ Học Vấn Người Được Phỏng Vấn 51 Bảng 4.10. Thống Kê Thu Nhập Trung Bình Trong Tháng Của Người Được Phỏng Vấn 52 Bảng 4.11. Thống Kê Độ Tuổi Của Người Được Phỏng Vấn 52 Bảng 4.12. Kết Quả Ước Lượng Mô Hình Logit 53 Bảng 4.13. Kết Quả Tính Tác Động Biên Và Phần Trăm Sự Thay Đổi Quyết Định Của Người Dân 54 Bảng 4.14. Bảng Thống Kê Đặc Điểm Các Biến 56 ix [...]... chung Đánh giá mức sẵn lòng trả của người dân về biện pháp thích ứng với hiện tượng biển xâm thực tại xã Phước Thuận huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Mục tiêu cụ thể - Đánh giá nhận thức của người dân địa phương về hiện tượng biển xâm thực - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hàm cầu mức sẵn lòng trả - Ước lượng mức sẵn lòng trả trung bình cho biện pháp thích ứng với hiện tượng biển xâm thực. .. khác, tiêu biểu là tại bờ biển xã Phước Thuận huyên Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Xuất phát từ những thực trạng trên, để đánh giá mức độ đồng tình của người dân và đánh giá giá trị của bờ kè đối với người dân tôi tiến hành thực hiện đề tài Đánh Giá Mức Sẵn Lòng Trả Của Người Dân Về Biện Pháp Thích Ứng Với Hiện Tượng Biển Xâm Thực Tại Xã Phước Thuận Huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 1.2 Mục tiêu... 4.7 Mức Độ Hiểu Biết Của Người Dân Hiện Tượng Biển Xâm Thực 44 Hình 4.8 Mức Độ Thiệt Hại Do Hiện Tượng Biển Xâm Thực Đối Với Người Dân 45 Hình 4.9 Mức Độ Nỗ Lực Giải Quyết Vấn Đề Biển Xâm Thực Của Người Dân Xã Phước Thuận 45 Hình 4.10 Tầm Quan Trọng Của Việc Thực Hiện Biện Pháp Thích ứng Để Bảo Vệ Bãi Biển 47 x DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu phỏng vấn người dân xã Phước Thuận Phụ lục 2: Mô hình hồi... đây về vấn đề biển xâm thực nói riêng và vấn đề BĐKH nói chung với các phương pháp mà các tác giả đi trước đã thực hiện nhằm thích ứng với các tác động không mong muốn đến đời sống kinh tế của người dân ta thấy rằng biện pháp bảo vệ tức xây dựng bờ kè được cho là khả thi nhất, từ đấy em tiến hành thực hiện đề tài nhằm đánh giá được mức sẵn lòng trả của người dân về biên pháp thích ứng với hiện tượng biển. .. những người trả lời theo chiến lược không thích rủi ro có xu hướng phát biểu mức sẵn lòng trả thấp, hoặc người trả lời không biết mức sẵn lòng trả là bao nhiêu để trả lời Payment Card Một loạt các mức giá được viết lên thẻ và người trả lời được yêu cầu chọn một mức giá Cách hỏi này thường đem lại mức sẵn lòng trả thấp, vì trong một loạt mức giá được ghi trên thẻ thì các mức giá thấp thường được người trả. .. đây hiện tượng này đã trở nên đáng báo động Theo thống kê của Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ rõ, từ mũi Nghinh Phong (TP Vũng Tàu) đến xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) có 6 khu vực bị xói lở và bồi đắp mạnh Hiện tượng xâm thực xảy ra trải dài từ các phường 10, 11, 12 (TP Vũng Tàu) ; xã Phước Tỉnh, Phước Hưng, thị trấn Long Hải (huyện Long Điền); khu vực cửa Lộc An (huyện Đất Đỏ); một số xã Phước Thuận, ... vấn đề biển xâm thực tại Mỹ, nêu ra rằng hậu quả của nước biển dâng chính là biển xâm thực Đề tài sử dụng phương pháp CVM để định giá giá trị về mặt kinh tế do dãi ven biển mang lại đối với người dân khu vực Đề tài sử dụng mô hình probit để ước lượng Kết quả cho thấy khi mức độ biển xâm thực tăng (từ 95 feet) thì giá sẵn lòng trả là 4,210 $ (đối với mô hình log-linear) và tăng 8,800 $ (đối với mô hình... xã hội của xã Phước Thuận Chương 3: Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu, trình bày các khái niệm, định nghĩa, thực trạng của hiện tượng biển xâm thực và phương pháp được sử dụng trong đề tài Chương 4: Đây là chương trình bày các kết quả đạt được của đề tài Chương 5: Dựa vào kết quả và thảo luận ở chương 4, tác giả kết luận và đưa ra một số kiến nghị với biện pháp thích ứng hiện tượng biển xâm thực. .. nghiệp, các biến được đưa vào đều có ý nghĩa thống kê ở mức α = 5% Tác giả Gay D Defiesta (2011) đã thực hiện đề tài đánh giá mức sẵn lòng trả của người dân cho biện pháp thích ứng với BĐKH tại Dumangas, Iloilo, Philippines Đề tài tiến hành ước tính mức sẵn lòng trả (WTP) cho chương trình thích ứng vơi BĐKH, các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chi trả của họ từ đó đưa ra các chính sách, kiến nghị làm giảm... hiện tượng biển xâm thực là do BĐKH gây thay đổi dòng chảy, triều cường; Tình trạng khai thác cát bừa bãi, không hợp lý, gây xói lở ở khu vực cửa sông và vùng ven biển; Sóng, gió và dòng chảy tác động mạnh vào bờ Tại Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang phải hứng chịu những hậu quả vô cùng nghiêm trọng do hiện tượng biển xâm thực gây nên vào tháng 11, 12, hiện tượng xâm thực diễn . người dân tôi tiến hành thực hiện đề tài Đánh Giá Mức Sẵn Lòng Trả Của Người Dân Về Biện Pháp Thích Ứng Với Hiện Tượng Biển Xâm Thực Tại Xã Phước Thuận Huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 1.2 chung Đánh giá mức sẵn lòng trả của người dân về biện pháp thích ứng với hiện tượng biển xâm thực tại xã Phước Thuận huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Mục tiêu cụ thể - Đánh giá nhận thức của. BAN. Tháng 07 năm 2013. Đánh Giá Mức Sẵn Lòng Trả Của Người Dân Về Biện Pháp Thích ứng Với Hiện Tượng Biển Xâm Thực Tại Xã Phước Thuận Huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu LE THI HOA BAN. July
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá mức sẵn lòng trả của người dân về biện pháp thích ứng với hiện tượng biển xâm thực tại xã phước thuận huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu, đánh giá mức sẵn lòng trả của người dân về biện pháp thích ứng với hiện tượng biển xâm thực tại xã phước thuận huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu, đánh giá mức sẵn lòng trả của người dân về biện pháp thích ứng với hiện tượng biển xâm thực tại xã phước thuận huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay