mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế

24 592 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2014, 13:58

Lời mở đầu Mỗi một con ngời Việt Nam đều có một lòng tự hào về dân tộc rất mạnh mẽ. Điều đó đợc xuất phát từ tinh thần đoàn kết dân tộc, yêu nớc, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Tổ Quốc. Từ thời các vua Hùng dựng nớc cho tới nay, đất nớc Việt Nam đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ đất nớc. Từ cuộc chiến chống quân Nguyên Mông tới cuộc kháng chiến trờng kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ngày nay, kết quả của sự hi sinh ấy là một đất nớc hoà bình và phát triển. Tuy nhiên, chúng ta đã chịu một cái giá không phải là nhỏ: ngoài những thiệt hại không thể tính đợc về ngời, chúng ta còn phải gánh chịu sự tổn thất to lớn về kinh tế. Đó là: về nông nghiệp 1/7 ruộng đất bị bỏ hoang, 1/3 ruộng đất không có nớc tới để cày cấy, về công nghiệp sản lợng năm 1954 so với năm 1939 từ 10% xuống 1,5% Trong thời gian sau chiến tranh, chúng ta xây dựng một nền kinh té tập trung theo kiểu mẫu Liên Xô và đã thu đợc một số thành công khắc phục đợc những khó khăn tr- ớc mắt. Những tởng đó là con đờng đúng đăn, phù hợp với nớc ta nhng một lần nữa nền kinh tế lại rơi vào khủng hoảng. Năm 1986 là một mốc quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Tại cuộc họp lần thứ VI của Đảng, quốc hội quyết định chuyển hớng nền kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Vậy tại sao chúng ta phải chuyển đổi nền kinh tế? Tại sao lại phải chuyển sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa? Nền kinh tế này nh thế nào? Từ khi chuyển đổi nền kinh tế chúng ta đã thu đợc những thành tựu gì? Trong tơng lai chúng ta sẽ phải giải quyết những vấn đề nào? Trong khuôn khổ của đề án này tôi xin cố gắng làm rõ những vấn đề trên và cùng xác định những công việc mà tuổi trẻ cần làm để đa đất nớc phát triển sánh vai cùng các cờng quốc trên thế giới. 1 I.Những vấn đề lý luận về kinh tế thị trờng 1. Nền kinh tế thị trờng là gì? - Nền kinh tế thị trờng là một mô hình kinh tế mà trong đó hầu hết các quan hệ kinh tế đợc thực hiện dới hình thái hàng hoá và dịch vụ, với nhiều thành phần tham gia, vận động theo cơ chế thị trờng. - Nh vậy, nền kinh tế thị trờng là một mô hình kinh tế mà các thành phần của thị trờng có mối quan hệ thông qua hàng hoá, dịch vụ và thông qua các hoạt động trao đổi. Tất cả các quan hệ đó đợc điều tiết bằng một cơ chế tự điều tiết của thị trờng do sự tác động của các quy luật vốn có của nó. Nói một cách cụ thể hơn về cơ chế tự điều tiết của thị trờng đó là một hệ thống hữu cơ của sự thích ngs với nhau, tự điều tiết lẫn nhau của các yếu tố giá cả, cung-cầu, cạnh tranh trực tiếp phát huy trên thị trờng để điều tiết. Thực khó có thể đánh giá đầy đủ những u điểm & khuyết tật của cơ chế thị trờng. Tuy nhiên, cơ chế thị trờng có những u điểm nổi bật sau: - Cơ chế thị trờng kích thích hoạt động của các chủ thể kinh tế & tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của họ. Do đó làm cho nền kinh tế phát triển năng động, huy động đợc các nguồn lực của xã hội vào phát triển kinh tế, thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển, nâng cao năng suất lao động xã hội. -Sự tác động của cơ chế thị trờng đa đến sự thích ứng tự phát giữa khối lợng & cơ cấu nhu cầu của xã hội, nhờ đó có thể thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cho cá nhân & cho sản xuất. - Cơ chế thị trờng mềm dẻo & có khả năng thích nghi cao hơn khi những điều kiện kinh tế thay đổi. Chính vì vậy, cơ chế thị trờng giải quyết đợc những vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế. Song cơ chế thị trờng không phải là hiện thân của sự hoàn hảo. Nó còn có cả những những khuyết tật, đặc biệt về mặt xã hội. Có thể chỉ ra một số khuyết tật dới đây của cơ chế thị trờng: - Hiệu lực của cơ chế thị trờng phụ thuộc vào mức độ hoàn hảo của cạnh tranh. Một nền kinh tế đợc thúc đẩy bởi cạnh tranh hoàn hảo sẽ dẫn tới phân bố & sử dụng có hiệu quả nhất đầu vào & đầu ra của sản xuất. Cạnh tranh không hoàn hảo thì hiệu lực của cơ chế thị trờng càng giảm. -Trong cơ chế thị trờng, mục đích hoạt động của các doanh nghiệp là lợi nhuận tối đa. Vì vậy, họ có thể lạm dụng tài nguyên của xã hội, gây ô nhiễm môi trờng sống của con ngời mà xã hội phải gánh chịu. - Sự tác động của cơ chế thị trờng đa đến sự phân hoá giàu nghèo, tác động xấu đến đạo đức & tình ngời. - Một nền kinh tế do cơ chế thị trờng điều tiết khó tránh khỏi những thăng trầm, khủng hoảng kinh tế có tính chu kỳ. 2. Tính quy luật của sự hình thành nền kinh tế thị trờng: - Phát triển là một sự thay đổi về chất, nh vậy trớc đó chúng ta phải có sự tích luỹ về lợng. Hay nói cách khác, chúng ta phải hội đủ các điều kiện thì mới có sự thay đổi đó đợc. Nh vậy, muốn hình thành nền kinh tế thị trờng , chúng ta cũng phải hội đủ các quy luật hình thành của nó. Đó là: + Sự phân công lao động xã hội: trớc đây trong nền kinh tế tự cung tự cấp, mỗi một thành viên của nền kinh tế đều tự sản xuất ra các mặt hàng theo 2 nhu cầu và khả năng của mình. Tức là, một ngời nông dân muốn có gạo ăn, áo mặc thì anh ta phải tự sản xuất ra các thứ đó, không ai cung cấp cho anh ta. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trờng, các thành viên của nền kinh tế quan hệ với nhau thông qua hàng hoá. Tức là sản phẩm của ngời này cần thiết cho ngời kia và có thể trao đổi đợc. Nh vậy tức là phải có ngời sản xuất sản phẩm này và có ngời sản xuất dản phẩm kia. Đó chính là sự phân công lao động xã hội. Nếu nền kinh tế không có sự phân công lao động rõ ràng thì sẽ không có hàng hoá và không hình thành nền kinh tế thị trờng. + Quy luật hình thành thứ hai của nền kinh tế thị trờng là sự tồn tại độc lập và không phụ thuộc vào nhau giữa những doanh nghiệp , những ngời sản xuất hàng hoá. Có nghĩa là trong nền linh tế thị tròng, việc sản xuất cái gì, nh thế nào, cho ai là việc riêng của mỗi ngời, mỗi doanh nghiệp. Họ là những ngời sản xuất độc lập. Những doanh nghiệp sản xuất hàng hoá có thể là thuộc quyền sở hữu t nhân, hay thuộc quyền sở hữu tập thể hoặc thuộc quyền sở hữu của nhà nớc nhng chúng vẫn là những doanh nghiệp sản xuất hàng hoá độc lập. Đối với xã hội thì lao động của mỗi doanh nghiệp (dù là thuộc hình thức sở hữu nào) vẫn là lao động t nhân, và chỉ khi nào bán đợc hàng hoá thì lao động t nhân đó mới đợc xã hội thừa nhận và trở thành một bộ phận thực sự của lao động xã hội. Với phân công lao động xã hội, lao động sản xuất hàng hoá mang tính chất lao động xã hội, một bộ phận của toàn bộ lao động xẫ hội. Sự phân công lao động xã hội tạo nên sự phụ thuộc lẫn nhau giữa những ngời sản xuất, họ làm việc với nhau thông qua trao đổi hàng hóa. Còn với t cách là doanh nghiệp thì lao động sản xuất hàng hoá của họ lại mạng tính chất t nhân. Sự mâu thuẫn giữa lao động t nhân và lao động xã hội đợc giải quyết khi sản phẩm đợc trao đổi dới hình thức hàng hoá. Kinh tế hàng hoá tồn tại trong nhiều chế độ xã hội khác nhau, dựa trên nhiều hình thức sở hữu khác nhau, chứ không chỉ dựa trên chê độ sở hữu t nhân, miễn là những ngời, doanh nghiệp sản xuất hàng hoá là độc lập và không phụ thuộc vào nhau. + Thứ ba đó là sự tồn tại của quan hệ hàng hoá tiền tệ. Nếu nh chúng ta có đợc hai điều trên nhng quan hệ tiền tệ không đợc thừa nhận thì sẽ không xuất hiện nền kinh tế thị trờng. Ta có thể thấy rõ trong nền kinh tế hàng hoá tập trung ở nớc ta, chúng ta có đợc sự phân công lao động xã hội, chúng ta có sự tồn tại độc lập của các nhà sản xuất hàng hoá, nhng lúc này quan hệ hàng hoá tiền tệ không đợc chấp nhận. Sản phẩm lúc này đợc đem ra phân phối, kết quả là không xuất hiện thị trờng. Một nền kinh tế thị trờng mà không xuất hiện thị trờng thì sẽ nh thế nào? 3. Các nhân tố của thị trờng: a) Hàng hoá: - Hàng hoá là sản phẩm của lao động, nó có thể thoả mãn một nhu cầu nhất định nào đó của con ngời, đồng thời nó đợc sản xuất ra nhắm đem bán (hay trao đổ trên thị trờng). Hàng hoá là một phạm trù lịch sử, sản phẩm của lao động trở thành hàng hoá khi nó trở thành đối tợng mua-bán trên thị trờng. 3 - Trong xã hội hiện đại, hàng hoá có thể là vật thể (hữu hình), hay là phi vật thể( hay hàng hoá dịch vụ). Đối với bất kỳ một hàng hoá nào, chúng đều có hại thuộc tính sau: + Giá trị sử dụng: - Giá trị sử dụng là công dụng của vật phẩm( tính hữu ích) coá thể thoả mãn nhu cầu nhất định nào đó của con ngời. Mỗi hàng hoá đều có một hay một số công dụng nhất định để thoả mãn nhu cầu của con ngời. Giá trị sủ dụng đợc phát hiện dần dần nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và lực lợng sản xuất. VD: Than đá, lúc đầu loài ngời chỉ biết với công dụng làm chất đốt, nhng sau này nó đợc dùng vào ngành công nghiệp hoá chất Xã hội ngày càng tiến bộ, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì số lợng giá trị sử dụng ngày càng phong phú, đa dạng chất lợng cao. - Giá trị sử dụng của vật phẩm do thuộc tính tự nhiên của vật quy định và là nội dung vật chất của của cải. Do đó, giá trị sử dụng là phạm trù vĩnh viễn. - Giá trị sử dụng là thuộc tính của hàng hoá, nhng nó khong phải là giá trị sử dụng cho bản thân ngời sản xuât, mà là cho ngời khác, tức là cho xã hội. Trong nền sản xuất hàng hoá, giá trị sủ dụng đồng thời là vật mang giá trị trao đổi. + Giá trị: - Giá trị trớc hết biểu hiện ra bên ngoài là quan hệ tỷ lệ về số lợng giữa các giá trị sủ dụng khác nhau hay còn gọi là giá trị trao đổi. VD: 1 m vải=5kg thóc. Sở dĩ, vải và thóc là hai hàng hoá khác nhau, mà vẫn có thể trao đổi cho nhau là vì giữa chúng có một cơ sở chung. Đó là hao phí lao động xã hội để tạo ra 2 sản phẩm đó. - Vậy hao phí lao động để sản xuất ra hàng hoá kết tinh trong hàng hoá là cơ sở để trao đổi hàng hoá, tạo ra giá trị của hàng hoá. Hao phí lao động xã hội để tạo ra sản phẩm đợc lợng hoá bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó. Tức là, thời gian cần thiết để sản xuất một hàng hoá trong điều kiện sản xuất bình thờng, trình độ kỹ thuật bình thờng. - Giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện của giá trị: giá trị là cơ sở, nội dung của giá trị trao đổi. Giá trị là phạm trù lịch sử, là phạm trù riêng có của sản xuất hàng hoá. + Mối quan hệ giữa hại thuộc tính: - Giá trị và giá trị sử dụng là 2 thuộc tính cùng tồn tại và thống nhất với nhảutong cùng một hàng hoá. Ngời sản xuất làm ra để bán, mục đích của họ là giá trị. Nhng cái mà họ có là giá trị sử dụng, họ chú ý tới giá trị sủ dụng cũng là vì mục đích là giá trị mà thôi. Ngời mua, họ quan tâm tới giá trị sử dụng, nhng nếu muốn có giá trị sử dụng đó, họ phải trả giá trị cho ngời sản xuất. Tức là họ phải thực hiện giá trị thị trờng thì mới chi phối giá trị sử dụng. b) Tiền tệ: - Tiền tệ về bản chất là một hàng hoá đợc tách ra làm vật ngang gía chung cho các hàng hoá khác. Tiền tệ thể hiện lao động xã hội và biểu hiện mối quan hệ giữa những ngời sản xuất hàng hoá. Cho tới ngày nay vàng vẫn 4 đợc coi là hàng hoá ngang giá chung, nhng nó ít đợc lu thông mà đợc thay bằng các loại tiền giấy, kim loại khác rẻ hơn đại diện cho những lợng vàng nhất định. - Vậy tại sao lại xuất hiện tiền tệ? Chúng ta nhìn lại thời kỳ mà nền kinh tế ở giai đoạn tự cung tự cấp. Đây là một thời kỳ nền kinh tế cực kỳ kém phát triển, các nhu cầu của con ngời luôn không đợc đáp ứng đầy đủ do sự hạn chế về năng lực sản xuất của con ngời. Ngời nông dân muốn có vải may quần áo nhng lại không có khả năng sản xuất vải, nhng lại thừa gạo. Trong khi đó ngời có vải lại thiếu gạo và thừa vải. Và họ trao đổi cho nhau. Dần dần, các mặt hàng trao đổi trở nên phong phú hơn, nhng cũng xuất hiện khó khăn. Những khó khăn đó là: ngời nông dân muốn đổi gạo lấy vải nhng ngời có vải lại không muốn có gạo. Từ đó họ hình thành nên một vật ngang giá chung. Tức là, trong một phạm vi nhất định, một vật đợc mọi ngời công nhận và có thể dùng để trao đổi mọi thứ hàng hoá. Tuy nhiên, khi kinh tế phát triển thì sự hạn hẹp về phạm vi địa lý của vật ngang giá chung bắt đầu gây khó khăn và tiền tệ ra đời. Nhìn vào lịch sử phát triển của tiền tệ, ta thấy sự ra đời của nó là tất yếu khách quan để đáp ứng đợc sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá. Với nhiều đặc tính phù hợp đợc cả thế giới công nhận, vàng là kim loại đợc lựa chọn. - Từ khi xuất hiện, tiền tệ đã góp phần rất lớn vào sự phát triển cả kinh tế, nó thể hiện thông qua 5 chức năng của tiền tệ: + Tiền tệ là thớc đo giá trị: ngày nay muốn tiêu dùng bất cứ hàng hoá nào chỉ cần chúng ta có tiền đều có thể mua đợc dễ dàng. Đây chính là chức năng cơ bản của tiền. Nh vậy tiền cũng phải có giá trị của nó. Giá trị của tiền là do lợng lao động xã hội cần thiết để sản xuất vàng quyết định. Trên thị tr- ờng, giá trị của hàng hoá đợc biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả. Giá cả lên xuống xung quanh giá trị và do quan hệ cung cầu chi phối và tiêu chuẩn giá cả không phụ thuộc vào giá trị của vàng. + Chức năng là phơng tiện lu thông - Trong chức năng này thì tiền làm môi giới trong quá trình lu thông hàng hoá. Chức năng này giúp tách rời hành vi mua và bán. Tức là ngời ta có thể mua ở một nơi vào một thời điểm nào đó và bán ở một nơi khác vào một thời điểm khác. Để thực hiện chức năng này phải có tiền thực tế. Trong thời kỳ đầu ngời ta dùng nén vàng bạc, nhng dần dần đợc thay thế bằng tiền đúc rồi đến tiền giấy. Trong quá trình lu thông tiền đúc, giấy bị hao mòn nhng giá trị mà nó đại diện là không thay đổi. Trớc đây, lợi dụng tính đại diện của tiền đúc và giấy, nhà nớc không ngng sản xuất nhiều tiền loại này làm giảm giá trị đồng tiền, gây ra khủng hoảng kinh tế. Vì vậy, ngày nay, nhà nớc luôn kiểm soát giá trị của tiền để bình ổn nền kinh tế. + Chức năng là phơng tiện cất trữ: - Tiền là vật ngang giá chung, nó có thể dùng để trao đổi mọi thứ. Vì vậy có thể nói rằng tiền là đại biểu cho của cải xã hội, nên nó có thể đợc cất trữ. Tuy nhiên không phải là tiền nào cũng có thể cất trữ mà chỉ có tiền đầy đủ giá trị nh vàng mới thực hiện đợc chức năng này. Nếu hàng hoá nhiều thì 5 tiền đã cất trữ sẽ đợc tung ra thị trờng, nếu hàng hoá khan hiếm thì tiền lại đ- ợc cất trữ. + Chức năng là phơng tiện thanh toán: - Với chức năng thanh toán tiền dùng để trả lơng, nộp thuế, mua bán hàng hoá. Do để thuận lợi trong kinh doanh, việc mua và bán đợc tách rời và chức năng thanh toán của tiền ở đây càng thể hiện rõ tầm quan trọng. Từ chức năng thanh toán của tiền và nhu cầu thanh toán làm xuất hiện một loại tiền mới là tín dụng dới các hinh thức nh giấy bạc ngân hàng, séc, trái phiếu + Chức năng tiền tệ thế giới: - Do đợc toàn bộ thế giới công nhận về giá trị của tiền, nên thế giới trở thành một thị trờng chung. Những nớc khác nhau có thể mua bán những sản phẩm mà đất nớc mình cần. Trong chức năng này vàng là phuơng tiện thanh toán quốc tế. Các chức năng của tiền tệ liên quan mật thiết với nhau. Sự phát triển của các chức năng này phản ánh sự phát triển của sản xuất hàng hoá và những mâu thuẫn của nó. c) Giá cả: - Giá cả thị trờng là sự biểu hiện bằng triền của giá trị thị trờng và giá cả sản xuất. Giá cả thị trờng đợc hình thành thông qua sự cạnh tranh giữa các nhà kinh doanh, sản xuất trong cùng một nghành, cùng một loại hàng hoá, nhằm giành đợc điều kiện sản xuất và tiêu thụ hàng hoá có lợi nhất để thu đ- ợc lợi nhuận tối đa. Song trên thị trờng, mỗi loại hàng hoá đều phải bán theo một giá thống nhất. Bởi vì, giá cả thị trờng dựa trên cơ sở giá trị thị trờng của hàng hoá. Giá trị thị trờng của hàng hoá là giá trị trung bình của những hàng hoá đợc sản xuất ra trong một khu vực nào đó hay là giá trị cá biệt của những hàng hoá đợc sản xuất ra trong điều kiện trung bình của khu vực đó và chiếm một khối lợng lớn trong tổng số sản phẩm của khu vực này. Nghĩa là, nếu đại bộ phận lợng hàng hoá đợc sản xuất ra trong những điều kiện xã hội trung bình, còn một bộ phận nhỏ đợc sản xuất trong điều kiện kém và một lợng nhỏ khác trong điều kiện tốt, thì giá trị thị trờng của hàng hoá do giá trị của lợng hàng hoá ở khu vực điều kiện trung bình quyết định. Hay nều đại bộ phận hàng hoá đợc sản xuất ra trong điều kiện kém (hoặc điều kiện tốt) thì giá trị thị trờng của hàng hóa lại do hàng hoá ở khu vực điều kiện kém (hoặc điều kiện tốt) quyết định. - Dù là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị thị trờng, nhng không có nghĩa là hai đại lợng đó phải bằng nhau. Giá cả thị trờng của hàng hoá luôn xoay quanh giá trị thị trờng của nó. Bởi vì giá cả thị trờng còn phụ thuộc vào quan hệ cung-cầu của hàng hoá trên thị trờng: Cung là số lợng hàng hoá mà ngời cung sẵn sàngvà có khả năng đa ra thị trờng ở mỗi một mức giá khác nhau, tại mỗi một thời gian khác nhau. Cung đợc quyết định bởi khối lợng sản phẩm xã hội đã và sẽ sản xuất ra, tỷ suất hàng hoá và khối lợng hàng hoá xuất nhập khẩu. 6 Cầu là khối lợng hàng hoá mà ngời tiêu dùng sẵn sàng và có khả năng mua trên thị trờng ở mỗi mức giá khác nhau, trong mỗi một thời gian khác nhau. Khi số lợng cung của một hàng hoá phù hợp với nhu cầu xã hội thì tổng số giá trị thực của hàng hoá bằng tổng số giá trị thị trờng của nó. Còn nếu số lợng hàng hoá cung mà lớn hơn nhu cầu của xã hội thì tổng số giá trị thực của hàng hoá lớn hơn tổng giá trị thị trờng của nó. Ngợc lại khi mà số l- ợng cung nhỏ hơn cầu thì tổng số giá trị thực của hàng hoá sẽ nhỏ hơn tổng giá trị thị trờng d) Lợi nhuận: Giá trị thặng d đợc quan niệm là con đẻ của toàn bộ t bản ứng trớc, đợc so sánh với toàn bộ t bản ứng trớc mang hònh thái chuyển hoá là lợi nhuận. Vậy lợi nhuận có nguồn gốc từ giá trị thặng d. Vậy giá trị thặng d từ đâu sinh ra? - Lợi nhuận là giá trị thặng d đợc so với toàn bộ t bản ứng trớc đợc quan niệm là con đẻ của toàn bộ t bản ứng trớc sẽ mang hình thức chuyển hoá là lợi nhuận. - Lợi nhuận đợc đo bằng (g 1 ) sự chênh lệch giữa giá trị hàng hoá và chi phí sản xuất t bản chủ nghĩa nên sau khi bán hàng hoá t bản không bù đắp đ- ợc số t bản ứng trớc mà còn thu đợc lợi nhuận. - Lợi nhuận là mục tiêu quan trọng để phấn đấu của mỗi doanh nghiệp, là động lực để các nhà sản xuất nâng cao năng suất lao động, đổi mới khoa học công nghệ, thúc đẩy nền sản xuất phát triển. 4. Các quy luật kinh tế của nền kinh tế thị trờng a) Quy luật giá trị: Quy luật giá trị là một quy luật kinh tế rất quan trọng của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Quy luật giá trị quy định mặt chất và sự vận động về mặt l- ơng của giá trị hàng hoá. Theo quy luật này, sản xuất và trao đỏi phải dựa trên cơ sở lợng giá trị hàng hoá hay thời gian lao động xã họi cần thiết. Nghĩa là: đối với sản xuất, nó yêu cầu hao phí lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hoa phải phù hợp với hao phi lao động xã hội cần thiết, tức là phải phù hợp với mức hao phi mà xã hội có thể chấp nhận đợc. Còn trong trao đổi hàng hoá, nó yêu cầu là trao đổi phải theo nguyên tắc ngang giá. Quy luật giá rị biểu hiện sự vân động của nó thông qua sự biến đổi của giá cả hàng hoá. Giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị. Giá cả phụ thuộc vào giá tri, vì giá trị là cơ sở của giá cả. Nhng do tác động của quan hệ cung- cầu, tình trạng độc quyền, và một số tác động khác, giá cả thị trờng có thể tách rời giá trị, lên xuống xoay quanh giá trị. Nhng cuối cùng, tổng giá cả phù với tổng giá trị của chúng. Quy luật giá trị có những tác dụng sau: + Điều tiết sản xuất và lu thông hàng hoá: Ngời sản xuất hàng hoá sản xuât cái gì, nh thế nào, cho ai, là do họ quyết định. Mục đích duy nhất của họ là thu đợc nhiều lãi nhất. Dựa vào sự biến động của giá cả thị trờng, ngời sản xuất biết đợc mặt hàng nào đang bán chạy và mặt hàng nào đang thừa. Ngời sản xuất sẽ mở rộng sản xuất những mặt hàng đang thiếu, bán chạy, giá cao 7 và thu hẹp lại những mặt hàng nào ế thừa, giá thấp. Một số ngời sẽ chuyển sang sản xuất những mặt hàng đang thiếu vầ giá cao, bỏ những mặt hàng mang lại lợi nhuận thấp. Kêt quả là các yếu tố sản xuất nh sức lao động, t liệu sản xuất, tiền vốn chuyển dịch từ ngành này sang ngành khác. Đây chính là sự điều tiết sản xuất của quy luật giá trị. Trong lu thông hàng hoá, quy luật giá trị cũng tham gia vào quá trình vận động của hàng hóa từ nơi giá thấp đến nơi giá cao. Từ đó phân phối các nguồn hàng hoá một cách hợp lý hơn giữa các vùng, giữa cung và cầu đối với các loại hàng hoá trên thị trờng. + Thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển.: Vì hàng hoá bán theo giá trị xã hội do hao phí lao động xã hội các thiết quyết định, nên ngòi sản xuất có ít hao phí lao động cá biệt hơn lao động xã hội cần thiết thì sẽ thu đợc nhiều lợi hơn. Chính vì vậy muốn thu nhiều lợi hơn, chiến thắng và đứng vững trong thị trờng cạnh tranh, mỗi nhà sản xuất đều phải không ngừng tìm cách rút xuống đến mức tối thiểu hao phí lao động cá biệt. Muốn vậy, họ phải không ngừng tim cách cải tiến lực lợng sản xuất. + Phân hoá ngời sản xuất thành kẻ giàu ngời nghèo, và làm nảy sinh quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa: trong cuộc chạy đua theo lợi nhuận, những nhà sản xuất nào làm tốt sẽ thu đợc nhiều lợi nhuận trở nên giàu có. Ngợc lại, những nhà sản xuất khác làm kém hơn sẽ phải chịu sự thua lỗ và trở thành nghèo hơn. Từ đây, phát sinh ra quan hệ sản xuất TBCN, những ngòi giàu trở thành ông chủ, những ngời nghèo trở thành những ngời làm thuê. Đây là quan hệ t sản và vô sản, quan hệ giữa chủ và tớ, quan hệ đối kháng về lợi ích kinh tế. 8 b) Quy luật cung cầu: + Quy luật này thể hiên mối quan hệ khách quan giữa cung cầu trên thị trờng. Cung và cầu là sự khái quát hai lực lợng cơ bản của thị trờng là: ngời mua và ngời bán. Vậy cung và cầu là gì? - Cung là khối lợng hàng hoá và dịch vụ mà các doanh nghiệp tung ra thị trờng với giá cả nhất định,trong một thời kỳ nhất định. Cung chịu ảnh h- ởng của hai nhân tố là giá cả và thu nhập. Với giá cả, cung chịu ảnh hởng: khi các yếu tố sản xuất đã đợc tận dụng thì giá cả không ảnh hởng tới cung là mấy. Nhng trong trờng hợp cha tận dụng hết thì tăng giá có thể dẫn tới tăng cung.Với thu nhập, ảnh hởng tới trờng vốn hay đoản vốn của doanh nghiệp, điều này chi phôi cách ứng xủa của doanh nghiệp khi tung hàng ra tiêu thụ. - Cầu là khối lợng hàng hoá và dịch vụ mà ngòi tiêu dùng, muốn mua trong một thời kỳ với mỗi một mức giá nhất định. Cầu phụ thuộc vào các nhân tố: nhu cầu mua sắm của xã hội, khả năng mua săm của dân c(khả năng này lại phụ thuộc vào thu nhập của mỗi ngòi và giá cả hàng hoá). + Cân bằng cung cầu trên thị trờng: cung và cầu luôn tác động qua lại lẫn nhau. Cung xác định cầu và ngợc lại cầu cũng xác định cung. Mối liên hệ mạt thiết này tạo ra quy luật cung cầu. Trên thị trờng, ngời mua muốn giá của hàng hoá là thấp , trong khi đó ngời bán lại muốn giá cả cao. Tới một lúc nào đó thì giá giữa họ là bằng nhau, đó là giá cả thị trờng hay giá cả trung bình. Giá cả thực tế trên thị trơng xoay quanh điểm cân bằng này, tuỳ thuộc vào t- ơng quan giữa cung và cầu. ậ điểm cân bằng này, lợng hàng hoá mà ngời bán sẵn sàng bán bằng với lợng hàng hoá ma ngời mua sẵn sàng mua.Quy luật cung cầu biểu hiện thông qua sự thay đổi của giá cả. Với số lợng cung cố định, cầu tăng sẽ làm tăng giá, nếu với một sức cầu cố định thì cung tăng sẽ làm giảm giá. c) Quy luật cạnh tranh: Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tẩnh về kinh tế giữa những ngời sản xuất với nhau, giữa những ngời sản xuất với ngời tiêu dùng, nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm để thu đợc nhiều lợi nhuận nhật cho mình. Nội dung cạnh tranh bao gồm việc canh tranh chiếm lĩnh những nguồn nguyê liệu, gianh giật những nguồn lực sản xuất; cạnh tranh về khao học công nghệ. Cạnh tranh chiếm lĩnh thị trờng, giành giật nơi đầu t, các hợp đồng, các đơn đặt hàng. Cạnh tranh có thể bằng giá cẩ, bằng chất lợng, các dịch vụ kèm theo, phơng thức thanh toán Cạnh tranh có nhiều loại: cạnh tranh giữa nhng ngời mua, giữa những ngời sản xuất, cạnh tranh trong nội bộ ngành, và cạnh tranh giữa các ngành. Cạnh tranh có vai trò tích cực trong nền sản xuất hàng hoá. Nó buộc ngời sản xuất hàng hoá phải không ngừng cải tiến kỹ thuật sản xuất, lực lợng lao động, nâng cao năng suất, tiết kiệm nhiên liệu Hơn nữa,để bán đợc nhiều hàng hoá hơn thì nhà sản xuất phải không ngừng nghiên cứu thị truờng, thị hiếu, sở thích của ngời tiêu dùng, từ đó kích thích sự đa dạng của mẫu mã sản phẩm Nh vậy có thể nói, quy luật cạnh tranh có tác dụng đào 9 thải những cái cũ, lạc hậu, không phù hợp, binh ftuyển những cái mới, tiến bộ thuc đẩu sản xuất hàng hó phát triển. Tuy nhiên cùng với những tác dụng của nó, cạnh tranh cò gây ra những hậu quả: đầu cơ, lừa đảo, ô nhiễm môi trờng, khai thác cạn kiệt tài nguyên d) Quy luật lu thông tiền tệ: Khi tiền tệ xuất hiện, sự troa đỏi hàng hoá trực tiếp chuyển sang trao đổi một cách gián tiếp- trao đổi hàng hoá lấy tiền tệ làm môi giới. Sự vận động của tiên tệ lấy sự trao đổi hang hoá làm tiền đề gọi là lu thông tiền tệ. Sự vân động của hàng hoá và tiền tệ là sự thông nhất giữa lu thông tiền tệ và lu thông hàng hoá. Tuy nhiên số tiền đa vào lu thông không phải là vô tận. Để thực hiện chức năng phơng tiện lu thông ở mỗi thời kỳ cần có một số lợng tiền nhất định. Số lợng tiền này đợc xác định bằng quy luật lu thông tiền tệ. Quy luật này đợc xác định nh sau: Số lợng tiền cần thiết trong lu thông = Tổng số giá cả hàng hoá - Tổng số giá cả hàng hoá bán chịu + Tổng số giá cả hàng hoá khấu trừ cho nhau + Tổng số giá cả hàng hoá bán chịu đến kỳ thanh toán Số lần luân chuyển trung bình của tiền tệ Quy luật lu thông tiền tệ nói trên là qui luật tiền vàng. II. Sự hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trờng ở Việt Nam 1.Tính tất yếu khách quan chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa: 1.1. Sự tồn tại của sản xuất hàng hoá ở nớc ta: Trớc đây, khi còn quan niệm không đúng: đối lập chủ nghĩa xã hội với sản xuất hàng hoá, kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trờng (vì cho rằng kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trờng gắn với chủ nghĩa t bản), thì nhiều ngời nhận thức, và hiểu rằng dới chủ nghĩa xã hội không còn sản xuất hàng hoá, kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trờng, mà nếu có tồn tại thì chỉ là một nền kinh tế hàng hoá đặc biệt (chỉ có t liệu tiêu dùng là hàng hoá, còn t liệu sản xuất, sức lao động, vốn không phải là hàng hóa). Nhng sự tồn tại của nền sản xuất hàng hoá ở nớc ta là không thể phủ nhận. Về điều kiện thứ nhất của sản xuất hàng hoá, đó là phân công lao động xã hội; chẳng những không mất đi, mà trái lại còn phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Phân công lao động trong từng khu vực, từng địa phơng ngày càng phát triển. Sự phát triển của phân công lao động đợc thể hiện ở tính phong phú, đa dạng và chất lợng ngày càng cao của sản phẩm đa ra trao đổi trên thị trờng. Về điều kiện thứ hai, trong nền kinh tế nớc ta, tồn tại nhiều hình thức sở hữu, đó là sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu t nhân (gồm sở hữu cá thể, sở hữu tiểu chủ, sở hữu t bản t nhân), sở hữu hỗn hợp. Do đó tồn tại nhiều chủ thể kinh tế độc lập, có lợi ích riêng, nên quan hệ kinh tế giữa họ chỉ có thể thực hiện bằng quan hệ hàng hoá - tiền tệ. Hơn nữa, nếu cho rằng, sự ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa là chế độ t hữu về t liệu sản xuất thì 10 [...]... trò chủ đạo Trong nền kinh tế thị trờng ở nớc ta, tồn tại ba loại hình sở hữu cơ bản: sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu t nhân Từ ba loại hình sở hữu cơ bản đó hình thành nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh Các thành phần kinh tế đó là kinh tế nhà nớc, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế t bản t nhân, kinh tế t bản nhà nớc, kinh tế có vốn đầu t... một cơ sở kinh tế tơng ứng với nó, kinh tế nhà nớc, nói đúng ra kinh tế dựa trên chế độ công hữu bao gồm kinh tế nhà nớc và kinh tế hợp tác, tạo cơ sở kinh tế cho chế độ xã hội mới - xã hội chủ nghĩa Việc vin vào tình trạng kém hiệu quả của kinh tế nhà nớc trong thời gian qua để phủ định kinh tế nhà nớc giữ vai trò chủ đạo là sai lầm về lý luận Vấn đề chủ yếu không phải là phủ định vai trò của kinh tế... Trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nớc ta, kinh tế nhà nớc giữ vai trò chủ đạo Việc xác định kinh tế nhà nớc giữ vai trò chủ đạo là sự khác biệt có tính chất bản chất giữa kinh tế thị trờng định hớng XHCN ở nớc ta với kinh tế thị trờng của các nớc khác.Tính định hớng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trờng ở nớc ta đã quy định kinh tế nhà nớc phải giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế nhiều... phần kinh tế Nhà nớc và kinh tế tập thể, tuy cùng dựa trên chế độ công hữu về t liệu sản xuất, nhng các đơn vị kinh tế có sự khác biệt nhất định, có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, có lợi ích riêng Mặt khác, các đơn vị kinh tế có sự khác nhau về trình độ kỹ thuật công nghệ, về trình độ tổ chức quản lý, nên chi phí sản xuất và hiệu quả sản xuất cũng khác nhau Trong quan hệ kinh tế đối ngoại, quan. .. đại hoá nền kinh tế quốc dân, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH 3.2 Nền kinh tế thị trờng gồm nhiều thành phần cùng tồn tại và phát triển nhng kinh tế Nhà nớc phải luôn giữ vai trò chủ đạo: Nền kinh tế thị trờng định hớng XHCN ở nớc ta là nền kinh tế cơ sở cơ cấu đa dạng về hình thức sở hữu, trong đó sở hữu Nhà nớc làm chủ đạo Do đó nền kinh tế gồm nhiều thành phần, trong đó nền kinh tế Nhà... không thể dùng ý chí chủ quan của mình để xoá bỏ sự hiện hữu của kinh tế hàng hoá, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trờng là một tồn tại tất yếu, khách quan ở nớc ta 1.2 Phát triển kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN có tác dụng to lớn đa nớc ta ra khỏi khủng hoảng, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH: Nền kinh tế nớc ta bớc vào... kinh tế mở, hội nhập với kinh tế thế giới và khu vực, thị trờng trong nớc gắn với thị trờng thế giới, thực hiện những thông lệ trong quan hệ kinh tế quốc tế, nhng vẫn giữ đợc độc lập chủ quyền và bảo vệ đợc lợi ích quốc gia, dân tộc trong quan hệ kinh tế đối ngoại Thực ra, đây không phải là đặc trng riêng của nền kinh tế thị trờng định hớng XHCN, mà là xu hớng chung của các nền kinh tế trên thế giới hiện... nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại: Trong điều kiện hiện nay, chỉ có mở cửa kinh tế và hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới, mới thu hút đợc vốn khoa học kỹ thuật hiện đại để khai thác tiềm năng và thế mạnh của đất nớc nhăm phát triển kinh tế Khi mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại phải quán triệt nguyên tắc bình đẳng hại bên cùng có lợi, không can thiệp vào nội bộ của nhau Mở rộng kinh tế đối ngoại... thời gian nổ ra cuộc khủng hoảng kinh tế 3 Mục tiêu và đặc trng bản chất của nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo đinh hớng xã hội chủ nghĩa ở nớc ta: Kinh tế thị trờng định hớng XHCN thực chất là kiểu tổ chức nền kinh tế vừa dựa trên những nguyển tắc và quy luật của kinh tế thị trờng, vừa dựa trên những nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội Do đó, kinh tế thị trờng định hớng XHCN... phát triển các thành phần kinh tế thuộc chế độ công hữu, mà còn phải khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế thuộc sở hữu t nhân để hình thành nền kinh tế thị trờng rộng lớn bao gồm các đơn vị kinh tế thuộc chế độ công hữu, các đơn vị kinh tế t doanh, các hình thức hợp tác liên doanh giữa trong và ngoài nớc, các hình thức đan xen và thâm nhập vào nhau giữa các thành phần kinh tế đều có thể tham
- Xem thêm -

Xem thêm: mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế, mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế, mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế, II. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn