Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm vật lý

256 380 0

NHT Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,930 tài liệu

  • Loading ...
1/256 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2014, 11:16

. phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Vật dao động với phương trình: x = 5sin 4t 2 π ⎛⎞ π+ ⎜⎟ ⎝⎠ cm Chọn gốc thời gian là lúc buông vật, lấy g = 10 m/s 2 . Lực dùng để kéo vật trước khi dao động. đứng, đầu dưới có vật khối lượng m = 0,1 kg, lò xo độ cứng K = 40N/. Năng lượng của vật là 18.10 -3 (J). Lấy g = 10. Lực đẩy cực đại tác dụng vào điểm treo là: MƠN VẬT LÝ - 19 A. 0,2. l Δ thì + min f = 0 lúc vật chạy ngang vò trí lò xo có chiều dài tự nhiên. + Khi vật lên cao nhất: lò xo nén cực đại x * max = A - lΔ sinh lực đẩy đàn hồi cực đại : f max đẩy = K(A -
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm vật lý, Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm vật lý, Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm vật lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn