ĐỀ CƯƠNG đề tài NGHIÊN cứu KHOA học

4 309 5
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2014, 18:07

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DỰ THI NĂM HỌC 2014-2015 1. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc CQ49/11.14 Nguyễn Thị Phương Hoa CQ49/11.14 2. Lớp : CQ49/11.14 3. Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp 4. Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Kim Nhung 5. Tên đề tài: “GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY” 6. Nội dung của đề cương nghiên cứu đề tài a. Lý do chọn đề tài nghiên cứu Cho đến nay tín dụng ngân hàng thương mại vẫn là một trong những kênh chủ yếu thu hút và điều hòa nguồn vốn cho ổn định, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vì thế, các hoạt động tín dụng hiệu quả có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của mỗi Ngân hàng, đồng thời giúp ổn định kinh tế xã hội, nó đảm bảo quá trình luân chuyển vốn của Ngân hàng được tuần hoàn , liên tục, sinh lời và còn là cơ sở đảm bảo khả năng thánh toán của Ngân hàng. Tuy nhiên trong thời gian hiện nay tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng đang là một vấn đề đáng quan tâm, khi mà nền kinh tế chưa hoàn toàn hồi phục, sức cầu còn yếu, doanh nghiệp còn chưa phục hồi thì lối ra cho tín dụng còn hẹp. Vấn đề nảy sinh ở đây là Ngân Hàng có vốn nhưng không cho vay được và người thiếu vốn thì lại không tiếp cận được nguồn vốn đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các Ngân Hàng bị ứ đọng vốn luân chuyển chậm sẽ là nguyên nhân dẫn tới lãng phí vốn và Ngân hàng vẫn phải trả một khoản lãi cho người gửi tiền, tình trạng này tiếp tục tái diễn trong thời gian dài sẽ làm mất khả năng thanh toán của Ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế. Bên cạnh đó, hiện nay đã có nhiều chính sách ưu đãi giúp tăng trưởng tín dụng Ngân hàng, nhưng xét thực tại thì vẫn còn những tồn tại chưa được giải quyết dẫn đến việc ứ đọng vốn trong Ngân hàng, tín dụng tăng chậm. Một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay là tìm ra lối thoát cho tín dụng Ngân hàng đảm bảo nguồn vốn được luân chuyển liên tục, thúc đẩy tín dụng Ngân hàng tăng trưởng theo mục tiêu đề ra. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên và sau quá trình tìm hiểu trên các phương tiện thông tin dưới sự hướng dẫn của cô Nguyễn Kim Nhung nhóm em thực hiện đề tài sau: “Giải pháp tăng trưởng tín dụng cho các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” b. Mục đích nghiên cứu và ý nghĩa khoa học của đề tài  Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản về tín dụng Ngân Hàng. Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích, xem xét và đánh giá thực trạng tín dụng ngân hàng tại các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam, qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng ngân hàng ở Việt Nam hiện nay và thời gian tới.  Ý nghĩa khoa học của đề tài Đề tài thực hiện sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về tín dụng ngân hàng, thông qua các đánh giá có thể nhìn nhận thực trạng tín dụng ngân hàng hiện nay, đưa ra một số giải pháp góp phần nào đó giải quyết vấn đề tín dụng ngân hàng tăng chậm hiện nay. c. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài  Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung đi sâu, nghiên cứu tìm hiểu thực trạng tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam, từ đó đề ra một số giải pháp tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn hiện nay.  Phạm vi nghiên cứu  Về không gian: Nghiên cứu thực trạng tín dụng ngân hàng tại các Ngân Hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2014 đến nay  Về thời gian: 1/9/2014 – 30/3/2015  Nguồn số liệu: Các số liệu được lấy từ Báo cáo tài chính, thống kê từ báo cáo ngành Ngân hàng. d. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lê nin, phương pháp điều tra, phân tích, tổng hợp, thống kê, logic…đồng thời đánh giá thực trạng tín dụng ngân hàng có sử dụng các bảng biểu để minh họa, qua đó đề ra giải pháp đã nêu trong mục nghiên cứu. e. Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài Nhóm tác giả sưu tầm báo cáo ngành Ngân hàng trong những năm gần đây, tìm hiểu Báo cáo tài chính của một số Ngân Hàng Thương Mại tại Việt Nam. Đồng thời cập nhật những tin tức mới nhất về ngành Ngân hàng thời gian gần đây. Qua các tài liệu đó, nhóm tác giả có cơ sở căn cứ để tiến hành đề tài. f. Kết cấu của đề tài Chương 1: Lý luận chung về tín dụng Ngân Hàng và hoạt động tín dụng trong Ngân Hàng Thương Mại 1.1. Lý luận chung về tín dụng Ngân Hàng 1.1.1. Quá trình ra đời và bản chất của tín dụng 1.1.2. Đặc điểm của tín dụng, ưu nhược điểm 1.1.3. Chức năng của tín dụng 1.1.4. Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế 1.1.5. Các hình thức tín dụng 1.2. Hoạt động tín dụng trong các Ngân Hàng Thương Mại 1.2.1. Hoạt động tín dụng tại các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam 1.2.2. Những nhân tố tác động tới hoạt động tín dụng 1.2.3. Đánh giá chung về tăng trưởng tín dụng của các Ngân Hàng Thương Mại trong những năm gần đây 1.3. Kinh nghiệm về giải pháp tăng trưởng tín dụng tại một số quốc gia trên thế giới và trong khu vực Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng và tăng trưởng tín dụng của các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam 2.1. Tình hình hoạt động của các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam 2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và tăng trưởng tín dụng của các Ngân Hàng Thương Mại những năm gần đây. 2.2.1. Đánh giá về tình hình hoạt động tính dụng của các Ngân Hàng Thương Mại 2.2.2. Đánh giá về tăng trưởng tín dụng của các Ngân Hàng Thương Mại 2.3. Những kết quả đạt được và những hạn chế trong tăng trưởng tín dụng của các Ngân Hàng Thương Mại 2.3.1. Những kết quả đạt được 2.3.2. Những hạn chế Chương 3: Giải pháp tăng trưởng tín dụng cho các NHTM VN trong giai đoạn hiện nay 3.1. Bối cảnh kinh tế Việt Nam thời gian tới 3.2. Một số giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng NHTM VN trong thời gian tới 3.2.1. Về phía NHTM 3.3.2. Về phía Nhà nước KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO . hiện nay” b. Mục đích nghiên cứu và ý nghĩa khoa học của đề tài  Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản về tín dụng Ngân Hàng. Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích, xem. Nhung 5. Tên đề tài: “GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY” 6. Nội dung của đề cương nghiên cứu đề tài a. Lý do chọn đề tài nghiên cứu Cho. ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DỰ THI NĂM HỌC 2014-2015 1. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc CQ49/11.14 Nguyễn Thị Phương Hoa CQ49/11.14 2. Lớp : CQ49/11.14 3. Khoa Tài Chính
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG đề tài NGHIÊN cứu KHOA học, ĐỀ CƯƠNG đề tài NGHIÊN cứu KHOA học, ĐỀ CƯƠNG đề tài NGHIÊN cứu KHOA học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay