Giáo án chính tả lớp 5_ Cả năm học.

50 322 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2014, 15:40

Tuần: 1 MÔN: CHÍNH TẢ (Nghe- viết) Tiết: 1 Bài dạy: VIỆT NAM THÂN YÊU I. Mục tiêu: 1. Nghe - viết đúng, trình bày đúng bài chính tả Việt Nam thân yêu. 2. Làm bài tập để củng cố các quy tắc chính tả ng/ ngh, g/ gh, c/k. II. Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 1 (nếu có). - Bút dạ và 3 – 4 tờ phiếu khổ to viết từ ngữ, cụm từ hoặc câu có tiếng cần điền vào ô trống ở bài tập 2; 3 - 4 phiếu kẻ bảng nội dung ở bài tập 3. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 16’ 16’ a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết dạy. b. Hoạt động 1: HS viết chính tả. Mục tiêu: Nghe - viết đúng, trình bày đúng bài chính tả Việt Nam thân yêu. Tiến hành: - GV đọc bài chính tả trong SGK. GV chúù ý đọc thong thả,rõ ràng, phát âm chính xác. - Yêu cầu HS đọc thầm laiï bài chính tả. - GV nhắc nhở HS quan sát trình bày bài thơ lục bát, chú ý những từ ngữ viết sai. - GV đọc cho HS viết. - Đọc cho HS soát lỗi. - Chấm 5- 7 quyển, nhận xét. c. Hoạt động 2: Luyện tập. Mục tiêu: Làm bài tập để củng cố các quy tắc chính tả: ng/ ngh, g/ gh, c/k. Tiến hành: Bài2/6: - Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - GV cho HS làm bài vào vở bài tập. - Dán 3 tờ phiếu khổ to ghi từ ngữ, cụm từ cần điền, gọi 3 HS lên bảng trình bày. - Gọi HS tiếp nối nhau đọc lại bài văn đã hoàn chỉnh. - Cả lớp sửa sai theo lời giải đúng. Bài 3/7: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập. - HS làm bài vào vở. - 1 HS nhắc lại đề. - HS theo dõi trong SGK. - HS đọc thầm. - HS viết chính tả. - Soát lỗi. - 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - HS làm bài vào vở. - 3 HS trình bày bài trên bảng. - HS sửa bài. - 1 HS đọc yêu cầu bài tập. - HS làm bài vào vở. 1 2’ - GV dán 3 tờ phiếu lên bảng, yêu cầu H S làm bài. - GV và HS nhận xét, chốt lại lời giải đúng. - Gọi HS nhắc lại quy tắc viết: ng/ ngh, g/ gh, c/k. - Yêu cầu HS nhẩm, viết lại quy tắc. - G 2 HS nhắc lại quy tắc đã học. - Cho HS sửa bài theo lời giải đúng. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò viết mỗi lỗi sai viết lại nhiều lần. - 1 HS nhắc lại quy tắc. - 2 HS nhắc lại. 2 Tuần: 2 MÔN: CHÍNH TẢ (Nghe- viết) Tiết:2 Bài dạy: LƯƠNG NGỌC QUYẾN I. Mục tiêu: 1. Nghe – viết đúng, trình bày đúng bài chính tả Lương Ngọc Quyến. 2. Nắm được mô hình cấu tạo vần. Chép đúng tiếng, vần vào mô hình. II. Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập Tiếng Việt 5. - Bảng lớp kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần trong bài tập 3. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Gọi 2 HS nhắc lại quy tắc chính tả với ng/ ngh, g/ gh, c/k. cả lớp viết vào nháp các từ bắt đầu bằng ng/ ngh, g/ gh, c/k. 2. Bài mới: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 15’ 14’ a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết dạy. b. Hoạt động 1: HS viết chính tả. Mục tiêu: Nghe – viết đúng, trình bày đúng bài chính tả Lương Ngọc Quyến. Tiến hành: - GV đọc bài chính tả trong SGK. - GV giới thiệu về nhà yêu nước Lương Ngọc Quyến. - Yêu cầu HS đọc thầm laiï bài chính tả. - GV nhắc nhở HS quan sát trình bày bài, chú ý những từ ngữ viết sai. - GV đọc cho HS viết. - Đọc cho HS soát lỗi. - Chấm 5- 7 quyển, nhận xét. c. Hoạt động 2: Luyện tập. Mục tiêu: Nắm được mô hình cấu tạo vần. Chép đúng tiếng, vần vào mô hình. Tiến hành: Bài2/17: - Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS làm bài tập vào nháp. - Tổ chức cho HS làm miệng. - Cả lớp sửa sai theo lời giải đúng. Bài 3/17: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập, đọc cả - 1 HS nhắc lại đề. - HS theo dõi trong SGK. - HS đọc thầm. - HS viết chính tả. - Soát lỗi. - 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - HS làm bài vào vở nháp. - HS làm miệng. - 1 HS đọc yêu cầu bài tập. 3 2’ mô hình. - HS làm bài vào vở. - GV dán 3 tờ phiếu lên bảng, yêu cầu H S làm bài. - GV và HS nhận xét, chốt lại lời giải đúng. - Cho HS sửa bài theo lời giải đúng. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò viết mỗi lỗi sai viết lại nhiều lần. - HS làm bài vào vở. - 3 HS làm bài trên bảng. Tuần: 3 MÔN: CHÍNH TẢ (Nhớ- viết) Tiết:3 Bài dạy: THƯ GỞI CÁC HỌC SINH I. Mục tiêu: 1. Nhớ và viết lại đúng chính tả những câu đã được chỉ đònh học thuộc lòng trong bài Thư gởi các học sinh. 2. Luyện tập về cấu tạo của từ; bước đầu làm quen vơí vần có âm cuối u. Nắm được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng. II. Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 1. - Phần màu để chữa lỗi bài viết của HS trên bảng. - Bảng lớp kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Cho HS chép vần các tiếng trong hai dòng thơ đã cho vào mô hình. 2. Bài mới: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 16’ a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết dạy. b. Hoạt động 1: HS viết chính tả. Mục tiêu: Nhớ và viết lại đúng chính tả những câu đã được chỉ đònh học thuộc lòng trong bài Thư gởi các học sinh. Tiến hành: - Hai HS đọc thuộc lòng đoạn thơ cần nhớ - viết. - GV nhắc nhở HS quan sát cách trình bày bài, chú ý những từ ngữ viết sai. - 1 HS nhắc lại đề. - 2 HS đọc thuộc bài. 4 15’ 2’ - Yêu cầu HS gấp sách, viết lại bài theo trí nhớ của mình. - Yêu cầu HS soát lại bài. - Chấm 5- 7 quyển, nhận xét. c. Hoạt động 2: Luyện tập. Mục tiêu: Luyện tập về cấu tạo của từ; bước đầu làm quen vơí vần có âm cuối u. Nắm được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng. Tiến hành: Bài2/26: - Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - Gọi HS tiếp nối nhau lên bảng điền vần và dấu thanh vào mô hình. - GV và HS nhận xét kết quả làm bài của từng nhóm, kết luận nhóm thắng cuộc. - Cả lớp sửa sai theo lời giải đúng. Bài 3/26: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập. - GV giúp HS nắm được yêu cầu của bài tập. - Gọi HS phát biểu ý kiến. - GV kết luận: Dấu thanh đặt ở âm chính. - Gọi 2 ÷ 3 HS nhắc lại quy tắc. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò viết mỗi lỗi sai viết lại nhiều lần. - Nhắc nhở HS quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng. - HS viết chính tả. - Soát lỗi. - 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - HS theo dõi. - HS nhận xét. - HS sửa bài. - 1 HS đọc yêu cầu bài tập. - HS phát biểu ý kiến. - 3 HS nhắc lại quy tắc. Tuần: 4 MÔN: CHÍNH TẢ (Nghe- viết) Tiết: 4 Bài dạy: ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ I. Mục tiêu: 1. Nghe – viết đúng chính tả bài Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ. 2. Tiếp tục củng cố hiểu biết về mô hình cấu tạo vần và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng. II. Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 1. - Bút dạ, một vài tờ phiếu khổ to viết mô hình cấu tạo vần để GV kiểm tra bài cũ và hướng dẫn HS làm bài tập 2. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS 5 - HS viết vần của các tiếng: chúng – tôi – mong – thế – giới – này – mãi – mãi hoà bình vào mô hình cấu tạo vần. - Gọi HS nói rõ vò trí dấu thanh trong từng tiếng. 2. Bài mới: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 15’ 15’ 2’ a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết dạy. b. Hoạt động 1: HS viết chính tả. Mục tiêu: Nghe – viết đúng chính tả bài Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ. Tiến hành: - GV đọc bài chính tả trong SGK. - Yêu cầu HS đọc thầm laiï bài chính tả, chú ý cách viết tên riêng người nước ngoài và từ dễ viết sai. - GV đọc cho HS viết. - Đọc cho HS soát lỗi. - Chấm 5- 7 quyển, nhận xét. c. Hoạt động 2: Luyện tập. Mục tiêu: Tiếp tục củng cố hiểu biết về mô hình cấu tạo vần và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng. Tiến hành: Bài2/38: - Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - Gọi 2 HS lên bảng làm bài trên phiếu. - GV và HS sửa bài. - Cả lớp sửa sai theo lời giải đúng. Bài 3/38: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập. - HS làm miệng. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò viết mỗi lỗi sai viết lại nhiều lần. - 1 HS nhắc lại đề. - HS theo dõi trong SGK. - HS đọc thầm. - HS viết chính tả. - Soát lỗi. - 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - HS làm bài vào vở. - 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - HS phát biểu quy tắc. Tuần:5 MÔN: CHÍNH TẢ (Nghe- viết) Tiết:5 Bài dạy: MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC I. Mục tiêu: 6 1. Nghe – viết đúng một đoạn văn trong bài Một chuyên gia máy xúc. 2. Nắm được cách đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm đôi uô / ua. II. Đồ dùng dạy học: Bnảg lớp kẻ mô hình cấu tạo vần. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Cho HS chép các tiếng: tiến, biển, bìa, mía vào mô hình vần; sau đó, nêu quy tắc đánh dấu thanh trong từng tiếng. - GV nhận xét và cho điểm. 2. Bài mới: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 15’ 14’ 2’ a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết dạy. b. Hoạt động 1: HS viết chính tả. Mục tiêu: Nghe – viết đúng một đoạn văn trong bài Một chuyên gia máy xúc. Tiến hành: - GV đọc bài chính tả trong SGK. - Yêu cầu HS đọc thầm laiï bài chính tả, chú ý những từ ngữ dễ viết sai chính tả. - GV đọc cho HS viết. - Đọc cho HS soát lỗi. - Chấm 5- 7 quyển, nhận xét. c. Hoạt động 2: Luyện tập. Mục tiêu: Nắm được cách đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm đôi uô / ua. Tiến hành: Bài2/46: - Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - GV gọi HS viết lên bảng, yêu cầu HS nhận xét cách đánh dấu thanh. - GV rút ra kết luận. - Gọi 2 HS nhắc lại. Bài 3/47: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập. - HS làm bài vào vở. - GV dán 3 tờ phiếu lên bảng, yêu cầu H S làm bài. - GV và HS nhận xét, chốt lại lời giải đúng. - Cho HS sửa bài theo lời giải đúng. - GV giúp HS hiểu nghóa các thành ngữ. - GV có thể cho HS học thuộc các thành ngữ. - 1 HS nhắc lại đề. - HS theo dõi trong SGK. - HS đọc thầm. - HS viết chính tả. - Soát lỗi. - 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - HS nêu ý kiến. - 2 HS nhắc lại. - 1 HS đọc yêu cầu bài tập. - HS làm bài vào vở. - 3 HS làm bài trên bảng. - HS sửa bài. 7 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò viết mỗi lỗi sai viết lại nhiều lần. 8 Tuần:6 MÔN: CHÍNH TẢ (Nhớ- viết) Tiết:6 Bài dạy: Ê – MI – LI, CON . . . I. Mục tiêu: 1. Nhớ – viết chính xác, trình bày đúng khổ thơ 3 và 4 của bài Ê- mi- li, con… 2. Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyên âm đôi ưa/ươ. II. Đồ dùng dạy học: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - GV yêu cầu HS viết những tiếng có nguyên âm đôi uô, ua. 1 HS nêu quy tắc đánh dấu thanh ở những tiếng đó. - GV nhận xét và cho điểm. 2. Bài mới: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 16’ 16’ a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết dạy. b. Hoạt động 1: HS viết chính tả. Mục tiêu: Nhớ – viết chính xác, trình bày đúng khổ thơ 3 và 4 của bài Ê- mi- li, con… Tiến hành: - GV gọi 2 HS đọc thuộc lòng khổ thơ 3 và4. - Yêu cầu HS đọc thầm lại bài, chú các dấu câu, tên riêng. - GV cho HS nhớ viết. - HS soát lỗi. - Chấm 5- 7 quyển, nhận xét. c. Hoạt động 2: Luyện tập. Mục tiêu: Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyên âm đôi ưa/ươ. Tiến hành: Bài2/55: - Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - GV tiến hành tương tự bài tập 2/46. Bài 3/7: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập. - HS làm bài vào vở. - GV dán 3 tờ phiếu lên bảng, yêu cầu H S làm bài. - GV và HS nhận xét, chốt lại lời giải đúng. - Cho HS sửa bài theo lời giải đúng. - 1 HS nhắc lại đề. - HS theo dõi trong SGK. - HS đọc thầm. - HS viết chính tả. - Soát lỗi. - 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - 1 HS đọc yêu cầu bài tập. - HS làm bài vào vở. - 3 HS làm bài trên bảng. - 2 HS nhắc lại. 9 2’ - GV giúp HS hiểu nghóa các thành ngữ. - GV có thể cho HS học thuộc các thành ngữ. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò viết mỗi lỗi sai viết lại nhiều lần. Tuần: 7 MÔN: CHÍNH TẢ (Nghe- viết) Tiết:7 Bài dạy: DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG I. Mục tiêu: 1. Nghe – viết chính xác, trình bày đúng một đoạn của bài Dòng kinh quê hương. 2. Nắm vững quy tắc và làm đúng các bài luyện tập đánh dấu thanh ở tiếng chứa nguyên âm đôi iê, ia. II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ hoặc 2- 3 tờ phiếu phô tô nội dung bài tập3,4. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - 1HS viết những từ chứa các nguyên âm đôi ưa, ươ trong hai khổ thơ của Huy Cận. - 1 HS giải thích quy tắc đánh dấu thanh trên các tiếng chứa nguyên âm đôi ưa,ươ. * GV nhận xét và ghi điểm. 2. Bài mới: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 16’ 16’ a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết dạy. b. Hoạt động 1: HS viết chính tả. Mục tiêu: Nghe – viết chính xác, trình bày đúng một đoạn của bài Dòng kinh quê hương. Tiến hành: - GV đọc bài chính tả trong SGK. - Yêu cầu HS đọc thầm laiï bài chính tả, chú ý những từ ngữ dễ viết sai: mái xuồng, giã bàng, ngưng lại, lảnh lót, . . . - GV đọc cho HS viết. - Đọc cho HS soát lỗi. - Chấm 5- 7 quyển, nhận xét. c. Hoạt động 2: Luyện tập. Mục tiêu: Nắm vững quy tắc và làm đúng các bài luyện tập đánh dấu thanh ở tiếng chứa nguyên âm đôi iê, ia. - 1 HS nhắc lại đề. - HS theo dõi trong SGK. - HS đọc thầm. - HS viết chính tả. - Soát lỗi. 10 [...]... sáu từ - GV dán 3 tờ phiếu lên bảng, yêu cầu H S làm bài - GVvà HS nhận xét 3 Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Dặn dò nhớ những từ ngữ đã luyện tập để không viết sai chính tả Tuần: 10 MÔN: CHÍNH TẢ Tiết: 10 ÔN TẬP I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Nghe và viết đúng chính tả bài “Nổi niềm giữ nước giữ rừng” 2 Kó năng: - Biết ghi chép trong sổ tay chính tả những từ ngữ trong bài chính tả chúa những... a.Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết dạy b.Hoạt động 1: HS viết chính tả Mục tiêu: Nghe – viết đúng chính tả bài Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực Tiến hành: -GV đọc bài chính tả trong SGK/6 GV chúù ý đọc thong thả,rõ ràng, phát âm chính xác -Yêu cầu HS đọc laiï bài chính tả -GV nhắc nhở HS quan sát trình bày chính tả, chú ý những từ ngữ viết sai: Nguyễn Trung Trực, Vàm Cỏ, Tân An, Long An,... thầm - HS viết chính tả - Soát lỗi - 1 HS nêu yêu cầu bài tập - HS làm việc theo nhóm - HS chơi trò chơi 2’ - GV và HS nhận xét, chốt lại các từ đúng 3 Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Dặn dò HS ghi nhớ các từ ngữ đã luyện viết ở lớp để không viết sai chính tả 18 Tuần: 13 MÔN: CHÍNH TẢ (Nhớ- viết) Tiết: 13 Bài dạy: HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG I Mục tiêu: 1 Nhớ - viết đúng chính tả, trình bày đúng... viết chính tả Mục tiêu: Nghe – viết đúng chính tả hai khổ thơ của bài Về ngôi nhà đang xây Tiến hành: - GV đọc bài chính tả trong SGK - Nêu nội dung của đoạn - Yêu cầu HS đọc thầm laiï bài chính tả - GV nhắc nhở HS quan sát trình bày bài thơ lục bát, chú ý những từ ngữ viết sai - GV đọc cho HS viết - Đọc cho HS soát lỗi - Chấm 5- 7 quyển, nhận xét c Hoạt động 2: Luyện tập Mục tiêu: Làm đúng bài tập chính. .. xét và lưu ý học sinh + Lẫn âm cuối Đuôi én cách viết đúng chính tả Chén bát – chú bác + Lẫn âm ư – â Ngân dài Ngưng lại – ngừng lại Tưng bừng – bần cùng + Lẫn âm điệu Bột gỗ – gây gổ - Học sinh đọc các từ đã ghi vào sổ tay chính tả  Hoạt động 3: Củng cố Hoạt động lớp Phương pháp: Thi đua - Đọc diễn cảm bài chính tả đã viết - Học sinh đọc - Giáo viên nhận xét 5 Tổng kết - dặn dò: - Chép thêm vào sổ... lại được câu chuyện Làm việc cho cả ba thời, viết mỗi lỗi sai viết lại nhiều lần -HS làm việc nhóm đôi -HS trình bày bài trên bảng -Gọi HS đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh -1 HS đọc yêu cầu bài tập -HS làm bài Ngày dạy: CHÍNH TẢ(Nghe-viết) CÁNH CAM LẠC MẸ I Mục tiêu: 1 Kiến thức:- Viết đúng chính tả bài thơ Cánh cam lạc mẹ 2 Kó năng: - Luyện viết đúng các trường hợp chính tả dễ viết lẫn do ảnh hưởng của... Đà Mau Lạt - Lớp nhận xét - 1 học sinh đọc toàn văn yêu cầu đề bài - Cả lớp làm bài vào vở - Giáo viên nhận xét - Học sinh nêu kết quả Bài 4: - Ví dụ: Ngã ba Tùng Chinh, Pù Mo, Pù - Giáo viên nhắc lại yêu cầu đề: Tìm Xai và viết lại cho đúng các tên riêng có - Lớp sửa bài trong đoạn thơ Hoạt động lớp 5’ 1’ - Giáo viên nhận xét  Hoạt động 3: Củng cố Phương pháp: Trò chơi hái hoa dân chủ - Giáo viên nhận... Tiết chính tả hôm nay các em sẽ nghe 35 30’ 15’ viết bài “Lòch sử ngày Quốc tế Lao động” và ôn tập củng cố quy tắc viết hoa, tên người tên đòa lý nước ngoài (tt) 4 Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe, viết Phương pháp: Giảng giải, đàm thoại, thực hành - Giáo viên đọc toàn bài chính tả Hoạt động cá nhân - Học sinh lắng nghe - Học sinh cả lớp đọc thầm lại bài chính tả, chú... chú ý đến những tiếng mình viết còn lẫn lộn, chú ý cách viết tên người, tên - Giáo viên gọi 2 học sinh lên viết đòa lý nước bảng, đọc cho học sinh viết các tên - Cả lớp viết nháp riêng trong bài chính tả như: Chi-ca-gô, Mó, Niu-Y-ooc, Ban-ti-mo, Pis bơ-nơ… - Giáo viên nhân xét, sửa chữa yêu cầu cả lớp tự kiểm tra và sửa bài - Giáo viên lưu ý nhắc nhở học sinh : - Học sinh nhận xét bài viết của 2 học.. . bài kiểm tra giữa HK I (phần chính tả) 2 Bài mới: TG 1’ 16’ 16’ 2’ Hoạt động của thầy a Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết dạy b Hoạt động 1: HS viết chính tả Mục tiêu: Nghe – viết đúng chính tả một đoạn trong Luật bảo vệ môi trường Tiến hành: - GV đọc Điều 3, khoản 3 trong luật bảo vệ môi trường - Gọi 1 HS đọc lại bài - Yêu cầu HS đọc thầm laiï bài chính tả - GV nhắc nhở HS quan sát . “Mỗi năm lũ to”… giữ rừng”. 14 10’ 5 1’ - Giáo viên đọc cho học sinh viết. - Giáo viên chấm một số vở.  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh lập sổ tay chính tả. Phương pháp: Thực hành, bút đàm. - Giáo. Vở, SGK, sổ tay chính tả. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 15 1. Khởi động: 2. Bài cũ: - Giáo viên kiểm tra sổ tay chính tả. 3. Giới thiệu. gổ - Học sinh đọc các từ đã ghi vào sổ tay chính tả. Hoạt động lớp. - Học sinh đọc. Tuần:11 MÔN: CHÍNH TẢ (Nghe- viết) Tiết: 11 Bài dạy: LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Mục tiêu: 1. Nghe – viết đúng chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án chính tả lớp 5_ Cả năm học., Giáo án chính tả lớp 5_ Cả năm học., Giáo án chính tả lớp 5_ Cả năm học.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn